KWALITEIT EN BORGHSTIJN Vacanties Terneuzen Jeugdherinneringen Rebecca Opening Autorijschool Vacantieregeling voor de Bakkers 1 19 1 ^■1 BOERBOOMS Altijd in mijn Hart De dansende Piraat De dansende Piraat Kit Carson li OP ÉÉN LIJN HEROPENING! KOLIJN De Spiegelglas! abriek JONGELUI Igeb Bioscoopgebouw „HET GENTRUM" VAN DER SCHANS Fijnproevers zeggen: Wederverkopers: Depot Axel - Tel. 19 CcJd Slieolcr ©c w;; SCHEERZEEPBON Fa A. VAN WIJCK - Terneuzen h Distributiekring Terneuzen Maandag 21 Juni a.s. KOFFIE ijnrants'* 18 - 19 Juli D. K. Oostburg 225 ^ËuiKor Slicalcr tri] re: Ei'. ff t€ I Zondagmiddag: MATINÉE Telefoon 98 AXEL Zeestraat TERNEUZEN Onze voorraad is nog steeds niet uitgeput! Nummers 2001-2250 M anufacturenhandel OOSTBURG ZondagmiddagMatinée EN ■v-irA-:-, Zondagmiddag - 2 MATINÉE'S JOHN HALL, LYNN BARI, DANA ANDREWS -'■l' id' Van 21 Juli tot en met 26 Juli 1947 zijn GESLOTEN: Rij wielhandelarcn J. van Grembergen Nieuwediepstraat 95 Axelsestraat 16 Noordstraat 74 D. P. Mannaert L. Michielsen Bakkers: A. Smit Nieuwediepstraat A. de Ruijsscher Driewegen Publicatie van de Vereniging voor de Handeldrijvende Middenstand „Terneuzen". Vanaf heden, is de van ouds bekende BIERHANDEL en LIMONADEFABRIEK enz. van WEER GEOPEND Wij houden ons beleefd aanbevolen voor de leveranties van Bier, Limonade, Gedistilleerd, Wijnen enz., ook voor de handel. Beleefd aanbevelend, Donze-Visserstraat 86-88 - Telef. 2450 - Terneuzen te SAS VAN GENT vraagt voor kantoor met einddiploma H.B.S. 5-jarige cursus. AANVRAAG RIJWIELBANDEN. Vanaf heden t/m 25 Juli 1947 kunnen zij die in het bezit zijn van een rijwiel, ongeacht of een beroep wordt uit geoefend of niet, en tot heden nog nooit in aanmerking zijn gekomen voor rijwielbanden bij de Distributiedienst een aanvraagformulier afhalen voor rijwielbanden. Alle aanvraagformulieren welke bij de Distributiedienst zijn ingeleverd vóór 21 Juli 1947 en waarop voor eerste verstrekking nog geen bandenbonnen zijn toègewezen zijn vervallen. Bij afhalen van het formulier moet de stamkaart van betrokkene worden overgelegd. Voor Kinder-rijwiel- banden, maat 20 X 1% of kleiner, kunnen geen banden bonnen worden aangevraagd. De inlevering van de aanvraagformulieren wordt nader bekend gemaakt. TERNEUZEN. ZATERLAG 19 en ZONDAG 20 JULI Aanvang 8 uur FREDDIE BARTHOLOMEW en POLLY MOR AN in: Een film indrukwekkend door haar spel, ont roerend door haar eenvoud. Luim en ernst, sport en spel op een grote En gelse kostschool. Aanvang 2-30 uur Toegang alle leeftijden. Plaatsbespr. als gewoon ZATERDAG 19 JULI Aanvang 6 en 9 uur ZONDAG 20 JULI Aanvang 4.15 en'8 uur Deze week een superfilm die geen enkele aan beveling behoeft. LAURENCE OLIVER en JEAN FONTAINE in: „REBECCA" staat reeds lang in de belangstel ling van het publiek. Volmaakt gespeeld, weergaloos knap verfilmd boeit „Rebecca'' van begin tot eind. Grootser dan het boek. Toegang boven 18 jaar. Plaatsbespr. als gewoon Let op het aanvangsuur. Wegens de grote lengte van de film Zaterdag aanvang 6 uur, inplaats van 6.30 uur. Volledige opleiding tot chauffeur met eventuele motorkennis. Beleefd aanbevelend Dipl. A.N.W.B. en Vakgr. Personenvervoer WESTKOLKSTR. 20 - Telef. 2310 - TERNEUZEN 20—26 Juli: A. DE RUISCHER en A. DE SMIT „LANDSKROON MARGARINE" (het pakje met het Molentje) bevalt mij nog het beste. Dus ook U op Uw bon het beste. Vraagt het Uw winkelier. Zaterdag Juli Gevraagd: een Tractor chauffeur. H. M. DE REGT- DE KRAKER, Terneuzen. Weggelopen: 'n witte Kat. Tegen beloning terug te bezorgen: Tramstr. 