pockets Vr LEERLING-VERPLEEGSTERS I Van de Sande Binnenlands nieuws Radio en Televisie REKLAME IJsebaert's grote weekend-reklame HET CENTRUM Het zwaard van Monte Christo Kinderbox Positiekleding VANDENBRUELE WEEKEND-REKLAME 85 ct 93 Ct 85 Ct 75 Ct 98 ct 250 Ct Fa G. MARSIL JE Zn Vakantieregeling bakkers NET WINKELMEISJE BOON'S Zelfbediening VULPENNEN Zomeravondvoetbal LUXOR-THEATER TERNEUZEN CIMARRON Venus in nerts )F CONCERTGEBOUW - TERNEUZEN W. KALJOUW VLAMMEN OVER DE PHILIPPIJNEN A.VAN DAMME Schellinkhout Schellinkhout WOONHUIS VULPENNEN fa E. A. ljsebaert Lemmy Caution Incognito Een Topvoordeel-attractie Enorme prijsverlaging TOPSLAGER Stad op stelten Haal vandaag nog wat De buitenlandse betrekkingen van Brazili® Wie wil Radio de FRANKRIJK T REGIMENT BIZERTA TE SCHIETPAI IN ALGER GENERAAL K GAAT TROL Nationale arbe in Zuid-K< Doden bij onj Zuidafrikaan: 500 gram magere Uumllapjes 2,75 500 gram doorregen Rundlupjcs 1,75 500 gram Schouderkoteletten 2,00 500 gram vet Spek 1,00 100 gram Leverworst 20 et 100 gram Hoofdkaas 25 et RECLAME: 100 gram gekookte Worst voor 25 cent Verder een grote sortering fijne Vleeswaren en prima Kalfsvlees voorradig. Slagerjj Dijk si raat Dijkstraat 16-18 Tel. 2494 DE, VOOR U, JUIST GESCHIKTE vindt U in de kollektie bij Wij hebben een speciale koliektic in Dus ook daarvoor slaagt U beter bij ONZICHTBAAR STOPPEN KOUSENREPARATIE Temeuzen, Noordstraat 45 Tel. 2546, Brouwerijstr. 4 TE KOOP le Verbindingstraat 17 te Terneuzen. Is vrij. Te be vragen Westkade 86, Sas van Gent. In het PROVINCIAAL ZIEKENHUIS nabij Santpoort (Gem. Bloemendaal) kunnen worden geplaatst enige ter opleiding voor het Staatsdiploma B. Bruto-salaris per maand (ongeacht de leeftijd) Eerste-jaars f 155.1 boven het genot van kost, Tweede-jaars f 170.inwoning, geneeskundige be- Derde-jaars f 200.j handeling, bewassing'etc. Ook 17-jarigen gunnen in aanmerking komen. Een gemiddelde werkweek van 45 uur is ingevoerd. MULO, Voortgezet l.o. of Huishoudschool strekken tot aanbeveling. Eenmaal per 14 dagen vergoeding van reis kosten voor bezoek aan ouderlijke woning. RUIME EERSTE AANSCHAF'VAN UNIFORMKLEDING'VRIJ Bij eventuele oproep vergoeding van reiskosten, ook,voor één van beide ouders, die de minderjarige'sollicitante wenst te vergezellen. Schriftelijke sollicitaties onder letters LV te richten aan de Eerste Geneesheer-Directeur. SORTI: Gebr. Gehakt Boerenietworst Prooureurspek samen 150 grain SOEPCOMPLET 100 gram GEBRADEN ROSBIEF 250 gram RAUWE LEVER 1 pot KNAKWORST 500 gram BRAADVLEES Tel. 2267 Dr. Buijzestr. 15 GESLOTEN van 14 t/m 19 augustus: Bakkerij DE SMIDT, Nieuwediepstraat. Bakkerij BUTER, Driewegen. Bij ons kan geplaatst worden 17 jaar of ouder Goed loon 5-daagse werkweek Bedrijfskleding vrij GERANIUMSTRAAT 26 TERNEUZEN Boekhandel Van dr Sande N oordstraat Terneuzen BOEKHANDEL VAN DE SANDE „ZUIDERSPORTPARK" HEDENAVOND Aanvang 7 uur SCHEEPSWERF tegen MISTRAPPERS Verkrijgbaar blii Hulti: WÜklng's Warenhuis, Hofleverancier Terneuzen Fa H. Boerbooms, Noordstraat 22 Zëmmslag: Fa A. Dees, Axelsestraai 12, tel. 261 1 royaal SOEPCOMPLET (met grote mergpijp) 98 cent 500 gram mooie DOORREGEN RUNDERLAPPEN f 1,79 500 gram mooie HALSCARBONADEN f 1,9 8 500 gram MAGER RUN DE R- BRAADVLEES f 2,48 100 gram GEK. HAM 44 cent 100 gram BERLINER 39 cent 100 gram SAUCIS 44 cent 100 gram KIPPEPOULET 38 cent 500 