RADIO EN TELEVISIE SPORTNIEUWS VOETBAL De suikerbietencampagne AGENDA BURGERLIJKE STAP® LOOP DER BEVOLKING Let op r.„ -dit raambiljet als u betere vakkleding wilt kopen. Wrak wordt schip aid blijven voor 't na- ewicz sprak namens de rs en ciankte voor de Ken ontvangst die ons eer treft en een sym- de herdenking van de ;ameraden die hier ge- i op weg naar de be an uw goede stad en maar dat wij voor ons niet konden bereiken. ;n volk zucht nog on- rnij van communisti- tuur en wordt gecon- oor een ons vijandige Hier in Axel wordt veel gedaan. Het ontroert is weer te zien hoe gij t onzer makkers ver- lenken daarbij ook aan n, die gehouden worden igsinvaliden enz. len ons hier altijd op i, wij zijn hier thuis en preek ik de wens uit, Minkiewicz, dat Axel i en dat de vriendschap ag zijn. Zaydenbaytel uit Ver- k in het Engels en zei, omende met een auto 1, reeds bij het binnen- t opgenomen voelde in welke onze landen sa- Zestien jaar geleden 'olen, na vele omzwer- or de wereld, geland op tent en waren wij ge- e wij soms in verbeten mochten bijdragen tot g der tirannie. Wij zijn door Frankrijk en Bei- Nederland. !De bevrij- Axel heb ik zelf niet akt, omdat een verwon- toen in een ziekenhuis oeven. Maar wij zullen, ook nog terecht mogen de vriendschap van polking nimmer verge er Oggel antwoordde Zaydenbaytel in het En- sprak de hoop uit, dat aan het Poolse volk de nag schenken, rd een telegram verzon- kolonel Szydlowski in m hierna ging de heer rder met een toespraak getreden voorzitter van olen", de heer A. Schee- ijk te danken voor alles voor deze vereniging aan. as altijd prettig, aldus om de markante figuur eer Scheele hier achter :e zien bij gelegenheden Maar dan wisten wij at hij dan weer een berg orisch werk had ver- et belang van het steeds naken der vriendschaps iet de Polen, gens verliet het gezel- !t gemeentehuis om in ne stoet, welke vooraf gaan door de vlag der ud-strijders en Axels ge ag, weike gedragpn groet bij het monument door de jeugdige Richard f en Ronny Nastaly, om te gaan leggen; eerst op en van mevr. Szydlowski lurgerslachtoffers op de graafpJaats en daarna op nene begraafplaats bij de der Poolse soldaten, s altijd weer ontroerend met welk een eerbied de oud-strijders hier bij hun •s onder het neigen der i hun kransen leggen, eerbied, die tevens de ge- ihoudt, dat zij met inzet- n alle krachten door zul- n om eerlang ook de vrij- in hun vaderland te ver- op de begraafplaats in ols het „Onze Vader" ge werd, werd door velen een veggepinkt. toet zette zich daarna weer 'eging om zich naar het lent in de Zeestraat te be waar reeds velen aanwe- iren om getuigen te zün ie plechtigheid, die uit- tot een massale bloemen- waaraan de schooljeugd en belangrijk aandeel had. een pauze voor de brood- jd had de laatste krans- g plaats bij het kruis aan anaal AxelHulst. Hier iet Hervormd kerkkoor om leiding van de heer J- na de kranslegging de igheid te besluiten met hei volkslied en het „Wilhet- avonds had in de raadzaal ïtieme plechtigheid plaats- werd aan 22 ingezetenen e-diploma uitgereikt van d® oud-strijdersverenigingj 'rslag van deze plechtighei ons volgend nummer wor pgenomen. UITSLAGEN 1" EN 18 SEPT. BEKERWEDSTRIJDEN BETAALD VOETBAL Groep A: LeeuwardenGo Ahead 4—3; PEC—Heerenveen 0 A; B: GermanicusZwarte- meer 33; Be QuickVeendam 1 1; C: OldenzaalEnsch. Boys 2 2; Enschedé—Tubantia 1—3; DOSGraafschap 81; DVC '26Heracles 38; E: AGOVV Elinkwijk 2—2; Wageningen— Velox 3—1; F: Ajax—Volewije- l^rs iif RapiditasVolendam 2 2; G: DWS/AHilversum 3 Gt- 't GooiBlauw Wit 23; Haarlem—EDO 4—1; ADO— RCH O4; J: SpartaUVS 5--1; LFCExcelsior O6; K: SW Hermes DVS 1—2; Feijenoord— Fortuna VI. 40; L: NACDe Baronie 11; DFCRBC 23; M: Willem II—BW 4—1; Wilhel- mina-NOAD 02; N: PSV- Ilelmondia '55 7—1; Helmond- Eindhoven. 