FEEST OP PODIUM BELLAMYPARK J bouwbedrijf 'de dteSta' Ibv A de delta MARfSA MONTE BLACK LIMËOLOSI Vrijd^i M\Wuur THE BARKIN' FEET BLACK UHURU 0Nieuwbouw en bestaande woningen Hypotheken 0 Verzekeringen y, woonwijzer zuidwest bv architektenburo wisse tuinhof slemmer Middelburg opeen aannemer moet je kunnen bouwen sionisten die ook de achtergrond vocalen voor hun rekening nemen- weet hij een compleet orkest te suggereren. Niet alleen de teksten, maar ook de performance zelf is doordrenkt van 'zwarte' of onderkoelde humor. Vinx -voluit Vincent De Jon Parrette- is een zeer veelzijdige man, met voor een beginnend 30er al een behoorlijk bewogen leven achter de rug. En dat niet alleen in muzikaal opzicht. Ooit trainde hij voor de Olympische Spelen als topatleet; later gebruikte Vinx deze ervaring om ande re muzikanten bij te staan. Daarnaast bouw de hij een reputatie op als danser, fotograaf en collectioneur van Afrikaans slagwerk. Als percussionist werkte hij onder meer met Quincy Jones. Het is uiteraard riskant om een band met uitsluitend slagwerk en voca len te vormen. Het grote publiek is toch voor al gewend aan het band-concept. Vinx' stijl is echter uniek, de songteksten indringend en zijn performance of podiumpresentatie mee slepend. Daardoor zal zelfs het meest ver wende publiek aan het optreden van Vinx and The Barkin' Feet een hoop plezier bele ven. Een Vinx concert staat garant voor een unieke ervaring. donderdag_30 juli, 22.00 uur brazilië Op je 21ste in één klap beroemd zijn en ach tervolgd worden door een uitzinnig publiek, dat kan je alleen in Brazilië overkomen. Maar dan moet je wel wat in je mars hebben, want het publiek staat daar eveneens bekend om het kunnen leveren van felle kri tiek. Marisa Monte maakte in eigen land een flitsende start. En daar is het gelukkig niet bij gebleven, zodat we nu ook hier volop kun nen genieten van haar spannende muziek. Ongetwijfeld krijgt ze met haar combinatie van jazz-standards, Italiaanse pop en Braziliaanse folksongs ook het Nederlandse publiek aan haar voeten. Want haar album 'Marisa Monte' en het recentelijk uitgebrach- zondag 2 augustus, 20.00 uur zimbabwe-afrika Schrik vooral niet wanneer het podium opeens bestormd wordt door een bont uitge doste troep Zulu-krijgers. Black Umfolosi is veel vredelievender dan de outfit soms zou doen vermoeden. Gekleed in lendedoeken, getooid met opvallende veren hoofdversier selen en voorzien van speren en schilden, zal de groep na een spectaculair ritmische dans even onverwacht overschakelen op een bijzonder harmonieus zangstuk. Daarom zijn de leden van Black Umfolosi juist zo populair, hun optreden is in meerdere opzichten zeer enerverend. Een acht man nen sterke zang- en dansgroep, die de tradi tie van de Ndebele cultuur levend houdt en uitbouwt. Hun stijl is de Imbube muziek. Dat is een combinatie van ritme en a capella (zonder instrumentale begeleiding) harmo nieën. Deze muziek is afkomstig uit Zimbabwe, met duidelijk hoorbare invloeden uit Zuid-Afrika. Traditionele zulu krijgsdan sen worden afgewisseld met Zuidafrikaanse township songs. De muziek en de dansen zijn niet uitsluitend traditioneel. Op het reper toire staan ook bewerkingen en nieuwe stuk ken, waarin de maatschappelijke aktualiteit is verwerkt. De boodschap is duidelijk en ongecompliceerd en wordt overgebracht in een gospel-achtige stijl die de basis vormt van de zangharmonieën. Naast de 'oude' feest-, krijgs- en oogstmuziek staan bijvoor beeld ook dansen uit de kampen van mijn werkers op het programma. De groep is fei telijk ontstaan om de verveling van een groepje schooljongens te verdrijven. Bij gebrek aan ontspanningsmogelijkheden -er was zelfs geen electriciteit voor een lampje om een boek bij te lezen!