Wat vinden de deskundigen? HISTORAMA: GESCHIEDENIS AANSCHOUWELIJK GEMAAKT GOES ■MIDDELBURG VLISSINGEN Extra prijs voor drie prijswinnaars TAPIJT GORDIJN BEDDEN SPECIALIST LENTESHOW in: OVERGORDIJNEN EN VITRAGE Zo zit Historama in elkaar Sponsors Historama ZOEKT U KWALITEITSTAPIJT? WOONKAMER TAPIJT BERGOSS WOONKAMER TAPIJT TRETFORD WOONKAMER TAPIJT PROMENADE PARADE WOONKAMER TAPIJT TRETFORD MYKAN0S GROTE AFDELING SLAAPKAMERS IN VLISSINGEN EN MIDDELBURG SLAAPKAMER TAPIJT KAMERTAPIJT ASTRA WOONKAMER TAPIJT VINYLS - VOORRAAD BADKAMER MODE 1595,— SLAAPKAMER SMARAGD GRENEN LEDIKANT LEDIKANT Grote kollektie TEXELER DEKBEDDEN M.P. de Bruin Feitelijk gezien is het Historama Abdij Middel burg een opvolger van het Klank- en Lichtspel. Dat was echter in de loop der jaren zo krakkemikkig geworden dat het op den duur een aanfluiting werd om het nog als evene ment op te voeren. Dank zij bijdragen van de provincie Zeeland, de ge meente Middelburg, het Anjerfonds Zeeland, het Prins Bernhardfonds en sponsoring van grotere en kleinere Zeeuwse be- Bert Kroon Marcel Wouters drijven kon het Historama worden gebouwd voor ruim één miljoen gulden. Geestelijk/ maatschappelijk Woensdag 15 april (vandaag) is voor toeristisch Zeeland een ge denkwaardige dag. Binnen de poorten van het Abdijcomplex in Middelburg opent Pieter van Vollenhoven namelijk een attractie die geschaard kan worden onder de noemer elkweervoorziening. Het project kan gezien worden als een cultureel-historisch evenement waar in heel Nederland belangstelling voor is. Interim-manager Piet Klip stelt vast dat het niet alleen een toeristische trekpleister is. Voor Zeeuwen wordt de geschiedenis op een aansprekende ma nier aanschouwelijk gemaakt. Wij kunnen u alle bekende merken leveren. Wij staan gereed met deskundig advies en VAKKUNDIGE stoffeerders, om uw kamers perfekt te verzorgen. Bezoek één van onze speciaalzaken en zie onze GROTE SORTERING in: WOL KATOEN en SYNTHETISCH TAPIJT 6 moderne kleuren, 400 breed, juten rug, geschoren tapijt, gratis gelegd, ook geschikt voor trappen, p.mtr.445, moderne frisse kleuren, 80% wol, 20% synth., 400 br., juten rug, gratis en vakkundig gelegd, p.mtr.329, frisé kwaliteit, 80% wol, 20% synth., 400 br., juten rug, gratis gelegd, p.mtr.339, 3 prachtige kleuren, 400 breed, juten rug, gratis gelegd, zware kwaliteit212,— 2100 m2 woongenot in tapijt gordijnen bedden parket karpetten zonwering badmode en nog veef meerïï! Aanbieding: SLAAPKAMER MILVA inclusief ombouw, 2 nachtkastjes verlichting, M.D.F., compleet geplaatst 160 x 200 Wij hebben voor u een PRACHTIGE KOLLEKTIE GORDIJNEN - VITRAGE en VELOURS samengesteld. Voor elke leeftijdsgroep showen wij meer dan 500 showbanen. Alles uit eigen voorraad te leveren. GRATIS GEMAAKT in Eigen Atelier. Gemaakt met de modernste machines en een eigen stoomstrijktafel om uw gordijnen perfekt af te leveren. Ook presenteren wij u de complete kollektie van GARDISETTE alles KAMERH00G ribkwaliteit 400 br. f 29,95 5 kleuren kwaliteit bouclé, modieuze kleuren69,50 prachtige kwaliteit, ook geschikt voor trappen, 400 breed99,50 5 jaar vlekgarantie, 4 verschillende kwaliteiten, 400 breed, juten rug, Aanbieding: T0ILETMATTEN van 24,95 nu19,95 BADMATTEN van 52,95 nu39,95 Ook grote maten op voorraad compleet met 2 nachtkastjes, lichtgrijs, 160x200.. 