ri: f I II if Ledikanten Naaimachines in Salnnkast fypahatU Oud Goud en-Zilver 'f}40 prima Wasmachine i f van'i floff Gesloten wegens vacantie Motfect heeft hei AUSTIN AUSTIN... Utrutb eStHui, op aattS' een Huishoudster Belgische Doperwten Volop Franse Cognac Fa D. F. VAN DER HEIJDEN I 1 i* 1'. L it Binnenlands Nieuws SPORTNIEUWS VOOR K. LOOF J. F. FILIUS Kleine Advertentiën is J: A. J. STQFFELS-RISSEEUW ZONDER TEXTIELPUNTEN Dames- en Herenparapluies Fa I. SCHEELE ZONEN JAN SCHIPPERS VAN SPRAN6 ZOON A. J. STOFFELS-RISSEEUW 3 medereizigers BIJ JAN SCHIPPERS i m* r L 'üc .di Huldeblijk voor H.M. de Koningin Gemeentelijke Badinrichting X y i nnno DOOR Heuglijk nieuws voor de Klantenkaarten boven 3000 Zuinig- Bedrijf szeker« De tneest gevraagde Dit product van de grootste Europese automobiel fabriek, waarnaar zelfs in Amerika enorme vraag is, munt uit door zeer bijzondere rijkwaliteiten. Thans iveer levering uit voorraad! Zo juist ontvangen V. t/2 bl. extra fijn 86 ct. i/2 bl. fijn 70 ct. fles eau de vie 7,75 fles montral 7,84 fles favraud 10,15 Wordt geleverd uit Filiaal Hulst 1 k h iM I in I <1 C6 I 2 a L 8 ti {- H De verzamelde handtekeningen van ruim driekwart imillioen vrou wen en de cassette met de teke ningen van 925 gemeenten ver zameld ter gelegenheid van het Regeringsjubileum van H. M. de Koningin, zullen, gerangschikt op vier Alkmaarse kaasberries aan H. M. de Koningin worden aange boden. De kaasberries zullen door leden van het vrouwelijk hulp corps op Zaterdag 14 Augustus, des morgens circa 10 uur, van het secretariaat der tentoonstel ling „De Nederlandse vrouw", Koninginnegracht 12b, Den Haag, naar 't Loo worden overgebracht. Een delegatie van het bestuur der tentoonstelling zal dit hulde blijk op Maandag 16 Augustus aan Hare Majesteit aanbieden. ZEEMAN VERDRONKEN. De 42-jarige assistent-steward van het Amerikaanse s.s. „Louis Lykes",, Jack Dykes uit Athens (Texas), is Zaterdagavond op de kade van de Merwehaven te Rot terdam, waar zijn schip lag, ge struikeld, in het water gevallen en verdronken. Na twee uur dreggen heeft de rivierpolitie het stoffelijk overschot gevonden. SLACHTOFFER VAN GEVAARLIJK RIJDEN. De vorige week werd de 69- jarige kruidenier V. te Deventer op straat ondersteboven gereden door een 15-jarige wielrijder. Deze jongen hield met een ander een snelheidswedstrijd. Het slacht offer hiervan kreeg een hersen schudding en is thans in het zie kenhuis te Deventer overleden. IN HET WATER GEWAAID. Zondagmiddag woei door een rukwind de 15-jarige D. S., wo nende in de Ankerstraat te 'SrGravenhage, ibij het seinhuis van de kademuur in de huiten- haven. Met gebruikmaking van een reddingsboei werd hij door de seinhuiswachter M. K. uit het water gehaald. De jongen had een schaafwond en was bewuste loos geraakt. Na in het zieken huis aan de Zuidwal te zijn be handeld, werd hij naar huis ver voerd. WIELRENNEN. Nederland plaatst zich in kwartfinales. Van de herkansingsritten in het tandemnummer luidt het resul taat: Eerste serie: 1. België 13.2 sec.; 2. Neder land; 3. Argentinië. Tweede serie: 1. Ver. Staten 11.7 sec; 2. Oos tenrijk. België, Nederland en de Ver. Staten wisten zich hierdoor in de kwartfinales te plaatsen, waarin ook de winnaars van de eerste- ronde-series uitkomen. KORFBAL. V.LO.S. I—Scampolo I. 33. Scampolo uit Zaamslag trok Zaterdag j.l. naar Krabbendijke voor het spelen van een vriend schappelijke wedstrijd tegen de plaatselijke eerste klasser V.I.O.S. Dit was de eerste wedstrijd welke V.I.O.S op haar prachtig nieuw sporterrein speelde. In eeD pittige wedstrijd, waarbij Scampolo een 30 achterstand op keurige wjjze inhaalde, werden de puntjes eerlijk gedeeld, 3—3 Een mooi resultaat voor Scam polo tegen een eerste-klasser. HOCKEY. IndiaNederland 2 De halve eindstrijd tussen In dia en Nederland werd door India gewonnen met 21 nadat de rust met een 20 voorsprong was in gegaan. Bromberg maakte het tegenpunt uit een strafbully.V Nederland zal nu tegen de ver-' ïiezer van Paukistan-Groot-Bfit- tannië moeten spelen voor de derde plaats in het Olympisch Hockeytornooi. Groot-Brit tannicPakistan. De andere halve eindstrijd tus sen 'Groot-EBrittannië en Pakistan werd door Groot-Brittannië met 20 gewonnen, nadat de rust met blanke stand was ingegaan. India en Groot-Brittannië spe len nu tegen elkaar In de finale. Enigste kennisgeving. Wij geven hierbij kennis van de geboorte van een Zoon, die wij ABRAHAM noemen- F. J- DE FEIJTER C. DE FEIJTER—DEES COR Ens (N.O.