De allerbeste TENTEN Zomers, sterk èn goedkoop! OVERGORDIJNEN VAN JURRIJ Camera inruilactie WINKEL levert VAN AKEN Koopt gezelligheid per meter Zaterdag 11 juni laatste dag ^yocket-Uoek OGUsJ BEDRUKTE STOFFEN voor zomerschoenen FOTO-KINO Onze belangrijk uit te breid en HET CENTRUM OPSTAND DER GLADIATOREN WCONCERTGEBOUW - TERNEUZEN VLAMMEN OVER OE PHILIPPIJNEN KENNETH MORE DANA WYNTER Bismarck WEL EN WEE VAN BROADWAY Vrijdag 10 juni 1%0 DE VRIJE ZEEUW Pagina 5 VRAAGT GRATIS CATALOGUS VLOOSWIJKSTRAAT 13 TERNEUZEN Cretonne Cretonne Handweefstoffen Kinder Cretonne Zware Gordijnstof Damast Effen Dobby stoffen Ploegstoffen Enorme sortering eetaardappeien BALL-PENNEN haasR IA FEL AZIJN Komt LI ook eens kijken Autorijlessen „SCHIPPERS" CHINA DOLL LUXOR THEATER TERNEUZEN Regie ELKE ZATERDAGMIDDAG IS ER EEN KAMFEERDESKUNDIG1 AANWEZIG IN ONZE SHOW-ROOMS. i. De herensandaal die onverwoestbaar is en heerlijk zacht loopt dankzij in gebouwde voet- holtesteun. Tropical" deze Bata- strandsandaal, die Nederland veroverde. Gemaakt van heerlijk soepel en toch slijtvast rubber. Model 87. 120 cm breed per meter J98 diverse kwaliteiten en kleur stellingen, 120 cm breed per m"tcr ^25 120 cm breed per meter ^85 359 2*5 het bekende prentendoek 120 cm breed per meter ^00 3 kleurstellingen 120 cm breed per meter ^75 passend bij klassiek zowel als bij antiek interieur, 120 cm breed per meter 575 475 ^25 in verschillende kleuren 120 cm breed Vanaf 373 per meter met garantie enorme sortering 120 cm breed Vanaf 495 per meter in moderne kleurstellingen 120 cm breed per meter 6no 5yo 4;,° 380 275 NOORDSTRAAT 58-60* TERNEUZENTEL 2001 Br is een Ba.ta-filia.a.1 ■vlalE'biJ I - BUT Noordstraat 6 7 erneuzen TE KOOP: 14 cent per kg. Wed. P. DE JONGE, D 27, Hoek. N.V. Fa P. J. v. d. SANDE a' NfAewfi' Uitbreiding! Vorig jaar hebben wij enze afd. Drukkerij ver plaatst naar I.angc Kerkstraat 54. De daardoor vrijgekomen ruimte hebben wij thans benut door Wij kunnen U daardoor beter ontvangen en ook onze artikelen komen in de ruimere omgeving beter tot hun recht. Speciaal vragen wij Uw aandacht voor onze waar dc honderden titels thans gemakkelijk te overzien zijn. Loopt U gerust eens binnen en bekijkt onze ruime vooraad School-, Schrüf- en Tckenarti- kelen. Foto-albums, Luxe postpapier, Kantoor artikelen, Romans, Pockets, Jongens- en Meis jesboeken, Kerkboekjes enz. - Grote voorraad binnen- en buitenlandse Tydschriften. Steeds gaarne tot Uw dienst. BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL BROUWERIJSTRAAT 2 TERNEUZEN Te koop: Antiek Friese Hangklok. Narcisstraat 14, Tcrneuzen. Bondsaulorfj school Axelscstraat 237-239 Terneuzen Telefoon 2568 bij het Gulftankstation. Te koop: z.g.a.n. Kinder wagen, merk Riemersma, Engels model. Te bevr.: Dijkstraat 72, Terneuzen. Te koop: Goed onderhou den Werkmanswoning met ruime bergplaats, Steen- kamplaan 39. Te bevra gen: Geraniumstraat I, Terneuzen. Telefoon 575 AXEL Zeestraat ZATERDAG II JUNI Aanvang 6.30 en 9 uur ZONDAG 12 JUNI Aanvang 3.45 uur brengen wij een schitterende speelfilm, gemaakt tegen de achtergrond van het door de oorlog verscheurde China. VICTOR MATURE als een Amerikaanse piloot in China, die zonder het te weten de dochter van een Chinese handelaar heeft gekocht. LI LI HUA, het nieuw ontdekte Chinese ster retje, die de rol van het Chinese meisje op ont roerende wijze speelt. Toegang 14 jaar. ZONDAG 12 cn MAANDAG 13 JUNI Aanvang 8 uur GEORGE MARCH AL, MARA CRUZ cn GIANNA MARIA CANALE in: Een groots opgezette Italiaanse film, waarin .men ziet dat het recht en de sterkstcn altijd overwinnen. Toegang 18 jaar. ZATERDAG 11 cn ZONDAG 12 JUNI Aanvang 8 uur GEORGE MONTGOMMERY, MONA FREEMAN cn JOHN BEAR in een laaiende actiefilm: Een Zuidzcc-paradijs herschapen it. een slag veld door duizenden guerilla-strijders. Een handvol blanken ten prooi aan genadeloze gue- rilla-horden. Een sensationele kleurenfilm over dc harde guerillastrijd in de Philippijnen. Toegang boven 14 jaar. Zondagmiddag 2 uur: Voorstelling in het Luxor-Theater. Vanaf VRIJDAG 10 t/m MAANDAG 13 JUNI Aanvang 8 uur brengen wij in dc reeks van grote filmwerken de nieuwste FOX-film Het waren niet alleen de vuur- i,tonder <an de Britse slagvloot die het Helleschip /an de Nazi's tot zinken brachten, maar boven al dc gecombineerde krachts inspanningen van mannen en vrouwen uit het binnenste der Admiraliteit; LEWIS GILBERT CinemaScöpE EEN JOHN BRABOURNE PRODUKTIE ..SINK THE BISMARCK Dit was het korte bevel dat Churchill gaf en dat een adembenemende jacht ontketende op het zwaarst gepantserde, snelste slagschip ter wereld: DE BISMARCK. Het helleschip der nazi's persoonlijk gecommandeerd door admiraal Lütjens, werd door het brein van een enkeling verslagen en door een ring van vuurmonden in de grond geboord. Een histo risch gebeuren waarbij de hele wereld de adem inhield UIT DE PERS: Dit is één der beste films ooit op dit gebied gemaakt Toegang boven 14 jaar. DINSDAG 14 en WOENSDAG 15 JUNI Aanvang 8 uur brepgen wij een splinternieuwe TECHNICOLOR MUSICAL met: BING CROSBY - DEBBIE REYNOLDS - ROBERT WAGNER in: Een film welke zich afspeelt in 's werelds beroemdste amusementswijk. Het heerlijke humorvolle verhaal van pastoor CONROY, wiens parochie bestond uit de artistieke en romantische zondaars van Broadway! 14 jaar. Zondagmiddag 2 uur: VLAMMEN OVER DE PHILIPPIJNEN. Zondagmiddag 4'/j uur: BRENG DE BISMARCK TOT ZINKEN. "vERWACHtT"d^ dolstê Tum sinds jaren: „SOME LIKE IT HOT". 14 jaar 14 jaar

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 5