Dansacadeinie Joot Vugts I I WERK IN UITVOERING De Vrije Zeeuw V Mr Wong Detective Wat de Radio brengt Werkster Kleine Advertentie» Lezingen met Lichtbeelden ttu/u/cn r/f t/lmhtcm het alteen aft J. J. VAN LEEUWE-DE VRIEND Abonneert U op HET DAGBLAD KOOPT BIJ DE Cedel Skcolcr VOLLEDIGE ZEEUWSCH-VLAAMSCHE REISGIDS n.v. Firma P. J. van de Sande ■OOittffiB Gemeente Terneuzen „LAUDAMUS" HET BESTUUR- Hoofd Loodgieter Voorhanden voor Zeeuwsch-Vlaanderen OOSTBURG Woensdag 22 Januari Aanvang 8 uur de grootmeester van het sensationeele genre, in: Reserve Tweede Klasse E. lüOC 2Terneuzen 2 13. Steenbergen 2Goes 2 afg. Derde Klasse F. SchoondijkeSluiskil 01; Hulst Aardenburg 41; IJzendijke Oostburg afg.; SteenCorn Boys 12; ClingeHontenisse 62; HoofdplaatAxel met den stand 01 na 7 minuten afg. wegens beenbreuk van een der spelers. Onderafdeeling Zeeland KNVB Eerste Klasse B. ZuidzandeRapenburg 32; VogelwaardeGroede 34. Reserve Eerste Klasse B. Schoondijke 2Sluiskil 2 12; Oostburg 2Uzendijke 2 afg.; Steen 2Corn Boys 2 24; Hulst 2Aardenburg 2 53; Hoofd plaat 2Axel 2 0—5; Clinge 2— Hontenisse 2 17. Tweede Klasse A. ScheldeboysTerneuzen 3 afg. Derde Klasse B. Biervliet 3Rapenburg 3 101; Axel 3Steen 3 93; Hontenisse 3Hulst 3 22; Sluiskil3Ter neuzen 4 25; Koewacht 3Vo gelwaarde 3 130. TERNEUZEN—BRESKENS 3—3. Na een slecht gespeelden wed strijd hebben beide partijen loon naar werken gekregen. Reeds in de eerste minuten nam Terneuzen de leiding door Dobbe- leir, die een fout van den Bres- kens-doelman afstrafte. Terneu zen speelde niet onverdienstelijk en oefende steeds een lichten druk uit op het doel der gasten. Bres- kens kwam daarna goedkoop aan den gelijkmaker als de zwak lei dende scheidsrechter Breskens een strafschop toekende voor een aan geschoten bfcl binnen de beruchte lijnen. Fenijn bracht hieruit den stand op 11. De thuisclub nam voor de rust nogmaals de leiding door een zeer fraai doelpunt van Van Luik, die met een vliegend schot in den rechterbovenhoek onhoudbaar den bal in het net deponeerde (21). Wanneer de Br.-linksbuiten den bal in buitenspel-positie wordt toegespeeld, plaatste deze naar zijn middenvoor, die van dichtbij den Tern, doelman geen kans gaf (2—2). Na de rust was Breskens er beter in en haar aanvallen waren gevaarlijker dan vóór de rust. Door treuzelen bleef succes voor- loopig uit. Ook aan den anderen kant ontbrak het de voorhoede aan doortastendheid. Verder dan een hard schot tegen de kruising van paal en lat bracht Terneuzen het niet. Evenals Breskens kreeg nu Terneuzen een strafschop toe gewezen, een veel te zware straf voor een aangeschoten bal, die eveneens in een doelpunt werd omgezet (32) Lang plezier had Terneuzen niet van de leiding want binnen de minuut bracht De Visser voor de derde maal de partijen op gelijken voet (33). Het laatste kwartier was Bres kens aanzienlijk sterker, doch re soluut ingrijpen van den Terneu- zenschen doelman voorkwam, dat deze kamp met een nederlaag voor de thuisclub eindigde, en beide ploegen aan het einde één punt rijker waren geworden. Wilkes contracteert voor Charlton. Naar A.N.P.