UIT HET ZAKENHART Secretaresse in de bloemen De prijzen Inzenden Kruiswoordraadsel IMieuwlandse kapper werkt milieubewust Zij vielen in de prijzen VVV-gidsen Zeeland 1992 Paaseieren zoeken met De Schuur Paashaas op Lange Delft e.o. geeft 15.000 gulden weg Vlissingse modezaken showen laatste mode in open lucht Draagdoos-automaat bij Meermarkt Welsinge Geen kousen en sokken meer, maar kleurrijke beenmode DONDERDAG 16 APRIL WERELDSECRETARESSEDAG Bruinooge opent Verschoore op Scheldeplein Sponsors bevrijdingsfestival Omdat de t\n van de bevrij ding levend gehouden moet worden en omdat de beste plaats omdat duidelijk te maken de school is, zorgt het Bevrij dingsfestival Zeeland (5 mei in Vlissingen) er voor dat de spon sorgelden 'educatief' gebruikt worden. Bedrijven die het bevrij dingsfestival financieel steunen maken het namelijk mogelijk om een lespakket van de Anne Frank Stichting aan een school te geven. 70 sponsors tot nu toe De winkeliersvereni ging Lange Delft en omgeving in Middel burg houdt zaterdag 18 april een bijzondere Paasactie waarbij een paashaas 15.000 gul den aan waardebonnen aan het winkelend pu bliek verstrekt. Een Avondje Theater ALS ELKE SECONDE TELT 34-13-19-1 -11 -13-61 -64-49-77 Mini-kantoor van Algemene Zeeuwse onthuld in Miniatuur Walcheren Nieuwe stijl voor restaurant Huys ter Schelde SIES VERHUISD NAAR BUGPROMENADE Woensdag 15 april 1992 DE FAAM - DE VLISSINGER 31 Egenlijk zou een "Wereldsecre- tJressedag" helemaal niet nodig noeten zijn. De secretaresse is «ak het zonnetje in huis en ver uit een spilfunctie in het bedrijf, iij beschikt over sociale en orga- lisatorische vaardigheden, is elfstandig en initiatiefrijk en be- loedt haar baas vaak voor pijnlij- te misstappen....! Met andere voorden: Zij is rechtstreeks ver antwoordelijk voor het succes ran de onderneming of organisa- :ie waar zij werkzaam is. M met al redenen te over om paar op regelmatige basis in het bonnetje te zetten. Maar ja, de haren zijn over het algemeen zo (juk dat ze daar niet aan toe ko rten. Vandaar dat Wereldsecreta- essedag wel degelijk in een lehoefte voorziet. In Amerika, Scandinavië en België is deze dag il vele jaren een begrip. Neder- and "viert" Secretaressedag sinds 1989 en op donderdag 16 april a.s. zullen vele managers hun waardering voor hun rechter hand eindelijk eens laten blijken...! Managers die zich nog niet in de persoonlijke smaak van hun se cretaresse hebben verdiept, kun nen bijvoorbeeld een "Horos coopboeket" bestellen, dan slaan zij de plank nooit mis. Zij dienen hiervoor wel het sterre- beeld van hun "onmisbare steun en toeverlaat" te weten! Secretaresses doen er wellicht goed aan om deze dag toch nog even in de agenda van "de baas" te noteren. U Joke Verschoore opent samen met Gedeputeerde M.J.P. Bruinooge de nieuwe winkel aan het Scheldep/ein. Samen met Joke Verschoore opende gedeputeerde M.J.P. Bruinooge, verantwoordelijk voor economische zaken van de pro vincie Zeeland, afgelopen don derdag de nieuwe winkel in audio en video van de familie Ver schoore aan het Scheldeplein in Vlissingen. De reden dat Bruin ooge hier aanwezig was, heeft al les te maken met het feit dat deze nieuwe winkel aan het Scheldeplein ligt. Als voorzitter van het Kern Winkel Gebied in Vlissingen was hij een groot voorstander van een grootse aanpak van de bouw van het Scheldeplein. „Vijf jaar geleden wist ik al dat het Scheldeplein een succes zou worden. Vlissingen was geen winkelstad meer. De Vlissingers gingen massaal ergens anders winkelen. Daarom moesten we de zaken rigoreus aanpakken. Het plein moest een eigen karak ter krijgen. We hebben daarom altijd ernaar gestreefd dat er niet alleen filialen van de grootwinkel bedrijven zouden komen. En de winkel van de familie Verschoore is daar een goed voorbeeld van" vindt de Gedeputeerde. