ALBERT STANDAERT smeuïg... heerlijk! Moderne Optiek SAROMA DEMONSTRATIE UMC heerlijke schol VANDENBRUELE Blue I Band DIEPVRIES HUISHOUDSTER RESTANTElTBLOUSE B H en Step-ln DAMES SCHORTJES BRUIDS-JAPD» Winter Nylon Handschoi Dr.D.DORREPA/ Prijskaarting Van Aken OPTISCHE SPECIAALZAAK OPTICIEN VULPENNEN Saroma pudding maakt U zonder koken Gratis proeven t/m vrijdag 11 nov. Speciale verrassing! Icelandic Madrid, 1 nov. 1960 TOT ONS GENOEGEN KUN NEN WIJ U MEEDELEN, DAT WIJ HEBBEN BENOEMD TOT SCHATBEWAARDER VAN ST, NICOLAAS BOEKHANDEL TERNEUZEN Waar de SCHATKAMERS weer vol gestapeld zijn met alles wat U maar kunt wensen. U slaagt zeker naar Uw zin. SINT EN PIET >jz>y Vl/ heerlijker iglo 'n VITA PRODUKT Pagina 4 DE VRIJE ZEEUW Donderdag 10 november '60 JÊ 'Donderdag 10 nover Alléén roomboter is puur natuur! HET NEDERLANDS ZUIVELBUREAU - RI|SWI|K (Z.H houdt op vrijdag 11 november GEEN SPREEKUUR ~hT hofstee ARTS te HOEK A FWEZIC van 1217 r Waarneming door ook Wechgelaar. Spreekuur: Zaterdag 1- findere dagen 67 uur. TERSTOND GEVKAAt in Den Haas bij bejaa Familie. waarvan de h momenteel door ziek hulpbehoevend ia. een (RGD, van middelb. 1< tijd. Brieven met opg van leeftijd, tijd van in trekking kunnende tiet en verlangd salaris te z den onder nr 96, Bun van dit Blad. O T II E N E ZATERDAG 12 NOV Aanvang 6.30 uur. zender mouw, om bij deux pieces te dragen. SC'HANTUNG BLOUSE "i mouw vanaf 3,75 tot 1< FRANKEN—SME Nieuwstraat 9, Terneu Voor Uw familie cn k nissen in liet buitonl. hebben wij nu reeds collectie Kerst- en Nieuwjaarskaart en boekjes met Engelse en Hollan tekst. Nu kunt O nog zeepost verzenden! Bock- cn Kantoorboekhandel Brouwerijstr. 2, Terneu BOEKHANDEL VAN DF, SAN DE N.V. Fa P. J. v. d. SAN RECHTSZAKEN Veroordeeld we dood door schi De rechtbank te Ar hoe II woonsdagochtont jarige Maastrichtse (ha J. J. S. wegens dood do. veroordeeld tot een voc lijke hechtenisstraf vot van twee maanden proeftijd van drie jaai betalen van vijftig gulc subsidiair tien dagen 1 Do officier van justitie onvoorwaardelijke ge straf van twee maande De chauffeur had vet gen geleden terecht ges oat hij op 9 juli jl roei onoplettend met zijn v; met aanhangwagen o dionweg te Amsterdam 7.0u zijn gereden, waar naast de aanhangwager wiel rijdster, de 18-jarig de Jong uit Amsterda één van de wielen va hangwagen terecht kwt op de dag overleed he De chauffeur had ont kc'.oos te hebben geri ai 11lo het mogelijk dat je na het passeren var ker had gedacht dat ze rijden. Noordstraat 32 - Telefoon 2215 TERNEUZEN ook in zware kwaliteit. FRANKEN—SMET BOEKHANDEL VAN DE SANDE ONTVANGEN: ruime sortering. FRANKEN-SMET Nieuwstraat 9, Terneuzen UNIC meemm NOORDSTRAAT 70 TERNEUZEN 25 cent in prijs verlaagd. Nu slechts 95 cent. (225 gram) naar maal; ook all knippen cn passen. Indien U een mooie bru japon ziet. tien tegen dat die geleverd is doe FRANKEN—SME Nieuwstraat 9, Temet Te koop gevr.: drie-g Kachel. Tc koop aang 3 Vloerkleden voor .1 Tafel j: 20. Zandsliaat Terneuzen. Gevraagd: Een Mei VROEGOP, Bernhardsti C, Terneuzen. bijna niet te onderschei van leer. Ruime collectie FRANKEN—SMEl N.V. Fa F. J. v. d. SANDE TELEFOON 2546 TERNEUZEN NOORDSTRAAT 45 a BROUWERIJSTRAAT 4 Kies maar uit: kabeljauw of schol... De Eskimo garandeert u de allerbeste kwaliteit! y'fprnFlOE MARGARINIj De fijnste IJslandse vis. Vers bij uw Iglo winkelier. Gemakkelijk, graatloos, panklaar. 450 gram voor slechts f. 1.50

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 4