Zuid-west 7 op zoek naar wedstrijdsurfers Jansbrug 'aanwinst voor stad' Cruise moet profvoetbal voor Zeeland dichterbij brengen Cursus Cafébedrijf ƒ295,- Landbouwmaatschappij honderdvijftig jaar Nachtmarkt in Goes Puzzelen en winnen De winnaars KRUISWOORDPUZZEL KENNISMAKINGSWEEKEINDE SURFCLUB Het wedstrijdsurfen is in Zeeland nog een ondergeschoven kindje. Van de 150 leden van de surfclub Zuid-West 7, de enige surf- vereniging in Zeeland, doen er slechts der tig mee aan de competitie. Om wat meer ruchtbaarheid aan het wedstrijdvaren te ge ven en om nieuwe leden te werven heeft Marco Boone, bestuurslid van de club, in samenwerking met het Sporthotel in Arne- muiden een kennismakingsweekend in het leven geroepen. Theorielessen, praktijk op het water, een wedstrijd en een barbecue zijn de ingrediënten van de introductieda gen die zaterdag 21 en zondag 22 augus tus plaatsvinden aan het Veerse Meer. *t\1 H Materiaal Gewonden Wie de oplossing van de puzzel goed heeft en op een briefkaart opstuurt kan één van de aantrekke lijke prijzen winnen. Het Zeeuws Museum en het Maritiem Restaurant Arsenaal zijn de gulle gevers van de prijzen. Woensdag 18 augustus 1993 DE FAAM - DE VLISSINGER 13 mondeling of schriftelijk Zuid-west 7 is de enige Zeeuwse surfclub. Een groepje van zo'n dertig freaks vaart regelmatig wedstrijden. Dit seizoen komt de kampioen voort uit twaalf kracht metingen, die op verschillende vaarwaters in Zeeland gehouden worden. Om de club in de kijker te zetten en zo meer deelnemers voor de competities te winnen is het idee van een kennismakingsweekend ontstaan. De Middelburger Mar co Boone is de initiatiefnemer. Het bestuur van de surfclub liet hem de vrije teugel. Boone, in het dagelijks leven HEAO-student, bekent dat zijn hobby is ontaard in een verslaving. Om het beno digde geld voor zijn surfmateriaal bijeen te sparen, werkt hij in de zomermaanden 's nachts als taxichauffeur Tijdens het kennismakingsweek end krijgen de cursisten uitleg over de verschillende vormen van surfen in competitie-verband. Het wedstrijdsurfen kent vier ver schillende disciplines. In de Cour- se Race wordt in een patroon gevaren waarin alle rakken aan bod komen. Boone: „Die varen we het meest omdat er niet altijd genoeg wind is". Een andere vorm is de slalom, waarbij constant heen en weer gevaren wordt tussen twee boeien. Dit onderdeel vergt minder tactiek, volgens Boone. „Vooral de start is belangrijk". De slalom wordt meestal gevaren bij windsnelhe den vanaf kracht vier, tenzij er een marathon op het programma staat. Tijdens deze uithou dingstest wordt er een afstand van zo'n veertig kilometer afge legd, bijvoorbeeld van de Schots man naar Geersdijk en terug. De Het staat vast dat nu en in de toe komst altijd vestigingseisen gelden Behaal daarom bij de specialist de Rijkserkende horecadiploma's Wordt vakman/vrouw of zelfstandig café-restau ranthouder c.q kantinebeheerder in de nog steeds groeiende bedrijfstak horeca Half september starten de cursussen café. restaurant- en handelskennis hore cabedrijf weer in 65 plaatsen, dus ook bij fingen zodat u een eigen bedrijf kunt u in de buurt Een vooropleiding Is niet starten 100% subsidie is mogelijk IM'i.'