2—3; O: Fortuna '54 De Valk 21; VWSittardia 1 l; P WH '16Limburgia 0 5; Rapid JCMW 52. AMATEURS ZUID I TWEEDE KLASSE B Vlissingen—Terneuzen 32; InternosDOSKO 12; Goes Taxandria 5—2; Steenbergen— RAC 4—3; MiddelburgRood W. 4 1; HulstRoosendaal 01. DERDE KLASSE D Com BoysHontenisse 63; Kaaise Boys—Zeelandia 30; RKFC—ODIO 2—3; METTO—Zie- rikzee 40; AxelRCS 12; BSC—Zeeland Sport 00. VIERDE KLASSE H Clinge—Steen afg.; Koewacht DINSDAG 20 SEPTEMBER HILVERSUM I; 7.00 Nws; 7.10 Gym.; 7.20 Gr.; 7.50 Dag opening; 8.00 Nws; 8.15 Gram.; 9.00 Gym. v. d. vrouw; 9.10 De Groenteman; 9.15 Gram.; 9.35 Waters'.; 9.40 Morgenwijding; 9 55 Boekbespr.10.00 Gram.; 150 Voor de kleuters; 11.00 Hammondorgelspel; 11.15 Voor de zieken; 12.00 Zang en piano, 12.20 Regeringsuitz.Nationaal programma: 12.30 Nws en land en tuinb. meded.12.45 Gram. -h 12.55 Rep. van de opening v d. Staten-generaal13.15 Troonrede door H. M. Koningin Juliana in de Ridderzaal te 's-Giavenhage13.45 Milit. ork.; 13.55 Beursber.; 14.00 Ka merkoor en orgel; 14.40 School radio; 15.00 Licht progr.; 15.25 Gram.; 15.30 Boekbespr.; 15.45 Pianorecital; 16.20 Gram.; 17.00 V. d. kind.; 17.30 Gram.; 17.50 Lezing; 18.00 Nws; 18.15 Piano spel; 18.30 Lichte muz.; 19.00 Paris vous parle; 19.05 Gram.; 19.45 Journ.; 20.00 Nws; 20.05 Her. v. d. Troonredehh 20.30 De Rijksbegroting en haar toe lichting; 20.40 Discussie over Troonrede en miljoenennota 21.30 Gram.; 22.00 Kamermuz. 22.30 Nws en beursber. van New York; 22.45 Lezing; 23.00 Gr.; 23.55—24.00 Nws. HILVERSUM II: 7.00 Nws; 7.15 Gram.; 7.45 Morgengebed en overweging; 8.00 Nws; 8.15 Gram.; 8.50 V. d. vrouw; 9.40 Schoolradio; 10.00 V. d. kleu ters; 10.15 Lezing; 10.25 Gram.; 11.00 V. d. vrouw; 11.30 Gram.; 11.50 Lezing; 12.00 Middagklok; 12.03 Gr.; Nationaal program ma: 12.30 Nws en land- en tuin- bouw-meded.; 12.45 Gram.; 12.55 Rep. van de opening van Staten-Generaal13.15 Troonrede door H. M. Koningin ■Juliana in de Ridderzaal te 's Gravenhage13.45 Gr.; 14.05 Schoolradio; 14.35 Voor de plat- u andsvrouwen; 14.45 Hoorsp.; 15.25 Gram.; 16.00 V. d. zieken; 16.30 Ziekenlof; 17.00 Voor de jeugd; 17.40 Beursber.; 17.45 Regeringsuitz.; 18.00 Zang; 18.20 Regeringsuitz.; 18.30 Lichte mu ziek; 19.00 Nws; 19.10 Act.; 19.25 Gram.; 20.30 Omr. ork. en so list; 21.15 Zangrecital; 21.45 Kamermuz.; 22.00 Rep. Opening Algem. Vergadering v. d. Ver, Naties te New York; 22.10 Gr Boekbespr.; 22.30 Nws; oa'fS Sram'2305 Gram.; 23.55- 24.00 Nws. BRUSSEL (VI.); 12.00 Lichte muz.; 12.15 Pianospel; (Om 12.30 Weerber.); 12.50 Koersen- 13.00 Nws; 13.15 Gram.; 14oó Gevar muz.; 15.30 Gram.; 16 00 Koersen; 16.06 Duitse les; 16.21 Gram.; 16.30 Ork. conc.; 17.00 Nws; 17.10 Klass. muz.; 17 40 Boekbespr.; 17.50 V. d. jeugd; 18.20 V. d. sold.; 18.50 Gram.; 19.00 Nws; 19.40 Gram.; 19.50 Lezing; 20.00 V. d. vrouw; 21.00 Ork. conc.; 22.00 Nws; 22.15 Godsd. uitz.; 22.45 Gr.; 22.55— 23.06 Nws. Televisieprogramma's NED. T.V.12.50 Rep. Ope- nmg v. d. Staten-Generaal door H.M. Koningin Juliana; 20.00 Journaal en weeroverz.20.20 Herh. opening Staten-Generaal, 21.10 De miljoenennota: Toe lichting door Z. E. Prof. Dr. J. Zijlstra, minister van Finan ciën; 21.25—22.55 Film. VL. BELG. T.V.19.00 De Li berale gedachte en actie; 19.30 Tekenfilms19.45 Filmrepor tage; 19.55 T.V.