Kampeer-artikeien I Panorama ZONNESCHERMEN CONST. C. NOBELS 1 EIGEN HAARD" HET NIEUWE amzwN POTJE 95 DE GRUYTER 0ntw V E R LI N D E Reldame-aanbieding een grote eolleetie g TENTEN (enkel- en dubbeldeks) vanaf f77,- LUCHTBEDDEN in alle soorten De nieuwste VELDBEDDEN SLAAPZAKKEN met wol, dous, draion en terlenka SPORTHANDEL Zoekt niet verder IJsebaert's grote weekend- reklame faE.A.I]sebaert VAN STRIEN'S BAKKERIJ GESTICHïSWACHTER Weekend- Reklame 45 Ct. 46 Ct, 80 ct. 200 ct, 200 Ct. 250 Ct. FaG. MARSiL JE ZN Plastiek doek voor Uw diverse dessins zowel eden als gestreept, meer licht in Uw etalage's, langere levensduur en afwasbaar Vraagt prijzen en monsters bij Pagina 8 DE VRIJE ZEEUW Vrijdag 10 juni W6Ö frankering bij abonne Geniet van I Uw vacantie voor weinig geld Ga Kamperen! In dr zaak ARSENAALSTRAAT 5, exposeert Sportliaudel „EIGEN HAARD" momenteel U ziet daar Opvouwbare Kampeer-artikeien Camping-Gaz, Kam peer-pannen Grote collectie Picknick-koffers, Kookapparaten, Tuinmeubels Komt U beslist eens vrijblijvend kijken! 99 Noordstraat 6 TERNEUZEN voor alle sooortcn Korte Heercn-, Jonmens en Kinderbroekjes met bijpassende Bloussons of Overhemden of Spijker broeken en lange Khaki- broeken, naar NIEUWEDIEPSTRAAT 15 Ook voor Hceren Zwem broeken. f 1 royaal SOEPCOMPLET 98 cent 500 gram HALSCARBONADEN 11,98 500 gram mooie RUNDERLAPPEN f 1,79 KIPPEN POU LET 38 cent per 100 gram vetgemeste JONGE HAANTJES f 2,15 per 500 gram 500 gram mager RU N DER- BRAADVLEES f 2,58 100 gram fijne GEKOOKTE HAM 39 cent (niet uit blik) 100 gram BOERENMETWORST 39 cent 100 gram GEBRADEN KEURGEHAKT 48 cent 2 blikjes SOEPBALLEN 98 cent Zelfbedieningsslagerij Vlooswijkstraat wii^UismBawi^iïtwsïaib&viaiiuiiaauaöiiiwicij 250 gram GESORT. SPRITS 65 cent 250 gram PALEISBANKET 100 cent EXTRA REKLAME: 6 ROYALE SPKITSSTliKKEN voor 50 cent s NOORDSTRAAT 79 - TEL. 3198 - TERNEUZEN 1 üiiaiiiciflaauaimtiiii;6Bi)aaiia3HitamimtimiiBitaii-ii"aiB"iii-'i-yr—'iTrf-ngifrrnirn'r «MUI Het Ministerie van Justitie roept ion behoeve van het Korps Gestichtswacht sollicitanten op voor de functie van: bij het Gevangeniswezen cn de Psychopaten zorg, voor de bewaking en het transport van gedetineerden en verpleegden in de strafgestich- tcn te Veenhuizen, Vught en Ereda en in de Rijksasielen voor Psyhopatcn te Avereest en Doetinchem. Opleiding geschiedt te Veenhuizen en te Vught. Eisen: b.v.k. ongehuwd; leeftijd 21—30 jaar; flink postuur (lengte tenminste 1.70 m.; gewicht evenredig aan lengte). Niet brildragend; parate kennis 7c klasse L.O. Salaris: J 281,tot J 401,p. m. bruto (7 één- jaarlijkse verhogingen). Gratis huisvesting (gekazerneerd); 4 °/<i vakan tiegratificatie. Uniformkleding van Rijkswege a ƒ4,— p. m.; voedingskosten pl.m. 40,— p. m. Vergoeding van reiskosten voor familiebezoek eens pei 4 weken. Uitv. eigenh. geschr. soli, onder no. 1924/1346 (in linkerbovenhoek env. en brief) te richten van de Afd. Personeelsbeheer v. d. Directie Ge vangeniswezen, Carei v. Eylandtl. 3, Den Haag. 100 gram GEKOOKTE HAM 100 gram PEKELVLEES 200 gram ONTBIJTSPEK z. z. 500 gram DOORR. RUNDERLAPPEN vi VERKRIJGBAAR BIJ: l;!- firma P. J. v. d. Sande !v Boekhandel v« Terneuzen 500 gram HALSCARBONADEN 500 gram BRAADVLEES Dr. Buijzesü'. 