Ziekenhuis Walcheren ZONWERING ST1CKERK0RT1NG D ERT Enquete onder patiënten over ruimere bezoektijd MCM moet beter bereikbaar worden met bus Dr. J.R.M. Wentink nieuwe reumatoloog DONDERDAG 14 NOVEMBER! Tel. OI 18-642043 op binnen- en buitenzonweringen GRATIS montage en 3 jaar GARANTIE S^ROUK Sinthai JteOosterse tapijten SCHERPE PRIJZEN Nergens, maar dan ook nergens zoveel keus en zó laag geprijsd!!! 25% KORTING 15% KORTING 10% KORTING Uil r-j F r 3 Si tó li Li K ri is ia ci ss' e b. nmmm <ru» b tu.' ii f p e rs cf 51 5 5 Hüe I'S as PERIODIEK BERICHTVAN HET ZIEKENHUIS WALCHEREN nummer 4, november 1996 Medische noodzaak gaat vóór klas-verzekering Temperatuur op kamers beter te beheersen Z oekt U een/AJuttlge/ Ti^dv&be^tedAA^ Volg dan de GRATIS schriftelijke Bijbelcursus Will u er meer van weten? Vraag geheel vrijblijvend een een proefles aan door de bon in te vullen en op te sturen naar SCHRIFTELIJKE BIJBELCURSUS I Postbus 4314330 AK Middelburg 1 Naam: Adres: i i Pos:code/Plaats: Vlasmarkt 12 - Middelburg Wij vieren deze opening met: KORTINGEN van 10 tot 25% Bel voor vrijblijvende informatie of bezoek onze showroom, tot ziens op donderdag 14 november. De koffie staat klaar. SCHITTERENDE HANDGEKNOOPTE TAPIJTEN MET CHARME EN UITSTRALING VOOR Eigen import Taxatie-Reparatie-Reiniging TAPIJTEN SPECIAALZAAK Goes Rotterdam Alk' handSeknoopte tapijten met garantiecertificaat et grotere tapijten komen wij vrijblijvend oij u thuis op zicht! St. Jacobspassage 11-13 Vlissingen SIES EXTRA EXTRA - EXTRA - EXTRA HOGE ^aariett JSteketee ooh- en ^Banketbakkerij DEZE WEEK Oók bij ons verkrijgbaar Dokter Moermanbrood (op bestelling) FIJN 5-GRANENBR00D voor2.60 3 SAUCIJZEN voor 2.98 Ter kennismaking: 4 MAÏSBOLLEN1.50 300 GRAM MACR00NTJES halen 200 gramBETALEN APPELVLAAIf 4.95 Bij inleveren van een volle spaarkaart appelvlaai gratis 2 DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 13 november 1996 r' JISUSU. X* Tussen 1988 en 1993 heeft het Ziekenhuis Wakheren in een aantal huis aan huis verspreide Nieuwsbrieven bericht over de ontwikkelingen rond de verbouw en de nieuwbouw in Vlissingen en de komst van het Medisch Centrum Middelburg. Daarbij werd over het ziekenhuis ook andere informatie gegeven, die van belang was voor de inwoners van Wakheren. Toen de bouwactiviteiten waren afgerond, werd die informatie stopgezet De afgelopen periode heeft de directie van Ztekenhuis Walcheren herhaaldelijk behoefte gevoeld informatie over het ziekenhuis door te spelen naar de Walcherse samenleving. Daarom worden de nieuwsbrieven, in een afwijkende vorm, hervat De bedoeling is, dat in De Faam en De Vlissinger enkele keren per jaar deze Nieuwsbrief met berichten uit het ziekenhuis wordt opgenomen. Directie Ziekenhuis Walcheren Iweek lang patiënten in het Vlissingse ziekenhuis geënqueteerd over hun ervaring met de doorlo pende bezoektijd. Zoals bekend is er sinds dit voorjaar in het ziekenhuis elke dag doorlopend bezoek mogelijk tussen 15 en 20 uur. De steek proef onder de mensen die in een bepaalde week zijn opgenomen, moet de ziekenhuisorganisatie inzicht geven in de vraag of dit bezoeksysteem bij de patiënten bevalt. De bezoekers - familie, vrienden, kennissen - van patiënten hebben zich de afgelopen