.liWiWJfrM vereist en u doet begin 1994 exa men onder toe zicht van het Ministerie van Economische Zaken en WVC Ook na het behalen van het diploma blijft 't Vom u begeleiden via de afdelin gen Horeca Administraties en Bemidde- BELVOOR STUDIEGIDS 033-806060 HORECA ABC Op 31 augustus is het precies honderdvijftig jaar geleden dat de Zuidelijke (toen nog Zeeuwse) Landbouwmaatschappij werd opgericht. De ZLM houdt ter ge legenheid van dit jubileum een officiële herdenkingsbijeenkomst in de Grote Kerk te Goes, met als hoogtepunt het bezoek van ko ningin Beatrix, beschermvrouwe van de ZLM. Zij ontvangt uit han den van ZLM-voorzitter H.C. van der Maas een speciale uitgave van het jubileumboek 'Werken aan morgen'. man van Landbouw, Natuurbe heer en Viserij een toespraak. Ongeveer achthonderd leden van de ZLM en overige gasten zijn uitgenodigd om de herdenkingbij eenkomst bij te wonen. De bij eenkomst wordt gehouden op dinsdag 31 augustus vanaf 13.30 Na de herdenkingstoespraak door de algemeen voorzitter van de ZLM houdt ook minister Buk- De ZLM organiseert op vrijdag 3 september een taptoe op de Gro te Markt in Goes. Hieraan nemen vier showkorpsen deel, waaron der drie van internationale naam en faam: Advendo uit Sneek, DVS uit Katwijk en KG uit Leiden. De taptoe duurt van 20 tot onge veer 23 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. laatste surfvorm is de wave performance - in het Nederlands het best vertaald als kunstenma kerij. „Dat soort wedstrijden va ren we bijna nooit vanwege het gebrek aan wind èn omdat we geen deskundige en onafhankelij ke jury voor dit onderdeel heb ben", legt Boone uit. Het wedstrijdsurfen kent geen handi caps zoals bij het zeilen. Voor deelname aan de wedstrijden van Zuid-west 7 wordt geen limiet gesteld aan de grootte van het zeil. De surfers mogen dat zelf bepalen. Het grootste obstakel bij deze watersport is volgens Boone dat Een aanwinst voor Middelburg. Zo noemt C. van Belzen, mede directeur van constructiebedrijf Hillebrand bv, de voetgangers brug die zijn werknemers in hoog tempo hebben geproduceerd. De Jansbrug, die de Turfkaai ver bindt met de parkeerkelder aan de Kousteensedijk, wordt vrijdag 20 augustus geopend en werd maandag naar de plek van be stemming vervoerd. Van Belzen is tevreden met de brug: „De architect, Ben Gillis sen, heeft er iets moois van ge maakt. De brug is vrijdragend en is opgebouwd uit twee gebogen buizen met aan de onderkant trekstangen. Het zou eenvoudi ger en goedkoper zijn geweest als hij in het midden zou steunen, maar dit ziet er veel beter uit." De uitvoerder heeft het ontwerp op kleine punten gewijzigd. „De architect maakt de hoofdbereke ningen. De details vullen wij zelf in. Wij hebben bijvoorbeeld de leuning aangepast. Die zou eerst uit hout zijn, maar is nu van roestvrij staal gemaakt. Dat is duurder en moeilijker te bewer ken, maar wel mooier. Bovendien was de leuning eerst uit één stuk, maar ais je er dan eens tegen aan hangt of op gaat zitten, buigt hij door. Dus hebben we nu op een aantal plaatsen staanders aange bracht." De leuning is verder bijzonder omdat de verlichting in het staal is verwerkt. „Dat was best moei lijk. Maar die brug is een strak ontwerp en als je daar dan een lichtmast opzet, is je hele zicht weg. Dus hebben we de verlich ting in de buis gestopt. Die moet natuurlijk aan allerlei normen vol doen -ze moet vandalisme- bestendig zijn en onder alle weersomstandigheden moet je de lampjes kunnen vervangen- en dat vergt heel wat aandacht," vertelt Van Belzen. Hoewel de brug met zijn lengte van 46 meter en een gewicht van 30 ton een van de grootste ob jecten is die Hillebrand ooit heeft gemaakt, koos het bedrijf ervoor Vrijdag 27 augustus om 20.30 uur opent wethouder 