gram jonge vetgemeste HAANTJES f 2,15 2 blikjes IJsebaert's LEVERPASTEI 98 cent 2 blik SOEPBALLETJES 98 cent 3 pak MARGARINE 98 cent Vanaf VRIJDAG 11 t m MAANDAG 14 AUG. Aanvang 8 uur brengen wij U de geweldige Metro Goldwyn Mayer film met: GLENN FORD - MARIA SCHELL ANNE BAXTER - ROBERT KEITH in het epos van de stormloop naar het Westen: In Technicolor en Cinemascope naar het wereldberoemde boek van Edna Ferber Het beroemde verhaal van een man en zijn liefde voor het land en een vrouw. Een verhaal vol actie over de mannen en vrouwen, de pio niers die Amerika's Westen groot maakten. De aarde sidderde onder het geweld van duizenden paardenhoeven en gaf zijn rijkdommen prijs aan moedige pioniers... Vruchtbaar land voor hen die de stormloop overleefden. Een modderig graf voor hen die onder de voet gelopen werden! Uit de pers: „Groots Hartstochtelijk verteld, gedurfd verfilmd... een enorme film Toegang 14 jaar. DINSDAG 15 en WOENSDAG 16 AUGUSTUS Aanvang 8 uur brengen wij de vrouw èn de film welke de gou den Oscar wonnen: ELIZABETH TAYLOR, LAURENCE HARVEY en EDDIE FISHER in de Technicolor (BUTTERFIELD 8) Het verhaal over Gloria van de eerste tot de laatste man... Mannen konden haar niet ver geten... vrouwen konden haar niet vergeven... De meest begeerlijke vrouw en zo gemakkelijk te veroveren... maar niet in staat om lief te hebben Toegang boven 18 jaar. Zondagmiddag 2 urn': „LEMMY CAUTION INCOGNITO" (14 j.) Zondagmiddag 4.30 uur: „CIMMARON" (14 j.) FILM IS DE BESTE ONTSPANNING Zelfbedieningsslagerij Vlooswijkstraat 57 ZATERDAG 12 en ZONDAG 13 AUGUSTUS Aanvang 8 uur brengen wij U een nieuw avontuur van een wereldberoemde detective. EDDY CONSTANTINE en vele mooie vrouwen in Een nieuw avontuur, geladen met spanning en humor, van de man met de eeuwige glimlach en de harde vuisten. Mooie vrouwen, valse dollars en gevaarlijke gangsters beheersen dit verhaal. Humor en sensatie in een avontuurlijk verhaal van F.B.I.-agent Lemmy Caution... Toegang boven 14 jaar. Zondagmiddag 2 uur: Voorstelling in het Luxor- Theater. Wij gaan er rustig mee door, VAN VET SPEK 500 gram MOOI VET SPEK 89 ct 1 kg MOOI VET SPEK170 ct 3 SLAVINKEN, nergens lekkerder 98 ct 4 CROQUETTEN, met volop vlees 105 ct TARTAAR, per stuk57 ct 3 PAKJES BESTE MARGARINE 98 ct KIPPEN in alle prijzen 150 gram CORNED BEAF54 ct Kent U reeds ons heerlijk GEBRADEN GEHAKT, uitzonderlijk lekker 100 gram40 ct Wist U, dat wij een zeer ruime keuze in VLEESWAREN hebben, waaronder: ECHTE BOERENHAM, 100 gr. slechts 60 et dat dit alles uit eigen worstkeuken komt, en daarom zo lekker, vers en voordelig Is. U ZIET, MEER KEUS, MEER SERVICE, MEER VOORDEEL, bij uw Telefoon 575 AXEL Zeestraat ZATERDAG 12 AUG. Aanvang 6.30 en 9 uur ZONDAG 13 AUGUSTUS Aanvang 3.15 uur JOHN DEREK - ANTHONY QUINN in: Een niets ontziende verrader plunderde zijn eigen land en tiranniseerde de bevolking, totdat een gemaskerde ruiter, gewapend met het be roemde zwaard van Monte Christo, met een weergaloze stoutmoedigheid tussenbeide kwam. Toegang 14 jaar. ZONDAG 13 en MAANDAG 14 AUGUSTUS Aanvang 8 uur GEORGE MONTGOMERY en MONA FREEMJAN in: Een genadeloze guerilla oorlog in de Zuidzee. Een laaiende actiefilm. Toegang 14 jaar. DINSDAG 15 AUG. Aanvang 3.45 en 8 uur STAN LAUREL en OLIVIER HARDY in: STAN en OLLIE als de galante beschermers van een jong en onschuldig meisje, dat een grote