I VERLICHTING TUIN EN GROEN ER IS ALTIJD WAT MOOIS TE DOEN WA PLAI I MC VIJVER De ruimtelijke werking van een ga zon is door geen ander materiaal te vervangen. Een mooi gazon vraagt echter wel de nodige verzorging. In de zomer betekent dat wekelijks maai en en regelmatig voeding geven. Als de conditie van het gazon niet optimaal is, zal zich onkruid kunnen vestigen. Problemen met mos, onkruid en slechte groei hangen nauw samen. Als ze niet snel worden aangepakt, gaat het gazon snel achteruit. Er zijn diverse goede behandelingen mogelijk. Wilt u zonder zorgen van het probleem af? Roep dan de hulp in van een erkend hovenier. Hij kan ervoor zorgen dat het gazon er als nieuw uit komt te zien. Hij heeft niet alleen kennis van zaken maar ook de juiste apparatuur om te mesten, te verticuteren of zelfs... te spitten. Soms is een gazon er namelijk zó slecht aan toe, dat een nieuwe start echt het beste is. Ook kan drainage no dig zijn, bijvoorbeeld bij een gazon op een natte grond. Een gezin met jonge kinderen zal minstens één speelplek willen in richten. Een plek waar bijvoorbeeld een afdekbare zandbak staat en waar lekker gekliederd kan worden. Wat oudere kinderen zullen zich goed amuseren met een schommel. Leg onder een schom mel speciale rub beren tegels, een speel- of grasmat of ander zacht materiaal. Wie vol doende ruimte heeft, kan een com binatie met een speelhuisje en dergelijke aanschaffen. Let hierbij op veiligheidsaspecten. Hou het verder simpel, zodat de creativiteit van een kind geprikkeld wordt. Een speelplek moet niet te ver van het huis afliggen, maar wel enige privacy hebben. Ook kinderen wil len vrij kunnen omgaan met leef tijdsgenootjes. Een haag is al vol doende om 'permanent toezicht' vanaf het terras of vanuit het huis te voorkomen. Planten die in de buurt van een speelplek geplant kunnen worden, zijn planten die tegen een stootje kunnen: - Alle laagblijvende/bodembedek- kende vaste planten zoals hoorn- bloem, vrouwen mantel, Heuchera, maagdenpalm, Pa- chysandra e.d. -Compacte, houti ge planten zoals dopheide (Erica), struikheide (Calluna), te combine ren met siergrassen. - Bodembedekkende coniferen zo als Microbiota, Juniperus commu nis 'Green Carpet', Juniperus hori- zontalis 'Blue Chip' (blauwgrijs) en Taxus baccata 'Repandens'. - Bodembedekkende, groenblijven- de heesters zoals Cotoneaster dam- meri 'Mooncreeper', vol rode besjes. Geen tuin zonder terras. Na gedane arbeid is het immers goed rusten. Zelfs in een 'kleine tuin is nog wel een hoekje te vinden voor een zit- plek. Daarbij bepaalt u zelf wat u be langrijk vindt. Wilt u in de och tendzon, de avondzon of juist een beetje in de schaduw zitten? Wilt u lekker luw of juist iets meer in de wind zitten? Terrassen zijn vaak dicht bij huis, meestal (niet echt verrassend) tegen de achtergevel aan. Hoe en waar u het ook aanlegt, een ter ras moet in ieder geval goed be reikbaar en voldoende besloten zijn. Met (groenblijvende) beplan ting is daar veel aan te doen. Kies verder een verharding die harmo nieert met het huis. Dat kan hout zijn, maar ook natuursteen, beton of gebakken klinkers. De verhar ding moet bovendien functioneel zijn. Zo mogen tuinstoelen niet wiebelen of wegzakken. Een on geluk zit immers in een klein hoek je. Grind, schors of schelpen zijn om die reden alleen geschikt voor zware, permanente tuinmeu belen. Als het terras niet helemaal naar uw zin is, denk dan eens na over een andere inrichting. Vraag advies en een prijsopgave aan een erkende hovenier. Deze vakman kan mooi straatwerk leveren. Daarnaast weet hij precies welke ondergrond het beste is. Een terras is een rustpunt in de tuin. Letterlijk maar ook in ruimtelijk opzicht. Gebruik daarom niet te drukke patronen of opzichtig ge kleurd materiaal. Een opvallend terras kan wel mooi zijn, maar vraagt dan in elk geval om een rus tige beplanting. Planten die heel goed in sierpotten op het terras geplaatst kunnen wor den zijn: - Mooie, groene bladplanten zoals Hosta's, siergrassen, Buxus-vor- men, 'vetplanten' zoals Aeonium en huislook, varens, Artemisia's (grijs blad) en klimop. - Bloeiende heesters zoals horten sia's (Hydrangea macrophylla), ko- gelbloem (Cephalanthus), Pieris, Enkianthus en Fothergilla. - Bloeiende vaste planten met een mooi blad zoals Geraniums, he melsleutel, Dicentra en Euphor bia's. - Kuipplanten, w.o. bijna winter harde soorten zoals Agapanthus, laurier, Camellia en Rhaphiolepis. Buitenverlichting verovert de tuin. Naar functie zijn er drie typen te onderscheiden: bevei- ligingslicht, oriëntatielicht en sfeerlicht. Bij de eerste ligt het accent op beveiliging. Onge node gasten hebben een hekel aan licht. Beveiligingslicht mag dan ook gerust wat feller zijn. Oriëntatielicht daarente gen dient ervoor dat men zijn weg kan vinden en mag daar om niet verblinden. Zo worden paden en niveauverschillen het beste aangelicht door afge schermde lichtbronnen die hun licht omlaag werpen. Aan en bij het huis is zowel behoef te aan licht ter beveiliging