Participatie-teelt van graszaden nu nog 12 dagen pockets i TUitriciii mm I Portuge VULPENNEN Mr. van Engelen Zaadleell en Zaadhandel IV. en bovendien... ENGELSE FRANSE en DUITSE TWEE CHAUFFEURS Fa J. PIETERS EN Zn Courantenbezorgei(ster) Fa G. MARSH JE Zn Voetverzorging J. H. KEMPER geen GRIJS HAAR 7r- De handen ineen Neem als partner UW VOORDEEL 50 Ct. 50 Ct. 50 Ct. 100 ct. 150 ct 160 ct. 90 Ct. 115 ct. 99 cl. SLAGERIJ G. H. VAN DAMME 500 gram vet spek of gesmolten reuzel voor 80 cent hoogste melkvetpercentage (dus romiger) blank als room (geen on aangename sterilisatiesmaak) voordelig in het gebruik Boekhandel Van de Sande Keurslager ZEELAND - LIMBURG - N.-BRABANT 13013 nu kunt U gemakkelijk Vandaag en Woensdag Slagerij J. van den Eeckhout Dinsdag verse worstdag f 1,55 f 0,65 f 0,39 faE.A.IJsebaert V4 weer KIP AAN 'T SPIT Restaurant „MONOPOLE" w 550ste STAATSLOTERIJ ie kk,s N.V. Fa P. J. VAN DE SANDE Hiermede geven wij U kennis, dat tot onze droefheid, na een gedul dig gedragen lijden, zacht en kalm ia ontsla pen onze geliefde broe der, behuwd-broer en «om JACOBfJS DE FEIJTER, in de ouderdom van G9 jaar. Uit aller naam, L. DE FEIJTER. Terneuzen, 22 jan. 1961 Lievensstraat 6. De teraardebestelling zal plaats hebben op woens dag 25 januari a.s., des namiddags te 3.30 uur. 'cMtuc ALLEEN <m verfraait tevens uw per manent en watergolf. Speciale Marchal borstel 1. Drogisterij DINGEMANSE Axelsestraat 3 cn 91 Terneuzen WASSPOEL- DROOGCOMBINATIE van 598,voor 398, of ƒ5, p. w. Direkt van fabriek, daar un 200, korting. Vraagt vrijbl. .ichtzending. «UTKAG. Postbus 485, Den moet zijn: volwaardig partnership en daardoor verantwoorde behartiging van het boerenbelang. tic zaak waar dit streven teelttechnisch èn commercieel reeds jaren in de praktijk wordt toegepast Westwal 5 B - 's-liertogenbosch - Tel. 0410024431 Anno 1917 NUTROMA IN PRIJS VERLAAGD! mammam GEVRAAGD op buitenlandse wagens. Internationaal Transportbedrijf SAS VAN GENT Telefoon 01158 318 GEVRAAGD tegen 1 februari a s. voor de kom der gemeente AXEL. zich schriftelijk of persoonlijk te wenden tot de Adm. Dagblad „De Vrije Zeeuw", Smidswal te Terneuzen. Te koop gevraagd: ge bruikt Radiotoestel. Brie ven onder No. 141, Bureau van dit blad. 250 gram BLOEDWORST 250 gram Heerlijke HOOFDKAAS 250 gram Verse LEVERWORST 3 SLAVINKEN Woensdag en donderdag: 518 gram GEIIAKT 500 gram MAGERE SPEKLAPPEN 500 gram VET GEZ. SPEK 250 grain HACHÉ VLEES met kruiden 3 blikjes LEVERPASTEI "IW. 2267 Dr. Buijzestr. 15 Kleurpotloden N.V. Fa P. J. v. d. SANDE Verloren: Wie nam mijn loden donkere winterjas, waarin voor mg belangrijke boekjes en mijn zwarte trui, zaterdagnacht mee uit „Por- gy and Bess" te Terneuzen? Zeer gaarne bericht via de politie of rechtstreeks aan HANS VERHAGEN, Bad huisweg 76, Vlissingen. Te koop in nieuwbouw Terneuzen: nieuw Woon huis met rondom tuin, gr. ca. 3 are. Bev.: beneden ruime kamer, keuken, ser re, schuur; boven: 3 slaap kamers, badkamer en zol der. Brieven onder No. 142, Bureau van dit blad. Gediplomeerd Slager-Worstmaker WILHELMINAPLANTSOEN 3 TELEF. 