piet daane ERSCHOORE echte bakker Olau SS IS IS HL IS) IS IL OU 0 IS) uur fotoservice THE RUDE MECHANICALS THE WHALLEY RANGE ALL STARS ENIGMATIC EVE CIRCUS DELIRLUS THEATRE SUR LE FIL SILENCE TEATRO LANY CRAZY FLYING FISH FRICHES THEATRE URBAIN zelfs. Menige misstap heeft deze meest afgewezen aristocraat van Engeland al begaan, terwijl zij het kronkelpad volgt langs een sentimenteel spoor van verloren hoop en ijdele grillen. Zij wordt op haar alles behalve koninklijke rondwandelingen bewon derenswaardig terzijde gestaan door haar loyale en betrouwbare Butler. Deze oude vazal, een antiek en trouw factotum, is een overblijfsel uit vervlogen tijden en beschei den steunpilaar, voor Lady Christobel in het bijzonder. Dit komische duo timmert al sinds 1978 internationaal op zeer bijzondere wijze aan de weg. Met dank aan nrssmoiN s smams commedia dell'arte De internationale theatergroep The Rude Mechanicals baseert zich op de wortels van de Commedia dell'Arte en speelt in de pure stijl die aan het eind van de zestiende eeuw ontstond. Daarbij werd veel gebruik gemaakt van maskers, kleurrijke kleding en improvi saties op vaststaande karakters als Harlequino, Pantalone en Zanni. Om zich deze stijl eigen te maken volgden de leden van The Rude Mechanicals een jarenlange training in onder meer Italië. Hun leider werkte samen met beroemde mensen als Marcel Marceau, Lindsay Kemp en Dario Fo. De groep speelt (in het Engels) het stuk La Finta Pazza (The False Madwoman) van Flaminio Scala, dat voor het eerst werd gepubliceerd in 1611Deze komedie in drie bedrijven heeft alle grote thema's uit die periode in zich: een liefdesgeschiedenis en familie-affaires, afgezet tegen een achter grond van bedrog en vermommingen, astro logie en krankzinnigheid, jaloezie en dood. Deze nieuwe bewerking van The Rude Mechanicals wordt verlevendigd door een mengeling van muziek, liedjes en dans. Dit optreden is mede mogelijk gemaakt door Woonwijzer Zuidwest b.v. Met dank aan nissiNGiNssHnimcss onthoofd The Whalley Range All Stars is een groep die gerekend mag worden tot de top van het Britse straattheater. De shows schudden de mensen wakker, zijn geestig en verrassend. Het gezelschap komt naar Vlissingen met de nieuwste voorstelling, getiteld The Headless People. Hebben we hier te doen met bezoe kers van een andere planeet? Of is er spra ke van onfortuinlijke slachtoffers van een ongeluk met een grasmaaimachine? The Headless People ontdekken vertrouwde situ aties en gaan daar op hun eigen unieke manier mee om. Komisch, maar ook onheil spellend. Het klinkt in dit geval wat bizar om te zeggen dat ze met kop en schouders boven de rest uitsteken. Dit optreden is mede mogelijk gemaakt door Aannemingsbedrijf J.M.B. Met dank aan --- nissmtNsommess ?e.' Ziektekosten- Toi 01100 - 39666 verzekeringen voor mensen met gezond verstand roaring twenties Enigmatic Eve zet de klok terug naar de Roaring Twenties en spiegelt zich aan de legendarische sterren van de stomme film op zoek naar een jongen om mee te trou wen. Maar Friedrich Wilhelm von Flirting blijkt niet de ridder in het blinkende harnas te zijn die zij zoekt. Daarom besluit zij hem in te ruilen voor een echte man. Enigmatic Eve neemt de toeschouwer mee op een denk beeldige reis, gebruik makend van mime, de magie van poppen en eigenzinnige komedie. Met dank aan VUSMG» SHHRNCSS feest vieren Er is sinds het ontstaan van de mensheid altijd wel wat te vieren geweest. Dat gege ven heeft de internationale theatergroep Circus Deliri*us aangegrepen om er een speciale draai aan te geven. Door de eeu wen heen heeft de viering van tal van festivi teiten een ontwikkeling doorgemaakt, maar zijn we onderweg niet wat verloren, vragen de leden van de groep zich af. Gebruik makend van clownerie, hansworsterij en maskers putte Circus Deliri'us voor de nieu we produktie 'Tam-Tam' inspiratie uit carna val, kermissen en zwelgpartijen in de oud heid en