fcmsser-koole Opheffing vrije veren Prntestvergadering M~éu&ef c fa-Visser-koole r AXE PENTO CREAM SHAMPOO GEORGETTE HAGEOOORN r Correspondentiekaarten HART EN KROON Voor de lezeressen van De Vrije Zeeuw en Vul nu de bon in! Tafelkleed Veiling Zeeuwsch-Vlaanderen Heren- en Jongensregenjassen H.H. GARAGEHOUDERS en LANDBOUWERS!! Nr 2700 RADlATEURENfabriek B.R.F. O TWEE GRATIS KNIP- NAAILESSEN ■■■hh^biINOVAh De avonden worden weer Sanger Overgordijnstofffen min P - Zaak Nieuwstraat 5 JAN SCHIPPERS A. J. STOFFELS-RISSEEUW -D gezongen en voorgedragen door van Miep Olff-van Boven. I Naam__1 Adres L"- - NOORDSTR.y^£|- TELEF. Klein® Jlhdvevlctvrt lien BEZOEK NEDERLANDSE OORLOGSBODEMS. El Ter gelegenheid van het bezoek der Nederlandse Oorlogsbodems aan Ter- neuzen, stelt het Gemeen tebestuur zich voor EEN THEE aan te bieden in het Hotel ..Rotterdam", op Dinsdag 28 September 1948 des namiddags van 57 uur, waarbij gelegenheid bestaat de heren Officie ren te ontmoeten. De Burgemeester, P. TELLEGEN. TERNEUZEN. DE UIENPRIJS voor Duitsland is vanaf heden met 1 cent verhoogd, n-1.: GROF 70 mm en op 6 cent. MIDDEL 40—75 mm 7 cent. DRIELING '32-43 mm 5 cent. Veilingpercentage 4 Practische regenkleding tegen po pulaire prijzen. Donkerbruine t PLASTIC extra zware kwaliteit Herenmaten 19.75 Jongensmaten lengte 70 cm 13.65 lengte 70 t/m 110 cm kleine sty ging per maat in voorraad Regen en wind kan hen niet dereii Die PLASTIC-regenjassen prefereWn De Besturen van onderstaande organisaties nodigen alle belangstellenden uit tot het bijwonen van de tegen het voornemen van de Regering tot opheffing van het vrije vervoer over de Westerschelde, welke zal wor den gehouden op WOENSDAG 29 SEPTEMBER a-s., des middags 3 uur, in het Concertgebouw te Temeuzen- MIJ NIJVERHEID EN HANDEL- N-O.B. WEGTRANSPORT. NEDOP- VLISSINGSE' MIDDENSTANDSCENTRALE. STICHTING VOOR DE LANDBOUW- ALGEMENE VERLADERS EN EIGEN VER VOERDERSORGANISATIE (E-VO-). K.N-A.C- RADlATEURENfabriek en Repar. Inr. B.R-F TERNEUZEN Thans TELEFONISCH aangesloten onder De VAKMAN met GEZOND BESEF Verkiest een Radiateur van B-R-F- General Agent voor Nederland van de beroemde HARRISON-producten, zoals complete orig. Radiateuren, Koelblokken, Autokachels en Thermostaten- Voor Reparatie, Revisie, Ombouw, Nieuwbouw het enigst aangewezen adres- De fabriek met de meeste specialisten met 15-jarige ervaring! Spoedgevallen bij afspraak binnen 1 dag!! Particulieren, wendt U tot Uw garagehouder! Dir.: W HOEKSTRA- Donze-Visserstraat 7B, (t/o Telefoon 2700 Station Z-V-T-M-) TERNEUZEN TELEFONISCH aangesloten onder No- (Het nummer in onze advertentie van Zaterdag was foutief opgegeven.) TECHNISCH BUREAU Na sluitingstijd woning Grenulaan 38 - TELEF. 