.1 In .t Stormlantaarns RIBBENS 1 u [°l LJ t n 'i M v. J Alles vooi Baby!! Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland VA 11 "t fioff r N.V. Firma P.i. VANDESANDE etui...'ee^foed P „WONDER MAN" ^em P n - a, DE it f SPORTNIEUWS Burgerlijke Stand Loop der bevolking Groot BAL W aterkokers STRANDGOED Kleine Advertentiën Een Nietmachine als een hond W. A. DE FEIJTER Zendii AA A A A A A A A A A A A A A A AAGRANO fUi; I a 1 s I LJ Le| 1 roe 1 s n e 8 j 1 -• Kapsalon op 5000 meter Electrische van 1 en 2 Liter dat eda. Radio Tazelaar Noordstr. 21 -Tel. 2361 Terneuzen lllilli! Licht in de Duisternis!! Spenen vanaf 15 ct W. DINGEMANSE Rijwiel Aanhangwagentjes D. P. MANNAERT Slaopki Z OMSLAG -J icnrïingsavcnd voor de Provincie Zeeland Een goed begin is 't halve werk: Ontsmet zaad is de halve oogst. Ontsmetting met geeft de beste resultaten L, U M X O R r 'w w I O lillli i 08- n mini pits |e 1 U - 1 P S u a. 51 l'i 8 lUlf Onlangs werd voor de eerste maal de damessalon van een Con stellation in een kapstudio omge toverd. Dit geschiedde op de lijn ParijsNew-York. De meester- kaöper Guillaume, die zich onder de passagiers bevond, werd na melijk dermate door de sfeer van de luchtvaart getroffen, dat zijn verbeelding een nieuwe creatie schiep, welke hij de naam gaf van „Petit demon descendu de ciel" en die hij zonder uitstel op een vrouwelijke passagier wilde be proeven. EERSTE KLASSE- DISTRICT I- DOS -Stormvogels 31; Blauw WitXerxes 1-—3; 't GooiADO 1—S; SVVSparta 4—2; Haar lemAjax 14. DISTRICT II. Zeeburg) a.Hermes DVS 23 HBS—iDFC 5—2; DHC—DWS 1—3; VSV—EDO 2—1; Neptunus KFC 0—0. DISTRICT UI. HeraclesQuick 32; Hengelo AGOW 2-2; Enschedése Boys Go Ahead 0—1Be Quick Wageningen 2—1; NECEnsche dé 1—0. DISTRICT IV. Willesm H—TSC 1—1; Brabantia De Spechten 21; Helmond Juliana 5-3; BW—NAC 4—0; MWVW 1—0. DISTRICT V- FrieslandSneek 21; Heeren veen'Achilles 3—2; Leeuwarden Velocitas 1—3; Be Quick—Frisia 6—2; GVAV—HSC 1—1. DISTRICT VI. De Baronie DNLMaurits 1; Sittard. BoysHelmondia 00; KerkradePSV 20; LONGA Bleker heide 01; Spel. Emma NO AD 3—2. DISTRICT IV. TWEEDE KLASSE B. DOSKOVlis&imgen 01; RBC Breskens 61Middelburg RAC 30; HeroDe Zeeuwen 2—0. DERDE KLASSE F. UzendijkeHulst 41Oost burgHontenisse 41; Terneu- zen—Axel 2—3; Hoofdplaat—Sluis kil 42; ClingeSteen 31 Corn BoysAardenburg 01. VIERDE KLASSE G. EMMBiervliet 20. RES. TWEEDE KLASSE E. Bresker.s IIVlissingen II 13; Axel IIMiddelburg n 24. ONDERAFDELING Z V. B. Eerste Klasse B- PSKLuctor 32; Vogelwaar deSchelde Boys 40; Hansw. BoysRapenburg 41. Reserve Eerste Klasse B- IJzendijke HHulst II 11; Oostburg nHontenisse n 33; Hoofdplaat HSluiskil n 24. Tweede Klasse B- Rapenburg HCom Boys IH 23; PSK II—RIA H 2—1; Axel mTemeuzen TV 21. TRRN1EUZENAXEL 2—3. Sensationele slotfase. Er bestond veel publieke be langstelling voor de ontmoeting der beide rivalen Axel en Temeu zen en de aanwezigen zullen zich ditmaal niet verveeld hebben. Niet dat het vertoonde spel op een hoog peil stond; bij tijden was het verband ver