1993,— Ledikant 160 x 200670,- 90 x 200, inclusief lade318, M.D.F. wit, 90 x 200 exclusief bodem 240, Bodem 39,95 Alle maten op voorraad Ook synthetische dekbedden Aanbieding: MATRASSEN soft polyether SG40, afgedekt met schapenwol 90 x 200295, Aanbieding: KARPETTEN 60 x 13325,- 90 x 16035,- 130 x 19099,50 200 x 290235,- 140 x 200439,— Unieke kollektie SPREIEN Prachtige dessins AHe maten leverbaar Actief Landelijke aandacht Drie elementen Hoofdsponsors Sub-Hoofdsponsors Sponsors Diversen Het Historama in aanbouw. Rechts een vaandel met beeldende geschiedschrijving. Volgens historicus M.P. de Bruin wordt met het Histo rama de geschiedenis tastbaar gemaakt. Deze Mid delburger heeft veel controlewerk verricht. Alle teksten of te vermelden zaken werden op punten, komma's en feitelijke juistheden gecontroleerd. Hij heeft goede hoop dat de te verwachten aantallen be zoekers uit zullen komen. Film- en scenarioschrijver Bert Kroon kent Zeeland heel goed. Hij werkte veel voor de provincie. Met ple zier maakte hij de film over de geschiedenis van de Middelburgse Abdij die nu in het Historama wordt ge draaid. ,,De Abdij was te vergelijken met een dicht boek in een kast. Ik heb het fantastisch gevonden om er aan te kunnen meewerken. Een heel stuk geschie denis wordt op deze manier weer tot leven gebracht voor veel mensen". Als de bezoeker van het Historama even op een ver keerd been worden gezet en vervolgens toch de juiste indruk krijgt, heet dat iemand actief betrekken bij het gebeuren. Verantwoordelijk voor deze opzet binnen het Historama is Marcel Wouters, een zelfstandig ten toonstellingsbouwer uit Eindhoven. Hij heeft plezier gehad in het project dat zonder verrassingselementen niet geslaagd zou zijn, oordeelt hij. En die verrassings elementen zitten er voldoende in, meent hij. Woensdag 15 april 1992 DE FAAM - DE VLISSINGER Het Historama is open tot 1 no vember, volgend jaar gaan in maart de poorten weer open. Het is te vinden in de Kloostergangen en de kelders van de Abdij, die in 1150 werd opgericht door de Norbertijnen. In het Historama worden hoogtepunten en diepte punten getoond; zowel van het geestelijke als het maatschappe lijke leven. Ongeveer 400 jaar be heersten de Norbertijnen het klooster. Toen Middelburg in 1574 overging in handen van Prins van Oranje werden de Sta ten het bestuurscentrum van Zeeland. Dat is het vandaag de dag nog, dus ook iets meer dan 400 jaar. UITSTRALING ZEELANDBREED cBlankgnbuigti 200 breed35,— 200 breed39,95 400 breed gemarmerd79,— 400 breed gewolkt79,— Ook grote kollektie KWALITEITS VINYLS Lange Vorststraat 94, tel. 01100-14644 Tapijt - Gordijnen - Zonwering Langeviele 56 Bedden Langeviele 58-60 Tapijten Langeviele 62-64 Gordijnen Tel. 01180-33592 2 lijnen Aagje Dekenstraat 16 (Scheldeplein) naast A.H. Tel. 01184-16996 Tapijt - Gordijnen - Bedden - Parket - Roeden - Railsen Vorige week kregen de kioskmedewerkers instructie. Rechts Piet Klip. In den lande heeft het intiatief van Klip en zijn bestuur wel aan dacht gekregen. Er is ondermeer een NS Dagtocht voor gemaakt en een vrouwenblad heeft al meteen in de openingsweek een actie. Verder maakt een bezoek aan het Historama deel uit van de landelijke fietsdag en volgens Klip hebben binnen- en buiten landse busondernemingen al be langstelling getoond. „Zo blijkt dat het Historama enorm belang rijk is voor de toeristische bran che", meent Klip. „Ik weet zeker dat de uitstraling verder gaat dan Middelburg, zelfs Zeeland-breed. Ik denk ook dat steeds meer on dernemers dat beseffen". ners van de Abdij van 1150 tot 1574, o.a. door de aanschouwing van een aantal levensechte figu ren. Een kleine trap leidt vervol gen» naar drie andere, wat kleinere crypten of kelders. De eerste daarvan is gewijd aan de branden van 1492 en 1568 die de Abdij troffen, en aan de beel denstorm van 1566. De naastlig gende crypte geeft een indruk van het verval in de 17e, 18e en 19e eeuw. De derde en laatste crypte roept de herinneringen op aan de verwoesting van de Abdij op 17 mei 1940. Van hieruit voert een trap terug naar de Klooster gangen. Daar kan men zich op de hoogte stellen van de restaura ties rond 1900 en van de her bouw na de tweede wereldoorlog. Hier wordt ook uit gebreid aandacht besteed aan de bestuurlijke aspecten na 1574. „We hebben geprobeerd het Historama iets extra te geven