UIS5IHGEI VERSCHOORE L.J. HIJSEN 39 ct 79 ct 99 ct DERT B. TULLENAAR R00MCR0ISSANTS Meer dan 100 voorstellingen en concerten 3.95 5.00 Voor elke leeftijd en elk niveau Wie er allemaal van voorlezen houdt "decoratie" VOOR UW VASTE TAPIJTEN DATMMiïmimzmm ËËËILIS) (ÊËLUJIIÊ echte, foeMffiui! FOTO VIDEO AUDIO SPECIALITEITENSLAGERIJ VAN MOURIK Colofon Het Centrum voor Kunsteducatie Vlissingen biedt jaarlijks een scala aan creatieve cursussen voor elke leeftijd en elk niveau. Een greep uit ons assortiment: tekenen/schilderen, zeefdrukken, edelsmeden, kunstbe schouwing, fotografie, video, beeldhouwen, boetseren, literatuurbe schouwing, creatief schrijven, ballet, yoga en een workshop muziek. Een aantal cursussen lichten wij hier wat nader toe. Het nieuwe theaterseizoen begint in Vlissingen op 30 september met een eenmalig concert van de legendarische formatie Plainsong met o.a. Ian Matthews en Andy Roberts. Maar begin juni al wordt het programma voor het nieuwe theaterseizoen gepresenteerd. De Uit-gids met uitgebreide informatie over ruim 290 theater- en muziekvoorstellingen is vanaf woensdag 14 juni gratis te verkrijgen bij de theaters en VVV- kantoren. Voorlezen hoort bij het leven zoals tanden poetsen bij het slapen gaan. Je kunt er niet jong genoeg mee beginnen en je kunt er nooit te lang mee doorgaan. Kinderen zullen het daar allemaal mee eens zijn, maar ouders denken er soms nogal anders over. Voorgelezen worden vindt iedereen fijn, tenminste als je een leuk boek hebt! tapijtcentrale MICIIUUF Verras 'm dit jaar eens met een portretfoto, gemaakt door de vakfotograaf. Wij hebben een speciale studio voor por tret- en groepsfoto's. Daar maken wij de mooiste opnamen van u of uw kinderen. Wij weten het zeker! Scheldeplein - Vlissingen - Recht t.o. C A en Blokker 2 kilo BLAUWKRUIS SINAASAPPELS VOLOP ZOMERFRUIT Kerkstraat 4-6 ^VLISSINGENj BUDGET SILVER GOLD PRINT QUALITY QUALITY Papegaaienburg 14 - Vlissingen Tel. 01184-79137 ivvJ ANWB w# Vrijdag zaterdag 4 halen 3 BETALEN Goede waar koopt u bij: Brood- en Banketbakkerij Paul Krugerstraat 65 Vlissingen - tel. 12859 Woensdag 7 juni 1995 DE VLISSINGER 3 ULTUURWIJ U N Maandelijkse informatiepagina van: Culturele Raad Beeldende Kunst/Kunstzinnige Vorming/Podiumkunsten Stedelijk Museum Gemeente-archief Openbare Bibliotheek Eindredactie: Willem Nijssen Beeldhouwen Nieuw binnen het aanbo'd is de korte cursus "houwen heb ben", waarin in 14 lessen ken nis kan worden gemaakt met de bewerkingstechniek en de mogelijkheden van beeldhou wen. Er wordt in eerste instan tie in zachte steen gewerkt, met verschillende technieken zoals schuren, plamuren, hou wen, breken en lijmen. Deze cursus staat onder leiding van de beeldend kunstenares Wies de Bles, iemand met veel erva ring in verschillende materialen Fotografie Binnen het aanbod audio-visu- eel bieden wij u drie fotografie cursussen: De cursus ORIËNTATIE OP DE FOTOGRAFIE is een cursus waar men met de verschillende aspecten die bij het fotografe ren aan de orde komen, kan kennismaken. Het maken van een foto vereist goed kijken en kiezen. Hoe werkt een camera precies? Daarbij komen vorm gevingsaspecten aan de orde. Het geleerde wordt op lokatie direct toegepast. en technieken. Voor wie niet bang is voor stof, werkhanden en een ontmoeting van intuïtie met logica, is het volgen van deze cursus een uitdaging. Boetseren naar model Meer geïnteresseerd in het materiaal klei, met zijn vele toe passingsmogelijkheden, waar onder het massief werken? Dan is de cursus boetseren een