-Sport verneemt, heeft Wilkes een contract als amateur geteekend voor de En- gelsche League-club Charlton. Het is nog niet bekend, wanneer Wil kes voor het eerst voor Charlton zal uitkomen. A.N.P.-Sport meldt nader, dat Wilkes verklaard heeft niet voor Charton of welke andere Engel- sche League-club zal uitkomen en voor zijn eigen club wenscht te blijven spelen. Den en ander heeft te Londen een bijzonder onprettigen indruk gemaakt en het zal voor Wilkes raadzaam zijn deze kwestie zoo spoedig mogelijk recht te zetten, aangezien men aldaar geen ge noegen neemt met hetgeen zich heeit afgespeeld. Het gaat om het feit, dat Charlton dan wel Wilkes een onwaarheid verkondigd heeft. Voor de vele blijken van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onzen geliefden Man, Vader, Be huwd- en Grootvader GELEIN DURINK, betuigen wij onzen oprech ten dank. Uit aller naam, Wed. G. DURINK— DE FEIJTER Hoek, 20 Jan. 1945. N. Neuzenpolder A 15. BURGERLIJKE stanij. Terneuzen. Huwelijks-aangiften. '11 Jan R. F. L. Verstraeten, 25 j., jm. en E. H. J. Klaaijsens, 22 j., jd. 13 Jan. M. C. Leunis, 27 j. jm. en F. M. de Zaegher. 15 Jan, K. J. de Vos (van 's-Gravenha- ge). 26 j., jm. en S. M. C. de Zeeuw, 26 j„ jd. 16 Jan. J. Si mons, 26 j., jm. en C. E. Dekker, 24 j., jd. F. Dekker, 21 j., jm en Maria E. de Jonge (van Hoek), 21 j-, jd. 17 Jan. J. J, Comme- lin (van Aardenburg), 30 j. jm. en C. van der Klooster, 25 j'„ jd. Huwel.-voltrekkingen. 14 Jan. A. J. Bliek, 55 j., weduwn. en M. A. Lansen (van Axel), 43 j-, j'dj. Geboorten. 10 Jan. Sonja Cla- zina, d. van J. C. Berwald en Pli. A. Snellaert( won. te Hoek). Cornells, z. van C. S. Alderliesten en W. E. van Noort. 12 Jan. Adriaan Cornells, z. van J. L. Hamelink en D. den Hamer. Joost, z. van P. Zegers en M. C. H. de Zeeuw. Willem Alphonjus Leonarda, z. van K. A., Broek hoven en A. A. L. Goethals (won. te Axel). 13 Jan. Peter Fran cois, z. van W. Vermeulen en M. S. Ploegaert. 14 Jan. Jacob, z. van A. Klaassen en S. M. Si- i mons. Elisabeth Joanna Maria d. van A. C. van Driel en M a' Boeckhout. Florandus Octave, z van F: V. Lammens en A. T. A Adriaansen (won. te Westdorpe). 15 Jan. Maria Leuntje, d. van W. Jansen en G. Kempe (won. te Hoek). 16 Jan. Albert Adriaan, z. van René Laurejjs en T. Ever- hardus. Frits Augustinus, z. van A. Verstraeten en C. M. Mar, kusse (won. te Axel). 17 Jan. Joos, z. van I. de Mul en W. Eel- derink. Overljjden. 10 Jan. Gelein Durink, 62 j.. echtg. van W. de Feijter (won. te Hoek). 