-album; 20.00 Nieuws20.30 Speelfilm22.00 Plastische kunsten; 22.30 Nws. Yerseke 36; BiervlietLuc- tor 41; Lewed.BoysOostburg 01; RIABreskens 25. KES. TWEEDE KLASSE B Com B. 2—Hontenisse 2 04; Alliance 2Vlissingen 3 1—5; DOSKO 2—Zeel. Sport 2 31; Axel 2Internos 2 16. ZATERDAGVOETBAL VIERDE KLASSE K.N.V.B. VVN—SSC 1—0; Dinteloord Nieuwdorp 51; SprangRillan- dia 41SmerdiekGunners 31; KrabbendijkeGood Luck 14; ArnemuidenAZVV 74. ONDERAFDELING ZEELAND EERSTE KLASSE HoekWemeldinge 23; Ka- pelleSpui 13; MEVOWol- laartsdijk 63; VeereColpl. B. 2—1; Tern. Boys—SVD 7—0. TWEEDE 'KLASSE B Nieuwdorp 2Driewegen 0-2; AZVV 2Heinkenszand 43; ZaamslagKloetinge 2 uitg.; Be renTern. Boys 2 41; Yerseke 3Rillandia 2 53. DERDE KLASSE E Driewegen 2AZW 3 32; Spui 2Zaamslag 2 61. TWEEDE KLASSE B VlissingenTerneuzen 32 Onverdiende nederlaag van Terneuzen De fikse nederlaag van vorige week zat Terneuzen blijkbaar hoog, want nadat midvoor De Nooijer van Vlissingen de bal aan het rollen had gebracht, waren de eerste aanvallen voor Terneu zen, die besloten werden met schoten van Sandrini en Leunis. Zij waren wel naast en over, maar boden toch perspectief voor het verder verloop van de wed strijd. Nadat een tiental minuten waren gespeeld, werkte Vlissin gen zich wat los en trachtte kee per Doorns eens op de proef te stellen. De Nooijer schoot juist naast en linksbuiten Moens gaf een kanjer op doel, die echter door Dooms klemvast werd ge stopt. In de 15e minuut, toen Vlissingen steeds maar bleef aanvallen, liep Moens door op een verre pass van Van Wezel, maar zijn schot schampte af op de buitenkant van de paal. Dit zelfde overkwam even later De Nooijer met dit verschil, dat nu de lat de bezoekers assistentie verleende. Het spel golfde nu op en neer, waarbij aan weerszijden behoorlijk werd gevoetbald. Bij een van de mooie combinaties werd door Van der Peijl de bal doorgegeven aan Sandrini, die het leder onmiddellijk weer te ruggaf aan de doorgelopen Van der Peijl. Deze loste met de lin kervoet een daverend schot, dat via de lat over het doel vloog. In de 35e minuut kreeg Sandrini een dot van een kans, nadat stopper Verhulst miste en hij daardoor alleen voor keeper Baart kwam te staan. Zijn schot ging echter jammerlijk naast. Twee minuten voor rust Kepen linksbinnen Groenewegen en doelman Doorns gelijktijdig naar de bal. Door zich vóór de voeten van de aanstor mende linksbinnen te werpen;, hetgeen hem echter 'n schop in het gezicht opleverde, voorkwam Dooms een zeker doelpunt. Met blanke stand werd gedraaid. Na de thee trok Terneuzen on middellijk fel van leer en het bleek ernst te zijn om een doel punt te maken. In de le minuut al schoot Sandrini tweemaal kei hard op het doel van Vlissingen, doch de bal vloog naast. In de volgende minuut gaf dezelfde speler de bal naar de doorgelo pen Franken, die een voorzet gaf, die bij Wissel belandde. Deze om speelde rechtsback De Waal en scoorde daarop onhoudbaar voor keeper Baart (0—1). Na de af trap bleef het spel even beperkt tot het middenveld, tot de bal bij Lilipaly kwam, wiens voorzet door de hoogspringende Moens met een fikse kopstoot in een doelpunt werd omgezet (11). Dit was wel een tegenvaller voor Terneuzen, doch de roodzwarten gaven geen krimp en draaiden de gastheren een tempo voor de neus, waar zij een ogenblik geen raad mee wisten en dit resulteer de dan ook na 8 minuten spelen in een doelpunt van midvoor Meeusen, die een pass van San drini met een keihard schot be sloot. dat Baart te machtig was <12). Meeusen, die blijkbaar ISandrini dit op zijn beurt ook wel eens wilde laten doen, gaf eenzelfde pass in de 14e minuut, doch de schuiver die hier uit voortkwam, kon door de doelman tot corner worden verwerkt. Na enkele aanvallen over en weer, die door beide verdedigingen werden afgeslagen, kregen de gastheren een vrije trap te ne men. Het schot dat hierop doel trof werd terecht wegens buiten spel afgekeurd. Vlissingen zette flink