jÏER!ïï®8 1 f v- jUeKOfkfe, Herencostuums Fonteijn's Maand-, Week- en Dagkalenders I Eijsink VIM $CéuU>99t& BOEKHANDEL LITTOOY II M MEDm'os februik ik Kleine Advertentiën Jongens Plusfour Costuums Plusfour Broeken Tweed- en Fantasiebroeken Plastiek Regenjassen KLEDINGMAGAZIJN b Christelijke Winterlezingen ct vi „WALA" Bustehouders VOERMAN- de PAUW s VAN WIJCK me' fluorgaan tegen 7am gen tandbederf ■fS vw' t 2 2 y v D. P. MANNAERT 2 y 2 2 y 2 y y 2 f y 2 y 2 y i orjeTband EN KAN NIET KRASSEN «jee* I D<? JMUlrDSRKRl'N(j BOEKENCLUB O Wij hebben weer Fijne Leverworst, Tongworst en Bloedworst I Wij kunnen U aanbieden aan onze bekende lage prijzen 2 en 3-delig leeftijd van 12 tot 18 jaar leeftijd van 10 tot 18 jaar voor heren en jongens TERNEUZEN N.V. Firma P. J. VAN DE SANDE Terneuzen SS borstel ik met p,ezie; f ke m°'Sen en avon.) EE 6 8pie^' kijk, glanzen Ah ik in J0t M-'-os bevat ^0" «heb, ?jazuur versterkt en ,a„ II dat het Und- B Medinoa doet acief bestrijd, jS ef' ker geeft U niet ail66" 8ewoon taa<l- S w°V.endien Rondere ,and ™°oiere' maar S 6 ID°8 '""dcreatn (me, j"i 8uP«"'eure s-r* e" de speciaalbranche^18'6" te"* Prepare o£U°ride beva'- peutisch6a„- P or«aa"-thera- ["ndglazuur h<; l-ederf actief en be"rgd, tand. NCW /Vorm Grote VRIJDAG 11 DECEMBER 1948, des avonds 7 uur, hoopt Dr. L. J- CAZEMIER, Herv. Pred- te Schiedam, in de Ned--Herv- Kerk te Ter- neuzen te spreken over het onderwerp: „Job''. Volgende sprekers: Prof- Mr. J- A- Diepenhorst, (19 Januari 1949). Prof- Dr- A. H- Edelkoort (18 Februari 1949). Mevrouw „de Vierde' weet nog niet V f V f V f V V y Lichte motorrijwielen met autom- voetschakeling- Nu binnenkort weer leverbaar! Gaarne verstrekken wij inlichtingen en even tueel bereidverklaring- MOTORBANDEN: de meeste maten voorradig, ook 26X2% en 26X2X2%. TANDWIELEN voor diverse typen lichte motor rijwielen voorradig. Axelsestraat 16 TERNEUZEN Tel 2220 y y y MEDINOS LABORATORIA Van 15 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent. (Maximaal 8 regels.) Brieven aan het Bureau van dit Blad 10 cent meer. Gevraagd: een Metselaar- Tegelzetter- Brieven onder No- 137, Bureau van dit blad. Gevraagd: net Dagmeisje, voor hele dagen- Mevrouw RAMSELAAR, Scheldekade 26, Terneuzen- Verloren: een Portemonnaie met inhoud, omgeving Ter- neuzen- Eerlijke vinder wordt tegen de helft terug beloond- JAC- WALHOUT, Bontepolder P 138, Sluiskil Te koop: een Meccanodoos met eikenhouten kistje- C- J. LENSEN Dekkerstraat 38, Terneuzen- Te koop: wegens plaatsge brek, 'n prachtige gebeeld houwde mahonieh. ovale Salontafel 1.40X1-08- J- B- KAAS, Middenstr. 22 te Sluiskil. Te koop: vier jonge en een volwassen Konijn (Vlaams ras) en twee hokken- Te bevragenWilhelminaplant- soen 23, Terneuzen- Te koop: 2 Uitstalkastjes, goed voor winkels of café's- Te bezichtigen: le Verbin dingsstraat 16, Terneuzen- Te koop aangeboden: prima geruisloos lopende, geheel gestroomlijnde Filmprojec tor 8 mm, met bijbehorend glasja 'elscherm, weerstand ingebouwd, zodat transfor mator overbodig is. Brie ven onder No- 136, Bureau van dit blad- waarom 3 van de 4 huisvrouwen steeds VIM gebruiken VIM houdt de gootsteen smette loos schoon I VIM doet alles blin ken en stralen van reinheid. VIM ipéirt de gebruiksvoorwerpen: elk superfijn VIM-deeltje is om ringd door een actief schuimlaag je. Déérom verkiezen 3 van de 4 VIM. Doe dat ookl Vraag om de grote bus, die Is 't voordeligst. Het consumenten onderzoek, najaar 1947, van de Nederlandse Stichting voor Statistiek wijst uit, dat in 74 van da 100 gezinnen Vim wordt gebruikt. Er is alle reden aan te nemen, dat sindsdien het Vim-verbruik is gestegen. VRAAG DE GELE BUS MET METALEN BODiM - ALLEEN DAT IS VIM! V 79-07 VROUW. STEUNT DE BUIKSPIEREN. GEEFT STEUN IN DEN RUG EN VERSCHUIF T NIET. AANBEVOLEN DOOR H.H. DOCTOREN ADVERTEERT IN DIT BLAD l in 3 modellen en prijzen Ook nieuwe voorraad: Alléén verkoop TERNEUZEN ■ESCHËRMD TEQEN NAMAAK DOOR HET OCTROOI 17201 I i COMMISSIE VAN AANBEVELING Antoon Coolen - Willem Elsschot Anton van Duinkerken In het eerste clubjaar - 1 Sept. 1948 tot 31 Aug. 1949 - biedt deze aan zijn leden Vijf romans: JOHAN FABRICIUS Eiland der Demonen FELIX TIMMERMANS Adriaan Brouwer JO BOER Beeld en Spiegelbeeld ALBERT HELMAN Afdaling in de Vulkaan AAR v. D. WERFHORST De Eenzame Een BOEKENBON ter waarde van 4.90 Een driemaandel. TIJDSCHRIFT „De Muiderkring" BOEKENPREMIES voor het aan brengen van nieuwe leden De abonnementsprijs bedraagt slechts f 23.50 - Termijnbetaling is desge wenst mogelijk. Het geïllustreerde PROSPECTUS licht U uitvoerig in - Op verzoek zenden wij U het gaarne gratis toe. Vlooswijkstraat 21, Terneuzen. WINKELBOEKEN N-V. Fa. P- J. van de Sande De Slager met de tevreden klanten! Nieuwediepstraat 38 - Tel. 2682 - Terneuzen Wij leveren U weer: BEDRUKTE APPARAATROLLEN mooi wit papier - in 40 en 50 grs- BROUWERIJSTRAAT 5 TERNEUZEN

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 4