2566 Profiteert vandaag en woensdag: bij afname van: 500 gr. prtma GEHAKT voor 1,40; bij afname per K.G- 2,60 of 400 gr. mooie VARKENSLAPPEN voor 2,10 of 500 gr. SCHOUBERCARBONA1JEN ƒ2,— of 500 gr. een weinig doorregen RUNDERLAPPEN voor 1,75 of 500 gr. MAGER BRAAD VLEES voor 2,50 of 500 gr. VERSE WORST voor 1,80 200 gr. ROTERHAMWORST voor 55 ct. Heden weer: Verse HOOFDKAAS 25 ct. per 250 gram Verse LEVERWORST 25 ct per 100 gram BLOEDWORST 22 et. per 100 gram Verder: Grote sortering 1ste kwal. fijne Vlees waren uit eigen worstkeuken (Geen fabrieks- vieeswaren). Voor Te koop: mahoniehouten Kabinet met kroon en zes kommen. Adres: J. DEES, Roseveltlaan 21, Hulst. TERNEUZEN Noordstraat 68 Tel. 2476 ZO JUIST ONTVANGEN: Keu nieuwe zending NOORDSTRAAT 55 TERNEUZEN MEVROUW hier is uw V Deze tijdelijke aanbieding is geldig van 21 jan. t.m. 4 febr. alleen in de provincies: Ons PRIMA GEHAKT 1,25 per 500 gram DOORREGEN RUNDERLAPPEN 1,75 per 500 gram SCHCUDERCAKBONADE ƒ2,— per 500 gram MALS BKAADVLEE5 of FIJNE RIB 2,50 per 500 gram Lekkere VERSE BOTERHAMWORST 25 ct. per 100 gram Prima GEKOOKTE HAM 45 ct. per 100 gram Van Stcenbergenlaan 2 Telefoon 2431 500 gram fijne VERSE WORST f 1,68 500 gram magere SPEKLAPPEN 250 gram BAK BLOEDWORST 100 gram BERLINER Vlooswijkstraat Grote vorderingen in de pharmaceu- tische wetenschap! Slank worden is nu geen probleem meer. Gracial werkt zeker, doordat het de oor zaak van Uw dikte kan bestrijden. Door het veilige: carboxy- methyl cellulose kan iedereen Gracial gebruiken en er baat bij vinden. ATTENTIE: Drink tijdens uw kuur met Gracial zo weinig mogelijk. Reeds na het eerste flesje zult U zich prettiger voelen en reeds frappante resul taten zien. Tob niet langer! Ilaal Gracial! Word weer slank! v per doosje f 1.98 jy Vermagerings dragèes bij Uw apotheker en drogist TOPPUNT VAN GEZELLIGHEID! in ons Restaurant. De primeur van de streek. TERNEUZEN PRIJZEN VAN 1 JOOg 055 062 069 073 091 095 115 171 173 652 674 728 730 771 813 821 833 837. 874 198 '206 211 220 230 258 267 324 343 378 879 894 896 911 919 979 986 987 428 487 501 513 585 662 674 675 679 686 12065 082 095 117 147 164 195 20* 212 2Sfi 714 838 812 860 957 962 963 987 317 318 345 388 389 393 428 431 437 49.1 2045 078 086 093 106 114 136 153 165 172 522 543 555 639 732 771 773 796 819 834 191 859 905 947 205 215 266 287 295 315 330 3S4 344 359 13000 006 025 050 051 077 «87 «02 104 1SL 455 459 475 478 494 496 522 537 547 549 164 189 203 216 259 291 300 376 384 4,18 565 571 647 648 655 657 662 695 696 745 466 470 495 540 559 680 690 742 752 756 754 793 821 S47 877 930 943 999 772 797 804 811 819 325 839 841 849 S6T 3011 013 018 053 055 084 102 128 147 155 941 965 191 208 217 272 316 338 340 355 385 415 14018 023 051 05S 105 118 132 136 144 182 428 451 469 525 