erfenis krijgt. Toegang alle leeftijden. Romans Populair-wetenschappelijk Sport Woordenboeken een enorme keuze ook voor de jeugd Bij Boekhandel BRUTALE VROUW GING ER MET BAGAGE VAN AMERIKAAN VAN DOOR „Wilt u voor mij deze bagage even naar een taxi brengen", vroeg onlangs de 37-jarige Am sterdamse huisvrouw E. M. J. V. D. in de hal van het Amsterdam se Centraal station aan een kruier. De man sjouwde daarop de twee grote koffers en een reistas naar een taxi en de vrouw verdween. De bagage be hoorde evenwel aan een Ameri kaanse familie toe, die even naar het loket om inlichtingen was gegaan. Ze misten niet al leen hun lijfgoed en dure came ra, maar ook een aantal reis- chèques (1500 dollar), totale waarde 7.000 a 8.000. Dinsdag kon de vrouw worden aangehou den toen zij een deel van de chèques (waarvan de nummers bekend waren) bij een reisbu reau op het Damrak trachtte te verzilveren. Hetzelfde had ze te voren reeds bij een bank ge daan. Hoewel de vrouw aanvan kelijk hardnekkig bleef ontken nen, heeft zij donderdagochtend toch een bekentenis afgelegd. Mevr. D. zal aan de officier van Justitie worden voorgeleid. BRAND IN KORENMOLEN Een felle uitslaande brand heeft gisternacht de korenmolen van de Gebr. Van Rijswijk aan vrijwel volkomen vernield. De onder toezicht van Monumenten zorg staande molen die het dorpsbeeld mede beheerste, zou met hulp van rijks- en particu liere instanties worden gerestau reerd. Toen donderdagmorgen om streeks half drie de brandklok de bevolking wakker schudde sloegen de vlammen reeds uit het dak van de kap en uit een der wieken. De brandweer die kort na het luiden van de brand klok ter plaatse verscheen, richt te de stralen aanvankelijk alle op het hoogste punt van de mo len, waar zich de as bevindt waaraan de wieken zijn opge hangen. Het gelukte de brand weer vrij spoedig het vuur aldaar te bedwingen waardoor kon wor den voorkomen dat de wieken naar beneden zouden vallen het geen een ramp zou hebben be tekend voor de aangrenzende gebouwen en de naastgelegen woning. Tevens gelukte het om onder bescherming van enige nevelstralen een lasapparaat met twee zuurstofcylinders onder uit de molen te verwijderen. Voor de verdere inventaris was echter geen redding meer moge lijk. Een vrij nieuwe en kostbare hamermolen alsmede ongeveer 15 ton in de molen opgeslagen graan gingen verloren. De schade wordt op plm. 50.000 gulden ge raamd. Verzekering dekt slechts de Esbeekseweg te Hilvarenbeek gedeeltelijk de schade. Omstrent de oorzaak van de brand tast men nog' volkomen in het duis ter. AUTO'S BESCHADIGD DOOR EXPLOSIE KLUIS Bij het verwijderen van de kluis van de „Spaarbank voor de stad Amsterdam" aan de Re guliersdwarsstraat, door middel van een explosie, zijn woensdag avond zes aldaar geparkeerde auto's door rondvliegende beton- brokken beschadigd. Men is reeds geruime tijd bezig met de verwijdering van de blijkbaar solide kluis van het voormalige gebouw van de spaarbank. Bij de explosie wor den steeds alle voorzorgsmaat regelen getroffen. Ook woens dagavond was de straat afgeslo ten, doch men vreesde geen ge vaar voor de auto's die op een naburig terrein geparkeerd ston den. Doordat bij de explosies de weerstand minder bleek dan men had berekend, vlogen de stukken beton op de straat en het parkeerterrein. De Regu liersdwarsstraat moest door de gemeentereiniging worden ont ruimd. DUITSE