gesloten BORG BORSTELWERK BORSTELS GROTE PROMOTIE WEDSTRIJD •\ntc1 «R«K»€» i heeft hei VEGERS KWASTEN RIBBENS I i I i i 'H Waterpompen RIBBENS H.H. Landbouwers Wegens verhuizing vanaf a.s. baandag DRIJFRIEMEN Fa Alg. Begheijn Zn De Naaimachinezaak mssm U Icuhi we>e>c bij om tcceckt mw aacdmtcUl 7 - - H r Garage S. DIELEMAN PEUGEOT 3 Fa Alg. Bcghciin Zn Kleine Advertentie» Bij Willem Fenijn Daar moet je zijn Aanhangwagen EEN DOELTREFFENDE ADMINISTRATIE v/.ij A. J. Stoffels-Risseeuw KONINKLIJKE MARINE KORPS MARINIERS de MARINELUCHTVAARTDIENST Om een plaats] in de 2e klasse Distributiekring Terneuzen DIAMOND FLYING STANDARD x x x x X x x x 14 Vr KLAVERRUITERS beste Brandkast D.K. Oostburg 225 A. W. VERSCHELLING de VLOOT ZONDAG 8 .JUNI op het Sportterrein AXEL* (kampioen 3e klasse) (Waalwijk) (kampioen 3e klasse) Aanvang 6 uur Entree 50 cent Kinderen 25 cent Na afloop der Wedstrijd reisgelegenheid naar alle richtingen De Chinees heeft zijn thee De Turk zijn mocca En de zeeman zijn rhum, maar een echte Zeeuw drinkt VAN WAES Boodts Bier IlilllllllllllilllliiiilillHilliiiiiiillliiii OP PUNTEN HEBBEN WIJ KOP en SCHOTELS in verschil lende modellen en kleuren, meten zonder decor MELKBEKERS PLATTE BORDEN DIEPE BORDEN ZONDER PUNTEN QEBAKSTELLEN 13-delig JAMPOTTEN op schotel EIERSTELLEN MOSTERDPOTJES BLOEMPOTTEN, diverse kleuren en maten enz. 12 Juni letters A-Z VERGEET U niet onze étalage's te bekijken Daarin vindt U zeker iets, dat U ook kunt gebruiken BEZEMS - LUIWAGENS RAGEBOLLEN TERNEUZEN MARKT 23 - TERNEUZEN - TELEF. 2036 f J X x x X X X X X DE MODERNE ZEEUWSE INSTELLING DIE U VOLLEDIGE ZEKERHEID BIEDT letters Speciale Orgellampen TH. C. LIPPENS Vrijgezel Dienstbode net Kosthuis THANS OOK GLASVERZEKERING terneuzen Coöp. Laiidbouwvereniging Teiafoon" 2238 „Zeeuwsch-Vlaanderen" G.A. LADDERS OPHALEN AAN KOUSEN ZOLEN AANZETTEN AAN KOUSEN NOORDSTRAAT 42 i voor moderne nieuwe Meu belen, w-o. Ameublement jes, Dressoirs, Theemeubels enz. enz. Maar wij hebben ook ge bruikte vóóroorlogse Meu belen, nog prima vóóroorl- Coceslopers, voor een ge hele kamer te beleggen; pracht eiken Buffet, twee Crapeauds en vier Stoelen met Tafel en Tafelkleed, enz. enz- Aan hetzelfde adres te koop een flinke Motorcarrier, merk „Janson", laadvermo gen 850 kg, motor gerevi seerd, puike banden en 'n nieuwe buiten- en binnen band voor reserve. Telef. 116 - BRESKENS TE KOOP: voor Personenauto, geheel gesloten bak, 150X100X75 cm, prima banden. GARAGE KERCKHAERT Burg. Geillstr. 31, Tel. 2258 Terneuzen In verschillende leverbaar. Orig. Am- GOOD-YEAR rubber afmetingen uit voorraad SLUISKIL IJZENDIJKE Telefoon 4 Telefoon 44 is ook in de toekomst voor Uw zaak onmisbaar. Laat deze reeds nu aanleggen en verzorgen door: Het Kantoor voor Boekhouding, Belasting en Assurantiezaken Burg. Geillstr. 25 - TEKNEUZEN - Telefoon 2153 voor Oost- en West Zeeuwsch-Vlaanderen IS UW NAAIMACHINE NIET IN ORDE? Laat deze dan vakkundig repareer en. Ook gelegenheid om Uw Hand- of Trapnaaimachine om te bouwen in Salonkast- Alle reparaties, zoowel aan Huishoud- als Industrie machines, worden vlug en solide uitgevoerd. Overal te ontbieden. ZAAMSLAG - Telef. 