door en dit leverde enkele hoekschoppen op, waarvan de thijssen. Doelman Smit liet een hard ingeschoten bal vallen, die nog net voor de doellijn door De Gucht kon worden weggewerkt. Het was slechts uitstel, want de bal belandde bij de linksbuiten van Roosendaal en deze maakte geen fout (01). Hulst deed ver woede pogingen de achterstand in te halen, doch had geen ge luk: paal en lat kwamen de gas ten te hulp. Na de rust werd de wedstrijd nog forser, waardoor het spel er niet fraaier op werd. Beide kee pers hadden een paar maal geluk Na de hervatting kwam er di rect meer spanning in de wed strijd. Het publiek verwachtte spoedig een Axels doelpunt, maar het kwam anders uit. Bij een aanval der roodhemden was er even een misverstand in de Axelse defensie. Een listig kop balletje van v. d. Berge gaf RCS de leiding (01). Axel ging nu verwoed aanvallen en er zaten wel kansen in. Hachelijke mo menten ontstonden er voor het Souburgse doel. Met kunst en vliegwerk werd het doelgebied der gasten gezuiverd. De Soubur- bij harde schoten op het doel. In J gers hadden meer succes bij een de laatste vijf minuten kreeg de uitval, v. d. Berge kwam even thuisclub nog tweemaal de kans vrij en met een schitterend schot i oercelen bekend worden^zafttit om gelijk te maken, doch het zat liet hij de Axelse doelman voor waarschij^ijk nog een iou mil- j l~ 1 ,-,1 ^»-i vi 1 rvi an Inn eon rv-i ooi xn conn ill .111. De regen, die zo vertragend heeft gewerkt op het binnen halen van de oogst, blijkt voor de suikeroieten gunstig te zijn geweest. Na de regenperioae bleken de bieten zelfs extra sterk te zijn gegroeid. Bij de grote oppervlakte, die dit jaar met bieten is beteeld, n.l. 92.500 ha, moet dan ook een record opbrengst worden verwacnt. Vermoedelijk is de totale oogst met 4500 miljoen kg le laag ge schat. Wanneer straks de uit komsten van reeds gerooide zeven gulden per 1000 kg bieten bedragen. De campagnes bij de verschil lende fabrieken beginnen dit jaar zo vroeg mogelijk. Als eer ste begint de suikerfabriek te Puttershoek. De meeste andere volgen kort daarop in dezelfde week. De suikerfabriek te Oud- Beijerland begint haar cam pagne op maandag 26 septem ber laatste door Groenewegen werd de blauw-gelen niet mee. Jansen de tweede maal vissen (0 2). I joen k„ meer zijn „11^4- TvTrrrx-fc neklArnton 4 QUOn XX.'ot J J ingeschoten, doch door Van der Peijl op de doellijn opnieuw tot hoekschop werd verwerkt. De druk bleef echter aanhouden en in de 24e minuut liep Moens al leen door de verdediging en scoorde onhoudbaar (2—2). En kele minuten later kreeg Fran ken een kans, doordat hij van Wissel de bal vrij voor doel kreeg, doch door het tikje dat nodig was om de stand op 23 te brengen, ging de bal langs de verkeerde kant van de paal. Even later kreeg Meeusen een kleine kans en onmiddellijk volg de een keihard schot, dat slechts met de grootste moeite door kee per Baart kon worden gekeerd. M!et nog 2 minuten te spelen keerde Vrouwe Fortuna zich te gen Terneuzen. Wissel hield de bal iets te lang bij zich. Rechts back De Waal gaf de bal door aan Moens. Doorns liep nog wel uit, doch kon niet voorkomen dat er een pass naar het doel volgde, waar Lilipaly gereed stond om de overwinning van Vlissingen te verzekeren (32). Tot slot zij nog opgemerkt, dat Vlissingen hierdoor juist iets te veel kreeg en dat de roodzwar ten, gezien hun bijzonder door tastend spel van gistermiddag 't seizoen 19601961 met vertrou wen tegemoet kunnen zien. HuïstRoosendaal 01 Hulst heelt gisteren een ver diende nederlaag geleden tegen een fors spelend Roosendaal, dat technisch veel beter was dan de blauw gelen. Er werd bij de be zoekers uitstekend