KLEURENFOTO' 0.19 'O'S Voorjaer 74Jote&en& filat De Bank ziet 't ruim, 1400,- HiONTEL axel BRADERIE MIDDELBURG 15,16,17 JUNI Eenakters in Middelburg OPENING 10KORTING De Bank van Nederland c- organiseert: GROOTSTE MODESHOW GROOTSTE KLEDERDRACHTENSHOW VERSCHOORE BEELD en GELUID Hitpotentie Vorige week woensdag presenteerde de Zeeuwse band Blöf zich op een bijeenkomst van alle filiaalhouders van de muziekwinkelketen Free Record Shop. De Free Record Shop nodig de vier bands uit om een paar nummers ten ge hore te brengen op het hoofdkantoor in Capelle aan den IJssel. Blöf, die als enige van de vier bands een c.d. op de markt bracht zonder steun van een platenmaatschappij, was door de Free Record Shop zelf uitgenodigd. De overige bands waren naar voren geschoven door hun platen maatschappijen. IN ELKE KLASSE VOOR ELKE PRIJS l-UUR FOTOSERVICE STANDAARDPRINT: 0.99 <E PRIJS NT: 9.99 FOTOl VERSCHOORE PZC WEEKBLADEN De stem van een Walcherenaar 3^5 dè Zeeuwse portretfotograaf! Recht t.o. C&A en Blokker 25e JAARGANG NUMMER 23 7 JUNI 1995 Optreden Blöf op feest van Free Record Shop tijdens een trainingsdag van de keten het podium te betre den. Biöf speelde in Capelle aan den IJssel de nummers Ver keerd gedeeld, Duivel in het bloed, Schilder me rood, Laat ste ronde en Wat zou je doen? die alle vijf van de CD Naakt onder de hemel afkomstig zijn. Het optreden tijdens de bijeen komst in Capelle aan den IJs sel zien de leden van Blöf als een belangrijke stap. „Behalve het optreden zijn we ook geïn terviewd voor het blad Free. Dat is in alle filialen gratis ver krijgbaar en betekent voor ons dus een hoop gratis promotie. Daarnaast zitten we hier natuurlijk een stuk dichter bij het vuur", vertelt Peter Slager die ook verantwoordelijk is voor de teksten van Blöf. De reacties van het personeel van de Free Record Shop waren enthousiast. De shopma nagers komen ieder kwartaal bij elkaar om door de bedrijfs leiding te worden voorgelicht. „We doen dit allereerst om de shopmanagers op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van ons bedrijf. Daar naast is er tijd voor de nodige pep-talks, verkooptraining en natuurlijk muziek. Iedere keer spelen er zo'n vier bands waar van wij CD's in de winkels heb ben. De verkopers weten aan wat ze aan de man brengen en dat werkt stimulerend", legt directeur Hans van Breukho ven uit. De leidende man van de Free Record Shop had de CD van Blöf nog niet gehoord, maar reageerde verrast tijdens het optreden van het Zeeuwse viertal. „Het is een leuke band en ze spelen lekkere muziek. Op het moment is Nederlands talige rock in en ik denk dat Blöf zeker hitpotentie heeft". De Zeeuwse band Blöf. Contactlenzen Vanwege de op onze zaak op at onze artikelen Korte Delft 3, Middelburg 01180-41117 In februari presenteerde Blöf- leden Paskal Jakobsen (zang en gitaar), Bas Kennis (piano en zang), Peter Slager (bas en zang) en Henk Tjoonk (drums) hun in eigen beheer uigegeven CD Naakt onder de hemel. De geluidsdrager werd door zowel het publiek als de vak bladen goed ontvangen. Inmiddels zijn er al twaalfhon derd zilveren schijfjes verkocht en is de band regelmatig op Radio 3 te horen. Blöf was ook gevraagd om als Zeeuwse afvaardiging deel te nemen aan het Nederlands Songfesti val maar besloot daarvan af te zien. „We mochten niet mee doen met een eigen nummer en het nummer wat voor ons was uitgezocht was absoluut geen Blöf-nummer", verduide lijkt Paskal Jakobsen. Om meer optredens in den lande te krijgen is de band nu op zoek naar een platencontract. Tjoonk: „Het is inmiddels dui delijk dat we landelijk niet veel kunnen bereiken zonder de steun van een platenmaat schappij. De eerste gesprekken met een geïnteresseerd bedrijf zijn ondertussen al wel gevoerd, maar we stellen ons nog even afwachtend op. We willen natuurlijk een goeie deal sluiten dus maken we geen overhaaste beslissin gen". De c.d. wordt door de band zelf gedistribueerd in voornamelijk Zeeuwse platen zaken. Qe pree Recor(j Shop is het eerste landelijk opererende bedrijf die Naakt onder de hemel in het assortiment van haar winkelketen hebben opgenomen. Om de bedrijfs leiders van de Free Record Shop kennis te laten maken met de muziek die ze verko pen, was Blöf uitgenodigd om Maar liefst zeven Zeeuwse toneelgezelschappen spelen op de zaterdagen 10, 17 en 24 juni eenakters in het Middel burgs Minitheater. De voor stellingen beginnen telkens om 20 uur. De stukken zijn ook gespeeld op het eenakterfesti val in Zierikzee. Het Middelburgs Theater bijt de spits af met Nocturne van Herman Heijermans. Die 10e juni speelt ook de Amateur Comedie Zierikzee De Beer van Anton Tjechov en de theater groep Tussendoor Vlissingen