41 WIJ HEBBEN MOMENTEEL EEN PRACHT COLLECTIE VAN PRIMA VOOROOR LOGSE KWALITEIT HAAR - COLOMBO-COCOS FIBRE ENZ. ZOLANG DE VOORRAAD STREKT KUNNEN WIJ U LEVEREN PRIMA LOLA- WERH- WAS- HAND- KLEER- SCHOEN- CLOSET- INSMEER- Een interessante, afwisselende werkkring en een goede toekomst staat open voor flinke, jonge mannen van 17 t/m 24 jaar bij de Ongehuwd beroepspersoneel, met een le dienst verband van 6 jaar kan aangenomen worden bij het om naar aanleg en behoefte bestemd te worden voor: landingsinfanterie; bediening lichte en zware wapenen; land en scheepsgeschut, ge motoriseerd materieel, etc. verder voor licha melijke opvoeding; tamboer en pijper. Vereist: minstens 6 kl. lager onderwijs. o.a. als matroos-schrjjver-hofmeester-zieken verpleger. (Minstens 6 kl. L-O-, ziekenverple ger 20 t/m 24 jaar). als radiotelegafist of als seiner. (Mulo of 3 kl- H.B-S.) als radiomonteur (Dipl- Dag. Ambachtschool electrotechn.-bankwerker of instrumentmaker) als vuurleidingsmonteur (Dipl electr.-techn. instrumentmaker) of daarmee gelijk te stellen opleidingen. o-a. als vliegtuigtelegrafist. (Mulo of 3 kl- H.B.S. ais vliegtuigmaker R. radioradarmonteur( (elec- trotechn. dipl- Dag Ambachtschool, radiomon- teurschool, Mulo B, of 3 kl. H.B.S- Aanmelden bij de Garnizoenscommandanten of in plaatsen waar Marine inrichtingen gevestigd zijn, bij de Commandanten dier inrichtingen- Inlichtingen te bekomen en gelegenheid tot aanmelden bij de afdelingen van de Marine Wcrvingsgroep Nederland te: Groningen (Lutke Nieuwstraat 13), Leeuwarden-Hengelo (Grun- dellaan 18)," Arnhem-Utrecht-Dep Heider-Am sterdam-Den Haag (Bezuidenhoutseweg 123), Rotterdam - Middelburg (Koepoortstraat 8), Breda - -s-Hertogenbosch - Venlo - Maastricht; welke afdelingen ook regelmatig zitting hou den in vele andere plaatsen in het land, als regel in de Gemeentehuizen. Geurige koffie, vers gebrand en vers gemalen, geeft meer genol ■de koffie, en theezaak^ Uitreiking bonkaarten Voedingsmiddelen 709 zal ge schieden volgens onderstaand schema: Niet zellverzorgers TERNEUZEN Maandag Dinsdag Woensdag 11 Donderdag 12 Vrijdag 13 Maandag 16 Dinsdag 17 Woensdag 18 Donderdag 19 Vrijdag 20 Maandag 23 Dinsdag 24 Woensdag 25 Donderdag 26 Vrijdag 27 Maandag 30 Dinsdag 1 Juli Woensdag 2 Donderdag 3 9 Juni letters A 10 SAS VAN GENT AXEL ZAAMSLAG Maandag Dinsdag SLUISKIL Donderdag Maandag 9 Juni Dinsdag 10 Woensdag 11 Vrijdag 13 Maandag 16 Dinsdag •17 Woensdag 18 Donderdag 19 30 1 Juli 3 10 B C D 'E-F G H I-J K L M N-0 P-Q R S T-U V W-X Y-Z I-P Q-Z A-P G-J K-0 P-T U-Z A-M N-Z A-K I-Z Zellverzorgers Terneuzen Vrijdag Maandag Dinsdag Woensdeg Donderdag Vrijdag SAS VAN GfeNT Donderdag 4 luli letters A-0 8 O-I 9 J-L 10 M-R 11 s-z töclftd Telefoon 2 0 5 0 Korte Kerkstraat 1-3 TERNEUZEN AXEL HAND- KAMER TAPIJT- VAAT- KOPJES- ALS VAN OUDS h Off. Dealer van: vracht- en bestelwagens 8 en 14 P K. luxe luxe- en bestelwagens en 2 ton Levert tevens elk ander merk op aankoopver gunning. Bandv n - Olie - Benzine - Reparaties X Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 23 Juni letters A-D ZAAMSLAG Maandag Dinsdag Maandag Dinsdag SLUISKIL Vrijdag Vrijdag 7 Juli letters A-F 8 G-K 15 S-Z 11 Juli letters A-K 18 L-Z ALGEMEENE ZEEUWSCHE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. MIDDELBURG Zellverzorgers en nlel Zellverzorgers HOEK Woensdag Woensdag Woensdag Donderdag PHILIPPINE Maandag Dinsdag WESTDORPE Woensdag Donderdag 2 Juli letters A-D 9 16 17 21 22 E-K L-P Q z A-K L-Z Uit voorraad leverbaar enige TRACTORPLOEGEN (3-, 4, en 5-sch.) AARDAPPELROOIERS, merk „Bamford' HOOJHARKEN, merk „Bamfrod" ZELF BINDERS, merk „Puzenat" SLUISKIL Teltï J IJZENDIJKE Telef. 