gecombineerd, doch het ontbrak, vooral in het begin, aan schutters. De gasten liepen hard van sta pel. Door tè lang dribbelen met de bal liepen vele aanvallen op niets uit. Ook Neefs bezondigde zich veel aan individueel spel en daar de bezoekers bijzonder fel op de bal zaten, raakte hij het leer telkens kwijt. Vanaf het begin werd er hard gespeeld en kreeg Roosendaal diverse vrije trappen tegen zich. Vooral de Roosendaal- se achterhoede was wel wat al te fel.Roosendaal kwam geleidelijk- aan meer in de aanval en men kon zien dat er een doelpunt in de lucht hing. Dit kwam in de 30e minuut via linksbuiten Mat- schoot op de lat, terwijl Neefs de bal juist over de lat kopte. Met een verdiende overwinning voor de bezoekers kwam het ein de van een wedstrijd, die het Hul- sterse publiek maar gauw moet Deze achterstand liet even wat van 't Axelse enthousiasme ver loren gaan. Borght maakte ech ter onverwacht een tegenpunt en toen laaide het vuur weer op- De Souburgers lieten niets meer tce, vergeten, want het spel van de al hadden zij veel geluk. Met een thuisclub was beneden haar kun- 12 stand lloot scheidsrechter nen. De publieke belangstelling was zeer groot. MiddelburgRood Wit 41 Middelburg begon direct met een offensief, doch het duurde toch nog tot de 26e minuut voor aleer midvoor Vos de score voor Middelburg opende <10). Bij Hoogenboom het einde. Corn Boys—Hontenisse 63 De thuisclub zette direct enkele De fabrieken zullen uit deze bietenstroom een hoeveelheid van 585 miljoen kg suiker kun nen produceren. Dit betekent, aat m het komende jaar voor elke Nederlander, een zak van ruim 50 kg suiker ter beschik king staat. Het verbruik per hoofd van de Nederlandse be volking van dit zoete produkt ligt ongeveer 10 kg lager. Het binnenland kan in de ko mende campagne te produceren ZO IS DE STAND TWEEDE KLASSE B Roosendaal 2 2 0 0 4 11— 1 Vlissingen 2 2 0 0 4 7— 3 Goes 2 1 1 0 3 7— 4 DOSKO 2 1 1 0 3 4— 3 Middelburg 2 1 0 1 2 5— 3 Taxandria 2 1 0 1 2 9— 8 RAC 2 1 0 1 2 5— 5 Steenbergen 2 1 0 1 2 7— 10 Hulst 2 0 1 1 1 1— 2 Rood Wit 2 0 1 1 1 2— 5 Internos 2 0 0 2 0 2— 6 Terneuzen 2 0 0 2 0 3— 13 DERDE KLASSE D Kaaise Boys 2 2 0 0 4 8— 2 Corn Boys 3 2 0 1 4 10— 8 METO 2 1 1 0 3 5— 1 Zeeland Sp. 2 1 1 0 3 2— 1 BSC 2 1 1 0 3 2— 1 ODIO 2 1 1 0 3 4— 3 Axel 2 1 0 1 2 2— 2 RCS 2 1 0 1 2 2— 2 RKFC 2 0 1 1 1 4— 5 Zeelandia 3 0 1 2 1 2— 7 Hontenisse 2 0 0 2 0' 4— 8 Zierikzee 2 0 0 2 0 0— 5 VIERDE KLASSE H Oostburg 2 2 0 0 4 8— 3 Yerseke 3 2 0 1 4 12— 7 Lewed. Boys 3 2 0 1 4 8— 4 Biervliet 3 2 0 1 4 8— 7 Clinge 1 1 0 0 2 7— 2 Steen 1 1 0 0 2 4— 2 Breskens 2 1 0 1 2 7— 6 RIA 2 0 0 2 0 5— 12 Koewacht 2 0 0 2 0 5— 13 Luctor 3 0 0 3 0 4— 12 een blunder in de achterhoede waardoor de Hontenisse-verdedi- van de thuisclub plaatste haar ging voor heel wat problemen rechtsback Jansen in het leder in eigen doel (11), waardoor de rust met gelijke stand inging. De tweede helft was 25 minu ten oud toen hetzelfde zich her haalde, doch ditmaal was het linksback De Bruin van Rood W. die de bal in eigen net deponeer de (21). Vijf minuten later bracht midvoor Vos de stand op 31 en in de laatste minuut be nutte de Middelburgse rechts half A. Vogel een toegekende strafschop, waardoor de eind stand 41 werd. GoesTaxandria 52 Het duurde een kwartier vóór het eerste doelpunt kon worden genoteerd op naam van de r.bin- nen van Goes J. Lopulalan (1-0), waarop 7 minuten later zijn broe- der F. Lopulalan de voorsprong vergrootte tot 20. Twee minu ten vóór het rustsignaal stelde rechtsbuiten Zweedijk de over winning wat veiliger (3—0). Een kwartier na de hervatting was het wederom de Goese r.bin nen, die de doelman der gasten het nakijken gaf (4—0). Kort daarop wist dezelfde speler uit een strafschop de stand op 50 te brengen. In de slotfase van de strijd verslapte Goes, waardoor Van Kruiwagen en De Jonge van Taxandria in staat werden ge steld de eindstand op 52 te brengen. goede aanvallen op, die reeds na 3 minuten een doelpunt oplever-sulker dus nl.et §eheel opnemen den van Dhondt (10). De thuis, club hield er een hoog tempo in, DERDE KLASSE D Axel—RCS 1—2 kwam te staan. Uit een door Be- gheijn genomen strafschop werd het 20, terwijl kort daarop Dhont nogmaals doelpuntte (30). Corn Boys ging het wat kalmer aan doen. en bij een mis verstand in de Sasse verdediging kopte Cardon de bal in eigen doel (31). Kort voor de rust werd het 32 door een doelpunt van De Waal. Na de thee had de thuisclub een licht overwicht en toen Be- 1 gheijn er na een kwartier 42 van maakte, verzwakte de tegen stand van Hontenisse veel. De thuisclub kwam weer meer in de aanval en Begheijn kon nog twee doelpunten scoren, daarmee de score brengend op 62. Door een fraaie kopbal van linksbuiten Ne ve werd het uiteindelijk 6—3. VIERDE KLASSE H KoewachtYerseke 36 In deze wedstrijd was de mid voor van Yerseke, De Wee, de grote man. Voor de rust ging de strijd goed op en neer. Na de rust was Koewacht de mindere. Scoreverloop: 2e min. v. d. Broecke 10; 6e min. De Wee 11; 18e min. Poppe 21; 30e min. De Wee 22; 31e min. Goossens 32; 40e min. Stobbe- laer 33; 44e min. De Wee 34. Tweede helft: 15e min. De Wee 35; 40e min. Lunshof 36. RIABreskens 25 RIA was niet opgewassen te gen het sterker spelende Bres kens. De beslissing viel echter pas in het laatste kwartier. Score/Verloop: 15e en 25e min. Smit (02); 30e min. Herr.clsoet 12; 44e min. linksbuiten Bres kens 1—3. Tweede helft: 10e min. De Cooker 23; laatste kwartier door 2 doelpunten van Van de Sande 25. Levved. BoysOostburg 01 en men zal dan ook circa 110.000 ton moeten uitvoeren naar het buitenland. Voor die uit te voeren suiker ontvangt men niet de prijs die in het bin nenland gemaakt kan worden. De exportprijs ligt dertig gul den lager, daar geconcureerd moet worden op de wereldsui kermarkt. Er zal voor die 110.000 ton een exportverlies ge leden worden van rond 35 mil joen gulden. De teler van de bieten zal zijn aandeel in dit exportverlies dra gen in de vorm van een lagere i.ietenprijs. Uitgesmeerd over de 4500 miljoen kg bieten kan deze verlaging, ruw gesteld, De club die de meeste doelpun ten maakt, gaat met de punten huiswaarts. En dit was gister middag de club uit Souburg. De thuisclub was over het algemeen sterker. Dit werd uitgedrukt in technisch goed spel, met soms een duidelijke veldmeerdeheid. 'De wedstrijd was voor de toe schouwers het aanzien volkomen waard. Een groot gedeelte van de eerste helft liet Axel een mooi Vriiwel de „ehele wedstrijd'-«»- - - sluitend spul zien, waarmee het Oostburs een tikie sterker I BeerschotLierse SK 30; Stan- herhaaldelijk in de RCS-veste was £en tlKJe slerKer j dard ci^OC Charleroi 0-0; Eendracht AalstAnderlecht SC MAANDAG 19 SEPT. TERNEUZEN: Luxor-Theater, 8 uur: 6 mannen en een dan seres". AXEL: Het Centrum, 8 uur: „Lokvogels der nacht". WESTDORPE: Gemeentehuis, 10.30 uur: Aanbesteding aan leggen van riolerings- en be- stratingswerken in het uit breidingsplan. DINSDAG 20 SEPT. TERNEUZEN: Luxor-Tbeater, 8 uur: „Love me tender". in doelpunten worden uitgedrukt. Scoreverloop2e min. Jac. Lij- baart 10; 7e min. R. Martens 20; 30e en 35s min. C. de Kra mer 40. Twèede helft: 30e min. A. Vermeulen 41. VOETBAL IN BELG1E De uitslagen van de zondag voor de ere divisie van de Belgi sche competitie gespeelde wed strijden luiden: St TruidenPatro Eisden 20; Un. St GillisAntwerp