1. Gezocht: net eenvoudig Kosthuis, tegen 1 Augustus. Brieven onder No. 573, bu reau van dit blad. Rijksambtenaar zoekt net Kosthuis. Brieven onder no. 574, bureau v. d. blad. Te koop: electrische Motor- pomp met tank, zuig- en persleiding, geschikt voor Land- of Tuinbouwbedrijf. Fa GEBR. ABRAHAMSE, Noordstraat 82, Terneuzen. Te koop of te huur: een Mortierorgel, dadelijk te aanvaarden. Brieven onder No. 572, bureau v. d. blad. Te koop: 'n moderne Wieg en een paar Kinderschoen tjes, maat 20. Adres: Bea- trixstraat 20, Terneuzen. Te koop aangeboden: een nieuw zwart Mantelpak, m 44, zonder punten. Brie ven onder No. 570, bureau van dit blad. Te koop gevraagd, eenvou dige woning of oud huis of schuur met V2 ha grond, in of rond Terneuzen, Axelse straat of Driewegen. Brie ven onder No. 568, bureau van dit blad. ZATERDAG 19, ZONDAG 20 en MAANDAG 21 JULI Aanvang 8 uur Brengen wij een der grootste publiekfilms van het seizoen. GLORIA WARREN KAY FRANCIS - WALTER HUSTON in: (Always in my Heart) Deze film heeft het publiek overal geboeid, ge amuseerd en ontroerd en lange tijd was een dergelijke aardige film niet meer aan de markt. U kunt ook genieten van de beroemde mond- hamonicaband van BORRAH MINNEVITCH, die met veel succes in deze film medewerkt. Aanvang 3.30 uur. Toegang boven 14 jaar. Plaatsbespr. als gewoon WOENSDAG 23 JULI Aanvang 8 uur Brengen wij U een schitterende kleurenfilm met STEFFI DUNA CHARLES COLLIN - FRANK MORGAN in: (Dancing Pirate) Een gróte musical vol zang en dans, in schitte rende Technicolor. Toegang alle leeftijden. Plaatsbespr. als gewoon ROSEGRACHT TELEF. 2521 heeft vele mensen kunnen helpen aan een fles goede wijn. En nóg is de voorraad niet uitgeput!) Wilt U echter verzekerd zijn van een regelma tige aanvoer, dan behoort U de van ons af komstige flessen terug te brengen. Eerst dan kunnen wij U blijven bedienen. alleen DEZE week kunt U Uw nog inleveren, bij Uw winkelier of kapper, daarna is ze verlopen, dus haast U. Voor de handel bij: AANVRAAG RIJWIELBANDEN. Van 21 t/m 26 Juli 1947 zal op alle kantoren gelegenheid bestaan tot het afhalen van een aanvraagformulier voor rijwielbanden voor alle personen welke in het bezit zijn van een fiets en sedert 1 Januari 1945 nog geen rij wielbanden ontvingen. Ook zij die reeds een aanvraagform. inleverden, doch nog nooit banden ontvingen, moeten een formulier af halen. Deze formulieren zijn gemerkt IVfD 33330. Het inleveren der formulieren dient te geschieden in de week van 28 Juli t/m 2 Augustus 1947, waarbij tegelij kertijd 't bewijs van inschrijving zal worden uitgereikt. Zowel bij het afhalen als bij het inleveren van de for mulieren moet de TD worden medegebracht. Oproepen zullen niet worden verzonden, terwijl na 2 Augustus de termijn van inleveren der formulieren is gesloten. ATTENTIE: Personen welke vóór September 1946 banden ontvingen en nog geen aanvraag deden kunnen thans geen aan vraag inleveren, doch moeten een bekendmaking daar omtrent afwachten. VRIJDAG 18, ZATERDAG 19 en ZONDAG 20 JULI Aanvang 8 uur Brengen wij U de schitterende kleurenfilm met STEFFI DUNA CHARLES COLLIN - FRANK MORGAN in: (Dancing Pirate) Een grote musical, vol zang en dans, in schitterende Technicolor. Honderden medewerkerden - vrolijkheid en romantiek in zonnige contreien - liefde en avontuur in een omlijsting van geraf fineerde dans - meeslepende muziek - een verfilming in prachtige kleuren - een lust voor oog en oor - een triomfale danssensatie. Aanvang 2 en 4.30 uur. Toegang alle leeftijden. Plaatsbespr. als gewoon MAANDAG 21, DINSDAG 22 en -WOENSDAG 23 JULI Aanvang 8 uur Presenteert Nederland-film U: met Kolonisten en ruiters ondernemen de moeilijke en gevaarlijke tocht door het land der Indianen om Californië te bereiken. De strijd van twee mannen om het bezit van een vrouw. De Indianen hebben de oorlogsbijl opgegraven tegen de blanken. Sensatie - Spanning - Actie Toegang boven 14 jaar. Plaatsbespr. als gewoon

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 4