't Hart de Goese Nachtmarkt. De markt, die dit jaar voor de vijfde keer wordt georganiseerd door de af deling midden en noord Zeeland van de centrale vereniging voor de ambulante handel, duurt tot zaterdagmorgen 1 uur. Op de markt, die uiteenlopende food- en non foodprodukten aan biedt, zullen tien standwerkers tussen de stille kramers hun pro- dukten met welsprekendheid en overtuigingskracht aan de man proberen te brengen. Verder lo pen aanwezigen de kans fruit, bloemen en leverworst voor een derde van de marktwaarde te kunnen kopen. De sfeer op de nachtmarkt zal voor een deel worden bepaald door de nostalgi sche gaslampen waarmee meni ge standhouder zijn kraam versierd. Directeuren M. Hillebrand (links) en C. van Belzen bij de maquette van de Jansbrug. de brug in zijn geheel in de werk plaats te maken. „Dat kon net. Binnen ben je tenminste niet af hankelijk van het weer. Boven dien, als je ter plaatse werkt, krijg je problemen met het stralen en spuiten van het materiaal. Omdat je boven water zit, moet je dan alles afschermen." Een factor van belang bij de pro- duktie was de tijdsdruk waaron der gewerkt werd. Van Beizen: „Half juni hebben we de op dracht gekregen en half juli ont vingen we van de gemeente al een uitnodiging voor de opening. Dan heb je geen enkele speling. Bovendien zit je in een vakantie periode met het risico dat de le veranties vertraging oplopen. We hadden dan ook een strakke planning: vier tot acht mensen hebben er continu aan gewerkt." Voor het transport van de brug moest maandag een van de mu ren van de werkplaats gedeelte lijk worden weggehaald. „Dat is minder ernstig dan het lijkt, hoor." Ook een hek op het bouw terrein moest eraan geloven. En onderweg zijn verkeersborden, vangrails en stoplichten voor het in totaal zestig meter metende gevaarte verwijderd. De volgende dag is begonnen met het plaat sen en monteren van de brug, het aanpassen van de bestrating en de bevestiging van de leunin gen. Als burgemeester C. Rutten de brug vrijdagmiddag officieel opent zal het totaal er volgens Van Belzen, ondanks de tijds druk, piekfijn uitzien. Pieper - In de periode 24 juli 1993 t/m 30 juni 1993 zijn de nav volgende voorwerpen aangege ven bij de politie Middelburg: cheques; witte envelop inh.: 2 fo to's; identiteitsbewijs van een Belg; pieper (Super Guard); auto radio; kinderjas, rood met ro ze/groene bloemetjes; portemonnee, zwart inh.: geld, Cz pas en sleutel; portemonnen, inh.: giropas, geld en sleutel; por temonnee, zwart inh.: geld; gou den damesring (inzet briljantje); trouwring (inscriptie trouwda tum); goudkl. schakelarmband; div. sleutels; fietszadeltas, (mod: driehoek) inh.: koplamp ach terlicht; tienertoerkaart trein abonnement; herenhorloge, dou blé met bruin bandje; bromfiets- verz. plaat. Babyflesje - Op 6 augustus 1993 zijn bij de politie Middel burg door MAXIS Middelburg de navolgende voorwerpen ingele verd: nylon boodschappentas; zak aardappelen; paraplu, paars/rose/groen/blauw; paraplu, rood/bruin/groen; kinderjas, groen met rose voering; witte sweater met opdruk; kindersok, geel; 1 pakje cocosthee; petje, groen; kinder haarspeld; linnen tasje "Vanessa"; plastic regen kapje; babyflesje; kinderzonnebril, rood; sleuteletui incl. sleutels; sleutelbos (6); elastiek voor in het haar met rose hartjes; bruine portefeuille met inhoud; blauwe portemonnee met inhoud; gouden herenzegel ring; zilveren hangertje; zilveren ring; zilveren oorring. Neusspray - Op 23 juli 