FC 01; FC BruggeCS Verviers 11; doordrong. Daarna verslapte de aanvalskraeht en konden de be zoekers ingrijpen. Wij zagen een schitterende kopbal van Verbunt. die gestopt werd, en een hard schot van Rietjes, die net over de lat vloog. Borght miste een paar goede kansen en wij hadden de indruk, dat de oranjevoorhoe de te weinig vechtlust had dan de thuisclub. Scoreverloop: 40e minuut eer ste helft midvoor Moerman 01. BiervlietLuetor 41 Een superieur Biervliet heeft de punten gemakkelijk thuis kunnen houden. Ook na de rust bleef Biervliet het veld beheer sen, maar misten de aanvallen Het resultaat was dat de rust de perfecte afwerking van de le met blanke stand inging. i helft en kon het overwicht met I 4. i 00; WaterscheiFC Luik 01; Daring CBGantoise 31. Na 3 wedstrijden staan Daring CB en FC Luik met elk 6 punten bovenaan de ranglijst. HET VOORL. NE0. ELFTAL VOOR WOENSDAG Bondscoach Elek Schwartz heeft het voorlopige Nederlandse elftal, dat woensdag 21 septem ber in een lichtwedstrijd in het Olympische stadion te Amster dam tegen Saarland zal uitko men, als volgt samengesteld: Doel: Pieters Graafland (Feij enoord) Achter: Wiersma (PSV) en Kuys (NAC) Midden: Muller (Ajax), Van der Hart (Fortuna '54) en Klaas- sens (Feijenoord)); Voor: Swart (Ajax), Henk Groot (Ajax), Cor van der Gijp (Feijenoord', Van der Linden DOS) en Moulijn (Feijenoord). Het is een oefenwedstrijd voor de ontmoeting BelgiëNeder land, die zondag 2 oktober in Antwerpen wordt gespeeld. „Uw gast?" zegt de Noorman, „Ge doet er beter aan mij vrij te laten, vóórdat de woede van mijn volk op uw hoofd neerdaalt". De nomade haalt geringschat tend de schouders op. „Vrijlaten... misschien..." „Als het u om een losgeld be gonnen is, zeg het dan," roept de Noorman uit. „Ge kunt 'n scheeps lading goud krijgen voor mij en mijn mensen..." „Ach", mompelt de nomade, zijn kin strijkend, „Yegusai had ver nomen, dat het Norenvolk over de zee woont, dat is dus waar?" „Zeker, dat is waar", knikt de Noorman, die 's mans gedachten, gang niet bij benadering meer kan volgen. „Is de zee groot en diep?" ver volgt Yegusai, die een leergierig karakter schijnt te hebben. „Is deze zee ver van hier?" Eric vraagt zich af, of de ander een loopje met hem neemt, óf dat er een verborgen bedoeling achter al deze eigenaardige vragen schuilt, als de kerkerdeur open geduwd wordt en een steppenkrij- ger zijn hoofd naar binnensteekt. „Yegusai, broeder", zegt de man zacht. „De raaf is opgevlogen van het nest. Zijn schaduw is een stof wolk twee dagreizen naar het zuiden „Khuldar Khan", roept Yegusai uit en voor het eerst ziet Eric enige opwinding op 's mans ge zicht. De boodschapper knikt en snel verlaat Yegusai de kerkerom weinige minuten later weer terug te keren. Er ligt een vreemde blos op zijn hoge scherpe jukbeenderen en z(jn ogen flikkeren als hij op de Noorman toetreedt. „Het zij zo, oh Khan van het Noordervolk", fluistert hij. „De toestand dwingt Yegusai tot han delenGe moogt thans luiste ren naar wat Yegusai zegt, want zijn mond zal slechts waarheid sprekenDe goden der steppen hebben u in Yegusai's hand gege ven, opdat gij Yegusai kunt hel pen Op de werf van de N.D.S.M. (Nederlandse Dok- en Scheeps bouwmaatschappij te Amster dam wordt thans een bijzon dere reparatie verricht. Van een wrak wordt in vier en een halve maand weer een zeewaardig schip gemaakt. Op 12 mei j.l., 5 mijl noord oost van Ushant (westkust van Frankrijk) had een hevige ex plosie de tanken 1 en 2 van het 30.000 ton metende tankschip „Bulkoil" (van de Universe Tankships Inc. te Monrovia) nagenoeg geheel uit het schip geblazen, zodat een gat van circa 25 meter was ontstaan en de