2308- 13 El- Is Uw Naaimachine op zolder, Staat ze ongebruikt en stil, Is ze nukkig en gebrekkig, Is ze niet van goede wil, Slaat ze wel eens steken over, Breekt ze nog al eens de draad, Rijgt ze in of maakt ze lussen? Dein is er één goede daad: Ga eens praten met de vakman De speciaal machine-man Die nog beter als een ander Zo'n defect verhelpen kan- Telefoon 41 ZAAMSLAG HENNEN, EENDEN EN KIPPEN. Prima jonge Hennen, W. .-.egh- ,en Rh. Isl- 14 wk- 8, i 16 wk. 8,50 p- st- en 5 mnd- 9,— p. st- Witte Legh- br- '47 ƒ5,— p. st- Rh. Isl- 6,50 p st. Jonge Khaki Campb- Eenden 5% mnd- ƒ5 p- st. Broederij „Willemshoeve", Parallelweg 98, Veenendaal ow h**1_^°or »no»uw;<.. v°o*—vT***'? Belangrijk beter Veel goedkoper Veel voordeliger In één woord ongeëvenaard. Een nleu haarwasmiddel, dal U móét proberen. Van heden al uitsluitend verkrijgbaar bij kappers, drogisten, parlumeri speciaalzaken /Vy H igOfluv/ V*AA* jOgjtAv H»*g^-X°gg 6 DUBBELE WASSINGEN VOOR SLECHTS 75 et. een Programma ter gelegenheid van het Jubi leum van H. M. Koningin Wilhelmina en de Inhuldiging van H. M. Koningin Juliana. 50 JAAR NED. VOLKSLIEDJES met medewerking van PIERRE VERDONCK (Piano) Woensdag 29 September a.s. in het Centrum" te AXEL. Aanvang 8 uur n-m. Eerste en Tweede rang voor leden: 2,25 en 1,50; voor niet-leden: 3,en 2,25- Kaarten verkrijgbaar bij J. C. Vink, Markt 12, Axel, Mevrouw H- Salomé—Odink, Schelde- kade 10, Terneuzen, en A. Hamelynck, West kade 104, Sas van Gent en 's avonds aan de zaal. R Lj Pil i/nno Tlifcr Vu' deze bon in. zend hem in open couvert, waarop 2 ct. postzegel.» I GRATIS PROEFLESSEN aan :lmove-Postbus 50-Hilversum I N.V. Firma P. J. van de Sande Wat is het prettig als U met het dichtschuiven van Uw overgordij nen koude en wind buiten kunt sluiten en bovendien, wat maken overgordijnen Uw kamer gezellig- Tijdelijk hebben wij wat ruimere voorraad in diverse kleuren en kwaliteiten. En de prijzen? 19-75 - 17 50 - 9-75 - 51-95 - 5-80 - 3-45 per meter. Uw kamer fleurt helemaal op met een nieuw Wy hebben ze in alle kwaliteiten, ook zuiver wol en tegen zeer lage prijzen- 23.50 - 19-75 - 17-50 - 9.70 - 7-50 en hoger. Schoorsteenlopers - Dressoirlopers Divankleden - Wandkleden Al deze artikelen ZONDER PUNTEN Van 19 regels 60 cent; Iedere regel meer 12 cent- (Maximum 8 regels.) Brieven aan het Bureau van dit Blad 10 cent meer- Vermist: een Autostep. Te rug te bezorgen: Juliana- straat 26, Temeuzen- Gevraagd: een Dagmeisje- Mevr- BOOLAND—KUIL MAN, Axelsestraat 19, Ter- neuzen- Gevraagd voor spoedige in diensttreding: Meisje voor dag en nacht- Me\U'. Mr- P. VAN MEERWIJK, Axelse- straat 169, Temeuzen- Te koop: groot modem Harmonium; zeer geschikt voor grotere bijeenkomsten. Brieven onder No. 70, Bu reau van dit blad- Te koop: een Dames Win termantel, z-g-a-n- Brieven onder No. 68, bureau van dit blad- Te koop: een pracht eiken Piano, geen studiepiano, merk Julius Kreutz Bach, Leipzig. Brieven onder No- 69, bureau van dit blad-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 4