te zoeken. Gelukkig stonden daar aardige aanvallen tegenover, zodat de algemene in druk van de wedstrijd een vol doende was. Axel heeft een verdiende over winning behaald. Zij speelde on tegenzeggelijk beter voetbal, ter wijl ook het kopwerk bij haar be ter verzorgd was. Het zwakke punt bij de thuisclub was ditmaal de achterhoede, die slecht wist op te ruimen. In plaats van met flin ke trappen de eigen voorhoede in staat te stellen verrassende aan vallen op te bouwen, duurde het te lang voordat de bal bij het aan- valsquintet belandde. Daarbij kwam nog, dat de achterspelers de bal meestal zó slecht plaatsten, dat de voorhoede gewoon niet in de gelegenheid kwam er tussen uit te trekken. Toch heeft Axel's overwinning nog aan een zijden draadje gehan gen, want had, toen de stand 22 geworden was, de thuisclub het zwaartepunt niet op de verdedi ging gelegd, wellicht dat de uit slag dan 3—2 in het voordeel van de thuisclub zou zijn geweest, zij het dan dat de overwinning niet bij het elftal, dat daar het meeste recht op had, zou zijn terechtge komen. De eerste aanval kwam van Terneuzen, maar Axel nam reeds spoedig het initiatief over en Flo- russen's doel werd enige malen gevaarlijk onder vuur genomen. De Temeuzense doelman bezorgde zichzelf enige moeilijke situaties; de eerste miaal door de oal buiten het strafschopgebied met de hand te spelen, wat hean een vrjje schop kostte, even later door het slecht wegstompen van de bal met beide vuisten. De Oranjehemden Dieven verwoed aanvallen, mede danik zij het slechte opruimen der Temeu zense verdediging, en kregen eni ge hoekschoppen te nemen, die echter geen succes opleverden. Axel kroop door het oog van. de naald toen uit een voorzet van S. Jansen de hal door E. van Waev langs Dieleman werd gezonden. De bal ketste echter van de paal het veld in en uit de scrimmage de ontstond, schoot J. Gort hoog over. Met blanke stand ging de rust in. Na de korte rust bleek Axel we derom het beste van het spel te hebben en reeds na 5 minuten wist zij dit in een doelpunt uit te druk ken: Buijze riep de hulp in van zijn doelverdediger; deze verliet zijn doel en kwam bij een botsing met de Axelse rechtsbuiten te val len. Voordat Füorussen, die te iaat ïeageerde, opstond, schoot Jonk man de bal juist onder de lat, over de handen van de inmiddels in het doel staande Ph. van Waes (0ilTerneuzen beantwoordde dit doelpunt met enige hoekschop pen, zonder echter succes te boe ken. 3 Minuten na het eerste doelpunt was het wederom Jonk man, die de bal uit een voorzet van links hard en onhoudbaar voor de tweede maal langs Flo- russen plaatste (02). Terneuzen herstelde zich na dit doelpunt en 'n mooie aanval, opgebouwd door Buijze bracht de bal via Verhage, Meertens en Hamelink voor de voeten van Oppeneer. Deze aar zelde een moment en van die gele genheid maaikte Dieleman gebruik om resoluut in te grijpen. Een an dere kans ging voor de thuisclub teloor als Ph. van Waes voor open doel faalde. Het spel ging nu meer gelijk op, tot 8 minuten "voor het einde een der Axelse achter spelers in het strafschopgebied de bal met de hand bewerkte en S. Meertens de toegekende straf schop in een doelpunt omzette (12). Vóórdat Axel zich dit doelpunt bewust was, lag de bal voor de tweede maal achter Die leman door een boogbal van Oppe neer (22). Nu had de thuisclub haar kans moeten grijpen, maar zij vergat dat de aanval de beste verdediging is. De gevolgen van haar tactiek bleven niet uit: Jonkman, die de gehele wedstrijd bijzonder actief was, verrichtte de hattrick door anhoudlbaar het 3e Axelse doelpunt te scoren, daar toe in de gelegenheid gesteld door twee Temeuzense achterspelers, die werkeloos toezagen hoe Jonk man op het Temeuzense doel af wandelde (23). De laatste mi nuten verliepen onder hoogspan ning, maar in de stand kwam geen verandering meer. Door de onverwachte nederla gen van Corn Boys en Steen be draagt Axel's voorsprong op No 2 in de ranglijst na 8 wedstrijden reeds 3 punten. Ternenaen Huwelijks-aangiften. 28 Oct. Pieter J. Pauw, 24 j. jm. en Catharina Verlinde, 23 j., jd. Geboorten. 22 Oct. WdlheloLma Irma Arthur, d. van Michel Th. Wegman en Magdalein M. Lam mens (won. te Sas van Gent). 23 Oct. Frangoise Wilhelmina, d. van Lourens van Fraeijenhove en Wilhelmina E. de Kubber (won. te Zaamslag)Wilma Johanna Eleonore, d. Willem Kanis en Ge- sina Rigter. 24 Oct. Adriana Eli sabeth, d. van Jan van de Wege en Cornelia A. Versluijs; Peter Robert Marie, z. van Walther P. M. de Meijer en Elvira A. M. Wijffels (won. te Sas van Gent). 26 Oct. Rudy Johanna Augusti- nus, z. van André Ranschaert en Josephina Roza Baert (won. te Sas van Gent)Johan Gerard, z. van Karei W. Pederman en Neel- tje Snap. Overlijden; 24 Oct. Antje Coop- mans, 89 j., wed. van Jan J. van Pienbroek. 25 Oct. Christina J. Versluis, 25 j., (won. te Gent) echtg. van Yves J. Kesteleyr Temeuzen. Ingekomen: J. J. Priemus, Vlooswijkstr. 77, C.B.R.; M. J. Quakkelaar, L. kerkstr.. 26, Krui- ningen; L, P. Geelhoed, 2e Ver- bindingsstr. 17, 's-Gravenhage A. Mast Kanaalweg 66, Rotter dam; D. van Alten. Steenkamp- laan 40, Zaamslag; C. F. L. v d. Heuvel, Noordstr. 46, Hulst J. Breur, Tholensstr. 8, Rotterdam. Vertrokken: J'. J. Roozen, Axel- sestr. 6, Velsen; C. Vermast, Dek- kerstr. 55, Heer; S. G. Beuze- lijnck, L. Kerkstr. 11, Waalwijk; F. J. M. Beuzelijnok, L. Kerkstr. 11, Breda; C. A. Gaanderse, Dok- weg 13, Breda. De Heer en Mevrouw KAAS—JACOBS danken, mede namens we derzijdse Ouders voor de vele blijken van belang stelling bij hun Huwelijk ondervonden- Zandstraat 56, Oct- 1948- op a-s. DONDERDAG 4 Nov., aanvang 8 uur, bij de heer J. DE ZEEUW, Café „La Bellevue", ten bate van de Kaarteompe- titie. IEDEREEN IS WELKOM. Entrée l,\- sted- bel. Gevraagd: net Dagmeisje, tot 3 uur, 12.50 per week- Brieven onder No- 99, Bu reau van dit blad Te koop gevraagd: rond Belgisch Kantklos-kussen met klossen, m'ddellijn 65 cm. Mevrouw SENKE, Scheldekade 21, Temeuzen. Te koop: „Sparta" licht mo torrijwiel met 98 cc Sachs motor, in prima staat, nieu