komt met Schemer en Kopzorg van Ad de Bont. Een week later herhaalt het Middelburgs Theater hetzelfde stuk, gevolgd door toneelvereni ging Heer Hendrik uit 's Heer Hendrikskinderen die een uit voering verzorgt van De Koningin van C. van Bokho- Kleurenfoto's al vanaf Hulst 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen Noordstraat 6 (25 m. naast HEMA) Middelburg Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Goes Grote Markt 7 Francois Vervaet en Eric Holm in Tussen de Rails. ven. Toneelvereniging Voor heen de B uit Middelburg zet de voorstelling De Nieuwe Wereldorde van Harold Pinter op de planken en de Zeeuwse Komedie uit Vlissingen heeft Moany's Jongen Huilt Niet van Tenessee Williams in petto. Weer een week later, 24 juni, speelt het Middelburgs Theater twee stukken, namelijk Nocturne van Heijermans en Spiegelbeeld van Josien de Graaf. Toneelgroep Intermez zo (Zierikzee/Goes) staat borg voor een goede uitvoering van Tussen de Rails van Peter Römer. DD© WUfissMgsiP Oplage: 23.510. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage: 48.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18,4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden 01184-84313 (privé 01184-72283). Redactie: Ad Hanneman, 01180-81271 en Ellen Erkens (ai), 01180-81270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. 01180-81215 Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36,4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10,17.00 uur. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, tel. 01184-84000 De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550. Ut voorjaer ang wi in de lucht Goszakken drieve mee stille vlucht en laete ulder inoud nêer op 't zachte gos in de weie wi de koeien zich neervleie die mee 't mooie wêer van et zunnetje geniete en de melk uut d'elders giete aoles schiet wi uut de grond as de beuterblommen bloeie dan zie je 't gos zo me groeie en de veugels vliege in 't rond de meiregen uut de Zeeuwse luchten valt as een zegen op de vruchten 't liekent aol we overdaed a je de natuur zö gadeslaet me a je het wat beter bekiekt ei el lek jaer zun eige tied aoles komt en aoles gaet a je dat noe me verstaet J. de Groot - Ritthem Eens per jaar willen alle bioscopen in Nederland iets extra's doen. Dat gebeurt dit jaar op donderdag 8 juni. Dan kan iedereen voor een 'oortje' (vijf gulden) naar de bioscoop. In deze krant een hele pagina filminformatie met een unieke prijsvraag waarbij allerlei mooie prijzen zijn te winnen. Enkele maanden geleden had ik journalisten van Radio Lim burg op bezoek die met inten se belangstelling het toneel stuk 'Kwarre' vergeleken had den met de oorspronkelijke Limburgse versie. Hun verba zing over het Walchers gold vooral het geluidsvolume. „Ze zeggen altijd dat wij Limbur gers zo zacht praten. Zachte klanken en zo. Maar het Zeeuws is nog veel zachter. Hoe schreeuwen die mensen naar elkaar, bijvoor beeld als ze in boten op het water zijn?" Ik kon alleen maar zeggen dat er hier wel degelijk ge schreeuwd wordt, en dat het Zeeuws met zijn Vlaamse en Franse invloed 'zuidelijker' is dan andere Nederlandse dia lecten. Zelf had ik ooit opge merkt dat je Zeeuwse stem men soms uit de verte al kunt herkennen wanneer je nog geen woorden kunt onder scheiden. Een wat hoge, af en toe ijle reeks klanken, soms in toonhoogte stijgend of langer aangehouden om een bepaal de betekenis mee uit te druk ken. Het lijkt me inderdaad op vreemdelingen bijna mysteri euste kunnen overkomen. In hoeverre dit voor het Wal chers sterker geldt dan voor het overige Zeeuws, is een interessante vraag. Het Axels is bijvoorbeeld veel harder, het West-Zeeuwsvlaams mogelijk nog zachter dan het Walchers. En hoe zit het met verwante dialecten over de grens? Dat is een terrein waarop 'Walchers Plat' nog niet dikwijls is inge gaan. Dat zal in de toekomst misschien wat meer gebeuren, want deze rubriek krijgt er van af volgende week een mede werker bij. Marco Evenhuis uit Souburg is onder andere bekend met diverse buitenlandse dialecten en weet van alles over het dia lect van de zuidkant van Wal cheren. Een goede compag non dus voor de schrijver van 'Walchers Plat' die zelf uit Oöstkappel komt. (Hèhè, toch nog één Walchers woord in dit stukje!). Jan Zwemer Royale jongen, deze leren 'hoekzit'-bank.Genoeg plaats voor uzelf en alle visite. En leer kost bij Mont'el mets meer, zo blijkt! 2-zits °OA T3^ zeeuws-vlaanderen Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur. (let op: zondags gesloten). Tel. 01155 - 62010. Sie Matic Keukenstudio 1e verdieping. Ie, 2e en 3e PinUslerrn gestolen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1995 | | pagina 1