AUTO VLOOG UIT DE BOCHT Gisternacht is op de Kenne- merstraatweg te Heiloo een Duit se personenauto uit de bocht gevlogen en tegen een boom ge reden. De wagen raakte onmid dellijk in brand. Gasten uit een hotel, waarvoor het ongeval plaats had, kwamen, gealar meerd door de klap, naar buiten lopen. Zij konden de jeugdige inzittenden van de wagen be vrijden door de voorruit in te slaan en hen door de sponning te trekken. Ds bestuurder, de 22- jarige student J. J. O. uit Kett- wig-Ruhr, moest wegens ernsti ge kwetsuren aan zijn rug naar een ziekenhuis in Utrecht wor den vervoerd. Zijn passagier, de 23-jarige H. W. B. uit Wolfsburg, werd niet gewond. De auto is geheel uitgebrand. JEUGDIG VIJFTAL AANGEHOUDEN De Haagse politie heeft vijf jongens, in de leeftijd van 16 tot 20 jaar, aangehouden, die in de afgelopen jaren in totaal voor een waarde van 7.000 gulden hebben gestolen. Hun eerste slag sloegen zij destijds in een hotel in Scheveningen en lever de meteen een buit van 2500 gul den op, van dit geld maakten zij een vliegtocht naar Duits land. De rest van de buit werd successievelijk besteed aan week endjes op de Kaag. De aanhou ding van één van hen heeft ten slotte tot de opheldering van in totaal negen diefstallen geleid. progr.; 20.55 Europese zang1 muz.; 21.20 Licht progr.; 21.5®I Spaanse zigeunerdansen; 22.1® Dagsluiting. De veiligheidsmaatregelen welke met het oog op het toege nomen aantal gevallen van kin derverlamming in de Westduitse staat Noordrijn-Westfalen wa ren genomen, worden geleidelijk verzacht nu het aantal nieuwe gevallen afneemt. ZATERDAG 12 AUGUSTUS HILVERSUM I: 7.00 Nws.; 7.15 Gram.; 7.30 Gram.; 7.45 Morgengebed en overweging; 8.00 Nws.; 8.18 Gram.; 8.50 Voor de vrouw; 10.00 Voor de kleu ters; 10.15 Gram.; 11.00 Voor de zieken; 11.45 Chansons; 12.00 Middagklok; 12.04 Gram.; 12.30 Land- en tuinb. meded.; 12.33 Dansmuz.; 13.00 Nws.; 13.15 Zonnewijzer; 13.20 Gram.; 13.30 Lichte muz.; 13.50 Voor de jeugd; 14.00 Voor de jeugd; 15.00 Gram.; 15.30 Gram.; 16.00 Gre goriaanse zang; 16.30 Gram.; 16.50 Gram.; 17.30 Gram.; 18.00 Gram.; 19.00 Nws.; 19.10 Act.; 19.25 Gram.; 19.50 Lichtbaken, lezing; 20.00 Popul, klass. muz.; 21.00 U bent toch ook van de partij?, lezing; 21.10 Voor de touristen; 22.25 Boekbespr.; 22.30 Nws.; 22.40 Wij luiden de zondag in; 23.00 Kamerork.; 23.40 Gram.; 23.55—24.00 Nws. HILVERSUM II: 7.00 Nws.; 7.10 Gym.; 7.20 Gram.; 8.00 Nws.; 8.18 Gram.; 8.40 Voor de kleuters; 9.00 Gym. voor de vrouw; 9.10 Tips voor de toeris ten; 9.20 Gram.; 10.00 Samen thuis, praatje; 10.05 Morgenwij ding; 10.20 Amus. muz.; 12.00 Gram.; 12.30 Land- en tuinb. meded.; 12.33 Gram.; 13.00 Nws.; 13.15 VARA-Varia; 1320 Voor de jeugd; 14.10 Voor de jeugd; 14.45 Van de wieg tot het graf, praat je; 15.00 Gram.; 15.10 Gram.; 16.40 Boekbespr.; 17.00 Jazzmuz.; 17.30 Act.; 18.00 Nws. en comm.; 18.20 De jeugd vraagt om meer speeltuinen, lezing; 18.35 Lichte muz.19.00 Artistieke staal kaart; 19.30 Passepartout, praat je; 19.40 Leven in een verdeelde wereld, lezing; 19.55 Deze week, praatje; 20.00 Nws.; 20.05 Mari nierskapel; 20.40 Lichte muz.; 21.15 Soc. comm.; 21.30 Gram.; 22.00 Sportnws.; 22.30 Nws.; 22.40 Lichte muz.; 23.00 Gram.; 23.55 24.00 Nws. BRUSSEL (VI.): 12.00 Nws.; 12.02 Gram.; 12.30 Weerber.; 12.35 Gram.; 13.00 Nws.; 13.15 Voor de jeugd; 14.00 Gr.; 16.00 Operatteconc.16.10 Tips