maanden posi tief over de verruimde bezoekuren uitgelaten. Tot de gunstige effecten hoort onder meer dat mensen hun zieke verwanten nu kunnen bezoeken op een tijdstip waarop het hen past; daarbij kan ook mak kelijker gebruik worden gemaakt van het openbaar 'vervoer dan bij de vroegere 'vaste' bezoekuren. Een positief beoordeeld neveneffect is ook de toe genomen parkeermogelijkheid. Doordat het bezoek gespreider komt en gaat is er vaker dan voorheen een parkeerplek beschikbaar voor bij voorbeeld bezoekers van de polikliniek. Twee nadelige effecten van de doorlopende bezoektijd zijn na een half jaar praktijk nog niet weggenomen, signaleert medisch directeur C. Kostense. Het eerste nadeel is dat bezoekers overlast kunnen opleveren voor andere patiënten omdat zij nogal lang aan een bed blijven zitten. „Het voordeel van de regeling is dat mensen op een tijd kunnen komen die hen het beste schikt. Maar de bedoeling was niet dat ze veel langer dan een half uur blijven zitten. Dat gebeurt wel regelmatig," aldus Kostense. Ook komt het - tweede nadeel - nog geregeld voor dat er meer dan twee mensen bij een patiënt zitten. „We willen daar strikt de hand aan houden, maar toch is een patiënt soms omgeven door wel vier of vijf mensen. Dat is teveel. De familie van patiënten doet er goed aan onderling af te spreken wie op welk moment op bezoek komt. Zo kan te grote drukte aan een bed worden voorkomen," aldus Kostense. De steekproef onder patiënten moet deze maand uitwijzen hoe zij de door de directie gesignaleerde nadelen van het doorlopende bezoekuur ervaren. Naar verwachting zijn hun opvattingen daarover begin volgend jaar in kaart gebracht. Als de resulta ten er aanleiding toe geven, wordt bekeken hoe de bezoekregeling aangepast kan worden. deel van Walcheren aangewezen. De aanpassingen van de dienstregeling hebben ertoe geleid, dat de bus niet meer stopt bij de hal tes aan het Molenwater en KleinVlaanderen. Beide haltes liggen vlakbij dit centrum. De directie van Ziekenhuis Walcheren vindt deze verslechterde bereikbaarheid moeilijk te verteren. Het is een probleem voor vooral oudere bezoe kers van MCM die vaak op het openbaar vervoer zijn aangewezen. Verzocht is of de gemeente Middelburg met de ZWN Groep wil praten over een oplossing vóór de nieuwe dienstregeling in mei 1997 ingaat. Het Medisch Centrum Middelburg aan het Molenwater moet volgend jaar een betere aansluiting krijgen met het openbaar (bus)vervoer. Die dringende wens heeft de directie van Ziekenhuis Walcheren neergelegd bij de ZWN Groep. De gemeente Middelburg is gevraagd in dit opzicht actie te ondernemen. Sinds de jongste wijziging in de dienstregeling, begin september, is het Medisch Centrum slechter bereikbaar geworden met de bus. Op de Middelburgse polikliniek zijn behalve inwoners van Middelburg ook de inwoners van het noordelijk Foto: het Medisch Centrum Middelburg tegen de achtergrond van het nieuwe decor, de nieuwbouw van het verpleeghuis op de plek van het oude Gasthuis. Foto Ruben Oreel. Sinds I november werkt in het Ziekenhuis Walcheren een tweede reumatoloog. Het gaat om mevrouw dr. J.R.M. Wentink. Zij werkt in asso ciatie met reumatoloog dr. P. de Sonnaville. Mevrouw Wentink houdt op Walcheren spreekuur in het