1 vi tl ,J. Tweede Kamerverkiezing, gehouden op 7 Julif|1948. I De verdeling der Zetels M I j ■s I Gemeente Terneuzen 1 Bl 1 Oost Zeeuwsch-Vlaanderen >1 West Zeeuwsch-Vlaanderen t>-1 e te Pl^ DONDERDAG 8 JULI 1948. VOORLOPIGE UITSLAG. n. 3 vu. vni. 98 8 - - - 5 OS iS 3d, "3 O O 6 'S ihS - UITSLAGEN KIESKRINGEN ■a 3 s w 3 x u ■i x os I e i:!3J üfi ct t ran| li H S"| ac en nul )0[ iaj HU| G( I am1 s|| r I I ss □1 I izaa Prankerlng by Abonnement: Terneuzen WEERSVERWACHTING j medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Geen verand. in temperatuur- Wisselend bewolkt met enke le plaatselijke buien. Zwakke tot matige wind, hoofdz. uit richtingen tussen Z.-W. en. N.- W. 'Geen verandering dn tem peratuur. 4de Jaargang No. 852- Verschijnt dagelijks Drukkerij NWl Firma P. J- van de Sande Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50 Inzending advertentie tot des namiddags 4 uur Rubriek ki. advertenties: 5 c.g-'-Z 60 ct.; iedere regej meer 12 cent. Ver melding i Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. PARTIJEN. Uitgebrachte stemmen Ongeldige stemmen Geldige stemmen 1. Katholieke Volkspartij 2. Partij van de Arbeid 3. Amti-Rev. Partij 4. Comm. Partij Nederland 5. Chr-IHist. Unie 6. V. V. D. 7. Staatk. Geref. Partij 9. Onafh. Nat. Groep 10. Lijst Weiter 11. Middenstandspartij M .Herv. School u O IV. Java O 0 CÖ VI. Dekkerstraat Driewegen Sluiskil Totaal 927 832 1011 944 796 959 369 1133 6971 23 27 45 25 15 29 12 28 204 904 805 966 919 781 930 357 1105 6767 147 112 84 92 104 104 14 470 1127 146 221 323 477 248 389 92 194 2090 192 105 135 88 100 70 83 871 13 15 29 23 17 32 2 6 137 121 114 161 112 162 170 89 188 1117 159 103 84 48 62 49 1 52 558 38 106 125 56 69 62 81 58 595 8 5 4 3 3 3 5 31 50 8 5 13 18 8 36 146 30 16 13 15 5 3 13 95 Gemeente GOES. Geldige stemmen 6861 1946 1. Kath. Volksp. 1070 (1068) 2. Partij v. d. A. 2007 (2191) 3. Anti-Rev. 1019 (1024) 4. Communisten 78 138) 5. Chr.-Hist. 1532 (1636) 6. V. V. D. 592 644) 7. Staatk. G. P. 260 273) 9. Onafh. Nat. 22 - 10. Lijst Weiter 62 11. Middenst.p. 219 Gemeente MIDDELBURG. Geldige stammen 1. Kath. Volksp. 2. Partij v. d. A. 3. Antti-Rev. 4. Communisten 5. Chr.-Hist. 6. V. V. D. 7. Staatk. G. P. 9. Onaflh. Nat 10. Lijst Weiter 11. Middenst.p. Gemeente VLISSINGEN. 12153 1946 854 910) "**4521 (4437) 2566 (2501) 356 660) 1652 (1656) 936 588) 763 605) 54 59 392 1 GEMEENTEN. 4-> u bp 'öj b£ 33 Volksp. pA 4-> M Partij erland 'c X V. D. M CÖ ih. Nat. roep 'S I 4-> r. bo 4-> O cD d X 1 e Si 3* CÖ 3 T3 T5 X O UI 2 3 4 5 6 7 9 10 11 AXEL CLENGE 3647 43 3604 609 636 16 734 206 204 27 43 14 1451 1271 80 5 21 10 5 5 50 4 GRAAUW HOEK 886 1556 826 42 18 374 11 243 1 13 3 333 6 232 1 302 3 18 2 2 12 HONTENISSE 2824 2455 93 33 12 95 35 14 3 66 18 HULST 2207 1683 140 21 27 53 47 7 10 193 26 KOEWACHT 1134 926 94 14 8 7 20 1 3 50 11 OVERSLAG 138 4 134 85 22 4 12 4, 2 4 1 PHILIPPINE 588 487 49 14 2 12 4 2 8 10 SAS VAN GENT 1644 750 504 27 29 60 182 9 10 47 26 ST. JANSTEEN 1661 1310 116 28 16 17 39 6 12 97 26 TERNEUZEN 6971 204 6767 1127 2090 871 137 1117 558 595 31 146 95 VOGELWAARDE 2074 1876 45 29 2 42 7 7 2 19 7 WESTDORPE ZAAMSLAG 1177 75 1102 797 170 20 11 17 42 3 3 31 8 2078 30 2048 27 362 746 6 626 97 150 3 16 15 ZUTDDORPE 482 376 58 9 2 5 5 1 19 7 Totaal 14646 4851 3190 303 3143 1489 1309 107 809 282 1946 1948 Zetels Zetels K. V. P. 32 30.8 32 31.04 P. v. d. A. 29 28.3 27 25.61 AntiRev. 