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland; Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland; Accountants- en Adviesgroep Rijkse, Middelburg; Adriaanse Van Der Weel advocaten, Middelburg/Terneuzen; Spuit en Schildersbedrijf Passenier b.v. en Houtland Passenier b.v., Serooskerke; Scheepsrepa- ratie en Garagebedrijf Hermes, Vlissingen; Pit. Beton Hei- palenfabriek b.v., Kamperland; Accountantskantoor C.J. Lobbezoo, Vlissingen; Advies en Ingenieursbureau Polyde- sign, Terneuzen; Eurogas Terminals c.v., Nieuwdorp; Thee- len en van der Weele, makelaars-taxateurs o.g., Vlissingen; Bakkerij Dominicus Steketee bv, Westkapelle; Van Der Sloot Modeschoenen, Vlissingen/Middelburg; Janse de Jonge en Van Wouwe Notarissen, Middelburg; Federatie Nederlandse Vakbeweging, district Zeeland; Federatie Ne derlandse Vakbeweging, afd. Vlissingen; De Hoop bv Ter- neuzen; De Hoop bv Terneuzen; Aannemingsbedrijf W.F. Christiaansen b.v., Vlissingen; Aannemingsbedrijf W.F. Christiaansen b.v., Vlissingen; Sinke Komejan bv, Middel burg; Aannemingsbedrijf J.D. Jansen bv, Middelburg; Van Keulen Transport bv, Biggekerke; Advocatenkantoor Th.G.B.M. Leenders, Vlissingen; Advocaat E.G.M. Smit, Middelburg; Elf Atochem Vlissingen b.v., Vlissingen; Elf Ato- chem Vlissingen b.v., Vlissingen; Elf Atochem Vlissingen b.v., Vlissingen; Elf Atochem Vlissingen b.v., Vlissingen; Van Rietschoten en Houwens, Vlissingen; Notaris Mr. G. Her wig, Vlissingen', Architektenburo Wisse-Tuinhof-Siemmer, Vlissingen; 't Waepen van Veere, Veere; Poppe Bedrijfswa gens b.v., Veere; Boekhandel De Ruiter, Vlissingen; Zilveren Kruis Verzekeringen, Middelburg; Hotel Britannia- Watertoren, Vlissingen; De Campveerse Toren, Veere; Pe- chiney Nederland N.V., Vlissingen; Bouwbedrijf Joziasse B.V., Vlissingen; Meubelhuis "Renaissance", Vlissingen; In stallatie Bedrijf Goes B.V., Goes; Aannemingsbedrijf H.A. Den Exter bv, 's-Heer Arendskerke; Meijers Staalbouw, Se rooskerke; Hoechst Holland N.V., Vlissingen; Hoechst Hol land N.V., Vlissingen; Stichting Moerman Promotie Vlissingen; Stichting Moerman Promotie Vlissingen; Stich ting Moerman Promotie Vlissingen; Stichting Moerman Promotie Vlissingen; Stichting Moerman Promotie Vlissin gen; Stichting Moerman Promotie Vlissingen; Stichting Moerman Promotie Vlissingen; Stichting Moerman Promo tie Vlissingen; Stichting Moerman Promotie Vlissingen; Stichting Moerman Promotie Vlissingen; Drukkerij Zoete- weij, Yerseke; Wolter Dos Groep, 's-Heer Arendskerke;' Hercules BV, Middelburg; Engelhard Terneuzen b.v., Ter neuzen; Aannemingsbedrijf Fraanje b.v., Lewedorp; Aanne mingsbedrijf de Voogd Grijpskerke B.V., Grijpskerke; Hertel b.v. Industriële Isolatie, afd. Middelburg; Van Belle Meube len, Vlissingen; Van Belle Meubelen, Vlissingen; B.v. v/h Firma G.M. Prins en Zoon, Vlissingen; Aannemingsbedrijf A. Poelman b.v., Ritthem; Herder b.v., Middelburg; Koninklij ke Hollestelle b.v., Goes; Internationaal Transport Schikker b.v., Borssele. Ook particulieren kunnen het Bevrijdingsfesti val steunen. Elk dubbeltje is daarbij welkom. Giro: 436202 en Bank 47.70.74.928, beide op naam van Uit in Zeeland Bevrijdingsfestival 1992. De naam Verschoore is trouwens op het gebied van foto en audio visuele apparatuur geen onbe kende in Zeeland. Met maar liefst 7 zaken verspreid over heel Zee land is deze familie een begrip als het gaat om audio-visuele appa ratuur. Grootvader Verschoore begon in 1919 een fotowinkel in