572 597 667 771 800 816 225 232 245 270 281 285 300 344 356 368 S29 S30 832 859 905 960 980 386 410 428 430 450 497 560 563 580 583 4013 061 0SG 109 12S 153 164 202 226 256 587 599 612 650 659 674 743 767 802 868 311 409 457 468 482 508 560 574 595 604 871 883 894 904 958 964 624 65S 660 66 2 671 734 743 794 805 819 13042 065 078 084 317 171 198 200 212 825 826 S42 861 882 895 920 940 997 262 272 311 335 336 338 358 368 386 386 5042 076 103 111 118 133 147 169 223 252 397 410 425 432 476 484 498 508 527 537 268 274 297 394 405 411 422 424 433 441 551 596 624 656 697 708 710 713 75S S0T 479 502 517 543 551 563 573 666 667 714 837 842 S61 874 911. 912 924 930 941 976 724 730 742 769 780 782 788 793 802 813 981 984 820 834 861 891 896 916 917 922 923 925 16012 044 061 130 142 171 174 214 281 297 972 986 323 337 352 407 42*) 488 508 537 339 558 €063 064 081 098 099 109 146 181 191 210 585 631 660 663 «73 722 752 776 785 812 253 264 272 280 319 354 358 427 439 477 817 830 839 864 879 929 935 951 973 975 481 499 538 549 558 563 578 597 645 661 985 906 997 671 713 727 765 S26 870 874 875 908 945 17026 053 055 096 118 128 142 168 201 aqjr 506 96S 986 220 286 315 353 376 453 162 474 475 7006 062 085 086 097 152 213 214 229 247 542 559 586 62-S 634 641 661 «68 671 68.1 968 280 341 406 439 486 496 516 582 585 595 711 786 7S8 794 795 821 849 909 902 649 672 688 696 713 722 741 753 787 798 972 987 808 809 842 879 908 913 915 936 945 995 18039 081 085 099 103 105 123 172 19-1 2X6 8028 031 040 06.3 085 095 106 107 165 166 254 284 291 328 332 336 352 497 400 .184 229 313 329 379 403 410 418 435 520 441 451 469 496 521 534 555 556 6^6 «36 530 533 539 555 563 569 573 626 747 767 688 708 717 742 743 765 778 794 828 S48 782 784 835 845 863 870 896 969 984 988 850 879 888 894 903 90S 919 941. 956 958 999 979 998 9011 045 064 131 154 159 163 195 204 241 19012 ITO 111 145 180 221 259 266 329 340 248 252 263 320 323 343 347 353 411 421 341 347 385 396 408 472 495 552 556 582 466 558 575 598 615 616 676 712 726 749 605 619 «32 «65 677 811 S14 846 851 753 796 814 824 850 862 870 908 912 933 927 934 979 989 4 956 962 964 966 973 990 •:ooos (121 023 048 (KM im 261 256 256 10039 051 061 079 081 083 106 125 173 174 290 332 366 391 428 435 44S 467 -T96 493 59) 181 209 212 238 247 259 263 292 342 345 501 502 516 521 522 539 541 566 58-1 348 389 406 425 427 589 60.1 644 650 654 619 623 634 65S 709 716 746 769 rm 781 655 680 703 720 745 767 782 832 844 876 807 826 891 896 901 922 978 984 897 936 941 943 952 959 980 991 21010 042 050 051 074 077 113 154 61» 11005 028 054 055 070 071 074 121 231 255 185 227 230 239 317 360 413 443 472 492 IcND-* 394 412 134 445 485 506 529 56a 623 503 533 536 541 571 593 599 698 705 717 747 748 762 773 802 872 873 967 988 ranke.ine abonnerueu ecteur-Hoofdredacteu r Redactie-adres: Noor» Administratie-adres: Telefoon 2073 ■piror.ummei 88150 ^Abonnementsprijs: f Kaan.: f 2.