MAAK ER 'N EIND AAN. Wij vieren 2 pizza's voor één prentje MAAK ER 'N EIND AAN. LATEN WE ER 3 VAN MAKEN y AM* V L.J. NIJSEN Donderdag 14 november? Regionale Banenmarkt! "OKER" r/a*W terre des hommes M giro 252525 tempo-team uitzendbureau Hoort een gloeilamp in de glasbak? 020-6262620 KERSTPAKKETTEN van mou (deze weekï B. TULLENAAR Giro 50500 Gééf om lepra TERRE DES HOMMES HELPT KINDEREN VERDER 1.95 4 voor 5-00 GEVULDE SPECULflfïS KOEKEN Woensdag 13 november 1996 DE VLISSINGER 3 SP EC IA LITEITENSLAGERIJ Onze voorwerkruimte en worstmakerij hq|?bgn 'wirgeheél vernieuwd. Daar kunt u nö van meeprofiteren! Daarom a.s. vrijdag in dewinkel.vérs gemaakt, klaar terwijl u wacht SHOARMA I RUNDERGEHAKT no een tientje per kg9.98 BJEFSTugjif één tiehtje GEHAKT H.O.H. y 98 JONGE KAAS E i kiioeen tientje JÉHll LIJSTENMAKERIJ adverteren in DE FAAM DE VLISSINGER Van de notenafdeling: Gratis cheques bij: ff 0 0 Mm kilo belegen kaas10.95 500 gram Maaslander7.95 100 gram rookkaas1.15 Van de kaasafdeling: Kanaalstraat 69 - Oost-Souburg - Tel. 462259 Miljoenen kinderen kunnen niet naar school. Omdat hun ouders geen geld hebben, zwerven ze op straat of werken ze op het land. En omdat ze niet naar school kunnen, zullen ook hun kinderen kansarm zijn. Help mee die cirkel te doorbreken en steun het 'Laat ze Leren'-programma. Voor 'n tientje per maand geeft u kinderen kans op een zelfstandige toekomst. Terre des Hommes helpt kinderen verder. Als dat wilt. Bel voor inlichtingen 070-363 79 40 of stort uw eerste tientje op giro 252525 ten name van Terre des Hommes te Den Haag, onder vermelding van 'nieuwe donateur Laat ze Leren'. Kerkstraat 4-6 ^vlissingenJ MilieuTelefoon DU BAMBU BEARS SPELLETJES GRATIS KIPBURGERS ZWAN B.H.- lotfp een tientje 150gramI VERSE WORST GEGRILDE BEENHAM SPEKLAPJES KIP-/KERRIESALADE ft0 Papegaaienburg 14 Tel. 0118-479137 Jonagold Elstar Cox Orange Heerlijke clementines NU VOOR MflftR De komende vier weken is er een SPECIALE SINTERKLAASACTIE bij De Kaaswip. Zoete Armgaard Gieser Wildeman Nieuwe oogst Kogelboontjes Heeft u dit al gelezen iedereen zal naar bakkerij tollenaar racen. Heel Vlissingen loopt uit als ze lezen hoe de reclame luidt. Maandag - dinsdag: vele kleuren kartons reparatie schilderijen groot assortiment verven en pigmenten Scheldestraat 72 VLISSINGEN 0118-418290 OPVALLEND GOED! 100 gram tongeworst 250 gram 150 gram leverkaas pistache 3.25 100 gram salami 150 gram snijworst 150 gram gekookte Gelderse 100 gram casselerrib \f m r mÊÊÊÊÊÊEEÊÊÊmmÊÊÊÊtEEÊEÊEÊEÊÊÊÊÊÈ»aÊÊtÊIÊÊÊÊÊÊÊ^^KÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^^m Tempo-Team Uitzendbureau organi seert op donderdag 14 november een Regionale Banenmarkt van 9.00 tot 20.00 uur. U kunt zich dan oriënteren op uw mogelijkheden op de tijdelijke arbeidsmarkt Er zijn veel banen in de regio en in allerlei sectoren zoals: indus trie, techniek, horeca/catering, kantoor, telemarketing en schoonmaak. Dus: tot ziens op donderdag 14 november! Vlissingen, Torenstraat 5, (0118) 41 48 70 VVV ANWB STICHTING VLISSINGEN AGENTSCHAP VLISSINGEN VLISSINGEN PROMOTIE donderdag 14 t/m woensdag 20 november Adres Postcode/Woonplaats Telefoonnummer Word voor fl. 17.50 donateur van de Anti-Vivisectie-Stichting. Naam 'T JS L£KK£R VAN D£ BAK.KéRAJ BAKK6-R paul krugerstraat 65 vlissingen telefoon: 412859 Do. 14, (zaal open 19.30 uur), speeltuinge- 20.00 u. bouw Paardenstraat, BINGO. Toe gang gratis. Org.: De Oude Stad. Vr15, (zaal open 19.30 uur), Wijkcentrum 20.00 u. Scheldebuurt, V. Quakkelaarstraat, BINGO VOOR JONG EN OUD. Toe gang gratis. Org.: Scheldebuurt. Vr. 15, De Piek, Hellebardierstraat, PIEK- 21.00 u. CAFÉ. Toegang gratis. Org.: De Piek. la. 16, Stichting Majoraat, Van