gele genheid om u hierin uit te leven. Tekenend en boetserend naar (hoofdzakelijk) model ont wikkelt u de kennis van de ana tomie en krijgt u meer begrip voor verhoudingen en gelaats uitdrukkingen. Een cursus voor wie graag twee dingen goed wil doen. Met enige ervaring in de foto grafie kunt u het best deelne men aan de cursus FOTOGRA FIE "EEN NIEUW BEELD". U leert tijdens de cursus zelfstan dig werken om daarna het eindresultaat van eigen en andermans werk op kwaliteit te beoordelen en te motiveren. U dient te kunnen beschikken over een fototoestel, dat zeker nog niet van topkwaliteit hoeft te zijn. Zelf foto's afdrukken in zwart wit is een spannende bezig heid: zelf negatieven ontwikke len, experimenteren met grafi sche technieken. Op den duur bent u geheel vertrouwd met de doka. Dankzij de cursus DOKA ZWART-WIT. Video Van stilstaand naar bewegend beeld is niet zo'n grote stap. Maar het hanteren van een fotocamera of videocamera is wezenlijk verschillend. De basis cursus VIDEO helpt u op weg om betere resultaten te beha len bij uw opnamen. Naast de theorie wordt vooral aandacht besteed aan de praktische kant van beeld, geluid en montage. Na het volgen van deze cursus zal uw omgeving versteld staan van uw opnamen. Lezen of schrijven Liever een boek ter hand nemen of Zelf schrijven van ver halen en poëzie? "Mythen in de moderne literatuur" is het thema waarmee docent Willem Nijssen zijn cursisten LITERA TUURBESCHOUWING 10 weken lang zal boeien. Een zoektocht -voorzien van achter grondinformatie- naar het voor komen van mythen in de moderne literatuur. Schrijven is iets zeggen op papier, een spoor achterlaten van jezelf. Maar hoe kom je op een verhaal en hoe krijg je dat in interessante vorm op papier? In de cursus CREATIEF SCHRIJ VEN, bedoeld voor iedereen die plezier heeft in schrijven, wordt gespeeld met woorden in korte teksten en gedichten. Wie nieuwsgierig is naar het cursusaanbod 1995/96 van het Centrum voor Kunsteducatie Vlissingen, kan het voorlopige aanbod aanvragen of afhalen bij het Theo van Doesburgcen trum, Brouwenaarstraat 2, Vlissingen (tel 01184-14928/- 16672). De definitieve cursus krant wordt op 16 augustus a.s. huis aan huis verspreid. Pia Beek (foto Patricia Steur) In die gids vindt u de meer dan 100 voorstellingen en concer ten die er na de seizoenope ning in Vlissingen geboden worden, uitgebreid beschreven. Een greep uit de vele hoogte punten. Oren tekort Op muziekgebied een keuze uit de grote namen: Pia Beek, Toets Thielemans, Blind Boys of Alabama, Greetje Kauffeld, Swingle Singers, Johan Verminnen, Gipsy Boys, Brian Mc Neill, Frank Boeijen, John Kirkpatrick, Montezuma's Revenge, Flairck, Mathilde Santing en vele, véle anderen. Klassiek en koor Concerten in de St Jacobskerk van o.a. The Jackson Singers, het Zeeuws Orkest, Conjunto Iberico met Claron McFadden, de Ruiterstadsingers, en het jubilerende Loodsenkoor. Voor het eerst in Vlissingen: een try- out van een echte musical met o.a. Danny de Munk. Cabaret en Kleinkunst 100 jaar cabaret in Nederland wordt het gehele seizoen door uitbundig gevierd met o.a. een collage van de hoogtepunten uit de cabaretgeschiedenis met o.a. Carry Tefsen, een theater- portret gebaseerd op het dag boek van Wim Kan en een voorstelling over Godfried Bomans. Verder optredens van Jaap Mulder, Vincent Bijlo, NUHR, Marijke Boon en vele anderen. En natuurlijk ook de twee voor rondes van het Postbank Kleinkunstf estival Nieuw theater Veel moois komt meestal onverwachts, van makers die u vaak nog