Wijn OisKe Trilogie Zoek het Voorjaar bij Visser-Koole het Voorjaar voor de deur staat faVisser-lfeolc „Onze correspondent meldt" „Oe blonde Kemphaan" Vink heeftalles voor UI m Bod gevraagd 2e Boekhouder [mnl] GOUDEN TROUWRINGEN Tabellarische Kasboeken Slagerij P. de Theije «I C. A. SCHILTMAN Albert Standaert Gostuumnaaister „HET GROENE KRUIS" Voedzaam VAN SPJUNG&ZOON gesloten Fa J. L. JURRIJ J HET CENTRUM N.V. FIRMA P. J. VAN DE SANDE vakkundig repareren C. J. Oppeneer Boterhamworst Bekroond ■if LtS in gesloten. Pekelvlees Boterhamworst Leverkaas Fa E. A. IJsebaert V looswijkstraat^ Van Overbeeke Van Overbeeke Probeer het voorjaar niet te ontdekken aan het weer, want dan denkt U aan Uw kachel Daar vertelt de collectie Damesconfectie, die in deze tijden een on gekende rijkdom aan kleuren en modellen te zien geeft, U dat Voor mss erniiiwriwiTfmeii mi utiwiinwi CONCERT- EN BIOSCOOPGEBOUW tot en met 30 kolom f!M Schuimt en kan niet krassen Kleine A«liitrlcHl!cii 1 11 >1 ■j Zaterdag 10 April 1948, ho pe» onze geliefde Ouders. Behuwd- en Grootouders L. F. BERKMAN en J. BERKMAN— DIELEMAN hun 36-jarig Huwelijk te vieren Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wens van Hun dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen- Terneuzen, 9 April 1948. Mart. Eijkestraat 21- Op Zaterdag 10 April a-s. hoopt de heer A. J. BOCKSTAEL de dag te herdenken, waar op hij vóór 40 jaar in dienst trad der spoorwegen. Dat het hem gegeven mag zijn om nog lange jaren zijn krachten in het belang van Zeeuws-Vlaanderen aan de Nederlandse Spoorwegen te mogen wijden, is de wens van Zijn Vrouw en Kinderen. Sas van Gent, April 1948- Poelstraat 3. Op Mgandag 12 April D V., hopen onze geliefde Ouders L. MICHIELSEN en P. M. MICHIELSEN— GEELHOED de dag te herdenken van hun 25-jarige Echtvereni ging. Dat hier nog vele jaren van geluk en zegen op mogen volgen, hopen hun dankbare Kinderen FRANCIEN PIET- Terneuzen, 9 April 1948. Noordstraat 74. Gelegenheid tot feliciteren Maandag 12 April, van 4— 6 uur nam-, in ,,Pro Rege'', De Jongestraat. Heden overleed, na een langdurig lijden, onze zorgzame Echtgenoot, Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader CORNELIS LEIJS. in de ouderdom van ruim 71 jaar. Wed- C. LEIJS—MOENS Kinderen, Klein- en Achterkleinkinderen Hoek, 7 April 1948. Noordstraat 35- Heden overleed, na een kortstondig lijden, zacht en kalm, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Be huwd-, Groot- en Over grootvader, de heer CHAREL CAPPON, in de ouderdom van 88 jaar en enkele dagen. Axel: J. P. CAPPON— SCHIEMAN J. A. CAPPON D. C. CAPPON— VERSTRATEN Kinderen en Kleinkinderen Nieuwe Niedorp: A. J- CAPPON TH. CAPPON— VLAANDER en Kinderen Eindhoven: J. HEIJNSDIJK— CAPPON G HEIJNSDIJK en Kinderen. Axel, 7 April 1948. De begrafenis zal plaats hebben te Axel op Za terdag 10 April- Wegens sterfgeval is onze zaak Zaterdag 10 April a.ó. de gehele dag CAPPON'8 Graan- en Meelhandel, Axel. Arts, AXEL, is AFWEZIG Zaterdag 10 April. Opticiën Noordstraat 32, Terneuzen Zaterdag 10 en Maandag 12 April GESLOTEN. Ondergetekende biedt zich aan als Hopende door een vlugge en nette bediening mij Uw vertrouwen waardig te ma ken- Aanbevelend, I. VERSTRAATEN, Gedipl- Coupeuse, Axel, Slijkstraat 4 VERENIGING HOEK. Leden-Vergadering van „Het Groene Kruis" op Zaterdag 10 April a-s., om 6 uur, op de Gehoorzaal. Namens het Bestuur, J D- ilAAK- op ORGEL, merk American Organ Company, 8 regis ters. DINGEMANSE, Markt 224, Biervliet- en lekker GRIESMEEL MET BESSENSAP Weer ontvangen ANANASPUDDING BITTERKOEKJES PUDDING Axelsestr. - Westkolkstr. GEVRAAGD: voor spoedige indiensttre ding. Uitsluitend schriftelijke sol licitaties te richten aan: Administratie- en Belastingadviesbureau o*l.v* C- A. MULDER. Steenstraat 9 Hulst zonder inlevering vanaf 60,per paar J uweliers, Terneuzen Koopt dit bij een vertrouwd adres VOORRADIG: ZOETE RODE WIJN ZOETE WITTE WIJN BORDEAUXWIJNEN PORT, VERMOUTH OOK DIVERSE VRUCHTENWIJNEN SARANTO - VERMOUTH RODE- en WITTE BESSENWIJN