ALGEME van het Straatfestival TELEFOONNUMMER Straatfestival Vlissingen EHBO VERBODEN AANVANGSTIJDEN In deze krant vindt u alle aanvangstijden. Wij proberen deze aan te houden. Mocht dat door onvoorziene omstandigheden niet luk ken, dan informeren wij u daarover op de programmaborden die u vindt bij de info- stand en op de locatie. CONSUMPTIES TOEGANGSKAARTEN EN RESERVEREN Het overgrote deel van het programma van het Straatfestival is gratis toegankelijk. Voor de concerten klassieke muziek in de St. Jacobskerk wordt entree gevraagd. De gehanteerde entreeprijzen treft u hieronder aan. PASSE-PARTOUT EXTRA KORTING PARKEREN BUS-TREIN-BOOT BESTELBON FESTIVALKRANT 1993 Steeds vaker worden wij benaderd met de vraag of u de festivalkrant ook thuis kunt ont vangen. Dat kan. Als u bij de info of bij de Culturele Raad Vlissingen (Postbus 5105, 4380 KC Vlissingen) uw naam en adres achterlaat. De lezers van De Vlissinger en De Bevelander kunnen zich deze moeite besparen want deze krijgen de krant in de tweede week van juli automatisch in de bus. Het overgrote deel van het programma is gratis toegankelijk. Dat kost veel geld. Voor een deel wordt dat bijeen gebracht door sub- sidiënten en sponsors. En hoewel er dit jaar weer een stijgende lijn in de subsidiëring van het festival zit, het Ministerie van W.V.C. heeft de subsidie dit jaar al verhoogd, de Provincie Zeeland volgt waarschijnlijk volgend jaar, is deze totale bijdrage niet toereikend. Om de recette-derving dit jaar te compenseren en om het festival op het huidige niveau te kunnen continueren doet de organisatie dit jaar een beroep op het publiek. Bezoekers en bedrijven kunnen hun waardering voor het festival laten blijken door 'vriend' te worden van het festival. De bijdrage voor perso nen bedraagt 50,0G; voor bedrijven 500,00. Meer geven mag natuurlijk ook. Vrienden van het festival ontvangen: - tweemaandelijks een nieuwsbrief (het eerste nummer verschijnt half juli); - twee gratis toegangskaarten (personen)/ 20 gratis toegangskaarten (bedrijven) voor concerten met entree naar keuze; - voorafgaand aan het festival wordt per post tevens het affiche, de festivalkrant en het speciaal voor het festival gemaakte 'vriendenspeldje' toegestuurd. Verder wordt speciaal voor de vrienden tijdens het festival een bij zondere activiteit georganiseerd. Vrienden van het festival kun nen zich aanmelden op telefoonnummer: 01184-15244 of gebruik maken van de aanmeldingsbon hieronder. Ja, ik steun het Straatfestival Vlissingen en stort mijn bijdrage op Amrobank 46 10 70 774 t.n.v. Uit in Zeeland- Straatfestival. Gironummer bank: 1068635. Het lidmaatschap bedraagt per jaar 50,00 voor personen (2 gratis kaarten) 500,00 voor bedrijven (20 gratis kaarten) Naam met titel en voorletters: De heer en/of mevrouw(**): Adres: Telefoon: Postcode: Woonplaats: s.v.p. gewenste lidmaatschap aankruisen gelieve door te halen wat niet van toepassing is. Voor alles wat u over het Straatfestival wilt weten kunt u terecht bij de info van het festi val. Tijdens ZHV's Internationale Straat theaterdag op 25 juli vindt u de info op het Scheldeplein. Van 11.00 tot 17.00 uur ver strekken de medewerkers u graag alle infor matie. De info op het Bellamypark is geo pend van 29 juli tot en met 4 augustus. Dagelijks van 14.00 tot 01.00 uur. van de aangegeven parkeerplaatsen. Soms zult u even moeten zoeken. Dit loont de moeite, want verkeerd geparkeerde auto's worden weggesleept of voorzien van een wielklem. Mocht u uw auto kwijt zijn neem dan contact op met de gemeentepolitie, tele- foonnr. 