plaatste dat in een hedendaags kader, onder het motto: van Dionysos tot feesthoedjes... De leden van de groep ont moetten elkaar op de beroemde theater school van Jacques Lecoq in Parijs, waar de basis werd gelegd voor een bewegings theater waarbij taal geen barrière vormt. Met dank aan MSMGfH s SHOimiSS I'auto-buste Een wagen waarop een gigantisch borst beeld wordt vervoerd, trekt uiteraard de aan dacht. Op verschillende plaatsen zal het voertuig stilstaan. Maar waarom worden er dan rondom barrières opgeworpen? Is dat om het beeld te beschermen tegen het publiek of om te voorkomen dat er iemand zal ontsnappen? Wie dat te weten wil komen, zal het spektakel van L'auto-buste, de nieuwste creatie van het Franse Theatre sur Ie Fil, moeten gaan zien: verleidelijk en meeslepend! Dit optreden is mede mogelijk gemaakt door Foto-Video Verschoore. f i g u r a z i o n e Dat het Italiaanse Silence Teatro vorig jaar door een internationale jury een prijs voor de meest spectaculaire show werd toegekend, zegt eigenlijk al genoeg. Hier zijn theaterma kers van een zeer hoog niveau aan het werk, die door onderzoek en experimenteren een geheel eigen vorm van expressie heb ben gecreëerd. De voorstelling Figurazione is sterk geïnspireerd op de beeldende kunst, maar ook heel aards, bijna letterlijk uit de klei getrokken. De scènes zijn gebaseerd op alledaagse situaties, ingepast in de werkelij ke omgeving en daardoor ontroerend her kenbaar. Mild en prachtig als een door een grootmoeder vertelt sprookje, nostalgisch als herinneringen uit de kindertijd, poëtisch en verrassend. De schoonheid van de persona ges is overweldigend. Overal waar het Silence Teatro optreedt, is het publiek laai end enthousiast. Deze vorm van theater is nauwelijks onder woorden te brengen, die moet men zien of liever nog ondergaan. Kortom, een hoogtepunt van het Straatfesti val en verplicht nummer voor de ware straat festivalliefhebber! j Met dank aan MÊ nissiHGiH s smmss folklore De leden van de Poolse folkloregroep Lany zijn allen studenten of oud-studenten van de landbouwhogeschool in Poznan. Zij zorgen met zang en dans voor een traditionele bij drage aan ZHV's straattheaterdag. De ruim dertig mannen en vrouwen brengen folkloris tische dansen uit Midden-Polen, zichzelf daarbij begeleidend met muziek en zang. Daar zij uiteraard uitgedost zijn in Poolse klederdracht, kan men ongetwijfeld een kleurrijk, vrolijk en wervelend schouwspel tegemoet zien. surrealisme Een surrealistische wereld op de hoek van een straat. Dat is wat de Belgische Crazy Flying Fish Company in petto heeft. Hij draagt een witte smoking en een zwarte zon nebril, zij een zijden sjaal. Wie zijn zij? Wat zoeken ze? Ze spreken niet. Dan opent hij zijn koffer... Vuurwerk, handboeien, messen, zweep... Het spektakel La Maletta kan beginnen. Gaan kijken dus! mephistomania Kleurrijk en energiek is het straattheater dat Friches Theatre Urbain uit Parijs brengt met de voorstelling Mephistomania. Deze vrije bewerking van de mythe van Faust en Mephistopheles draagt zowel wat betreft de enscènering als de kostuums een exotisch karakter, geïnspireerd op theaters uit de Oriënt en het vere oosten, zoals de Balinese. In optocht trekken vijf steltlopers en een vuurwerkkunstenaar door de straten, begeleid door muziek, en mengen zich onder het publiek. Dit indrukwekkende optre den zal ongetwijfeld lang in het geheugen gegrift staan! Dit optreden is mede mogelijk gemaakt door Chinees Indisch Restaurant DA-XIN. WALSTRAAT 109 111 per auto SCHUTTERIJSTRAAT 24/ VLISSINGEN 01 184-14081 MIDDELBURG GOES ETTEN LEUR ZIERIKZEE HULST MIDDELHARNIS ST. JACOBSSTRAAT 5 - TEL. 12124 PAAUWENBURGWEG 73 - TEL. 71963 VLISSINGEN AANNEMINGSBEDRIJF GROND-, WATER- EN WEGENBOUW BURGERLIJKE EN UTILITEITSBOUW KABEL- EN LEIDINGWERKEN kantoor: Smitsweg 25, 4438 AG Driewegen (Z.-Beveland) Telefoon 01195 - 420

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 29