I I J i I I is J i u i 4 OPENING BURGEMEESTER GEILLSTR. 36 j. BONTE-VAN MOSSEVELOE MODE-ARTIKELEN MOQUETTE H.H. Koolverbouwers NEEN JONGEN j J.J. VAN LEEUWE DE VRIENO J J DRAINEERBUIZEN r Taxi nodig? „HET CENTUM" £j.L.JURRIJ ZO KAN HET NIET LANGER! J r t L 1 i il VERHUISD HET NEO. RODE KRUIS 0. F. VOERMAN Kleine Advertentiën ZATERDAG 18 SEPT. Waterkokers F» SCHELLINKHOUT k. J goede Jacht Jubileum en Kroningsprogramma WOLLEN H. H. AUTOMOBILISTEN AUTOHANDEL R. R. VISSER BREDASCHE RADIATEUREN FABRIEK V t h r: 4 31 tffl I, N.V. SCHELDEVEEM STEENKAMPLAAN 43 HET ADRES VOOR Gebakken DEZE WEEK speciale aanbieding in Ziet onze étalages z Noordstraat 42 Terneuzen VAN ONS FILIAAL Electrische van 2 Liter Radio Tazelaar Noordstr. 21 -Tel, 2361 Terneuzen SPECIAAL Moeder des Lands - Rijtoer van Koningin Juliana - Inhuldiging in de Nieuwe Kerk Verlichting en versiering - Onze Prinsesjes als Padvindsters enz. MANUFACTUREN EN WONINGINRICHTING NOORDSTR 58-60"TERNEUZEN'TELEF. 2091 H.H. Automobilisten en H.H. Landbouwers llll 1 I a ■ai' '3 it n 51 vl Nil i* «I ÏS a 4 it, 'I 'FiS TERNEUZEN. Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op Woensdag 22 September 1948, des namiddags 15 uur, ten kantore der N-V-, Schut- tershofweg 8- Aandeelhouders, die deze vergadering wensen •'bij te wonen, worden herinnerd aan Art. 16 der Statuten. Agenda der vergadering ligt ten kantore der N-V. ter inzage- De Directeur, A. J. GALLE. van Vlooswijkpolder P 32 naar: Temeuzen- P. DIELEMAN Melkslijter- Afd. AXEL-, Bij voldoende deelname zal te Axel een cursus voor E-H-B-O. worden gegeven, waarvoor men zich sfchrif- telijk kan aanmelden bij ondergetekende vóór 20 September a-s. De lessen zijn gratis- Mej. H- VAN LUIJK Secretaresse Bylocquestraat 37- prima Grond- en Lak verf; Vernis, Brightol en Pre mium Koolmotorolie. Bietenkopmessen, Rieken, Verbanddozen, Rolluiken band enz- is het Depót Handelscompagnie N. Kerkstr. 32 - Sluiskil Bankschroeven vanaf 28. Uit voorraad leverbaar: vanaf 5 t/m 10 cm- Te bevragen bij A- J- KLA ASSEN, Koedijk 34, Telef. 2502, Terneuzen en bij J- JANSËN, Oudeweg io, Axei- Van 15 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent- (Maximum 8 regels)- Brieven aan het Bureau van dit Blad 10 cent meer- Zaterdagmiddag ben ik mijn Regencape verloren (klein blauw ruitje)- Tegen beloning terug te bezorgen bij INEKE GOETHALS, Jul- v. Stolbergstraat 17 te Temeuzen- Gepens. Ambtenaar met dochter vraagt gedeelte van woning, of wie wil midden: standswoning te Terneuzen ruilen voor idem te Zwolle- Brieven onder No- 58, Bu reau van dit blad. Voor direct gevraagd: nette Winkeljuffrouw, liefst cou peuse. Tevens handig 2de Dagmeisje, voor de huis houding- D- L- v d- MEER, Noordstraat 27, Terneuzen Te koop: een zo goed als nieuwe Wintermantel, mo derne kleur, maat 42, en een Jongensjas voor leef tijd 12 jaar. Adres: Axelse- straat 112, Temeuzen- Te koop aangeboden: een Tweelingwagen, in prima staat- Te bevragen: Bea- trixstraat 14, Terneuzen. Te koop: een Kinderwagen- Adres: Middenstraat 85 te Sluiskil- Te koop: een Dressoir, 6 Stoelen en Ledikant met matrassen- R- DEES, Baan- dijk 19, Temeuzen. Te koop: prima Kinder stoel, Box, Ledikantje en Wagen vachtje- J- M- DEES, le Verbindingstraat 6, Ter neuzen BANKETBAKKERIJ TERNEUZEN U- -S Ruime sortering als steeds in: Kraagjes, jabots, ruche, plissé, galons, knopen en gespen- Ceintuurs in alle breedten en kleuren Japon-, mantel- en heupvulling. Noordstraat Filiaal Van Steenbergenlaan 0- -D BEL OP: TELEF- 2055 Dag en Nacht. Binnen- en Buitenland Beleefd aanbevelend, W- KOEVOETS, Grenulaan 40, Terneuzen Gevraagd, zo spoedig mo gelijk, minstens 40 ha aan eengesloten tegen passende vergoeding, in omgeving Philippine, Hoek, Temeuzen, Sas van Gent, Biervliet of IJzen- dijke- E. ARBROCHEER A 43 - Philippine AXEL ZEESTRAAT TELEF, 99 Vrijdag 17 September aanvang 6 en 8 uur Zaterdag 18 September aanvang 3, 5 en 7 nnr Maandag 20 September aanvang 6 en 8 uur Dinsdag 21 September aanvang 6 en 8 nnr Woensdag 22 September aanvang 6 uur Vertoond zullen worden de lilms Prijzen Balcon I 0,75 Toegang alle leeltijden Beneden f 0,50 voor vloerbedekking voor trap en gang 70 can en 100 cm breedte vanaf 12,73 per meter De kwekers worden verzocht hun kwantum (onge veer) Rode-, Gr- Savoye- en Witte Kool op te geven aan de Veiling, met het oog op de te verwachten verzending naar Duitsland- Minder dan 1 wagon (5000 kg) kan er niet worden verzonden, vandaar de oproep tot Uw opgave. Ook opgeven s-v-p- of ze snijklaar zijn. De prijzen voor Duitsland zijn: Rode Kool A 6 cent per kg; Savoye Kool A 5 cent per kg; Witte Kool A 5 cent per kg- Ook kunnen (via de Veiling) Uien worden geëxpor teerd naar Duitsland- Prijs: middel (4075 mm) 6 ct; grof (boven 70 mm) 5 ct; drieling (3245 mm) 4 ót- Je broek is totaal versleten, van- 1 daajj ga ik naar Korte Kerkstraat 15 Terneuzen Daar hebben ze volop broeken en 1 ook Jongenspakjes voor de leeftijd B van 6 tot 18 jaar- En Jantjeook een bij-de-handje. I zei: Moeder, koopt U daar ook een g Japon? Want die hebben ze zo B mooi, dat is het beste adres voor Uw kleding! MiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiMiiüMmiiiüiM^ Wij werden door de N-V- „BATA" aangesteld als depot houder voor Zeeland voor de bekende Bata-Autobanden- Hiervan hebben wij reeds.de volgende maten in voor raad, terwijl dit aantal nog belangrijk zal worden uit gebreid. 300X19, 325X19, 475X16. 500X16, 525X16, 550X16, 750X16, 700X 20, 750 X 20, 825 X 20, 900 X 20, 32X6, 34X7. Levering geschiedt desgewenst via Uw garagehouder. Uwe bestellingen zullen met de meeste zorg en spoed worden behandeld Aanbevelend, TERNEUZEN TELEF- 2064 BADIATEUR LEKT? I g DONZE-VISSERSTRAAT 7B TERNEUZEN g H Uitsluitend door tussenkomst van de handel-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 4