niet kent. Vlissingen continueert daarom de veelbe lovende voorstellingen uit het aanbod van Theater Netwerk Nederland. Samen met 't Beest wordt bovendien vanaf oktober maandelijks afwisselend in Vlissingen en Goes aandacht besteed aan opvallende nieuwe theatermakers, om u verder wegwijs te maken op voor u nog onbekende paden. Familievoorstellingen Op zondagmiddag in het Arsenaaltheater weer een uit gebreide serie familievoorstel lingen met o.a. grootheden als Hetty Blok, Het Amsterdams Marionettentheater en Frank Groothof. Evenementen In het Arsenaaltheater zullen in het nieuwe seizoen regelmatig bijzondere evenementen wor den georganiseerd. Exclusief voor Nederland op 6 oktober het reizende festival BLUES UNPLUGGED met als headliners John Mooney, John Cephas en Phil Wiggins, Nat Reese Howard Amstrong en Doug Madeod. Op 28 oktober gevolgd door THE NIGHT OF THE GIPSIES: een kleurrijk spektakel met vier fantastische zigeunerorkesten. Vijf avonden achtereen (23 t/m 27 januari)'het mini-festival 'WOMEN GO WILD'. Van dadaïstisch danstheater tot komisch muziektheater, van acrobatisch tot beeldend. Op 9 oktober en 24 februari theaterdiners THEATRE A LA CARTE verzorgd door Restaurant Valentijn. Tussen de gangen door wordt u verrast met optredens van verschillende groepen en solis ten. Op 30 April tenslotte in het Arsenaaltheater de 'TOO LATE NIGHT SHOW'. Een dolkomi sche avond waaraan meer dan zes Nederlandse cabaretgroe pen meewerken. Bestel snel! Dit en nog heel veel meer vindt u in de Uit-gids. Indien u meer dan vijf voorstellingen wilt bezoeken adviseren wij u een abonnement te nemen. U regelt in een keer uw kaarten. U krijgt een flinke korting en u staat nooit meer in de rij. In de Uit-gids leest u hoe u tijdig kaarten kunt bestellen. De Bibliotheek Vlissingen brengt de komende maanden het voorlezen nog eens extra onder de aandacht van het publiek. Voorlezen hoort er namelijk bij, iedere dag\ Van peuter tot puber. Toch komt het nog vaak voor dat ouders pas op het idee komen te gaan voorlezen als hun zoon of dochter aan leesonderwijs toe is. En een nog groter aantal ouders stopt ermee zodra hun kind zelfstandig lezen kan. Waarom? Veel ouders weten met dat ook heel jonge kinderen erg kunnen genieten van voorlezen. En het is duidelijk, dat voorle zen ook de nodige inspanning vraagt. Aan het eind van een drukke dag, wanneer de kinde ren eindelijk aan slapen toe zijn, moet de nodige energie bij elkaar gezocht worden om nog even voor te lezen. Nou ja, even? Nog een bladzijde Een paar bladzijden maar, dat kan natuurlijk niet. En aan het eind van een hoofdstuk wordt onmiddellijk de bladzijde omge slagen. Doorgaan! Kinderen weten van geen ophouden. Zeker niet wanneer keer op keer hun favoriete boekje wordt herhaald. Zo leuk vinden zij .het! Ouders kunnen veel meer ple zier aan het voorlezen hebben als zij bij de boekkeuze ook hun eigen smaak laten meespe len. Dan wordt het gezellig genieten voor twee. Wees dus kieskeurig! Dat baby's naast al het gekir en gekroel van familieleden geme ten van echte zinnen uit een boekje, is begrijpelijk. Maar de stelling van pubers dat voorle zen 'kinderachtig' zou zijn, ligt minder voor de hand. Waarschijnlijk wordt ze dat ingefluisterd door voorlees- onwillige ouders, want voorle zen is alles behalve kinderach tig. Tenminste, als je voor de juiste boeken zorgt. Met een uitgebreide voorselectie per leeftijd helpen de bibliotheken van Vlissingen en Oost-Souburg daarbij. Uw leven lang! woninginrichting HIEUWWE Hobeinstraat 69 