HORS-STRATE TAMTAM TRIO BLAMAGE RALPH LOCKJAW DAVIS MAD PETE LADY CHRISTOBEL ft loostad b.v. f AANNEMINGSBEDRIJF JMB Jl'lB eurogas terminals cv 1— V-» A I RALPH LOCKJAW DAVIS de beste traditie van gekleurde artiesten. In zijn geboorteland Australië volgde hij dans en theateropleidingen. In Parijs vervolmaak te hij zijn gaven aan de school van de beroemde mime-leraar Jacques Lecoq. Sinds 1979 dwingt Davis bewondering af door zijn improvisaties en de manier waarop hij het publiek bij zijn voorstelling weet te betrekken. Hij lijkt een reïncarnatie van Buster Keaton, met een vleugje Jerry Lewis. Wie een compleet artiest aan het werk wil zien, mag Ralph Lockjaw Davis niet missen. op stelten De Parijse steltengroep Hors-Strate brengt met Groundeck eigenlijk geen animatie of voorstelling, maar eerder een poëtisch gebeuren waarin op zich weinig voorvalt. Toch blijft het publiek gefascineerd kijken. Twee standbeelden zijn het beu eeuwenlang tegen de muur geplakt te staan en komen van hun voetstuk af. Het spel tussen de twee kan beginnen, evenals dat met het publiek. Op stelten en in stilte bewegen de twee gedaanten zich tegen de achtergrond van de' gebouwen. De hoogverheven, dreigende gestalten eisen alle aandacht van het publiek op. Als de standbeelden tot leven komen, blijven de toeschouwers 'versteend' achter. In deze produktie speelt de architec tuur een belangrijke rol. Dit optreden is mede mogelijk gemaakt door Zeeuwse Asfalt Onderneming B.V. Bei voor informatie 7ipL-tri*n^tfn- Tei 01 100 39666 ^iCKlCKOSltll verzekeringen voor mensen met gezond verstand souvenir De voorstelling 'Souvenir' van de Nederlandse groep TamTam is een zeer intieme theaterattractie, die slechts door tien volwassenen tegelijk kan worden bijge woond. Daartoe is een bungalowtent omge bouwd tot theatertje, waarin zich de herinne ring aan een zomer aan de Franse kust afspeelt. Het geluid van ritsen en de onmis kenbare lucht van kamperen maken dat de kijker zich op vakantie waant. 'Souvenir' is geïnspireerd op het boek Exercises de Style van Raymond Queneau en kan op verschil lende manieren verteld worden. Er zijn dan ook acht titels waaruit het publiek kan kie zen. Wanneer de keus is gemaakt, wordt met souvenirs, speelgoed en wat zand spe lenderwijs een landschap tot leven gebracht. Marije van der Sande en Gérard Schiphorst, die sinds 1979 TamTam vormen en in die tijd een eigen kijk op theater en poppenspel sche sausje is onontbeerlijk, gebaseerd op de improvisatorische talenten van de muzi kanten/acteurs. Tijdens een optreden zei de Franse president Frangois Mitterand tegen zijn minister van cultuur, Jack Lang: "lis sont dröles, hein." De toeschouwer kan deze uit spraak zelf op waarheid toetsen. Dit optre den is mede mogelijk gemaakt door Architectenburo Wisse-Tuinhof-Slemmer en Loostad b.v. eetcultuur Het Trio Blamage uit Berlijn wordt beschouwd als de beste Duitse straat theatergroep van dit moment. Het drietal geeft in de voorstelling 'Imbiss' (wat zoveel wil zeggen als 'een kleine maaltijd') een geheel eigen invulling aan de hedendaagse eetcultuur. Cultuur is een breed begrip, zegt alles of niets en plaatst accenten, culinaire bijvoorbeeld. Voor een goed diner is een fraai gedekte tafel een voorwaarde en de maaltijd moet in de beste gevallen een avond lang onderhoudend en ontspannend zijn. Wat ligt dus meer voor de hand dan een menu van meerdere gangen, geserveerd tussen show-elementen in een sfeervolle ambiance, die eten tot een belevenis maken? Het Trio Blamage geeft evenwel genadeloos aan waar onze lagere genot zucht en instinkten op de loer liggen, ver ver wijderd van de gewijde tempel van de hoge re eetcultuur: van frikandellen tot worstjes, van aardappelen tot hotdogs en kippebout- jes, overgoten met bier en cola. Dat is een andere kunst van culinaire beleving. 