HUISHOUDGELD RIBBENS SPOT- ERWTEN ROOKWORST ZALM 39 AMANDEL UW SPAARKAART IS GAUW VOL! f* Stoffels-Risseeuw Zwitserse Knorr koks werken samen met 600 Nederlandse huisvrouwen voor uw fijnste soep Gemberkoek miS,r Aardbeienjam Ameril MOSTERDrack Prima Pink de vrtje zeeuw EXTRfi DOOR DE 0M0-HUISH0UD SPAARACTIE PflNTANT (no? voordellser) Maatschappij Limburg I een extra spaarkaart voor U Terlenka Plissé rokken kolenhaarden In de nieuwe stijl Las- en Werk. Handschoenen ICOLON Kleine Adverteotien HOLLANOIA Elke Knorr-specialiteit is van tevoren gekeurd door 600 Nederlandse huisvrouwen. En aangepast aan al hun wensenU hebt dus de garantie, dat u krijgt wat u toekomt: „iijne-keuken" soep en complimentjes voor uw kookkunst! Proef wat Knorr-kwaliteit betekent. Proef morgen Knorr Heldere Groentesoep. Geuriger, lekkerder! Zondag-soep voor elke dag! Stijgen de taak va kennedy o economiscl terrein boodscha Pagiaa 8 Donderdag 10 novensHer '65 Als-'t-u-blicft, mevrouw. Een prettige aanvulling op Uw huishoudgeld! Wat U daarvoor moet doen? Vanaf vandaag al Uw OMO-merkjes zorgvuldig bewaren. Telkens als U er 30 hebt, plakt U ze op Uw spaarkaart. U levert die in bij Uw leverancier en... als-'t-u-blieft, kies wat U wilt: '(P-22>x. l#Un I Hll I zoals vim, Lux ter waarde van f 1.25 GRATIS produkten van de Lever's Zeep- Vloeibaar, Omo, Lux Toiletzeep, Op elk OMO-standaardpak vindt U één merkje. Het grote pak geeft er twee, het superpak zelfs vier. Zo is Uw spaarkaart gauw vol. Zo begint U vlug aan een nieuwe. Want de actie D?ze aanbieding ^00Pt tot aPr^ 1961 en Uw winkelier heeft spaarkaarten geldt alleen in genoeg de provincies Noord-Brabant, Profiteer zoveel U walt. Uw winkelier heeft Zeeland cn ONTYANGEN: FRANKEN—SMET Vieuwstraat 9, Terncuzen de Beckers 340 (kolenradiator) Met frontcirculatie - het unieke Beckers patent voor maximale stralingswarmte. Cap. 16.000 Kcal./u f 420.- Noordstraat 74, Telef. 2595 Terneuzen GEOTE SORTERING reeds vanaf 2,95. HANDELSONDERNEMING YVestkolkstraat 40a TERNEIJZEN KOUSFN en SOKKEN voor Heren en Kinderen NYLONKOUSEN ZWARTE MAILLOTS FRANKEN—SMET Nu ook Uw kousenspecia- list Tc koop: i.g.s.z. Kinderwa gen (half Engels). JON KERS, 2e Verbindingsstr. 18. Terncuzen. Te koop: een leren Jas. Te bevragen: Van Bovenstraat 41. Terneuzen. Dames-, Heren- en Kinder Tricotage. YVollen Dames Ondcr- blouscs Heren Overknic- broeken FRANKEN—SMET Nieuwstraat 9, Terncuzen Bereid door Cosmonda Voedingsmiddelen N.V., Loosdrecht in licentie en onder controle van Know A. G. Thayngen-Zvi itserland, die ds recepten onder exclusiviteit heelt aigesUaa» ::.vv fcV> MM M PER TUBE SAPPIGE GELDERSE VOL HELE VRUCHTEN PER POT PER STUK 250 GRAM Heerlijk in de erwtensoep! KWALITEITSGARANTIE Wanneer u enig bij AH gekocht artikel niet elke cent waard acht die u ervoor betaalt, dan geeft AH li liet volledige bedrag prompt terug. Yvt mmkt uhet leven mm .z... frankertng bö abonrterr ptrecteur-Hoofdrcdaeteui Redactie-adres: Ni Administratle-adre Telefoon 2073 Gironummer 88150 Abonnementsprijs: f 6,- maand ƒ2,-: per week V «betering van de 1 balans en strijd tegen ,,ie. die zich begint af te zullen tot de taak beht senator Kennedy wadi neer hij zijn intrede doi Witte Huis. Aan deze vraagstuk Ook vice-president Ni: hebben moeten wijden, hij in de verkiezings: overwinning had behaa het programma van de tische partij en het d kandidaat ingenomen doen voor de oplossii oen veel sterkere rege senkomst verwachten ook de gekozen preside, dit opzicht veel sterke den heeft. VAN EISENHO AAN KENNï President Eisenhow zijn opvolger, Kennedy, meegedeeld dat hij be gekozen president op blik dat hen beiden ontvangen om de overc bevoegdheden te rege is donderdag vernomr De president verzom schap aan Kennedy u kantieverblijf in Ai Georgia. Hij zei gaai Ion zien dat verlegem van Kennedy cn leden gering in het bijzone nister van Buitenlani Herter, besprekingen Eisenhower stelde Kennedy een mcdewc liet Witte Huis zei spreken met het hooi staf van het Witte Hv Persons. 'Amerikaan perscommenta Kennedy's verk De „New York Da ichrijft donderdag, d: dy's overwinning de tie, volgens welke ee Katholiek nooit tot van de V. S. gekozen den „als een wa heeft doen ontplo „New York Times" volgende conclusies slag: De kiezers hebben deel hun stem uitge de democraten en vo der deel op de rep Dit verraadt een „ge ticisme". Een van de genie van de Amerikaans die lang opgeld hee n.l. dat het zuiden democratisch bolv, schijnt nu wel in Het stemmenaantal op zich heeft weten gen, is overal ver g der het aantal dat in 1952 en 1956 hee: Dit bewijst hoezeer van de republikeinei twee verkiezingen he hangen van het pi Eisenhower. De democratise! en Nixoi Senator Mike Ma der voornaamste lcit Amerikaanse democi tij, die naar men ve der van de demourai derheid in de Sen: den, heeft donderdag kozen president Ken gegeven, in zijn te ring gebruik te ma „grote kwaliteiten" publikeinse tegensta Volgens Mansfield het bijzonder nuttig op het gebied van di se politiek of de d 9 Op een buitengev van de Cubaanse bi varenden in Havann straf geëist voor Da de voormalige sec raai van het Cuba: bond die enkele d; werd aangehouden twaalf anderen trac Verenigde Staten

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 8