telefoon 01184-17919 D/rZM VADER im mom Deze week: JONAGOLD ELSTAR GOLDEN DELICIOUS 20 voor Nu weer op maan dagmiddag geopend 10x15 cm 10x15 cm 10x15 cm Neuwenflii» 35-39. Vtesmgen (t»i nieuwe lacMftawn) Tel 01184-1ZM9 Ootc maandagmiddag geopend Donderdag - vrijdag - zaterdag: B0TERMALSE HOLLANDSE BIEFSTUK 200 gram6.2S RUNDERBAKLAPjES 500 gram11.98 PITTIG GEKRUIDE ROERBAKREEPJES 100 gram2.79 MAGERE RUNDERLAPJES 500 gram9.98 RUNDERHAMBURGERS 4 stuks5.00 Woensdag: MAGER RUNDERGEHAKT I kg9.98 GEHAKT HALF OM HALF I kg7.98 De gehele week: VERS GEGRILLDE KIPROLLADE 100 gram2.98 LIMBURGSE MOSTERDROLLADE 100 gram1.89 PALINGWORST 100 gram1.98 Uit eigen keuken: CHILI CON CARNE Alleen even opwarmen 500 gram 7.98 VVV VLISSINGEN ANWB AGENTSCHAP VLISSINGEN STICHTING VLISSINGEN PROMOTIE van donderdag 9 t/m woensdag 14 juni 1995 Do. 8 juni Buitenhaven, KOFFIEMORGEN 1995, VOOR DAMES OP HET HULPVER- 9.30u. LENINGSSCHIP "ANASTASIS". Toe gang 5,-. Org.: Mercy Ships. Do. 8 juni Arsenaaltheater, CULTURELE 1995, AVOND M.M.V. HET RUSSISCH 19.30 u. ENSEMBLE LEL (TRADITIONELE RUS. VOLKSMUZIEK), VLIJT EN VOLHARDING, HET ZWN MANNEN KOOR EN DANSGROEP DE MACLEE'S. Toegangskaarten a 15,- zijn verkrijgbaar bij de VVV/ANWB Vlissingen, Nieuwendijk 15. Org.: St. Medeburgers Taganrog. Vr.9juni (zaal open 19.30 uur), Wijkcentrum 1995, Scheldebuurt, Verk. Quakkelaarstr., 20.00 u. BINGO VOOR JONG EN OUD. Toe gang gratis. Org.: Scheldebuurt. Vr.9juni Jongerencentrum De Piek, NO IDEA 1995, (HARDCORE) NRA (SCATEPUNK). 22.00 u. Toegang 10,-. Org.: De Piek. Ia. 10 juni 1995, 9.00 -17.00 u. De' Ruyterplein, ROMMELMARKT. Org.: Dhr. Altena, tel. 87000. Datum ovb. Ia. 10 juni Buitenhaven, JONGERENAVOND OP 1995, HET HULPVERLENINGSSCHIP 19.00 u. "ANASTASIS". Org.: Mercy Ships. Ia. 10juni Jongerencentrum De Piek, TROCKE- 1995, NER KECKS (SEMI-AKOESTISCHE 22.00u. NL-TALIGE ROCK). Toegang 15,-. Org.: De Piek. Ia. 10 juni Café De Raayberg, Bergen op Zoom, 1995, NACHTTOCHT BERGEN OP ZOOM - 24.00u. VLISSINGEN: 75 KM. Inschrijfgeld 25,-. Inl. 01184 - 64753. Org.: w.s.v. Willen is Kunnen. lo. 11 juni Café Zeelandia, Hansweert, DAG- 1995, TOCHT HANSWEERT - VLISSIN- 5.30u. GEN: 45 KM. Inschrijfgeld 20,-. Inl. 01184 - 64753. Org.: w.s.v. Willen is Kunnen. lo. 11 juni Atletiekbaan Baskensburg, 2E WED- 1995, STRIJD ATLETIEK VETERANEN. 11.00 u. Toegang vrij. Org.: Atletica. Wo. 14 juni 1995, 18.30 u. Atletiekbaan Baskensburg, AVOND ATLETIEKWEDSTRIJD SENIOREN JUNIOREN. Toegang vrij. Org.: Atleti ca. ledereen kan activiteiten en evenementen voor publicatie in dit blad opgeven tot uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de verschijningsdatum bij de Stichting Vlissingen Promotie, Nieuwendijk 15, tele foon 01184 - 16874, fax 01184 - 17426. Wij weten het ook niet meer, dat rijmen elke week weer. Wij houden het daarom nu maar kort de reklame staat gewoon op het bord. Hebben wij u nu nieuwsgierig gemaakt, dan is het zorgen dat u in de Paul Krugerstraat geraakt. HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN OPLAGE 23.510 Woensdags wekelijks huis-aan-huis in Vlissingen, Oost- en West-Souburg, Ritthem, Koudekerke, Biggekerke, Zoutelande, West- kapelle. In combinatie met DE FAAM, totale oplage 48.710, verspreiding over geheel Walcheren. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant BV. Druk: BV Rotadruk, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: redactie vrijdag 16.00 uur; advertenties vrijdag 17.00 uur; De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1995 | | pagina 3