1993 zijn bij de politie Middelburg door MAXIS Middelburg de navolgen de voorwerpen ingeleverd: rieten fietsmand; rechter gymschoen tje, mt. 30, rood, merk "Beau Coupe"; papieren zakje met 2 kaarten "Groeten uit Middel burg"; roze handdoek; kinderpet je, geel/blauw/rood/groen bestreept, opschrift "Ini Mini Ma- nimo"; zakdoek; briletui, grijs met groen opschrift "Optik Klütter- man; drinkbeker "Fido Dido"; 1 paar zwarte schoenen (oud, laag model met riempje en zilveren gesp); baby-lakentje (molton), wit met blauwe olifantjes en gele beertjes; 1 mintgroen baby-sokje, badstof, met witte stippen (zool); wit zonnehoedje (baby); wit zon- nehoedje (baby) met paars/groen/gele strikjes; 1 flesje bier, merk "Schwarze Weisse"; babyflesje, merk "D.A."; kinder parapluutje, rood/wit/groen, "Turtles"; deel van "spin", 1 "touwtje"; kinderzonnebril, paars; kinderzonnebril, groen/wit/oranje; kinderzonnebril, div. kleuren, met rood koordje; 1 mazda-sleutel aan leren label; 1 goud/zilverkleurige oorbel (clip); goudkleurige zonnebril, groene glazen, vliegeniersmodel, merk "Ray Ban"; fietsstleutel (2x); "Assa'-sleutel nr. 7453; "Axa"- sleutel nr. A7668; 2 fietssleutels aan ring, 1 x nr. 42s; haarspeldje, blauw/rood/zwarte lintjes; au tosleutel aan ring, nr. 105; kinder- port., oranje/paars, geen inh., opschrift "Neon Kid" en (zelf ge schreven) Olaf v. Wijk; rood speelgoedautootje, zeer klein mo del; neusspray, Rhinocort 50 Astra; pasje Ned. Ski Ver., ongel dig, t.n.v. J.J. Goedhart; broche, hertjes, blauw met goud; gouden armbandje, vlechtmotief; zilveren armbandje, vlechtmotief; zilver kleurige ring (dames); gouden armbandje, vlechtmotief; horloge, zonder band, quartz, zwart, mo del "duikers" (zeer oud); dames horloge, goudkleurige ronde klok, Seiko, bruin leren bandje; dames horloge, zilverkleurig klein klokje met blauwe achtergrond, merk "Zentra", "oorspronkelijk" wit bandje; dameshorloge, quartz, di gitaal, rond klokje, goud/zil ver/zwart met gedraaid bandje. Bankpas - In de periode 31 juli 1993 t/m 6 augustus 1993 zijn de navolgende voorwerpen aan gegeven bij de politie Middelburg: 5NS bankpas; bankbiljetten; eesbril (look-over); damesbril, goudkl. met voorzetglazen; noti tieboekje; plastic tas inh.: schel pen; dameshorloge, kleur blauw met zilverkl. band; damesvest, mouwloos, kleur bruin; dames- hemd, kleur wit; regenbroek, d. blauw veelkleurige regenjas; Italiaans paspoort rijbewijs; portefeuille t.n.v. Rescher; port- feuille blauwe map inh. rijbe wijs; portefeuille t.n.v. Bossmanns; gouden ring met saffiertje; goudkl. oorring; gou den oorringetje; gouden schakel armband; wit briljantje; div. sleu tels; damestas, kleur zwart. Dieren: kat, grijs; grasparkiet, groen; Chinese kwartel, zilverkl.; hond, Yorkshire Terrier. het materiaal erg duur is. Een nieuw zeil kost al gauw zo'n der tienhonderd gulden. Daarnaast komen er constant nieuwe pro- dukten op de markt die de zeil planken sneller maken. Boone: „Er zijn nu zelfs al holle planken. Zij hebben een kilo minder massa waardoor de plank sneller wordt". Op het kennismakings weekend kan het nieuwe mate riaal bekeken en getest worden. Gezelligheid staat hoog in het vaandel bij de surfclub. Boone: „Hoewel het een lekker gevoel is om nummer één te zijn willen we een beetje van het streef-imago af. Natuurlijk moet er iemand eer ste zijn maar voor ons staat ge zelligheid voorop. Nadat we gevaren hebben komen de sterke verhalen over hoe de race is ver lopen. Een soort