BEELDEND THEATER VA DE DETAILS ZIJN DE KOMMA'S IN DE BEELDENTAAL De performances van Trajekt Theater uit Gouda kunnen omschreven worden als een vorm van bewegende beelden de kunst, die haar oorsprong vindt in het spel met handpoppen en marionetten. Want daar hield Wiepke Poldervaart (32) zich mee bezig, voordat zij in 1982 Trajekt oprichtte. Aanvankelijk alleen ging zij toen op zoek naar een eigen theatraal uitdrukkingsmiddel. In de jaren die volgden, realiseerde zij voorstellin gen die grote indruk maakten. Zo werd Wiepke in 1987 de aanmoedigingsprijs van het Amsterdams Fonds voor de Kunst toegekend. Inmiddels heeft zij een herkenbare stijl ontwikkeld, die als 'onwezenlijk' kan worden aangeduid. De projecten van Trajekt, waar sinds 1989 ook andere spelers aan deelne men en die dankzij hun mimekarakter niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland veel waardering oogsten, worden gekenmerkt door de aanwezigheid van niet te identificeren wezens, die zich schijnbaar doelloos en met trage bewegingen verplaatsen. Beeld en beweging met primitieve con tacten zijn de voornaamste ingrediën ten, begeleid door het ritme van slag werk of etherische klanken van synthe sizer of vibrafoon. In tegenstelling tot het vaak beweeglijk spektakel van straattheater is hier eerder sprake van een intiem spel met objecten uit een droomwereld. In de vormgeving, die een dominante rol speelt, herkent men de basis van het poppentheater. De spe lers vormen in hun aankleding, die de menselijke lijn verhullen en het reactie vermogen beperken, objecten tussen de objecten. De inspiratiebron voor deze abstracte wezens is te vinden in de natuur. De omgeving is van organische invloed op de projecten. In een natuurlijk decor valt de harmonie met de wezens op, in een stedelijke entourage ervaart men een contrast. Dat valt wellicht ook waar te nemen in de nieuwste produktie van Trajekt, getiteld 'Windhuisjes', die zater dag 1 augustus (22.00 uur) tijdens het Straatfestival in première gaat bij de Oranjemolen in Vlissingen, nadat er 29, 30 en 31 juli regelmatig repetities zijn geweest. Deze zijn overi gens ook al door tal van repetities voor af gegaan. Toneelrecensent Willem Nijssen nam een kijkje en schreef een impressie. Sinds twee weken zit er een onooglijk kiezel steentje in mijn broekzak. Dat heb ik gedachtenloos-geboeid opgeraapt, toen ik in kleermakerszit op de grond de openlucht repetitie meemaakte van Trajekt's nieuwste produktie 'Windhuisjes'. Op zoek naar klein geld stuit ik er minstens een paar keer per dag op. Het maakt me rusteloos, want het herinnert aan de dringende noodzaak dit artikel te schrijven. Ergens diep van binnen wil ik daar niet aan; artikelen plegen verstan dige taal te bevatten en in zekere zin gaat Trajekt het verstand te boven. Trajekt, ik ben lang niet de enige voor wie de naam een begrip is geworden. Vlissingers moeten het kennen van een eerder Straat festival (1990). Honderdduizenden Nederlan ders uit tientallen steden zijn al verontrust, ontroerd of geërgerd door gorzels, gepen of pitten. Ook het buitenland weet er van, tot in Sevilla. Zelfs WVC is er uit: Trajekt maakt beeldend theater en daarmee heeft het gezel schap voor het eerst in zijn bestaan een project-subsidie voor 'Windhuisjes' binnenge haald. WINDHUISJES Op een plein, in een park of een loods, tussen de duinen, worden tien meter hoge torens gebouwd: de Windhuisjes. In die roestbruine torens hangen op zes meter hoge glazen huisjes. Langs de toren loopt een treinspoor. Glas en staal, een wereld als een verlaten opslagterrein. Trajekt is een naam van jaren terug. Wellicht kon niemand destijds vermoeden, hoe tref fend die naam gekozen is. Hoewel, artistiek leidster Wiepke Poldervaart weet maar al te goed van zichzelf hoe langzaam, maar hoe onvermijdelijk de plannen en ideeën in haar rijpen. Wat ze nu in 'Windhuisjes' probeert te realiseren, is als idee minstens vier jaar oud. Sommige facetten stammen zelfs van tien jaar terug. Haar innerlijke beelden gaan een lange weg en het gezelschap volgt. Onderweg hebben steeds meer mensen zich aangesloten; precies op het juiste moment vonden de juiste ontmoetingen en de juiste ontwikkelingen plaats. Trajekt bestaat nu uit acht acteurs, slagwerker Ruud Spetter is al jaren de vaste componist, Atty Kingma werkt met liefdevolle zorg aan de kostuums. Maar alles ontstaat nog altijd naar de beweeglijke ideeën van Wiepke Poldervaart. HET BLIJFT KLEIN Trajekt is groot gegroeid, maar met klem vraagt Wiepke me om te benadrukken dat het klein blijft. Veel van wat er in 'Windhuisjes' te VERSCHILLENDE NIVEAU'S Windhuisjes kent verschillende niveau's: op de grond leven de Onderkasten, in de lucht de Takkenbosjes. De laatste komen aan op hoge karren, worden met een lier omhoog getakeld en leven in de lucht aan kabels en in glazen huisjes. zien zal zijn, blijft behoren tot het zo te noe men 'klein spel'. Nauwelijks merkbare bewe ging, subtiele spanningsbogen, oog voor de kleinste details. Het verwijt 'niemand ziet dat toch!' wordt keer op keer gelogenstraft. Altijd weer opnieuw wordt het wél gezien. En het doet er ook toe. Want in produkties als die van Trajekt ontbreken de woorden. Alles moet groeien vanuit de beelden. De details daarin zijn als de komma's die zinnen begrijpelijk maken. Wat Trajekt tot nog toe heeft gemaakt, wordt door het publiek in steeds grotere getale gewaardeerd. Mijn boosaardige insinuatie dat Nederlanders altijd massaal afkomen op gra tis voorstellingen, wordt van de hand gewe zen. Niet eens geërgerd, maar wel radicaal. De Hollandse gierigheid is even oud als

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 35