'Imbiss' is een amusante show die zich afspeelt in en om een kraam in het fast-food-paradijs, waar lovesdngs en Heino-schlagers klinken, meis jes voorbij komen en haantjes gegrild wor den. Kortom, de diepste spelonken van de smakeloosheid. Maar ook dat is allemaal cultuur. muzikale clown Zou je de Australiër Ralph Lockjaw Davis een duivelskunstenaar mogen noemen? Het lijkt er wel op, want wat deze muzikale clown presteert, grenst aan het onwaarschijnlijke. Hij is dan ook de enige in de wereld die tegelijkertijd kan tapdansen, zingen en op zijn ukelele spelen terwijl hij op zijn hoofd staat! Zijn repertoire varieert van de Spaanse flamenco tot de Italiaanse opera en van de 'roaring twenties' tot Tom Waits. Davis is wel omschreven als 'triomf van de pure humor'. Dat bereikt hij met zijn expres sieve mime en simpele middelen als de ukel ele (omdat die lekker klein is om mee op reis te nemen), een wekker en een paar plastic zakken. En niet te vergeten zijn prachtige stem waarmee hij blues en jazz zingt als in ontwikkelden, voeren vervolgens de betreffende versie uit. Zonder tekst, maar met geluidseffecten en muziek. Wreed doch humoristisch verstoren zij met zeer uiteenlo pende objecten en effecten de harmonie van de herinnering. Dit optreden is mede mogelijk gemaakt door Wielemaker b.v. vurig spel Mad Pete speelt levendig met vuur en vurig met zijn leven. Deze Engelse artiest deinst voor niets terug. Daarbij maakt hij sprongen die net zo groot en hoog zijn als de vlammen die hij spuwt. Acrobatiek gecombineerd met vuur. Het zal wel even duren voordat de wol ken na zo'n voorstelling weer zijn opgetrok- Met dank aan a Olau H/SHGM SHlimSS douairière Een ontmoeting met Lady Christobel ligt voor de hand tijdens de straattheaterdag, want deze wat afstotende, verlepte douairiè re mengt zich schaamteloos onder het niets vermoedende publiek, knoopt een praatje aan, danst met voorbijgangers of zingt hen toe, valt over mensen en achtervolgt hen Bouwprojektontwikkeling en -coördinatie Loostad is een landelijk opererende onderneaing en realiseert in Vlissingen: het krsenaalconplex Boulevard Bankert: hotel en luxe appartenenten Lage Brink 9, Postbus 485, 7300 AL Apeldoorn, telefoon: 055- 220710, fax: 055 - 223741 - Grondwerken - Rioleringen - Bestratingen - Kabels en leidingen - In- en verkoop bestratingsmaterialen Rayon: Oost Brabant. Kanaaldijk Noord 171 te 5642 JB Eindhoven tel. 040-810675/815048 Rayon: Zeeland, Westerhavenweg 4 te 4382 NM Vlissingen tel. 01184-70349 Bremstraat 47, 4711 CE St. Willebrord Postadres: Postbus 21, 4710AA Tel. (01653) 82965 Fax(01653) 86336 OP- EN OVERSLAGBEDRIJF VOOR LPG EN CHEMISCHE GASSEN Capaciteit: - 2 gekoelde tanks van 55.00 m' per tank - 6 dr.uktanks van 3.000 m- per tank - 4 steigers: 1 voor zeeschepen tot 125.000 m 1 voor zeeschepen tot 40.000 m' 2 voor lichter en coasters - 7 laadperrons voor auto's/wagons - training service - consultancy voor design engineering operations start-up Tevens mogelijkheden voor: Boord boord overslag - Schepen wagons auto's spoelen met stikstof - Fakkelen en ontgassen Voor meer inlichtingen en havengegevens kunt u zich wenden tot: EUROGAS TERMINALS CV. Frankrijkweg 4 4455 TR Nieuwdorp - Haven no. 5401 - Postbus 410 - 4380 AK Vlissingen - Tel. 01196-12820 - Telex 55684 - Fax 01196 - 134444

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 27