omgeving daarvan als een verkreukelde ijzelrmassa was achtergebleven. Ook het dek ter plaatse was geheel verwrongen. Het wrak werd in vier dagen, achterstevoren, naar de werf in Amsterdam gesleept. Daar is allereerst het niet minder dan 1000 ton zware vernielde gedeelte los gebrand. Dit is naar Zaandam vervoerd ter sloping als schroot. Een geheel nieuw gedeelte werd gebouwd: een sectie van 26 meter lengte, bevattende 6 tanks met een totale capaciteit van 8.000 tons. Dit wordt nu tussen het gerepareerde voorste gedeelte en het opnieuw gedok te achterschip ingevoegd. Eind dezer maand of begin oktober zal dit stuk „plastische scheeps- chirurgie" zijn 'voltooid. TERNEUZEN. Geboorten. 8 sept. Sonja, d. v. Jo- sephus P. F. Pieters en Flori A. Meuleman, w. Spoorstr. 53; Johan- 'nes Augustinus, z. van Eduard I. Blejjenberg en Rosalia L. van den Bergen, won. te Westdorpe. 9 sept. Jozien Eugenia Maria, d. van Gustaaf de Houx en Irma de Jae ger, won. te Zuiddorpe. 11 sept. Carlo Alcide, z. van Enrico A. San drini en Maria J. Vink, won. Vloos- wijkstr. 4. 12 sept. Polidorus Jo hannes, z. van Willy Ch. Fermont en Silva M. Peters, won. Plataan- Str. 3. 13 sept. Gijsbertus Matthijs, z. van Krijn C. Weststrate en Ma ria J. Steenepoorte, won. Tholens- str. 35; Thomas Bartel, z. van Adriaan J- Tramper en Frangois J. Meertens, won. Bosjesweg 29.14 sept. Mathilda Maria Petrus, d. van Johannes F. de Rijk en Ma thilda M. Verbraeken, won. Bonte- polderstr. 8; Astrid Johanna Maria d. van Johannes P. Vergouwe en Maria I. G. van Acker, won. te v. Cantfortstr. 8. Huwel..-aangifte: 8 sept. Herman R. van Kouteren, 25 jr, jm. en Dorthy M. B. van Ecke, 24 jr, jd. Huwel.-voltrekking: 13 sept. Jan- nis D. Jansen, 25 jr., jm., (won. te Aardenburg) en Annie M. Diele- man, 19 j„ jd. Overleden. 10 sept. Pieternella M. Kaboord, 71 j., ongehuwd. 11 sept. Levinus de Groote, 78 j., (won. te Hoek), echtg. van Catharina Buij- ze; Pharaildis M. de Caiuwé, 84 j., (won. te Koewacht), echtg. van Henricus M. Baert. 12 sept. Maria de Groote, 82 j„ (won. te Zaam slag), ongehuwd. 13 sept. Willem van Tatenhove, 89 j., genuwd gew. met Maatje vViileinsen; Maria Trimbach, 87 j„ ongehuwd. TERNEUZEN. In de week van 9 t/m 15 sept. hebben zich in deze gemeente gevestigd: M. Bronke, v. Steenbergenlaan 25a, van Vlissingen; I. C. Ekkebus, Iepenlaan 150, van Groede; M. J. EkkebusKlaeysen, Iepenlaan 150, van Biervliet; M. A. van Koolwijk, Nieuwe Kerkstr., 17, van Veldho ven; H. J. A. de Lange, Magriet- str. 27, van Vlissingen; N. H. Vos, Nieuwe Kerkstr. 17, van Veldho ven; M. L. A. A. Ploegaert, Zwa- luwstr. 13, van Vaals; A. L. de RidderVanhijfte, Vinkenstr. 35, van Westdorpe; P. Plejjte, Tho- lenrstr. 92, van Philippine; A. Lan sen, Thoiensstr. 14, van Middel burg; J. Lansen, Tholensstr. 14, van Middelburg; M. J. de Smit, v. Steenbergenlaan 25a, van Bier vliet; A. G. Snoeck, Iepenlaan 128, van Axel. "V* - Vertrokken: D. S. de Bokx, Hon- diusstr. 23, naar Serooskerke; P. VersprilleDoorn, W. de Zwijger- laan 3, naar Oldebroek; M. Vcr- helst, Tholensstr. 130, naar Zaam slag; L. M. M. Timmerman, Wil- helminaplantsoen, naar Roosen daal; J. A. J. Heijdens, Fabrieks- str. 6, naar Axel; J. J. Huisman, Narcisstr. 23, naar Leiden; J. A. Tazelaar, Irenestr. 3, naar Vlis singen; A. M. JansenDieleman, Pierssenspolderstr. 60, naar Aar denburg; M. J. de Vos, Oudeland- seweg 13, naar AmsterdamM. A. de Bruijne, Herengracht 3, naar Amsterdam; S. J. Hamelink, W. de Zwijgerlaan 11, naar Driebergen; H. C. Bijl, v. Steenbergenlaan 25a. naar Rotterdam en E. R. T. van Breda Vriesman, Herengracht 11- 12, naar Nijmegen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 3