enz. Axelsestr. - Westkolkstr- Wederom voorhanden: PIET BAKKER 1. CISKE DE RAT. 2- CISKE GROEIT OP. 3. CISKE DE MAN. N.V. Fa P. J- v- d- SANDE Door onverwijld terugroepen vertrek ik a-s- Maandag 12 April per Constellation naar Indië. Hierbij roep ik al mijn Vrienden en Kennissen een hartelijk Vaarwel en een ,,Good Luck" toe. TOBY BERWALD, Filmoperateur Regerings Voorlichtings Dienst. iiiniiftiiiiiijiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiififiiiiiiiiiiiiiiiiiiTiiiiiiiiiUiiiiiiiujttiiaiiiiiiiiiiJiiiiiJitnitiiiiiiiiiiiüiiuiiim S 3 M Wegens Jaarbeursbezoek HEDEN (VRIJDAG 9 APRIL) I NOORDSTRAAT 58 TERNEUZEN V Uit n uitgebreid onderzoek van de Nederlandse Stichting voor Statistiek bleek dat in 74 van elke 100 gezin nen VIM wordt gebruikt1 Telefoon 99 AXEL Zeestraat ZATERDAG 10 APRIL- Aanvang 6.30 en 9 uur ZONDAG 11- APRIL- - Aanvang 4.15 uur Een nieuwe ALFRED HITCHCOCK-sensatie met JOEL MC. CREA - LARAINE DAY HERBERT MARSHALL en ALBERT BASSERMAN Geen enkele inwoner van ons land mag deze zeldzame spionnage-geschiedenis missen. Neder land speelt in deze film een belangrijke rol. Toegang boven 14 jaar. Plaatsbespr. als gewoon ZONDAG 11 APRIL. WOENSDAG 14 APRIL- Aanvang 8 uur en Aanvang 8 uur MAE WEST, W. C- FIELDS en JOSEPH CALLEIA in; Een pikant verhaal met allerlei waanzinnige wendingen. Mae West, de personificatie van lichtzinnigheid en W. C- Fields, de uitvinder van de waanzin in een film, die velerlei reacties zal veroorzaken. Toegang boven 14 jaar Plaatsbespr. als gewoon Sprekende cijfers, die bewijzen hoe zeer de huisvrouw VIM waardeert. Geen wonder ook. VIM schuimt, tast daardoor niets aaa. spé-Art huisraad en keukengerei. VIM te makkelijk en zuinig in 't gebruikDe reuzenbus is bet voordeligst! II.H. LANDBOUWERS! Laat Uw Landbouwwerktuigen Wij verrichten alle mogelijke reparaties aar LANDBOUWWERKTUIGEN. TRACTOREN, w Tevens hèt adres voor alle soorten SHELL SMEEROLIëN en VETTEN TRACTORPETROLEUM. Alle bestellingen worden thuisbezorgd- Beleefd aanbevelend, KANAALZICHT 34 Telefoon 34 SLUISK9L i Meer dan 650 slagers uit België. Oostenrijk. Zwitserland, Engeland, Frankrijk en Nederland, bekampen elkaar, in een sportieve strijd op het gebied van vakkennis, op de aan de gang zijnde Internationale Slagersvakwedstrijd en Tentoonstelling te Utrecht. De door ons bereide vleeswaren werden be kroond met de 2e prijs en eervolle vermelding- Dit is reeds de 4e maal, dat onze Vleeswaren op Vakwedstrijden en Tentoonstellingen met Ere prijzen werden bekroond- AXELSESTR. 59 b - Telef. 2530 - TERNElftEN BIJ VINK KOPEN IS GELD BESPAREN Prachtige Waskasten, met en zonder marmeren bladen en spiegels; Nachtkastjes met marmeren bladen; zwaw eiken Lits-Jumeaux, met spiralen en drie-delige bedde»; twee- en één-persoons Ledikanten; Hang- en Legkaste», w.o- met grote spiegels; grote eiken Tafel; Uitschuif- tafels; Salontafels; Bijzettafels; Rooktafel; zes Lerea Stoelen; Clubs; Zetels; Keukenstoelen; Slaapkamerstoe- len; Ligstoelen; Kinderstoelen; Divans; Electr. Was machine met electr. wringer; antieke Theestoof en Doof pot; zes lamps Philips Radiotoestel, enz. enz. Tevens voor een goed Bibliotheekboek a 8 et. per wenk naar AXELSESTR. 10, TERNEUZEN, Telef. 2165- Van 15 regels 60 cent; Iedere regel meer 12 cent (Maximum 8 regels-) Brieven aan het Bureau van dit Blad 10 cent meer- Gevraagd: een nét Dag meisje of een degelijke Dienstbode, tot middelb- leeftijd, v.d.e-n., in 'n klein gezin. Brieven onder No- 903-, bureau van dit blad. Te koop aangeboden: een z. g. a. n. Camera-phototoe- stel Zeiss Ikon 5X7%. Voor zien van afstandmeter en belichtingmeter. Te bevra gen: Vlooswijkstr. 20, Ter neuzen- Te koop aangeboden: zg-a.n. Wandelwagentje. Adres: Vlooswijkstraat Si Terneuzen. Te koop: 1000 kg Aard- appelen, klein formaat, zeer geschikt voor varkens voer. Te bevragen bij J. G. VERHELST, Mauritsf- D 1, Hoek. Te koop: een i.g.s-z- Kin derwagen. Adres J. PLAD- DET, Hoogsteeg 1, Ternes-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 4