WATERSPORTARTIKELEN V ersloot-Naeije Profiteert hiervan! faVisserkoolc DAMESKOUSEN DUINZAND PLAATZAND Anna Kafenina andages ^Vaalccrscflcn &rcuk)iatiaeti STREEKBEURS zijn er weer r Lederwaren Dameshandschoeneri FRANKEN-SMET Verlichting Meubelen GESLOTEN Slooperij C. Vermast Oud Gouil en Zilver REEDS 25 JAAR VAKMAN Terneuzens Reisbureau A. i. SGHIRRi j Administratiekantoor Fa SCHELLINKHOUT JAN SCHIPPERS 1 BOERBOOMS W.Z.V.A.T. 0. DE WILDE LITTOOli's Boekhandel bolrond Pootuienzaad OOSTKADE P 108 TELEFOON 7 vanaf f 30, A. v.d. Schans HUWELIJK Bergen op Zoom Heren Pyama's Dames Nachthemden Dijkstraat 7 - Terneuzen - Tel. 2056 Damestassen (halve prijzen) Actetassen - Reistassen Portemonnaie's Portefeuilles Spotkoopjes in Lampekappen, Kronen en Leeslampen Kapstokken, Parapluiebakken, Rooktafels, Theewagens. Tolstoi's meesterwerk Dagboek van JosephGoebbels RECHTHOUDERS en STEUNGORDELS vanaf f23,50 POS1TIECORSETTEN vanaf f 7,50 éwi hkpanseèmd Kleine Advertentiëo gestreepte flanellen alsook gestreepte en gebloemce keperflanellen (ook in extra maten) HEDEN ONTVANGEN: COLLECTIE LEDEREN Wegens vacantie van ons personeel is ons bedrijf 26 Juli tot en metj,31 Juli van TERNEUZEN In- en Verkoop van alle soorten Hout- Ijzerwaren NAAR A. J. VAN DE REE MANUFACTURENHANDEL fmimiNnn]iiimuniiii!iii:iiiiininmmniinNiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiiHiiiininiii J. M. DE BRUIJN Wettelijk erkend Bandagist (eigen werk) Goedgekeurd en aanbevolen door vooraanstaande geneesheren in Nederland (ook op geneeskundig voorschrift) X nel n te®en 5 o/o- le kwaliteit gewaarborgde pasvorm u (Levering aan verschillende ziekenhuizen en ziekenkassen) Voor patiënten, die niet persoonlijk kunnen komen, aan huis te ontbieden 7iTn*l VAN MEVROUW BOUVAIN: Iedere Maandag van 1 tot 4 uur in het Bonte Hert te Hulst. Iedere Dinsdag van 1 tot 4 uur DA A jn de Anjelierstraat 6 te Goes, iedere Donderdag van 1 tot 4 uur op de Loskade 19, Middelburg w „EXCELSIOR" De inschrijving voor de reis: Terneuzen - Nijmegen -•Arnhem - Rhenen (Greb- beberg) - Geldermalsen - Den Bosch - Terneuzen, op Woensdag 4 Aug. a-s. sluit op 28 Juli, 's avonds 10 u- Prijs 10,—. Upgaven: Terneuzen, Schoollaan 8 en Tramstraat 20 (Tel- 2017). 4 RlBBENS HET ADRES voor Uw BOEKHOUDING en BELASTINGZAKEN Terneuzen Blokken 20 27 en 28 JULI 1948. Aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Streekbeurzen. In iedere branche uitgebreide collectie's welke U nimmer aan huis worden getoond- Meer dan een bezoek waard- De Beurs is geopend: Dinsdag 27 Juil van 9—18 uur Woensdag 28 Juli van 915 uur Ét -B Noordstraat 86. Filiaal: Van Steenbergenlaan 18. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllillllllllllilllllllllllii NIEUWSTRAAT 9 TERNEUZEN Woonhuis en bergplaats Oostkant aaast het Schietplein (Java) (oud en nieuw) POSTREKENING 7 7 9 30 TELEFOON No. 2252 TECHNISCH BUREAU Nieuwstraat 5 Tel. 2308 TERNEUZEN 3nkccp van Horlogemaker-Juwelier Nieuwstraat 14, Terneuzen Telefoon 2284 i WIJ HEBBEN ONVANGEN: zeer mooie kwaliteit In alle maten voorradig Beperkte voorraad m KERSSTRAAT 9 TERNEUZEN 5,per M3. franco werk West Zeeuwsch- Vlaanderen. Grotere kwantums belangrijke korting- Ook geschikt voor stucadoors- en metselwerk Telefoon 15 ZUIDZANDE Uitsluitend contante betaling. 6,90 Dit boek, waarvan een film werd gemaakt, heeft enorme belangstelling^ Een succesboek! Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij U thans een exemplaar aan te schaffen- Verder delen wij mede, dat wij weer een zen ding ontvingen van het werk: 9,50 TERNEUZEN Oogst 1947- Kiemkracht 96 "/o (Wageningen). Vraagt vrijblijvend prijzen- Zaadhandel» Tel. 65» Hulst Huize Bon vain Sluiskil J ULLu Zonder borgen voor elk doel- Vrijbl. voorw. Schrijft allen- Br- porto antw- Spaar- cred- Inst- Mathen-weg 110, Rotterdam-W- Wij verleenden reeds hon derdduizenden guldens. NOG AF TE GEVEN: Prima jonge hennen in al le rassen 3% mnd- 6.50 4 mnd. ƒ7-—; 5 mnd ƒ7,50 p. st- Hoenderbedrijf SUMATRA" Veenendaal Bus ;.V.T.M. DrieKwart- Sluiskil—Hulst STOPT op verzoek voor «Ie deur AUTO RIJ5CH0QI AUTORIJSCHOOL Diploma A.N-W-B. en Vakgroep Personenvervoer- Westkolkstr. 20, Tel- 2571 Terneuzen Dames en Heren, zoekt U kennismaking" Wendt U vol vertrouwen tot Directie Mevr- J. VAN TRICHT. De grootste organisatie in Nederland- Speciale afde ling voor de gegoede stand en alle geloof sinrichtingen- Desgewenst huisbezoek door geheel Nederland- Hoofd adm- Ministerpark 18 A. Hilversum Van 15_ regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent- (Maximum 8 regels)- Brieven aan het Bureau van dit Blad 10 cent meer- Biedt zich aan: Meisje voor winkel, geheel met vak be kend en v.g-g-v. Brieven onder No. 13, Bureau van dit blad- Te koop: Reiswieg, Keu kenfornuis, Tennisracket- Adres: Wilhelminaplantsoen 16, Terneuzen- Te koop aangeboden circa 300 Illuminatieglaasjes. Te bevr- bij L- F. KAIJSER. Meubelhandel, Rozema- rijnstraat, Zaamslag- Te koop i-g-s-z- Damesfiets (laag model)- Staalfabriek O 6, Terneuzen-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 4