01184-15050. Vanaf 1 juli is het Straatfestival Vlissingen te bereiken op telefoonnummer 01184-15244. Op het festivalterrein is van 19.00 tot 01.00 uur een EHBO-team van het Rode Kruis aanwezig. Zonder vergunning is het drijven van handel op of in de buurt van de festivallocaties ver boden. Hetzelfde geldt voor het meenemen van glaswerk en/of blik. Ook het maken van video- en/of geluidsopnamen is niet toege staan. Druggebruik en overmatig drankge bruik stellen wij niet op prijs. Zorg dat u voor de concerten klassieke muziek op tijd aanwezig bent. Na aanvang van de voorstelling kunnen wij u niet meer binnen laten! Op het Bellamypark zijn horecavoorzienin- gen aanwezig. Consumpties worden alleen verstrekt tegen inlevering van consumptie bonnen. datum optreden entree 25 juli Melvyn Tan 15,00 28 juli The London Festival Orch. 15,00 1 aug. The Swingle Singers 20,00 4 aug. Moscow Chamber Orchestra 15,00 Voor de echte liefhebbers hebben wij een passe-partout beschikbaar a 50,00. Deze kaart geeft u toegang tot alle concerten met entree. De kaarten zijn te verkrijgen vanaf 1 juli bij alle VVV-bespreekburo's in Nederland. N.B. Voor kinderen beneden de twaalf jaar geldt een entreeprijs van 5,00 per concert. Straatfestival Klassiek is voor de Provinciale Zeeuwse Courant (P.Z.C.) het 'evenement van de maand'. In de eerste week van juli vond u in de P.Z.C. een P.Z.C.-kortingsbon. Tegen inlevering van deze bon verstrekken wij een extra korting van 5,00 voor maxi maal twee personen op de aankoop van een passe-partout. Maak gebruik Het streekvervoer Zuid West Nederland (ZWN) verzorgt twee halfuurs-stadsdiensten. Lijn 56 rijdt vanaf het station en het veer van Breskens naar het centrum (halte Schelde plein). U kunt deze halte vanuit Middelburg bereiken met lijn 67. Die rijdt via Oost- Souburg naar het centrum. Lijn 104 van de ZWN is een directe busverbinding tussen Spijkenisse en Vlissingen. De route voert u over de Dammenroute langs de kust. Vanaf Spijkenisse passeert u achtereenvolgens de Haringvlietdam, de Brouwersdam, de Stormvloedkering en de Veerse Gatdam. Wanneer u vanaf Rotterdam deze buslijn rijdt, komt u niet alleen in Vlissingen. U kunt onderweg uitstappen bij een van de vele recreatiegebieden en maakt voordelig en comfortabel kennis met een paar aspecten van het Zeeuwse landschap. Lijn 104 is dus méér dan zomaar een busverbinding. Het is een uitstapje dat u prima kunt combineren met een bezoek aan het Straatfestival. Dit jaar kunt u opnieuw gebruik maken van de Zomerbus Zeeland en de Zeeuwse Strandexpress. De Zomerbus Zeeland rijdt tot en met 1 september in de kustgebieden. De Zeeuwse Strandexpress van de Nederlandse Spoorwegen brengt u iedere dag vanuit Tilburg naar Vlissingen en terug. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar de plaatselijke VVV's. Als u vanaf België en Zeeuwsch-Vlaanderen naar het Straatfestival wilt, kunt u gebruik maken van de veerboten over de Westerschelde. In het seizoen vertrekken de boten om het half uur en een kleine 25 minu ten later staat u aan de overkant. Voor meer informatie over de bootdiensten kunt u 01184-78899 bellen. WordWW

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 39