Mededeling bij het lezen van deze krant

Met name in de jaren dertig en veertig van de 20ste eeuw zijn er kranten verschenen die zijn uitgegeven door organisaties die geen onafhankelijke nieuwsgaring nastreefden. Dit gaat bijvoorbeeld om kranten die werden uitgegeven door militaire- en nationaalsocialistische organisaties, maar ook kranten die verschenen onder redactie van het Militair Gezag.

De Zeeuwse Bibliotheek onthoudt zich principieel van een inhoudelijk oordeel, maar wijst de gebruiker erop dat de hier volgende krantenpagina’s en krantenartikelen discriminerende, beledigende of tot haat aanzettende uitlatingen kunnen bevatten. Verdere openbaarmaking en verspreiding van dergelijke uitlatingen, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving kan een strafbaar feit opleveren.

De Nederlandse Staat behoudt zich het auteursrecht op deze kranten voor.

Let op: om deze kranten te kunnen zien, dient u browser Cookies te accepteren.