visserslatijn is het." Cursisten kunnen zich tot 10.30 uur op zaterdag 21 augustus in laten schrijven. Er wordt een klei ne bijdrage gevraagd voor de bar becue. Overnachten is op eigen gelegenheid mogelijk op camping de Witte Raaf. Het lijkt er op dat profvoetbal in Zeeland geen utopisch verhaal meer is. De werkgroep FC Zee land heeft 'al' 1,2 van de vereiste 1,5 miljoen binnen. „Sponsors staan uiterst positief tegenover ons streven", meldt Bob van Lae- re, één van de kartrekkers voor betaald voetbal. Betaald voetbal en de mogelijk heid die het biedt is een van de drijfveren van de Party Cruise Zeeland Tour 1993 die vrijdag 20 en zaterdag 21 augustus vanuit de havens van Vlissingen en Ter- neuzen van stapel loopt. Behalve de artiesten en bands die op het schip Catamaran Castle optreden is een belangrijk deel gewijd aan de lobby tussen ondernemers. Zonder lobby, zo meent de werk groep die weer profs op een Zeeuws veld wil laten voetballen, is er geen geheel te smeden tus sen (toekomstige) sponsors. En een vriendschappelijke band is broodnodig, zo leerde het verle den dat een debacle opleverde voor de VC Zeeland in Vlissingen. In een vorige week huis-aan-huis bezorgd blad dat feestgangers voor de party cruise moet wer ven wordt pagina groot uit de doeken gedaan waarom juist nu profvoetbal in Zeeland moet wor den geïntroduceerd. Behalve het feit dat er 'nog maar' drie ton ontbreekt om een serieuze start te maken, wordt ook de huidige recessie als drijfveer genoemd. In het blad werft de werkgroep: „Als het mogelijk is om in een tijd van economische recessie toch op een gezonde manier een be drijf op te starten, dus ook een voetbalbedrijf, is het vrijwel zeker dat de onderneming zal slagen; het kan immers bij ommekeer al leen maar beter gaan". In het blad is verder een coupon opgenomen waarmee de lezer al vast kenbaar kan maken wSt hij/zij wil. De voetballiefhebber krijgt een aantal mogelijkheden aangeboden. Die variëren van een seizoenskaart onoverdekte tribune -85- f 150,-, tot lid wor den van de businessclub -85- f3.500,-. De cruise is een herhaling van vo rig jaar. Ook toen voeren feest vierders tot in de kleine uurtjes over de Westerschelde. Dit jaar is Ruth Jacott uitgenodigd en ver der speelt de pianiste Yvonne van Dam op één van de dekken. De bekende Zeeuwse bands Despe rado en Dezz proberen de danslustigen te behagen. Wie meer wil weten over de geschiedenis van Zeeland kan niet heen om het Zeeuws Mu seum. Daar is veel te zien. Lo gisch dus dat we met enige trots aan de winnaars kaartjes aanbieden voor een gratis be zoek aan de zalen die zijn on dergebracht in het Abdijcomplex in Middelburg. Overigens toont het museum momenteel een wel heel bij zondere tentoonstelling. Onder de titel 'In naam van Oranje - een Camer Tapijten' hangen er zes unieke wandtapijten die de strijd van de Zeeuwse water geuzen tegen de Spanjaarden verbeelden tijdens de Tachtig jarige Oorlog. Ze vormen - als trots van Zeeland - een histo risch document, ooit gemaakt in opdracht van de Staten van Zeeland. Ze dienden als opvro- lijker in de verblijven van de Prins van Oranje in het Abdij complex. Het Arsenaal complex her bergt niet alleen een Maritiem Attractie Centrum. Er is ook een restaurant gevestigd waar de gast zich tegoed kan doen aan kostelijke spijzen. Er wordt een lunch aangeboden en da gelijks heeft de chef een leuk menu samengesteld, waarvan ook de man of vrouw met de smalle beurs kan genieten. De De oplossing