-polder), Aug- '48- Tijdelijk: Ziekenhuis Ter- neuzen- Met grote dankbaarheid geven wij hiermede kennis van de geboorte van ons Zoontje JAN LEVINUS- F. KIEL C- jKIEL-VAN HERMON Hoek, 7 Augustus 1948- Noordstraat 16- Heden nam de Here tot Zich onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, NICOLAAS HAAK, in de ouderdom van 86 jaar- 4 Rijswijk: J. HAAK Terneuzen: C. HAAK Voorburg: P. HAAK M- HAAK—GELUK en Kinderen Amsterdam: J. HAAK Terneuzen: E. C- HAAK Terneuzen, 8 Aug 1948- le Verbindingsstraat 5- Voor de vele en harte lijke blijken van belang stelling, die ik op mijn «85ste jaardag mocht ont vangen, zeg ik langs deze weg, allen, mede namens de kinderen, mijn oprechte dank- Wed- P- DE ZEEUW— SIERVOGEL Terneuzen, 10 Aug- 1948. Baandijk 33- A-s- Woensdag 11 Augustus is het GEEN KLEUTERBUREAU- HET BESTUUR. TE KOOP: Als nieuw Simplex Heren rijwiel, laag model- Kan dienen voor jongen van 1214 jaar. Tevens een gewoon, doch zeer best Damesrijwiel. Donze-Visserstraat 38. TERNEUZEN In verband met uit te voe ren werkzaamheden is de Gemeentelijke Badinrichting tot nader order GESLOTEN. TCICF 13 fliiiiiirrifiiiiiiiiriiriiniiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiwitHfflitiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKitii iHitiiiüüiiiiiiiüii'fj van 10 tot en met 17 Augustus- 1 AUTOSLOPERIJ J. SCHEELE W Lange Kerkstraat 51 Terneuzen g ,t,'Willi lllllllllllllllllllllllllllllllllli». Wij hebben zo juist ontvangen: DE NIEUWSTE Prijzen zeer concurrerend! Overal te ontbieden- Telefoon 41 IIIUIIIIIIIIIIIU ZAAMSLAG lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Heden ontvangen een ruime collctie: o-a- zwarte katoenen Boerinnenparapiuies zwarte katoenen Herenparapluies Kinderparapluies in rayon Inschuifbare Parapiuies Tompouce - Half Chamberlain Heel Chamberlain - Franse modeparapluies Nieuwediepstraat 35 - Terneuzen - Tel- 2560 I y V f i y y y y y y TECHNISCH BUREAU Nieuwstraat 5 Tel. 2308 TERNEUZEN Vanaf vandaag t/m Za terdag a s. op BON 14: AARDEWERK wo- Theeserviezen Theepotten Kop en Schotels Kamerpotten Schalen naar keuze- Laat deze kans niet voorbijgaan! TELEF. 2 050 Korte Kerkstraat I—3 TERNEUZEN WIJ KOPEN Ook de kleinste hoeveel heid. tegen de hoogste prijs TERNEUZEN Sterke kopklepmotor - Onafhankelijke voorwielvering - Degelqke lederen interieurhekleding - Schuifdak en verwarming - Stabiele ligging - Buitengewoon zuinig - Perfecte service door een ervaren corps van 140 Austin- dealers en -subdealers in geheel Neder/hnd. Austin-dealer te: Terneuzen Austin-subdeaiers te: Breskens Kloosterzande Gebr- Cappendijk J. P- Hooftman Gebr- Cappendijk Axelsestraat 174 Boulevard 18 Hulsterweg 67 Mevrouw VROOM, Molenwater 61, Middelburg, Tel- 2283, vraagt voor haar gezin met 3 kinderen of NET MEISJE (intern). Meerdere hulp aanwezig. - iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiinimi» Wij leveren U reeds een compleet met motor, snoer en stekker, I vanaf 210, Keuze uit mëer dan 8 modellen. Telefoon 41 ZAAMSLAG j «tiUMMiniiiiiiiiM het BOUWEN van een CARROSSERIE op Uw nieuwe auto REPARATIE en OMBOUW van Uw oude wagen CABINES - LAADBAKKEN BESTELCARROSSERIEN is UW ADRES: Verl. van Steenbergenlaan 7 - TERNEUZEN Tel- 2316 Miiimiiiii! gevraagd, a.s- Donderdag, voor richting Den Haag Terug Vrijdag- Brieven onder No- 24, Bu reau van dit blad- LEVENSMIDDELENBED RIJF NOORDSTRAAT 46 TERNEUZEN TECHNISCH BUREAU Nieuwstraat 5 Tel- 2308 TERNEUZEN BELASTINGZAKEN AANGIFTEN ADMINISTRATIES CONTROLES Scheldeka.de 56 a» TERNEUZEN Van 15 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent- (Maximum 8 regels). Brieven aan het Bureau van dit Blad 10 cent meer- Verkrijgbaar op bestelling: Stoksnijbonen voor de in maak- R. DEES, Baandijk 19, Terneuzen- Te koop: Postzegelalbum met 650 verschillende post zegels- Brieven onder No- 23, Bureau van dit blad-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 4