15 Jan. Anita Margaretha Ebelina Kam- sma, 4 d., d. van B. J. Kamsma e n E. F. de Pooter (won. te Clinge). KOEWACHT. Overlijden. Livinus van Grem- berghe, 75 j., echtg. van Marie van de Winckel. OVERSLAG. Geboorten. Helena, d. van A de Cleck—Cerpentier. LOOP DER BEVOLKING. Terneuzen.' Ingekomen: P. J. Bremekamp Dijkstraat 6, Dordrecht; M. A. Lansen, Westkolkstraat 28, Axel; J. J. Schippers, Noordstraat 32, Oostburg; C. M. Witte, E 15, Deventer; I. p. M. de Koster Axelschestraat 92, Graauw c.a.; F. C. M. de Haas, Nieuwe Kerk straat 17, Deurne; A. M Her- togh, Nieuwe Kerkstraat 17, 's-Gravenhage; P. j. de Zeeuw. Baandijk 39, Bloemendaal. Vertrokken: G. M. Walraven Nieuwe Kerkstraat 17, Deurne; E. Volmer, Noordstraat 44, Zaam- slag; E. Strijdonck, Westkolkstr. 1, Groningen; J. van der Wal, Grenulaan 51, Dordrecht Hoek. Geboren in de gemeente 22 m., 26 vr. Geboren buiten de gemeente: 8 m., 12 vr. Gevestigd: 48 m., 42 vr. Overleden: 23 m., 19 vr. Vertrokken: 86 m., 78 vr. Bevolking op 31 Dec. 1945: 1389 m., 1353 vr., totaal 2742. Bevolking op 31 Dec. 1946: 1358 m., 1336 vr., totaal 2694 MAANDAG 20 JANUARI. HILVERSUM I. 8.00 Nieuws- 8 u Gr. muz.; 9.15 Ziekenbezoek;' SUfi Gr. muz.; 10.00 Zangrecital; 103o Morgendienst; 11.15 Schrijvers 11.45 Fam. ber. uit Indië; 12.OO Espressivo; 13.00 Nieuws; 13 u Continental Quintet; 14.45 Mid dagconc.; 15.30 Cone.; 16.00 Bü bellezing; 16.45 Kamerork.; 13 in Sport; 18.30 Ned Strijdkrachten' 19.00 Nieuws; 19.15 Onder de lees' lamp; 20.00 Nieuws; 20.08 Ster ayond; 21.30 Sibeliusprogr22.0c Nieuws; 22.30 Bachprogr., 23 jn Mandolinata. HILVERSUM II. 8.00 Nieuws 8.15 Gr. muz.; 9.15 Morgenwijding 9.50 Arbeidsvit.; 10.35 Strijkkwar tet; 11.45 Concert; 12.00 Concert 13.00 Nieuws; 13.15 Ballroomork 13.50 Orgel en Zang; 14.35 Cho pinprogr.; 15.00 Bonbonnière 16.30 Pianorecital; 17.30 Museitt ork.; 18.00 Nieuws; 18.15 Profne nade-concert; 19.15 Skymasters 20.00 Nieuws; 20.05 Radioscoon 22.00 Kamermuziek; 22.45 Moder ne psychologie; 23.00 Nieuws 23.45 Vioolspel. alzoo verminderd met 48 Dei sonen. Voltrokken huwelijken 41. Levenloos aangegeven 3. Echtscheidingen 1. Alhier geboren, elders woon achtig 2. OOSTENRIJKSOHK WON IN GES Gegadigden voor een Oosten- rijksche woning worden verzocht zich vóór 15 Februari 1947 op d» boven-secretarie aan te melden Terneuzen, 16 Januari 1947. Burgemester en Wethouder» van Terneuzen P. TELLBGEN, Voorzitter A. DEES, Secretaris. Chr. Gem- Koor DE REPETITIE van Woensdag 22 Jan. a.s. zal gehouden worden in gebouw „BETHEL". Aan de Chr- Kleuterschool te Hoek kan wegens huwe lijk der tegenwoordige ge plaatst worden met ingang van 1 April 1947 Sollicitaties vóór 3 Februari a.s. te richten aan den Secretaris. Nadere inlichtingen te ver krijgen bij den Voorzitter en Secretaris. De Voorzitter: Ds- A. J. KROMHOUT De Secretaris: J. A. A. JURRIJ, IGEVRAAGD: en JONGEN om in het vak te worden opgeleid. Tevens een DAGMEISJE- F. J. KOOL Loodgietersbedrijf, Sluiskil. ,Voor direct gevraagd: voor onderhoud van winkel en kantoren Fa GEBR. RIBBENS, Westkolkstraat 40a- NOG AF TE GEVEN: prima W. Legh. en Gekr. Legh. br. '45 d d. rui ƒ6,50 p. st. Khaki Campbell Loop- eènden a. d- leg 6,p. st. Witte Legh. en Gekr. Legh. t.d- leg 7,90 p. st. Lev. d- h. geh. land. Fa. JOS- v. d, HEUVEL Zn-, Electr- Broederijen, Wijchen (Gld.) Dienstaanvragen en dienst aanbiedingen 15 regels 60 cent; ieder regel meer 12 cent. (Maximum 8 regels). Brieven aan het bureau van dit blad 10 cent meer- Verloren: Donderdagavond .1- een gouden Zegelring, weg Scheldekade-Axelsche straat (Ziekenhuis). Tegen belooning terug te bezor- Stichting Zeeuwsche Volksuniversiteit door KEES HANA. Onderwerp: „Zwervend door het Hollandsche duin". Sas van Gent: Woensdag 29 Januari, zaal Flora. Terneuzen: Donderdag 30 Januari, Bellevue. Aanvang der lezingen om 8 uur precies. Voor bijzonderheden zie „Zeemeeuw" en aan plakbiljetten- LEERAAR IN MODERN BALROOMDANCE Inschrijvingen worden gehouden in Hotel „ROT TERDAM" op Zaterdagmiddag 25 Januari, van 3.305 uur, aan de zaal. Voor beginnelingen en gevorderden in gesloten clubverband. Voor gehuwden aparte clubs. Langestr. 7, Hoek-'gen: Scheldekade 30. Ingaande 5 Januari 1947 bevattende: Zeeuwsch-Vlaamsche Tram. Stoomtram BreskensMaldeghem. Provinciale Stoombootdiensten, met aansluitend» Bus- en Treinverbindingen. Nederlandsche Spoorwegen. Spoorweg Mjj MechelenTerneuzen. PRIJS 10 CENT. FRANCO PER POST 12 CEN7 UITGEEFSTER - TERNEUZF.lv 1 I en men komt voor een afgesloten weg- 20, 21, 22 en 23 Januari is onze Zaak gesloten wegens INKOOP, WERK IN UITVOERING, verbetering, vernieuwing! Bij ons is het: aanvulling voorraad kleeding, bezoek aan fabrikanten, om U KWALITEIT en SORTEERING te kunnen aanbieden tegen billijke prijzen- Houdt het steeds in de gaten, als KORTE KERKSTRAAT 15 TERNEUZEN voor U iets bereiken kan, zal hij het niet laten! De meerderheid van ons volk wenst doelmatige productie van de beste artikelen en verkoop daarvan tegen de laagst mogelijke prijs. Er zijn helaas no£ teveel tegenstrijdige belangen, waarmede de minister! rekening moeten houden. Het belang van de ver- bruikers dient evenwel voorop te staan. Dét is juist wat de coöperatie wil. De huisvrouw, die nadenkt zegt daarom PUBLICATIE CENTRALE PROPAGANDA COMMISSIE DER NEDERLANDSE VERBRUIKSCOÖPERATIES. BAKHUIZENSTRAAT 25.DEN KAAG BORIS KARLOFF, Een uiterst spannend, emotioneel gegeven? waarin Mr- Wong als speurder wonderen van knapheid doet en zijn tegenstanders in het zand doet bijten. Toegang boven 14 jaar. Plaatsbespreking van 55.30 uur. BERGPLAATS VOOR FIETSEN.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 4