DE SPAE Opmerkelijk Voor nog geen cent per keer DOUWE EGBERTS SPO voordeel surprises bij De Spar! ROMANS sluit u een levensverzekering voor zijn mooie tanden Boekhandel VAN DE SANDE Koffie - Thee0' Produk X7n bestrijdt tandbederf SCHAKE DE VRIJE ZEEUW Donderdag 10 novemSer 'M Omdat Sint Nicoiaas in aantocht is.., Banketstaaf voor 39.io% i blikje Aardbeien 'n goed toestel - 't meeste plezier! Schouderham 150 gr. 59 -10% Choco-oublies 250 gram 78 -10% Chocoladebeestjes Koffietaai 300 gram slechts 57 -10% Speelgoedletters _n Sint Nicolaasschuim Vraag uw winkelier de speciale Prodent-aanbieding 70 PRODENT houdt de mond fris en gezond,de klok 11,50 Pagina 6 Donderdag 10 novet geldig var» 10-17 november bij Spar-koffie of Spar-poederkoffie bij 2 busjes tomatenpuree voor 56 ct-10% 1 pak Spar-macaroni i e van 30 voor li#-10% bij 1 pak Spar-custard van 60-10% van 60 voor 0% Koop bet beste,.neem Philipsde grootste er varing geett het beste fesulJaat Haarscherp beeld. Eenvoudig te be dienen. Mo'ckm van stijl Vraag óns demon- ij stratie en kijkproef. VERSE VLEESWAREN, EXTRA VOORDELIG Bloedworst 200 gram van 44 yoor 35 -10% lurichworst blik 340 grom van 112 voor 98 -10% 't koekje met JO% Voordelige Sint Nicolaas-tractaties! 100 gram slechts £>3-10% 200 gram slechts 311-10% 200 gram slechts "JV-10% Kopen bij De Spar is sparen bij de koop Werkelijk voordeel - 10% korting - 100% kwaliteit Radio de Koek NOORDSTRAAT 102 - Tel. 3128 - TERNEUZEN Philips Televisie reeds vanaf f 695.- Vele modellen, ook in ieakhoui Boekhandel VAN BE SANDE TERNEUZEN 5öö oöo Die premie is te verwaarlozen als u bedenkt wat hij er voor terug krijgt: mooie, gezonde tanden om lachend mee door het leven te gaan. Wist u dat alléén Prodcnt tandpasta het dubbel-actieve Dis- pergon-A bevat, voor langduriger èn krachtiger be scherming tegen tandbederf? Daarom is het zo uiter mate belangrijk, dat er 's morgens en 's avonds wordt gepoetst met lekker-smakende Prodent, de beste verzekering voor gezonde, parelwitte tanden! Normale tube hb ct Familieverpakking 135 ct Zeer grote tube ct Plattegrond vaaTerneuzen Prijs in plastic hoos NOORDSTRAAT 55 TELEFOON 2073 TERNEUZEN Xandschap, stedenschoon en volksleven worden beschre ven op een manier, die u doet verlangen naar een bezoek aan Oostenrijk, een der oudste cultuurlanden van Europa, eens beschermer van de gehele Christenheid, nu buffer staat tussen twee wereldbeschouwingen. De vele briljante kleurplaten en de meesterlijke beschrijving maken dit nieuwe album tot een bezit van blijvende waarde vgsjjaSg? Het album „Oostenrijk"is a f 2.4° verkrijgbaar bij uw win kelier, of, na ontvangst van postwissel of giro (no. 18823) bij Douwe Egberts, Utrecht, Post bus 2076, Afd, Reclame. De kleurenfoto's, die bij het album behoren, zijn verkrijgbaar voor 225 punten. U.-.. mms Met Lodaline werkt u sneller, prettiger cn gemakkelijker dan met welk ander afwasmiddcl ook 1 DIRECT KLAAR Met Lodaline niets te roeren of op te lossen - een scheutje Lodaline--- heet water erbij en uw sopje is direct ge bruiksklaar. 