van de puzzel dient maandag 23 au gustus in ons bezit te zijn. Het adres: PZC Weekbla den, t.a.v. de redactie Postbus 5017, 4330 KA Middelburg). gastronoom kan er overigens zelf bepalen wat hij neemt en de drank wordt er eveneens op basis van zelfbediening aange boden. Het is wel de bedoeling dat de spijzen die bij het buffet zijn opgehaald nog even wor den afgerekend. Een winnaar van deze puzzel hoeft dat ove rigens niet. Hij of zij krijgt een tegoedbon thuisgestuurd om met twee personen een lekker menu te gaan verorberen bij het Maritiem Restaurant Het Arsenaal. Uiteraard hoort er een drankje bij. P&P 1400 73 1 4 53 63 72 24 6 3 59 54 7 8 26 1 0 11 De winnaars van vorige week zijn: 2 Kaartjes voor het Zeeuws Museum - M.J. Wielemaker uit West- Souburg. Etentje voor 2 personen in Maritiem Restaurant Ar senaal - J.A. Westerbeke uit Westkapelle. Omslag van het boek Overigens is van deze tapijten een boek uitgegeven. Dr. C.A. van Zwigchem verhaalt in het boek de geschiedenis van de wandtapijten die kortgeleden zijn gerestaureerd. Het boek is onder meer bij het Zeeuws Mu seum te koop en draagt de titel 'Zes unieke wandtapijten: strijd op de Zeeuwse Stromen 1572-1576'. Welk winwoord komt er in het balkje? HORIZONTAAL: 1 vogel; 8 serpent; 12 kijken; 13 dun; 14 paarde- slee; 16 dichting; 17 terras; 18 beryllium; 19 schutsluis; 21 eerstko mende; 22 steekvlieg; 23 sleepnet; 24 benaming; 26 onbehouwen; 28 opkoper; 29 stuk stof; 30 hoofddeksel; 32 kledingstuk; 34 zwart paard; 36 inhoudsmaat; 38 dwaas; 39 sint; 41 bacon; 42 roofdier; 44 namelijk; 45 onwrikbaar; 47 uitroep; 49 insekt; 51 bezieldheid; 53 deel van Azië; 56 omhulsel; 58 projectiel; 60 onbezonnen; 61 kwe king; 63 lokspijs; 64 stad in Duitsland; 66 muzieknoot; 67 plaaggeest; 68 nummer; 69 bedenking; 70 afgebakende ruimte; 72 voorz.; 73 fris; 74 vrl. dier; 76 voornemen; 77 terechtwijzing. VERTIKAAL: 1 drank; 2 naschrift; 3 wandversiering; 4 veelprater; 5 rancune; 6 boom; 7 voegw.; 8 tennisterm; 9 stuk hout; 10 hoewel; 11 bendenoorlog; 13 bladplant; 15 spoorstaaf; 17 edelknaap; 18 spook; 20 deel v.e. boom; 22 plattelandsgemeente; 23 val; 25 heldendicht; 26 schuifbak; 28 en dergelijke; 30 gebroken getal; 31 onderwerp; 33 kunsttaal; 35 grootvader; 37 Roemeense munt; 40 priesterkleed; 43 toespraak; 46 langzaam; 48 oorzaak; 50 bedwelming; 52 chem. sym bool; 54 rivier in Duitsland; 55 oude lengtemaat; 57 ontwerp; 59 ge bak; 61 handelskorting; 62 langzaam; 65 oogholte; 66 flink; 69 ho ningdrank; 70 door; 71 halfmudsmand; 73 voorzetsel; 74 pers. vnw.; 75 vogelprodukt. Lopend Buffet bij Maritiem restaurant het Arsenaal Oplossing Puzzel week 32 HORIZONTAAL: 1 trijp; 4 haast; 8 haas; 12 eed; 13 dam; 14 um; 15 leer; 17 kelim; 19 slee; 20 tover; 22 dogma; 24 bot; 25 die; 27 bodem; 29 zetel; 32 port; 34 label; 36 raai; 38 Ede; 39 lijk; 40 kas; 41 reus; 43 liter; 45 wens; 46 kopie; 48 ravijn; 50 bob; 51 fez; 53 peper; 55 heler; 58 Amor; 60 lepel; 62 roze; 64 roe; 65 dal; 66 mei; 67 melk; 68 bende; 69 nest. VERTIKAAL: 1 telg; 2 ree; 3 ijdel; 5 ader; 6 aal; 7 smid; 9 aula; 10 are; 11 snel; 16 robot; 17 ketel; 18 model; 19 smeer; 21 vod; 23 git; 26 opera; 27 breuk; 28 malie; 29 zeker; 30 laken; 31 Lisse; 33 ode; 35 bijt; 37 aan; 42 sober; 43 libel; 44 rafel; 45 wijzer; 47 pop; 49 vel; 52 warm; 53 poel; 54 rede; 55 held; 56 Rome; 57 geit; 59 moe; 61 pan; 63 zes. Winwoord: AARDAPPELVELDEN

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1993 | | pagina 41