- begonnen ze te zingen. Al snel werden ze populair en kre gen ze succes. Dit leidde uiteindelijk tot internationale erkenning en grote bijval waar ze maar kwamen. De naam komt van het Black Umfolosi Regiment, welks Zulu-leider Giganten van hedendaagse (pop) muziek bevolken van donderdag 30 juli tot en met dinsdag 4 augustus het grote podium op het Bellamypark. Het feest begint relatief rustig met de regionale voorronde van het Vara's- Kindersongfestival met liedjes uit het repertoire van Kinderen voor Kinderen. Scholen zijn benaderd om leerlingen af te vaardigen. De beste vier deelnemers plaatsen zich voor de landelijke finale in Rotterdam. De voorronde in Vlissingen wordt gepresenteerd door Marceline Schopman of Henk Westbroek. Wat u verder te wachten staat aan fan tastische, swingende en uitheemse muziek uit alle delen van de wereld wordt u op deze pagina's uitvoerig uit de doeken gedaan. amerika Pré-historische pop. Dat is de omschrijving die Vinx geeft van zijn muziek. Vóór het ont staan van pop of jazz, zelfs vóór het uiteen vallen in stijlen en stromingen moet er der gelijke muziek geweest zijn. Van oorsprong is muziek immers een uiting van menselijke emoties, waarbij gebruik werd gemaakt van het lichaam en in de natuur voorhanden zijn de attributen als stenen en stokken. Vinx heeft deze muzikale oer-elementen als uit gangsbasis. De stem en het slagwerk. Sting 'ontdekte' Vinx en produceerde -zijn eerste plaat Room in my Fatha's House'. Daaraan leveren grootheden als Herbie Hanckock, Taj Mahal, Brandford Marsalis en Sting zelf een bijdrage. Als voorprogramma tijdens de wereldtournee van Sting trok Vinx veel belangstelling. Hij viel op door zijn enthou siaste en enerverende optreden. Slechts gebruik makend van zijn stem en als bege leiding één van de lastigste en ook hardste troms die er zijn: de djembe. Hij is in staat om met zijn indrukwekkende persoonlijkheid een heel publiek aan zijn voeten te krijgen. Opvallend is zijn warme, donkere stem die de klankkleur van de djembe moeiteloos volgt. Samen met Barkin' Feet -vier percus- te 'Mais' beloven veel goeds. Ze heeft trou-" wens buiten Brazilië ook al een enthousias te schare bewonderaars gekregen want ze trad al voor het voetlicht op verschillende bekende festivals, waaronder het befaamde Montreux Jazz in 1990. Brazilië kent een rijke muzikale traditie. De nog steeds razendpopulaire volksmuziek ontstond in feite uit een samengaan van Afrikaanse ele menten (negra muziek van Bahia) en ver smelting van Iberische en autochtone tradi ties (Nortista of Cabocla). De Iberische, meestal Portugeese, melodiën steunen op een strak gesyncopeerd ritme. Hieruit ont staan genres als batuque, congada, maxixe en samba. Marisa Monte groeide op met deze ritmische tradities en beheerst ze. Haar repertoire bevat dan ook tal van traditionele songs en stukken uit de jaren '60. Daarnaast componeert ze ook zelf. Ze heeft sinds haar veertiende muziek gestudeerd en bracht nog enige tijd door in Italië waar zij zich verdiepte in de Italiaanse opera. Geen wonder natuur lijk, wanneer Maria Callas één van je grote voorbeelden is. Ook in de Jazz en Blues vindt Marisa Monte inspiratie. Vooral bij zan geressen als Billie Holliday en Ella Fitzgerald en de componist Gershwin. Zie daar: een flink aantal ogenschijnlijk niet te mengen ingrediënten, die echter in de Monte-mix tot een warm Braziliaans-folk- rock-pop muzikaal gerecht worden. Mzilakazi in 1830 de Ndebele gemeenschap stichtte, nadat hij in opstand was gekomen tegen de beroemde Shaka Zulu. De leden van Black Umfolosi doen meer dan muziek en dans. Er worden theatershows en kome dies gemaakt, men geeft workshops, ont werpt kleding en heeft een uitgebreide onderneming opgezet. Dit mede als onder steuning van de opbouw van hun land. Via deze aktiviteiten worden onder meer fondsen gevormd voor bijzondere projekten, zoals hulp aan gehandicapten, een kunstcentrum en theater. Black Umfolosi hecht sterk aan het begrip 'Unity', niet alleen voor Zimbabwe, maar wereldwijd. Tijdens de concerten ont staat die sfeer bijna vanzelf, als reaktie op deze bijzondere groep. Wie weet wat er-tij dens dit optreden gaat gebeuren. maandag 3 augustus. 22.00 uur amerika West-Kingston op Jamaica vormde in de vroege jaren '70 de bakermat van een in korte tijd en wereldwijd razend populair geworden muzikale stroming: de reggae. Black Uhuru trok een tijd lang, naast Bob Marley, veel aandacht. Toch valt Black Uhuru niet in het vakje reggae te plaatsen. Veel meer dan andere bekend geworden exponenten van de Jamaicaanse populaire fjf Lange Geere 153 Middetourg 01180-27158 0V02'!!92 s> S> Sr <5> S> Co alexander gogelweg 12 postbus 2001 4380 ca vlissingen telefoon 01184 - 60500

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 30