2. ACTIEF SOP Lodaline heeft een zeer grote was kracht. Vette borden zijn direct schoon - de vaat droogt op ZONDER strepen 3. MAAKT ALLES 5CHOON Lodaline voor de vaat, sanitair, ramen en deuren. Maar ook voor wol en andere tere weefsels. Doe het met Lodaline, inplaats van een pakje voor dit en een pakje voor dat. Lodaline lil de openbare W"rg van liet Pi "(lukt schap vi rn Vléés in Uti echt Is wc morgen medegedeeld, dm nis ter voor marklo beleid in '961 het aanc <le varkenshouderij in- de ties van de heffingen op granen .en een bedrag va •t helpt en 't is l< RÉD BAND - ROÓS.FNC Kt In een fabriek in K West-Japan is het dint ren handgemeen tussen rn werkwilligen gekor personen liepen verwo op. Het. incident deed z: toen de stakers dc fabi den binnendringen. D willigen slaagden er met van politiemannen In de Iers terug te slaan. 0 De 63 passagiers en manningsleden van eer Constellation van een luchtvaartmaatschappij snapten dinsdag aan zv sei (oen het toestel bij ding op het vliegveld v relona in brand vloog, passagiers liep een g arm op, cn erfkcle ande: verwondingen. De br van het vliegveld slaaf het vuur te blussen. Blijkens een door ei Duitse bandenfabriek ii onderzoek hebben Bc Luxemburg met 23 au vierkante kilometer w vlakte de grootste „a heid" in Europa. Het 1 de kleinste dichtheid is met 2 auto's per vierka meter wegoppervlakte. sen liggen Oostenrijk i Italië met. vijf, Frank acht, Zwitserland me Nederland en West-I met vijftien wagens. DE SCHAAKOLYltn TE LEIPZIG. Woensdagmorgen zijn kele partijen uit de fins van de schaakolympiai speeld. De uitslagen lui West DuitslandNed —1 (en 1 afgebroker (LohmannPrins '21 Kramer 1—0, Pfeiffer weg afgebr.j'; Tsjecho-I Argentinië 22; O- landVerenigde Staten RoemeniëHongarije EngelandRusland 1 rijpZuid-SIavië 1%2 Twee partijen duur' laatste zitting van d< olympiade in Leipzig a lijk langer dan alle andi dezer partijen was d Langeweg en Pfeiffe zelfde Pfeiffer was ook then in 1958 de laatste speelde. Evenals toen hier de hardnekkige tussen West en Oost-, de oorzaak van deze bare strijdlust van V zijde. Een winstpunt Ier zou namelijk West- juist een half punt bo I luitsland brengen. Ee Prins zijn tegenstander mann een werkelijk ge strik gesteld. De F grootmeester Barcza v dat: hij zo iets in zijn nooipraktijk nog niet g< Prins redde hiermee voor Nederland. De t rier van Kramer bleek 1 vatting de goede zet o vert te hebben afgegevi 11a won Bialas in enke West-Duitsland won moeting tegen Neder 3- 1. Langcweg verlo lijk zijn afgebroken pa Pfeiffer. Na in totaal elf en uur spelen en 94 zetter partij Langeweg—Pfei de tweede maal afgeb: na een uur onderbr nieuw te worden herva in een stelling, waarir toch wel behoorlijke sen had. Inderdaad, n; half uur spelen cn no ten kon Pfeiffer ee' dreiging in het leve waartegen Langeweg «eer had. Hij gaf ziel wonnen en daarmee w, schaakolympiade ten e Do eindstand van groep luidt: 1. Rusland 34 prr Staten 29 p.; 3. Zuid p.; 4. Hongarije 21 TsjechoSlowakije 21 Bulgarije 21 p.; 7. 20',3 p., West-Duit

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 6