we banden. Adres: Grenu- laan 5, Temeuzen. Verloren. Woensdag, een bruine Herenschoen, vanaf Zaamslag-Terneuzen en Ter neuzenOthene. Terug te bezorgen hij J. VAN DE WEGE, Othene D 127. De Burgemeester-strand vonder der gemeente Cinge maakt bekend, dat circa 18 Aug- 1948, nabij de schor ren ..De Noord'', in het ver dronken land van Saeftin- ge. uit de Schelde is opge haald en geborgen, een HOUTEN ROEIBOOT van Hollands model, lang 5 m, breed 1,65 m, zonder enig kenteken en zonder riemen, met voor-, achter en 2 middenbanken, binnen en buitenwerks geteerd- Rechthebbenden worden ter reclame door deze op geroepen- Clinge, 27 Oct- 1948. DE BURGEMEESTER STRANDVONDER. Wij verwachten spoedig een partijtje import (STALLANTAARNS) Heeft U interesse Geeft U dan spoedig op bij: TERNEUZEN Herplaatsing wegens misstelling op 30 Oct. Spenen met ringetje 25 ets- Babypoeders, olie, zeep, bijtringen, bedzeiltjes, in- legluiers, navelbandjes, kraamverband, kraamma- tras. celstofwatten, zalf tegen tepelkloofjes, enz- Vraagt de gratis brochure „Alles voor Baby". DROGISTERIJ APOTHEKER-ASS. Axelsestraat 3 - Telef- 2237 Terneuzen- In verband met te verrichten baggerwerk in de haven van TERNEUZEN, wordt de dienst op de lijn TERNEUZEN—HOEDEKENSKERKE gestaakt op WOENSDAG 3 NOVEMBER a-s- na aankomst van de boot van 13-20 te Hoedekenskerke en wordt hervat op DONDERDAG 4 NOVEMBER a.s te 21-20 van Hoedekenskerke. met luchtbanden en koppe ling, compleet 52,50- 'n Ideaal en goedkoop ver voermiddel voor landbou wers, schilders, slagers, enz- Uit voorraad leverbaar! Axelsestraat 16 - Tel- 2220 Terneuzen. imcr» ubelen Ieder ongewenst ogenblik, bijt zij zich vast in Uw papieren- Maak U haar niet te vroeg van kant. laat ze> ons eens nazien- De letters van Uw schrijfmachine maakt U tijdig schoon- Ook Uw Nietmachientje moet worden onderhouden. Dus stuurt U haar heden naar De Zendingsdirektor Dr- k- J- BROUWER, zal Dinsdag avond 2 Nov., om half acht, in de Ned- Herv. Kerk te Temeuzen komen spreken over zijn reis naar de Zen- dingsvelden en Woensdagavond 3 Nov., om half acht, in de Ned- Herv- Kerk te Oostburg. Aller opkomst is dringend gewenst- DE CLASSICALE ZENDINGSCOMMISSIE. AANGEBODEN GOEDE BETREKKING aan jongeman van 17 jaar, met aanleg voor technische arbeid, bij voorkeur diploma Am bachtsschool instrumentmaker of electriciën. beslist accuraat werker- Grijp Uw kans en schrijf op deze advertentie, met uitvoerige inlichtingen omtrent Uw per soon, zo mogelijk onder bijvoeging van pas foto (wordt geretourneerd), aan Administratie ,,De Vrije Zeeuw'', Terneuzen, onder No- 100. Algemene Reisgids Prftg 30 cent. Franco per post 35 cent. AAGRANO LANDBOUWBUREAU WIERSUM - GRONINGEN =i VERWACHT met DANNY KAYE, uitgewerkt tot iets super dwaas, gevat in de rijkste montage van het nieuwste op het gebied van show en nu met een oorspronkelijk verhaal. Wit Damast Kastpapier Rollen Boterhampapier Rollen vetdicht papier N-V. Firma P- J. VAN DE SANDE OU

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 4