44 ZUIDDORPE Vrijdag Maandag 23 24 25 28 Wijk B A (nieuwe wijk) A-N O-Z OVERSLAG Donderdag 29 A-Z Medegebracht moet worden De Stamkaarten en de lopende Voedingsmiddelenkaarten 707. De uitreikingsuren zijn te Terneuzen van 8.45—11.45 en 13.45-16 uur op andereplaatsen 9.30-12 en van 13.30— 15 30. Het publiek wordt nogmaals erop attent gemaakt stipt de hand te houden aan de letterverdeling. Gezien de lange termijn van uitreiking wordt ieder verzocht dit uit te knippen en te bewaren. 2 maal verstelbaar. Pianolampen Schilderijlampen Bedleeslampen in Brons, Matkoper en Matzilver- Noordstr. 21 Tel. 2361 Terneuzen te koop. heel zwaar. P. F- VERMEERSCH Houthandel Telef. 10 Spni D 12 TE KOOP: afmetingen 110X70X50 cm Brieven onder No- 528. Bureau van dit blad. Ontvangen originele AMERIKAANSE MET SLANG Zéér practisch voor het schoonspuiten van jachten, auto's, ramen enz- TERNEUZEN UW Stofzuiger Waschmachine- motor Boormachine Naaimachine motor Krachtmotor Dynamo Ook Auto dynamo's Gaef hem ons ter behan deling. Waschmachine-motoren en Krachtmotoren', worden zooveel mogelijk vervan gen Levertijd binnen 3 weken- Electrisch Installatiebureau Dijkstraat 92 - Terneuzen op f^pte boerderij, bemidd-. wenst ernstige kennisma king m. Boerendochter van geg. st-, 29 a 36 j., P-G. Brieven met foto onder No. 530, Bureau v- d. blad- Gevraagd: flinke, nette geheel zelfst. kunn- werken, liefst voor dag en nacht en boven 20 jaar; hulp Werk ster. Mevr. DEKKER—OGGEL Noordstraat 22 (of 41), Axel Gevraagd: per 1 Juli te Terneuzen, door kan toorbediende, van 's Maan dags tot Zaterdags, geen was. Liefst met huiselijk verkeer. Brieven onder No- 531, bureau van dit blad. UIT VOORRAAD LEVERBAAR: Prima 3p- KLAVERRUITERS Tenen AARDAPPELMANDEN GES AROL-STUIF DDT CALCIUM-ARSENAAT Vraagt prijs bij onze zaakvoerder. TERNEUZEN De na-uitreiking Bonkaarten zal plaats hebben op Woensdag 11 Juni, van 912 en 24 uur, in het kan toor te Oostburg. Attentie. Personen, die him Inlegvellen verloren zijn, of door andere omstandigheden niet me»r bezitten, dienen vóór 11 Juni aangifte te doen bij de plaatselijke politie en bij afhalen van de bonkaarten de vermissings formulieren over te leggen. Deze laatste formulieren zijn bij de distributiedienst verkrijgbaar- Diens taan vragen en dienst aanbiedingen 15 regels 60 cent; ieder regel meer IS cent. (Maximum 8 regels). Brieven aan het bureau van dit blad 10 cent meer Gevraagd: een Werkster, 2 voormiddagen per week Adres: Burg. Geillstraat 34 Terneuzen- Te koop: 1 of 2 "'or.ingen in de kom van Terneuzen. Brieven onder No. 529, E van dit blad- Te koop r* Burgerwoonhuis op mooie stand. Te bevra gen: Verl- v. Steenbergen laan 6, Terneuzen- Te koop: een Tennis-racket en een Luidspreker- Adres: Tuinstraat 22, Terneuzen. Te koop: twee 2-persoons houten Ledikanten. Adres: Julianastraat 22, Terneuzen Te koop: 'n Keukenkachel. Noordstr. 45, Terneuzen. Te koop: een prima i-g.s.z- Herenrijwiel, z.g-a.n- ban den. Mauritsfort 12, Hoek- Te koop: een Meisjesman tel, voor leeft- 12 jaar, een paar hoge Werkschoenen (nieuw), m- 42, een p. lage Herenschoenen (nieuw), m. 42- Adres: Tuinstr. 5, Ter neuzen-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 4