Hogendorp- 10.00- weg 58a, OPEN DAG 50+ MET O.A. 16.00u. MODESHOW EN LIVE MUZIEK. Toe gang gratis. Org.: St. Majoraat. la. 16, De Piek, Hellebardierstraat, OPEN 14.00 u. DAG MET OPTREDENS DIV. BANDS, DEMONSTATIES ZEEF DRUKKEN, LICHT EN GELUID E.D. Toegang gratis. Org.: De Piek. la. 16, Wijkcentrum Scheldebuurt, V. Quak- 15.00- kelaarstraat 95, BUURTCONTACT- 18.30 u. MIDDAG. Toegang gratis. Org.: Schel debuurt. la. 16, Wijkcentrum De Zwaan, Kromwege- 20.00u. singel, Oost-Souburg, "WIE SPEELT MET WIE" BLIJSPEL DOOR TONEELVER. ST.E.C. Kaarten 10,- aan de zaal. Inlichtingen: 627171. Org.: S.T.E.C. la. 16, Arsenaaltheater, JAN AKKERMAN 20.15 u. BAND. Kaarten 25,- verkrijgbaar bij de VVV/ANWB Vlissingen, Nieuwen- dijk 15, tel. 412345/419275. Org.: Uit in Vlissingen. la. 16, Vestzaktheater, Bellamypark, 20.30 u. TONEELGROEP DE ZEEUWSE KOMEDIE SPEELT "KRAS" VAN DE SCHRIJFSTER JUDITH HERZBERG. Kaarten 12,50. Informatie en reser veringen: Greetje Bikker, tel. 465624 op wo. en vr. tussen 12.00 en 13.30 uur. Of indien voorradig op de avond zelf vanaf 19.45 uur aan de kassa van het theater. lo. 17, Arsenaaltheater, KOLCHETI, GEOR- 15.00u. GISCH ZANG- EN DANSENSEMBLE. Kaarten ƒ20,-, passen 15,- ver krijgbaar bij de VVV/ANWB Vlissingen, Nieuwendijk 15, tel. 412345/419275. Org.: Uit in Vlissingen. 01. 19, St. Jacobskerk, NAJAARSCONCERT 20.00 u. ZEEUWS ORKEST. Kaarten a 27,50, passen 25,- en jeugd tot 16 jr. 12,50 verkrijgbaar bij de VVV/ANWB Vlissingen, Nieuwendijk 15. Tel.: 412345/419275. Org.: Het Zeeuws Orkest. ledereen kan activiteiten en evenementen voor publicatie in dit blad opgeven tot uiterlijk de donder dag voorafgaande aan de verschijningsdatum bij de Stichting Vlissingen Promotie, Nieuwendijk 15, tele foon 0118-416874, fax 0118 - 417426. De MilieuTelefoon geeft informatie over onder andere: schoonmaakmiddelen, papiersoorten, luiers, verpakkingen, kattebakkorrels, verf, aardappelen en bloemen. De MilieuTelefoon, de consumenteninformatielijn van Vereniging Milieudefensie, (werkdagen van 9.00 - 14.00 uur) fjty m ó^e Het Leger des Heils stelt kerstpakketten beschik baar voor mensen die langdurig op een bijstands uitkering zijn aangewezen. Aanvraagformulieren zijn af te halen bij het Leger des Heils, Dr. Stavermanstraat 39-41, te Vlissingen op maandag van 10.00 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 10.30 uur tot 16.00 uur. alsmede bij de Sectie Sociale Zaken van de gemeente Vlissingen. HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN OPLAGE 24.500 Woensdags wekelijks huis-aan-huis in Vlissingen, Oost- en West-Souburg, Ritthem, Koudekerke, Biggekerke, Zoutelande, West- kapelle. In combinatie met DE FAAM, totale oplage 50.295, verspreiding over geheel Walcheren. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant BV. Druk: BV Rotadruk, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: redactie vrijdag 16.00 uur; advertenties vrijdag 17.00 uur; De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 176.000 Bij de onderstaande vleeswarensoorten krijgt u 1 waardecheque. Bij inlevering van 6 waardecheques krijgt u één van de drie Geboortedatum 500 gram en 100 gram3.-i r 500 gram, sameneen tientje ISOgramJ 2.98 «O i"UTtlTt» H» per kilo Voor 50 gulden redt u een leprapatiënt Lepra stichting Amsterdam Ingevuld opsturen naar de Anti-Vivisectie-Stichting. Antwoordnummer 65344, 2506 WE, Den Haag of bel 070-3615915. Word voor fl.17.50 donateur van de Anti-Vivisectie-Stichting. Naam Telefoonnummer Adres Postcode/Woonplaats Geboortedatum Ingevuld opsturen naar de Anti-Vivisectie-Stichting. Antwoordnummer 65344, 2506 WE, Den Haag of bel 070-3615915.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1996 | | pagina 3