W. DE BRUIJN van't HoFf faVisser-koole Autobedrijf A. A. DEES De Gezamenlijke Schoenherstellers Fa VERNAEVE ZOON Gelukkig Nieuwjaar Gem. Badinrichting L. de Blaeij A. J. Bliek Zoon Garage L. D. Boone Garage S. Dieleman Firma Ph. Haak Jac. Hamelink Dieleman-Kaas Fa Oscar Hamerlinck J. Hemelsoet Heijgelaar Leroux P. van der Hoofd "'DE HOOP" J, J. VAN LEEUWE-DE VRIEND VAN LUIK's Aannemingsbedrijf NAEIJE's „DE SCHROEF" Jan van de Velde Fa D. Verlinde Zn -oog*™, axel Garage Visser VOERMAN- de PAUW cv. Café „Volharding" WIELAND's J. WIELES Firma A. van Wijck P. L. DE WIT-RAMMELOO BLOEMENMAGAZIJN G. J. WILL Wekelijkse Beurtdienst Grossierderij Gelukkig Nieuwjaar A. d. van Minnen Zoon Van der Peijl Verbrugge's Machinefabriek „De Wijnrank ZEEUWS-VLAAHSE STOOM-, WAS- EN STRIJKINRICHTING AANNEMERSBEDRIJF Diamond Flying Standard Heinckens N.V. HANDEL-, INDUSTRIE- EN SCHEEPVAART MIJ TERNEUZEN MEUBELHANDEL TELEF. 53 NOORDSTRAAT 51—53 TERNEUZEN TERNEUZEN Wij wensen aan al onze Begunstigers, Vrienden en Bekenden een GELUKKIG Ely VÓORSPOEDIG 1948 HET GEZAMENLIJK PERSONEEL. Aan alle Bekenden en Begunstigers een GELUKKIG NIEUWJAAR NOORDSTRAAT 1 - HOEK EEN GELUKKKIG EN VOORSPOEDIG 1948 wordt U toegewenst door Levensmiddelenbedrijf - Sigarenmagazijn Westkolkstraat 2628 - Terneuzen OFF- FORDDEALER Axelsestraat 148 - TERNEUZEN - Telef. 203? wenst Begunstigers en Bekenden een VOORSPOEDIG NIEUWJAAR Juliana van Stolbergplantsoen 19 - Telef. 2287 TERNEUZEN Wij wensen onze geachte Cliëntèle een GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 1948 Wegen-, Water- en Woningbouw Machinefabriek Electro Techniek Water-, Gas en Sanitair LUXE AUTO-VERHUURINRICHTING BENZINE - OLIE - BANDEN - STALLING VERL. v. STEENBERGENLAAN - TERNEUZEN wenst een VOORSPOEDIG 1948. MARKT 23 - TERNEUZEN wenst een ieder een VOORSPOEDIG 1948 en alle bedrijfsautohouders een en voor luxe wagen een Bouwplaten en Hardhouthandel AXEL Tel. 48 OOSTBURG - Tel- 41 G. N- Kruidenierswaren en Tabaksartikelen MART. EIJKESTR. 16, TERNËUZEN G- N. van TERNEUZEN (Sas van Gent, Sluiskil, Axel) naar AMSTERDAM en de gehele ZAAN STREEK (via Utrecht). Vertrek Terneuzen: Iedere Vrijdagavond Vertrek Amsterdam: Iedere Vrijdagnami 4 uur Beurtboten: „Snelvaart 2" >&apt: BADEN „Snelvaart 3" Kapt. DE NIJS „Nieuwe Zorg" Kapt- LEUNIS GELUKKIG NIEUWJAAR DIJKSTRAAT 8—9 TERNEUZEN wenst haar geachte Cliëntèle een VOORSPOEDIG 1948. pj STEENKOLEN Groot- en Kleinhandel Wij danken U voor het genoten vertrouwen in het afgelopen jaar en wensen U VEEL GOEDS toe in het nieuwe jaar en hopen dat U trouw zal blijven aan het meest getapte Bier: Agent P. J. BAARD Telefoon 2521 - TERNEUZEN GARAGE EN LUXE AUTOVERHUUR Middenstraat 91 - SLUISKIL Taxi nodig bel dan Telef. 