zo dat het uitstijgt boven een mu seum. Ik wil trouwens geen afbreuk doen aan een museum, maar daar is de bezoeker meestal passief bezig en kijkt alleen. In het Historama kunnen de men sen ook het een en ander doen. Verder zijn er geluidseffecten en er zijn verrassingen. Welke? Dat zeg ik niet". Piet Klip vindt dat de bezoekers dat zelf maar moeten komen uitzoeken. „Ik kan een voorbeeld noemen", zegt hij uit eindelijk. „Als je die oude gebou wen ziet vraag je je als leek wel eens af hoe de mensen toen die bogen bouwden boven ramen en deuren. In het Historma kunnen de mensen dat zelf proberen te doen". Het Historama bestaat uit drie elementen. De gebouwen, er is een videofilm (met ondertiteling in drie talen) over de geschiede nis van de Abdij en er is een aan tal opstellingen die de geschiedenis beeldend vertellen. Dat gebeurt door middel van een aantal tableaus en voorwerpen, afbeeldingen van documenten, schilderijen, tekeningen, kaarten, schetsen en levensechte figuren van Norbertijner monniken. „Veel onderdelen", meldt Klip, „zijn overgebracht op een bijzonder ty pe vaandels. Overigens duurt een bezoek aan het Historama zo'n uur tot vijf kwartier". Iedere bezoeker die aan de kassa een kaartje voor Historama heeft gekocht krijgt er een eenvoudig, overzichtelijk plattegrondje bij'. MUNTPLEIN i. Kaartverkoop: 2 Projectieruimte: 3 Kloostergang: 4 Grote Crypte: Kleine Crypten (lx): 6 Kloostergang: 7. Kloostergang: 8. Muntplein. Verdwalen, boven of onder de grond, is dus uitgesloten! Een be zoek begint met het bekijken van de videofilm (met Nederlands commentaar doorlopende voor stelling, met ondertiteling in Frans, Duits en Engels afwisse lend). Na de film is de eerste 'poot' van de Kloostergangen aan de beurt, waar men kennis kan nemen van de ontwikkelin gen van landschap, burchten, stad Middelburg tot omstreeks de Middeleeuwen. Daarna volgt eerst een bezoek aan de grote crypte. Daarvan wordt hier alleen gezegd dat een indruk wordt ge geven van het leven en het werk van de Norbertijnen, de bewo- Zo werd het geld (één miljoen) bijeen gesprokkeld: Brasserie De Huifkar, Delta Nuts bedrijven, Stichting VSB Fonds (Ver. Spaarbank nv). Roskam Kantoorefficiëncy, Borsje en Buijsman Zeeland bv, Hoechst Holland nv, Hof Domburg/De Pa rel, PTT Telecom, District Breda, Algemene Zeeuwse Verzekerings Maatschappij nv, Carlier Tours, C&A Nederland, PZC Holding bv, Sinke Komejan bv, TRN Groep, Gift NN (f 5.000,-). APF Benelux bv, Hotel Arneville, Bouwbedrijf De Delta bv, Hondi- us en Zn, J. van Iwaarden, Bas en Mar de Jager projekt bv, Fa. L.J. Joosse, Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland, Ovet bv, Total Raffinaderij Nederland, Vroom en Dreesmann Nederland bv, Moret Ernst Young. Actie onder de Middelburgse middenstand, Opbrengst prijs vraag De Faam-De Vlissinger, Overheveling bijdrage voormalig Klank- en Lichtspel Abdij door gemeente Middelburg, Eindafre kening Klank- en Lichtspel en de vele anderen die met kleinere be dragen of materiële inbreng heb ben geholpen. De puzzelactie die de Walcherse PZC-Weekbladen De Faam/De Vlis singer vorig jaar in het belang van het Historama hebben gehouden bracht f 2.800,- op. Dat vond men bij het Historama Abdij Middel burg zo leuk dat werd besloten om een extraatje te geven. Daarom werden uit de prijswinnaars nog eens een drie namen getrokken die vandaag, woensdag 15 april, als VIP bij de officiële opening aanwezig mogen zijn. Het zijn J. van de Hiele uit Middelburg, M. Machielse uit Middelburg en C.H. de Steur uit Vlissingen. Overigens krijgen alle deelnemers aan de puzzelactie van De Faam/De Vlissinger gratis een toegangskaartje toegestuurd. Piet Klip, interim manager van het Historama, trekt één van de prijswinnaars die een VIP-behandeling krijgen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 9