Vlissingse ziekenhuis, namelijk op maandag ochtend van 9 tot 12 uur, maandagmiddag van 13.30 tot 16 uur en donderdagmorgen van 9 tot 12 uur. Dr. De Sonnaville heeft in Vlissingen spreekuren op de maandagmiddag van 14 tot 17 uur en woens dagochtend van 8.30 uur tot 12.30 uur. In het Medisch Centrum Middelburg is hij één ochtend in de week, namelijk vrijdag tussen 9 en I 1.30 uur. Voor afspraken met beide reumatologen: tel. 425315. In de ziekenhuispraktijk blijkt regelmatig misver stand over de mogelijkheid patiënten op klas te verplegen, in één- of tweepersoonskamers dus. Mensen met een klasse-verzekering kunnen voor hun verpleging in het ziekenhuis op dergelijke kamers een beroep doen. In de praktijk blijken deze één- en tweepersoons kamers lang niet altijd voor hen beschikbaar te zijn. Dat komt doordat in het beleid van het ziekenhuis de medische indicatie voorgaat boven het gegeven van de klas-verzekering. Een ernstig zieke patiënt komt door de aard van zijn ziekte eerder voor ver pleging en behandeling 'op klas' in aanmerking dan een klas-verzekerde die minder ernstig ziek is. Daardoor zijn deze kamers niet altijd vrij beschik baar. Medisch directeur C. Kostense: „Zeker bij een andere, acute opname kunnen we dus niet garan deren dat klas-verzekerden op zo'n één- of twee persoonskamer terecht komen. Mensen moeten zich wellicht de vraag stellen of zij het absoluut noodzakelijk vinden zich 'voor klas' te verzekeren. De dagelijkse gang van zaken leert dat in ongeveer éénderde van de voorkomende gevallen niet onmiddellijk aan de vraag naar een klasse-kamer kan worden voldaan." Foto: de nieuwe reumatoloog dr. J.R.M. Wentink. De komende zomer zal de temperatuur op de patiëntenkamers in het Walcherse ziekenhuis beter geregeld kunnen worden dan de afgelopen jaren mogelijk is geweest. Sinds kort werkt het zie kenhuis in samenwerking met DELTA Nutsbedrijven aan een oplossing. Op het terrein van het ziekenhuis is een installatie voor warmtekracht-koppeling in aanbouw. Met deze installatie wordt het mogelijk het 'klimaat' in de (patiënten)kamers te beheersen. De warmtekrachtkoppeling kan zowel voor koeling als voor warmte op de kamers zorgen, aldus direc teur algemene zaken drs. G.A.M. Bogaerts. De installatie zal begin volgend jaar gereed komen; ruim op tijd dus om zomerse temperaturen op de kamers te kunnen temperen. OPENING i \fj\\ leveren l knikarm uitvalscherm screen (viaKhan- l gende zonwering) rolluiken rolgordijn iaiouzieên lamelgordipen enz. enz- zowel modern als klassiek Koningstr.9, Tel.0113-227101 Pannekoekstr.6a, Tel.010-2332122 meer dan 2000 Perzische, Oosterse en Chinese tapijten op 300 m2 Tel. 01 1 8-4 1 0363 dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur, zaterdag 10.00 - 17.00 uur koopavond: vrijdag tot 21.00 uur fotocamera's kijkers statieven fotolijsten/tassen wanddecoraties diatoebehoren HiFi-apparatuur videorecorders hoofdtelefoons kleuren televisies aansluitsnoeren audio- /videomeubels calculators Nieuwendiifc 35-39. Vlissingen (lo hel Arsenaal) Iel 0118-412209 Ook op maandagmiddag geopend Kanaalstraat 2 - Oost-Souburg, tel. 0118-461291 Arnemuids speculaas (volgens origineel recept)

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1996 | | pagina 2