15 - Tel. 2267 - v Westkolkstraat 44 TERNEUZEN ....de oude voordelige prijs voor 30 a 35 kopper» met 10°/o korting. Gezellig, omdat U ziet wat U koopt. Gemakkelijk, net een handige schroefdeksel Makkelijker en vlugger dan gezette koffie. Dlrecteur-Hoofdredaetei Bedactie-adres: I Adminlstratie-adr Telefoon 2073 en Ni 5 uur uitsluit: Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6, maand ƒ2,—; per weel VREE t De Sowjet-Unie hee ontwapening en daar gehouden en een persei dat aldus de sfeer van vergissen. Chroesjtsjef zeide Defensie, Malinofski. gezegd dat de bases zou Amerikaanse spionage zei er bij, dat het aan gelaten, dan te bepaler kernwapens moest gesi een vredesconferentie Bovendien ging de weer heftig tekeer teg< hower. Van hem zei h man onbekwaam was alles had onderschre Dulles (zijn toenmalige van Buitenlandse Zaken slist, en dat als hij Sowjet-Unie wou kom daar alleen geschikt zo directeur van een kini omdat hij wel vriendelijl van Adenauer meende d premier, dat hij in een d gestoken moest worder een gekkenhuis moes gebracht. Nu kan men wel schilderachtig noen het nauwelijks nog de ven van diplomatie. Meer koude oorlog Hoezeer is de toon sinds het begin van me moet ook aannemen, volgende president vai Staten met Chroesjtsjel nen praten, na de bel van de Russische leide adres van de huidige Ar se president. Bovendien Chroesjtsjef de posit „harde" kandidaten voo sidentschap in de Ve van mensen als Nixon i feller, die zeker niet m der van het Kremlin z len spreken. Vandaai wel allerlei conferentie: niveau doorgaan, maai de top-ontmoeting voor kan worden gedacht, komt dan nog. dat oo conferenties de stemmii best is. En neemt men de Berlijn, die thans in zit, dan moet men bede Chroesjtsjef zelf op een ferentie heeft gezegd, nu de top is mislukt ijskast zou blijven. All ken landen zouden won nodigd, een conferen wonen om vrede te sli de twee Duitse re; Kwamen de Westelijl niet. dan zouden de So\ en neutralen wel vre met Oost-Duitsland. E moest ieder die naar lijn wilde wat alleen gebied of door luch Oost-Duitsland toe hebben van de erkende se regering. Dat is standpunt, maar het i: vergeten en zal straks actueel worden. Kernproeven Een van de confei doorgaan, is gewijd aa ken van kernproevei zover, dat een verbod v baar schijnt, mits men ven kan controleren, kanen zeggen nu. dat d geval is met ondergror ven. En de drie atooi heden Rusland, Amerika hadden af dat zij gezamenlijk, en zamenlijke controle, en drie landen, ondergrc ploffingen zouden verw dan moest blijken, met paraten die konden wc dekt. Tot ieders verrassin hebben de Russen plot zegd. dat zij zelf zuil menten niet zouden dus geen Amerikaanse se controleurs zoudei Wel wilden zij van hut hun neus boven op zitten in Amerika, alle bestuderen en ingelic over de stoffen, wa ontploffing wordt verc Oorzaak voor deze De Russen vrezen dat kanen in het geheim soort kernwapen willei ondergronds, terwijl afgesproken, voorlof proeven niet te nemen rikanen van hun ka dat zij weten wat de het geheim ondernemi zij niet van plan zijn. geheimen zo maar bloo Dus van beide kanten 1 spionage. Wantrouwen Niet alleen spionage ducht. Ook een verrass

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 8