13 12.9 13 13.21 C. P. N. 10 10.5 8 7.74 C.-H. U. 8 7.8 9 9.19 V. V. D. 6 6.4 '8 7.94 St. Ger. P. 2 2.1 2 2.37 Weiter 1 1.26 Middenst. P, 0 83 Onafh. N. P. 0.45 Oude S.D.A.P. 0.31 R. Com. P. 0.05 O eldige stemmen 12116 1946 1. Kath. Volksp 1513 (1188) 2. Partij v. d. A. 5170 (4309) 3. Anti-Rev. 1719 (1436) 4. Communisten 678 (1108) 5. Chr.-Hist. 1464 (1267) 6. V. V. D. 926 561) 7. Staatk. G. P. 216 197) S. Onafh. Nat. 47 10. Lijst Wel ter 94 11. Middenst.p. 289 Gemeente ZIERIKZEE. 'Geldige stemmen 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 AAIRDiENBURG 1942 1147 302 146 55 46 157 25 5 21 38 Rh^R.ViT11H y 11 1157 342 381 57 22 157 100 40 6 21 31 BRESKEN1S 1614 143 655 210 84 276 148 24 9 5 62 OADZAND 568 14 255 81 9 94 91 5 5 14 GtROEDE 1422 219 535 135' 18 136 318 10 4 5 42 HOOiFDPLAAT 644 523 17 17 5 53 2 8 5 10 4 NIEJUWVLIET 304 8 82 35 1 42 115 2 1 8 OOfSTBURG 1742 504 464 191 54 108 277 37 25 32 50 RETRANClHEMiEiNT 14 175 48 5 59 72 7 4 1 32 SdHOONDIJKE 1111 218 1301 223 5 95 191 34 8 1 35 SLUIS 1197 546 328 76 19 '83 81 16 3 29 16 WATERLANDKHRKJE 104 55 25 2 43 29 27 2 2 7 IJZENDUKE 1478 836 254 124 33 53 87 11 11 57 12 ZUIDZAMDE 543 18 213 53 15 42 144 18 2 38 Totaal 4636 4017 1421 327 1287 1812 264 90 184 389 1. Kath. Volksp. 2. Partij v. d. A. 3 Anti-Rev. 4. .Communisten 5. Ghr.-Hist,. 6. V. V. D. 7. Staatk. G. P. 9. Onafh. Nat. 10. Lijst Weiter 11. Middenst.p. 3822 1946 441 471) 1309 (1327) 875 827) 41) 424) 569) 107) - - 27 .403 566 133 24 10 34 GEKOZEN ZIJN: Katholieke Volkspartij- F. van Vliet, Eindhoven; A. H. J. L. Fiéveiz, 's-GravenhageM. H. van der Zanden, Eersel; E. M. J. A. Sassen, Vught; Mi M. A. A. Janssen, Zeist; N. H, L. van den Keuvel, 's-HertogenlboschF. J. F. M. van Thiel, Helmond; C. J. M. Mol, Etten; J. J. Gielen, Roo sendaal ;»P. J. S. Serrarens, Bilt- hoven; W. P. L. M. de Kort, Goirle; C. P. M. Rocmme, Over- veen; J. R H. van Schaik, 's-Gra venhage; B. A. A. Engelbertdnk, Oldenizaal; J. G. Stokman, Utrecht; J. J. W. IJsselmuiden, Arnhem; J. J. de Haas, Nijmegen; W. J. Andriessen, Utrecht; A. M. Lu cas, Rotterdam; Th. D. J. M. KIESKRINGEN. R -MERTO&EN'BGSCH TILBURG ARNHEM NIJMEGEN ROTTERDAM 's-GRAVIENHAGE LEEDEN DORDRECHT AMSTERDAM DEN HELDER HAARLEM MHD1DELBURG UTRECHT LEEUWARDEN ZWOLLE GRONINGEN ASSEN MAASTRICHT o oó Sm 73 J3 e CU cd i •a 2 s X O CD 05 d 02 T3 3 O cö O J? 30 fl O a cö <S -o TS 1 2 3 4 5 7 8 9 304244 237442 31245 10769 5004 7428 4570 2771 367 256502 195669 27679 7699 4298 7357 4379 1115 516 298535 48766 84671 44755 12334 54566 31079 15841 882 1137 239939 120076 49740 20002 4438 20353 12.968 6922 274 595 340700 50323 131112 43986 41531 21777 36620 7696 1832 984 290654 56717 88111 47010 24931 21177 30187 2849 1537 6367 252327 69361 53568 42457 8120 39042 20968 11816 606 1054 315835 42670 94914 66652 12899 38651 30061 24491 749 831 433606 77625 130615 42768 111528 16545 40027 941 3154 1718 226972 69689 71147 22732 27681 9245 20.687 1487 442 287705 74954 74802 40895 25106 25038 32168 2963 1875 24i24 143646 27924 35085 23654 2478 24131 11446 14195 62® 285328 70554 71827 53322 13761 31654 21713 11267 1325 1705 239997 16710 79691 58353 17146 42176 17568 1662 1754 359 335867 91741 84949 45439 25717 47277 27686 9769 665 234323 13167 78029 53643 26399 26746 28146 517 1146 1687 128481 7978 48859 24340 6931 17703 20181 568 338 319074 259960 27332 3243. 