als voor oriëntatie. Aangesloten op een infraroodstraal of een bewegingsmelder gaan lam pen incidenteel branden. Dat is bijvoorbeeld praktisch bij de deur. Als bewoner kun je ge makkelijk het sleutelgat vin den terwijl bezoekers met slechte bedoelingen erdoor worden afgeschrikt. Sfeerver lichting tenslotte wordt toege past om een object of planten groep aan te lichten. Dat kan gebeuren met een spot waar van de lichtbundel geen hin der mag veroorzaken. Een combinatie met oriëntatielicht is goed mogelijk. Verlichting dient in de eerste plaats func tioneel te zijn. Een sobere vormgeving verdient de voor keur, tenzij het om antieke mo dellen gaat. Designverlichting past zowel bij moderne als bij antieke stijlen. Kies bij voor keur alle buitenverlichting in dezelfde stijl. Een (muur)fontein, murmelende watersteen of kleine waterloop kan op elke plek in de tuin worden ge maakt. Vloeiend water maakt geen spetterend geluid, een fonteintje wel. Een waterpompje kan hierop ingesteld worden. De keus is wat dat betreft aan u. Maak zo'n ele ment in elk geval in de buurt van een terras of zithoek. Het is leuk om naar bewegend water te kijken. Voor een waterelement is niet veel ruimte nodig. Zelfs op een balkon kan iets worden aangelegd. Voor het elektrische pompje dient een druipwaterdichte aansluiting in de buurt te zijn. Een erkend installa teur moet deze elektrische voorzie ning voor u aansluiten. 12 DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 7 juni 1995 MOOI GAZON Het is weer zomer. Heerlijk! U heeft weer tijd om volop te genieten. De tuin vraagt immers niet zo veel werk in de zomer. U kunt op uw gemak genieten van geurig ruikende rozen en van de vrolijk fladderende vlinders rond de marjolein. En u kunt het dierenleven in en om de vijver bespieden. Lui achterover leu nend in een gemakkelijke tuinstoel stelt u vast dat thuis recreëren nog zo gek niet is. Nu is er altijd wel wat te verbeteren of aan te vullen in uw tuin. Planten gekweekt in een pot kunnen bijvoor beeld ook 's zomers de grond in. Een saaie plek is zo snel opgevuld. De hovenier kan u hierbij adviseren. Vaste planten zijn de kleurmakers van de zomertuin. Tus sen juni en september bloeien de meeste: PhloxAchillea, Salvia, ridderspoor, monnikskap en vele, vele andere. Om uw keus te bepalen ver dient het aanbeveling om open tuinen te bezoeken en tijdschriften en boeken door te bladeren. Noteer welke planten u aanspreken. Dat vergemakkelijkt de keus bij een tuincentrum of kwekerij. Vaste planten die zijn gekweekt in een pot laten zich ook in de zomer prima planten. Geef ze wel wat extra water in het begin. Op het steeketiket staan belangrijke gegevens zoals wel of geen zon, type grond, droog of vochtig en bloeitijd. Van veel vaste planten blijven de bloemen mooi op water. Een groot aantal is dan ook te koop als snij bloem. Maar bloemen uit eigen tuin hebben hun eigen charme. Al gaat het maar om kleine boeketjes. Het mooiste blad heeft vrouwenmantel (Alchemilla mollis). Het is lindegroen en zacht behaard en het mag in geen tuin of boeket ontbreken. Na de bloei wel terugknippen. beste tijdstip om bloemen te snijden is 's ochtends. Gebruik een scherpe snoeischaar en xet de stengels direct in het wa ter. Bij het schikken snijdt u ze met een scherp mes op lengte. Verwij der blad dat onder water zou ko men. Gebruik snijbloemenvoedsel in de juiste dosering. Hartje zomer is de tijd om tweejarige planten te zaaien zoals vingerhoeds kruid, toorts, damastbloem, stokroos, scharlei enzovoort. Onder natuurlijke omstandigheden zaaien ze zich zelf uit. 's Zomers zijn hun zaden rijp. In het najaar kunnen ze ook als plant worden gekocht. Violen, madeliefjes en vergeet-mij-niet zijn te koop in zo wel voor- als najaar. Voor een mooie afscheiding die toch luchtig aandoet kunt u kiezen voor houten latwerkelementen. Ze kunnen tussen palen worden bevestigd en la ten zich goed begroeien door klim planten als blauwe regen, clematis, kamperfoelie of de bijzondere, zéér fraaie en heerlijk geurende Akebia qui- nata. Klimop kan natuurlijk ook en is bovendien wintergroen. Maak uw keuze uit lampen die branden onder donkere omstandigheden. Be kijk vooraf zo veel mogelijk modellen. Wie zelfs geen ruimte heeft voor de kleinste vijver, hoeft het toch niet zon derwaterplanten testellen. Een water dichte schaal, bak of ton is immers heel geschikt als minivijver. Drijvende waterplanten zoals kikkerbeet (Hydro- charis), watergentiaan (Nymphoides) en miniatuurwaterlelie hebben al aan een waterdiepte van 20 cm voldoende. Een moerasbak maken kan ook. Moe- rasplanten hebben graag natte voeten. Planten die de hele zomer bloeien zijn: watermunt (Mentha aquatica), klein ste lisdodde (Typha minima), Lobelia cardinalis (prachtig rode bladeren en bloemen), wateraardbei (Potentilla palustris) en maskerbloem (Mimulus). Prachtig groen-rood-wit gevlekt blad heeft Houttuynia cordata Chamele on WATER ALS KIJKELEMENT

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1995 | | pagina 12