30 wenst Vrienden, Bekenden en Cliëntèle een GELUKKIG NIEUWJAAR p.f. Leden Ned- Instituut van Belastingconsulenten TERNEUZEN O G K Aan Begunstigers, Vrienden en Bekenden een GELUKKIG EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR Agent Amstelbrouwerij TERNEUZEN Dir- G- J W. VAN DER PEIJL en J- G- VAN DER PEIJL STATIONSWEG 4 G. N- GELUKKIG NIEUWJAAR KLEDINGMAGAZIJN KORTE KERKSTRAAT 15 TERNEUZEN VLISSINGEN wenst Cliëntèle, Vrienden en Bekenden VOORSPOEDIG 1948 TERNEUZEN AXEL wenst allen een VOORSPOEDIG 1948 TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF TERNEUZEN THOLENSSTRAAT 76 Werkplaats a/d JOZINASTRAAT Hartelijk dank aan onze geachte Cliëntèle voor de aan ons verstrekte opdrachten in 1947. Wij wensen hen een GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 1948 en bevelen ons weder beleefd aan. Transport-, Expeditie-, Trouw en Begrafenisonderneming Donze-Visserstraat 12 - Tel. 2104 TERNEUZEN G.N. HANDELSDRUKKERIJ N.V. ^ivmo S» 3* van de jand< BOEKHANDEL G. N. TERNEUZEN Aan allen een GELUKKIG NIEUWJAAR 1 Januari 1948. Terneuzen A- HOORNAERT ZOON wenst allen een -GELUKKIG NIEUWJAAR Handel in Scheepsbenodigdheden, Verfwaren, Teerproducten, Benzine, Olieën en Vetten wenst zijn Vrienden, Bekenden en geachte Cliëntèle een GELUKKIG EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR Bij de jaarwisseling, wensen wij, onder dank zegging voor het steeds in ons gestelde ver trouwen, onze geachte Cliëntèle een GELUKKIG NIEUWJAAR toe en hopen, dat het komende jaar onze aan gename relaties moge bestendigen- Timmerfabriek - Houtindustrie en Bouwbedrijf „OPBOUW" Schoolweg 37 - TERNEUZEN - Telef. 2216 Wij wensen U in alle opzichten VOORSPOEDIG 1948- Officieel General Motors Dèaler Grenulaan 48 - TERNEUZEN - Telef- 2064 wenst zijn Vrienden, Bekenden en zijn geachte Cliëntèle een GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 1948. AANNEMERSBEDRIJF WESTKADE 8 SAS VAN GENT wensen Vrienden, Bekenden en Begunstigers een wenst Vrienden en Begunstigers een GELUKKIG 1948 J. J. OOSTDIJK—DOOMS TERNEUZEN WESTKOLKSTRAAT G. N- p.f. Schoenmagazijn en Reparatie-inrichting DIJKSTRAAT 65 - TERNEUZEN Manufacturen en Meubelen DIJKSTR. 30 - TERNEUZEN wenst Familie, Vrienden en Cliëntèle een GELUKKIG NIEUWJAAR Brouwerijstraat 5 - TERNEUZEN G- N- Familie, Vrienden en Begunstigers een VOORSPOEDIG 1948 toegewenst- KANAALWEG 107 SLUISKIL KAPPER - MODISTE - HEREN- EN DAMES MODE ARTIKELEN ROSEGRACHT 1 TERNEUZEN wenst U een in alle opzichten BETER 1948- EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR wordt U toegewenst door Tel. 2393 - Terneuzen Vlooswijkstraat 27 De zaak waar aan iedere opdracht de uiterste zorg besteedt wordt. TERNEUZEN G- N.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 4