f i 3 Ji n A De Bakkerijstichting I „NATIONALE PROGRAMMA" op WOENSDAG 15 SEPTEMBER •1 ;J J. KOSTER Wzn Energiek, actief persoon Metselaar en Opperman Het Grondonderzoek Emigranten voor Canada Verenigde Staten!! Speciale vluchten aan sterk verminderde tarieven VERGADERING Kookboek BABY-UITZET WOLFERT's NIEUWS Bijstand in Belastingzaken Correspondentiekaarten VAN DE WEER! heeft hel J. F. F1L1US Kleine Advertentiën t t - 1 r Gesloten goede Jacht JAN SCHIPPERS Kamer van Koophandel De enige mogelijkheid VLIEGTUIG JAN SCHIPPERS Fa SCHELLINKHOUT VERBODEN TOEGANG tl i? i r o ■e LEDEN 2 Medereizigers H.H. LANDBOUWERS NAAR N.V. AUG. DE MEIJER ZONEN'S Moeders en a.s. Moeders We verzorgen tot gehele tevredenheid Uw volledige Alsook ledikantjes, Wiegen en Luier- mandjes (pitriet) Met een oordje „VERBODEN TOEGANG" houdt U de ziekten niet van het zaaizaad Een behandeling met AAGRANO weert evenwel de meeste ziekten. Het beste en zekerste ontsmettingsmiddel A. W. VERSCHELLING r j Heeft U het al gelezen in de grote dagbladen? ADVERTEREN ^oncerigelicun) Semeuzen Gezien de overgrote belangstelling vertonen wij nogmaals het Aanvang der voorstellingen: 2-3-4-5-6-7-8 en 9 uur Alle rangen 50 cent ftfl ifi )IL »'i a» i IC ep c i) r L. f ■ui- o« ;i a> Jf e] PS d II I 1 w d Allen, die nog iets te vor deren hebben van het Feestcomité te Sluiskil, worden verzocht hun reke ningen in te leveren vóór 18 September bij de Pen ningmeester, Spoorstr- 28. WEGENS VACANTIE van 18 tot 27 September. A. A- BUTLER Smederij Donze-Visserstraat 30-32 Terneuzen Coöperatieve Suikerfabriek Sas van Gent stemt op 16 September als bestuurslid: Landbouwer, Vogelwaarde. oud 34 jaar, gehuwd, zoekt betrekking als vertegen woordiger, onverschillig in welke branché. Brieven on der No- 56, Bureau van dit blad- GEVRAAGD: W- NIEUWELINK Zandstraat 1 Terneuzen JAARBEURS UTRECHT- gevraagd voor Woensdag a.s. Reisbureau „EXPRESSE'' Verl. v- Steenbergenlaan 27 Tel- 2035 Terneuzen TE KOOP: 2 Arm- en 4 gewone stoe len, eiken met veren; pracht bim-bam-klok; wek ker, 2 armzetels, 1-pers- en 2-pers- ledikant met of zon der matras, en een thee- kast- Donze-Visserstraat 38- Gevraagd, zo spoedig mo gelijk, minstens 40 ha aan eengesloten tegen passende vergoeding, in omgeving Philippine', Hoek, Terneuzen, Sas van Gent, Biervliet of IJzen- dijke- E. ARBROCHEER A 43 - Philippine Op Vrijdag 17 September 1948 wordt in Café Nieuwe^ link te Hoek een lezing ge houden over: door de Rijkslandbouwcon- sulent voor Z.-Vlaanderen- Aanvang stipt 6 uur. Elke landbouwer moet daar zijn! TECHNISCH BUREAU Nieuwstraat 5 Tel. 2308 TERNEUZEN BELASTINGZAKEN AANGIFTEN ADMINISTRATIES CONTROLES Scheldekade 56 a» TERNEUZEN Op Vrijdag 17 September a-s-, des .voormiddags van 9io Uur, houdt een vertegenwoordiger van de Econo mische Voorlichtingsdienst van het Ministerie van Economische Zaken ZITDAG ten kantore der Kamer ten behoeve van de groothandel en industrie. om snel te kunnen afreizen is per U kunt de overtocht thans vrij in GULDENS vooruit betalen- Bij voldoende deelname kans op Zegt het dus voort Inlichtingen, reserveringen en afgifte plaatsbewijzen: EXPEDITIE AGENTUUR MIJ Telefoon: 2341 - 2342 - 2343 TERNEUZEN te DEN HAAG roept alle bakkers van Oost Zeeuws- Vlaanderen op ter op WOENSDAG 15 SEPTEMBER a-s-, om 18 uur, in „Het Centrum'' te AXEL- Onderwerp: „Prijsvaststelling wit brood". Komt allen! Het is Uw eigen belang! TECHNISCH BUREAU Nieuwstraat 5 Tel. 2308 TERNEUZEN Wederom verkrijgbaar: C. J. VyANNEE het alom bekende van de Amsterdamse Huishoudschool- Een prachtboek op houtvrij papier, met meer dan 1000 recepten- Gebonden 4,95- Franco per post 5,20. Fa P. J- VAN DE SANDE TERNEUZEN. Van 15 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent- (Maximum 8 regels)- Brieven aan het Bureau van dit Blad 10 cent meer- Biedt zich aan: nette. Juf frouw voor winkeljuffrouw of hulp in de huishouding Brieven onder No- 57. Bu reau van dit blad- Te koop: twee Kachels- Te bevragen: Stationsweg 45, Terneuzen- Biedt zich aan: een Chauf feur-monteur- Ook genegen andere werkzaamheden te verrichten- A. D- WOL- FERT, Spui N 137, post Terneuzen. Noordstraat Filiaal Van Steenbergenlaan voor trap en gan extra sterk 70 om breed per meter 9,68 150X210 om 45,41 MANUFACTUREN en woninginrichting N00RD5TR 58-60'TERNEUZEN'TEl 2091 verleent het Kantoor voor Boekhouding- Belasting en Assurantiezaken Burg. Geillstraat 25 Tel. 2153 TERNEUZEN X LANDBOUWBUREAU WIERSUM - GRONINGEN N.V- Firma P- J. van de Sande Over de beroemde originele Ameri kaanse JOHNSON'S „NO-RUB" en „SATIJN-WAS", die eindelijk na 8 jaar weer in Holland te krijgen zijn? En in Terneuzen natuurlijk bij WOLFERT, die altijd het nieuwste heeft op huishoudelijk gebied- JOHNSON's „NO-RUB", voor prach tig glanzende, niet gladde vloeren zonder uitwrijven. I Insmereneven drogenen klaar is Uw vloer, prachtig glan zend voor weken- JOHNSON's „SATIJN-WAS", voor meubelen, vloeren enauto's- Deze was bevat geen vettige oliënlaat daarom geen vinger- of voetafdruk ken zien- Uw vloer wordt er zo stroef van als een kiezelpad en wekenlang ligt er een smetteloze, diepe satijnen gloed over. Neem de proef op de som. Haal vandaag nog een pakje of flacon- JOHNSON's „NO-RUB" en „SATIJN WAS" zijn geëtaleerd in onze éta lage in de Nieuwstr- t/o Rott- Bank Wolfed TERNEUZEN- Tel. 2 0 5 0 Korte Kerkstraat 13 DOET VERKOPEN

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 4