11651 2346 2558 272 210 379 10 3646 6689 2523 3600 2146 7156 4129 2709 3825 1171 5604 1692 5113 341 1297 856 250 9587 11 1002 1101 1981 978 2766 4612 1226 1218 3563 2691 1876 2412 3087 4237 1327 3988 1333 1538 O •*-> X 12 927 1297 Koersen, Amsterdam; F. J. M. Bachg, 's-Gravenhage; J. Groen, Alkmaar; W. Steinmetz, Amster dam; Th. S. J. Hooiji, Haarlem; J. H. van Maarseveen, Utrecht; L G. Kortenhorst, 's-Gravenha ge; A. H. Nolte, Amsterdam: L. J. M. Beel, Wassenaar; J. H. Mae- nen,, Heerlen; W. J Droesen, Roermond; J. M. Peters, Rooste ren en H. J. M. Dassen, Heerlen. Partij van de Arbeid. J W. Drees, 's-Gravenhage; J. M. j Willeims, Tilburg; M. van der j Goes, Wassenaar; C. J. A. M. ten Hagen, Nijmegen; J. H. Scheps, Zeist; H van Sleen, Brielle; G. J. N. M. Ruygers, Rijswijk; J. A. W. Burger, Dordrecht; M. Stuf- kens, De Bilt; H. J Hofstra, Was senaar; J. J. Vorrink, 's-Graven hage; N. S. C. Tendeloo, Amster dam; J. G. Suunhoff, Amsterdam; W Sohermerhom, 's-Gravenhage; J. Schilthuis, 's-GravenhageW. Thomassen, Zaandam; P. Lief- ""tinck, Rotterdam; A. M. Joekes, 's-Gravenhage; E. A. Vermeer, Naarden; H Vos, Wassenaar; R. van der Brugi, Gouda; S. L. Mans- holt, Wassenaar; A. Vondeling, Leeuwarden; C. J. van Lienden, Eindhoven; L. A. Donker, Rot terdam; S. A. Posthumus, Delft. Loten om de 27ste zetel tussen F. J. Goedhart, Amsterdam en J. Emmens, Naaldwijk. Anti-Rev. Partij. J. Schouten, Rotterdam; A. B. Roosjen, Amsterdam; P. S. 'Ger- brandy, 's-Gravenhage; J. Fokke- ma, Delft; H. J. W. A. Meyerink, Arnhem; A. Stapelkamp, Utrecht; C. van den Heuvel, Leiden; J. A. H. J. S. Bruins Slot, Aerdenhout; J. Terpstra, 's-Gravenhage; J. Algera, Leeuwarden; E. P. Ver kerk, Boskoop; C. van der Zaal, Ulrum en A. W. Biewenga Wzn, Garsthuizen. Comm. Partij Nederland. G. Wagenaar, Amsterdam; S. 4e Groot, Amsterdam; O» Borst. Hilversum; H. Gortzak, Amster dam; J. Hoogcarspel, Rotterdam; J. Haken, Amsterdam; B. J. Stokvis, Amsterdam. Loten om de 8ste plaats tus sen: J. H C. van Ressen, Hee renveen; J. H. Hermans, Vaals; W. v. di. MuyizenjbergWillem- se, Amsterdam; J. H van Bork, Amsterdam en G. van Praag, 's-Gravenhage. Chr. Hist. Unie- H. W. Tilanus, 's-Gravenhage; J. J. R. Scihmal, Voorburg: H. K. J. Beernink, Rijswijk; Tj. Krol, Haren; J. de Ruiter, Balk; H. Kikkert, Zeist; Jkvr. C. W. J. Wttewaall van Stoetwegen, Den Haag; Baron W. F. E. van der Feltz, Middelburg en F. H. van de Wetering, Amsterdam. Volkspartij Vrijheid en Damocr. P. J. Oud. Rotterdam; G. Vonk, Haarlem; A. Fortanierde Wit, Amsterdam; H. A. Korthals, Voorschoten; J. G. H. Cornelissen, Amsterdam; F. den Hartog, Hoog Blokland. Loten om twee zetels tussen: H. J. Ankersmit, Deventer; G. Ritmeester, Den Helder en R. Ze- gering Hadders, Bmmen. Staatkundig Geref. Party. P. Zandt, Delft en C. N. van Dis, Ermelo. Lijst Weiter. Oh. J. I. M. Weiter, 's-Graven hage. d «mini ort% dei al jfi rj 51 E f' i ipj ou.lë ast

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1