-; per week 48 I rel ■fcHU-rikaaJise en Britse ^Hggfti-hepcn achtervolgen ,s passagier sschi TptOXsi ton metende „Sunti Ha", dat in de Oariublsche gei. door zeventig rcbellet wapen d rrv-t machlnegewei ^H^enne< rd ■d<- rebellenleider is een officier van het Por ger, Henrique Galvao, ee jgelistander van premier gr van Portugal. In eon uniqué van de Portugese Hg wordt meegedeeld, d iep van ongeveer zo ^Jjagiers van verseh nationaliteit, onder leidir |vao. ,,riie de misdaad h nul met verscheiden! Pen andere passagiers 13 i wnai MNLjr HOGE PRIJZEN ISBrri 10877 5000 1832 5600 17951 1500 9659 12183 1000 5888 6296 9264 13306 17288 400 1527 1739 4194 4249 4265 4500 4593 5597 6232 6570 7095 12263 12693 203U 21627 f 200 1074 1208 1623 1672 2012 2399 2500 2567 2649 2777 3063 3171 3791 5107 5212 5616 5912 5937 6036 6526 7130 7706 7775 8610 8642 8868 9018 9079 9147 9684 9686 9752 10379 11282 11317 11679 11698 11950 12116 12194 12897 13252 13253 33265 13335 13487 13669 14591 14752 15003 15760 16074 16099 16193 16296 16589 16965 17031 17033 1TÖ66 77495 17553 17701 18028 1S200 19211 19398 19707 19967 20014 20118 2120» 21427 215TO 21763 GROTE SORTERING .wlQutira (Venezuela) en aan boord van de „Santa jlraren gegaan. Het schip zaterdag met 600 passagi der wie Nederlanders v lemstad. Het 'werd maan tend vroeg overmeestt derde stuurman werd .een cadet, een arts en v .dene bemanningsleden j, zwaar gewond. Daarop c de rebellen de rest vat inning tot gehoorzaal! andering van de r apttein, Mario Simoo ordt gevangen gebot ellen sloegen hun sl passagiers Por ■zolanen, Amerika erlanders en vele sleden sliepen. M dag werden op het lx Britse eiland San enige, volgens sommige acht, gewonden aan racht. De Portugese eft alle nodige ma; genomen, aldus het comi In Willemstad ware: Kmensen aan boord gegaz wie politiemannen en g mentsambtenaren die lof gingen. Het schip maal tussen Lissabon .Amerika vaart, kwam v auela en zou via Cu ami naar Lissabon Jvaren. De schepen die de „S rka" achtervolgen, gaan wichtigheid te werk ellen hebben gedr chip tot zinken te brc en het wordt aangeho achtervolgingsactie krachtens de inter rechtsbepalingen over en muiterij. zijn Amerikaanse vliegtuig sehakeld die de „San moeten opsporen en fa werpen. Over de bestemmii „Santa Maria" verkeer het onzekere. Volgens dese marine-autoriteite wa zou het na het ve Santa Lucia in de ric het Franse eiland A gaan, maar agenten maatschappij „Compan «ial da Nevegacao", d resse van het schip, Miami Florida) dat maandag ontvangen r schap werd gesproken fchinestoring. De ,,San !*>u volgens dit bericht Everglades, ten noo Miami, varen. Deze rok volgens het reisscl den aangegaan. Volgens „Press As een Brits binnenlanc reau, gelooft de Portu »*ng dat de „Santa weg is naar Cuba. Het luisterstation Radio Corporation meldde dat het dinst •m 08.30 uur (Ned boodschap „aan alle b „kapitein Henrique

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 4