voor trips; 16.20 Operetteconc. (verv.); 16.45 Gram.; 17.00 Nws.; 17.15 Dagklapper; 17.20 Liturgi sche zangen; 17.30 Gram.; 18.00 Orgelspel; 18.30 Voor de sold.; 19.00 Nws.; 19.30 Gram.; 20.00 Gevar. progr.; 21.30 Amus. muz.; 22.00 Nws.; 22.15 Gevar. muz.; 23.00 Nws.; 23.05 Gevar. muz. (verv.); 23.5524.00 Nws. Televisieprogramma's NED. T.V.: 15.00—17.00 Euro visie Rep. van de Serpentine Regatta te Londen; 17.00 Voor de kind.; 17.3017.40 Jeugd- journ.20.00 Journ. en weer- overz.; 20.20 Memo; 20.30 Film- VLAAMS BELG T.V.19 Filmprogr.19.30 Da week beeld; 20.00 Nws.; 20.30 Feuill-I 20.55 Gevar. progr.; 21.35 Fil® rep.; 22.35 Nws. De Braziliaanse minister V Buitenlandse Zaken, Arirt heeft woensdag tot journalist gezegd dat te Washington de sprekingen over hervatting de diplomatieke betrekkin?0'' tussen Brazilië en de So«)e!' Unie zijn begonnen. Vol?e® Arinos hebben de Verenig"0 Staten Brazilië onder geen eIJ" kele druk gezet om te proberen Brazilië te verhinderen weer plomatieke betrekkingen n1'" Rusland aan te knopen. Evenmin heeft de Amerikaan se regering Brazilië onder druK gezet in verband met de Brazi liaanse politiek ten aanzien van Cuba. Hij zei dat er geen sPrar, kan zijn van Braziliaanse bemin deling in het geschil tussen o Verenigde Staten en Cuba^om dat dit geschil volgens de Am rikaanse regering niet bilateraa is maar het gehele Amerikaan werelddeel betreft. Fr&nkering bij-abormeme Directeur-Hoofdredacteur Redactie-adres: Nr Administratie-adre! Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: Ge maand ƒ2,-; per week Twee dingen steller I ogenbük alle andere in i duw. Het eerste is de i ruimtevaart van de I f .kosmonaut" nr 2, Tit< uur en 18 minuten h< uit de binnenlanden va i stammende jongeman maal om de aarde gec daarbij een afstand afg niet veel kleiner is dai de tocht naar de maan Over zes jaar, aldus tuiging van de deskun< een reis naar de maan mogelijk zijn. En aan van deze eeuw zullei aan de mensheid, ni Russen alleen, gehee werelden openstaan. (Adv.) {feerditraat 102 - Tel» Terneuzen Frankrijk zal één vi chutistenregimenten ken, die de vorige ma uitbreken van het co Bizerta naar de Fran: deze stad zijn gezond Dit is vrijdagavonc bureau van premier kendgemaakt. In een muniqué wordt geze Franse regering, na rond Bizerta bekeken besloten heeft één v: menten, die daar als naar toe zijn gezonde trekken. Bij een schietpartij delingen in een park trum van Sidi bel Abt dag twee leden van delingenlegioen gedo gevangen genomen, i duurde een half uur. delingen hadden zich verschanst. Tenslott leeionairs en politie Te Oran is van oi medegedeeld dat twee zijn gedood en vier g rebellen sneuvelden standeling is gevange De haakse pren jarige brigade-gener; heeft zich verloofc jarige Laila al I dochter van de pre teur van de Iraakse maatschappij ..Iraq: aldus meldt het L schrift „Al Hawadiss Volgens dit blad is reeds enige tijd gelet Zij was echter doo Djanabi geheim geh In Zuid-Korea za naai arbeidsleger man worden opgeric uitvoeren van werke naai belang, zoals dijken e.d. In dit leger zulle: nen tot 28 jaar, die gezien buiten de mi te blijven, dienst n zo heeft de Zuidko mier Sjong Jo Ts. bekendgemaakt. Vijftien mijnwerk derdagavond bij eei een mijn bij Johan gekomen. Een wagen liej een helling uit de daarna met grote s beneden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 6