SMtSP Havrl Ostcnde c"Calais Boulogne ovin afTrefTor St.Quantine nt\ .^Rouaan Campiegn Caen rbour? Cranville Brest Char tros Een overzicht van de Fransche Kanaalkast met do den die de Engelsche vliegeniers dagelijksch he pen radius aan van 100 km. GEEF DE N.S.B. GEEN KANS IVanneer de WA marcheert doet zij dit niet uit een propagandistisch oogpunt, want de Neder lander ziet reeds ge noeg moffen marcheeren zoo dat hij liever niet dan wel zoo'n stelle tje surrogaat nazi's voorbij ziet trekken. Propaganda maakt de N.S.B. dus vast en ze ker niet met zijn mar cher. Tanneer de vVA marcheert heèft dit echter een nd< r doel. .assert had in Neder- and graag de vrije uid gehad doch zelfs Duitschland achtte n hem daar niet ca- abel voor. Thans heeft eze landverrader het cirer cen andere boeg i gooid. jo or het uitlokken van .lletjes en opstand- s wil hij het zoover sturen, dat de Neder- landsche bestuursorga nen door de Rijkscommis saris worden afgebot,kun dige personen in diet Oran jehotei. in Schevingen Lo- men te zitten en hijzelf en zijn boevonbende de touwtjes in handen zullen krijgen. Z'n vriendjes Seijs en Rautcr zuli n turn daarbij moeten h:IpITu Laat het cht.r.niet zoo ver komen Nederlanders 2 Neem hen de v/aper;. i uit handen, zi, t p.. jen troep vin de WA ai akomen, loop dan een straatje om., Je moet en-het zoover zien td sturen, dat wanneer qj WA in een straat march-' it1 daar geen fatsoenlijk Nederlander is te zien. Laat hen marcheeren in een ijskoude luchtledig- heid, zie zo niet,, Komt ge 's avonds een en kele nsb-er tegen, .nu ja, Nederland is een wat.. r~ land. De letters N.S.B. vorm - de vloek v n Neaerlanu voornaamste vliegvel- zoeken. De cirkels geven Varen, varen over d_ c T'.fi Varen, varen over de zee varen, varen vrijheid be waren Weg met dj moffen en de n.s.b. "ZwSlMVEbTEb.' TE HUUR, LEDEN VAN DE DÏÏTTSCHE WEERMACHT RE DUCTIE v

Krantenbank Zeeland

de Vrijheid. Periodiek voor Zeeland | 1944 | | pagina 2