Goes en sindsdien hebben zijn vier zonen en thans zijn kleinkin deren de zaken voortgezet. Klein zoon Ad Verschoore, de eigenaar van de winkel aan het Schelde plein maakt direct duidelijk dat er wel het een en ander is veran derd sinds 1919. „Vroeger was het verkopen van foto- en filmap paratuur totaal iets anders dan televisies verkopen. Maar door de technische ontwikkelingen zijn deze apparaten steeds dichter bij elkaar gekomen. Video is in de plaats gekomen van filmcame ra's. Daarom moet je als je video apparatuur gaat verkopen ook te levisies erbij verkopen. En neem de dia-apparatuur. Wij verkopen hier foto-CD's. Zodoende hoeft de klant geen groot scherm meer in de kamer te zetten om de dia's te zien. Hij kan ze gewoon met zo'n foto-CD op het televisie scherm zien". De reden dat Ad Verschoore naar het Scheldeplein is verhuisd is omdat hij graag één grote winkel wilde hebben in plaats van de twee kleine winkels in de Badhuisstraat en de Sint Ja- cobspassage. En groot is de nieu we winkel zeker. Het totale oppervlak is 400 vierkante meter. De paashaas zal vanaf zaterda gochtend 11 uur aan bezoekers van het winkelgebied paaseie ren uitdelen waarin waarde bonnen zijn gestopt. De waardebonnen zijn te besteden in de op de bon vermelde win kel. Bovendien heeft de paas haas in zijn bagage een groot aantal chocolade-eieren waar mee hij de kinderen zal ver rassen. De winnaar van de puzzel van deze week krijgt twee vrijkaartjes voor de voorstelling 'Divastoer nr. 2' van Hester Macrander op 23 april om 20.30 uur in het Vestzaktheater in Vlissingen. Hester Macrander is een belang rijke nieuwkomer in de vader landse cabaret/kleinkunstwereld. Na zang- en bewegingslessen en haar studie aan de Theater school, regisseerde, schreef, zong en acteerde ze in diverse muziektheaterproducties en twee seizoenen terug was er opeens haar verrassende eerste soloprogramma. In 'Divastoer nr. 2' profileert zij zich als een eigenzinnig type met een eigen visie, veel flair en een grote theaterpersoonlijkheid. Ze speelt en zingt, op lichtvoetige muziek van Geert Bremer, een portret van het na-oorlogse, kapi talistische modelgezin. Uit de vele inzendingen van de vorige puzzel werden de volgende winnaars getrokken: De theatercheque, die goed is voor een retourtje Ant werpen op zaterdagavond met de Theaterlijn Antwer pen van Carlier Tours Middelburg, werd gewonnen door A. Ferguson in Vlissingen. De twee vrijkaartjes voor de voorstelling van Nucleo- danza in de Stadsschouwburg werden gewonnen door Katja Pieters in Oost-Souburg. De VVV Zeeland heeft onlangs een nieuw pakket gidsen uitge geven waarin een beeld word ge geven van de toeristische mogelijkheden in Zeeland. Het gidsenpakket Zeeland 1992 betreft een zestal gidsen: - Vakantiereisgids, met arrange menten voor een vakantie of weekeindje in hotel of bungalow; Vakantieverblijvengids, met honderden vakantiebungalows en -woningen; - Kampeergids, met een overzicht van campings, kamperen bij de boer en groepsaccommodaties; - Hotelgids, met de Zeeuwse ho tels en pensions op een rijtje; - Watersportgids, met uitgebreide informatie over de Zeeuwse wa tersportgebieden; - Gids voor Vakantie Vrije Tijd Duits, met uitvoerige en actuele informatie in de Duitse taal over alle recreatiemogelijkheden in Zeeland. De gidsen zijn verkrijgbaar bij alle VVV-kantoren in Zeeland. De inzendingen van de oplossing van deze puzzel dienen uiterlijk binnen een week na verschijnen van de ze krant (op een briefkaart) verzonden te worden aan de redactie van De Faam/De Vlissinger, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Wat is het woord dat u kunt vormen met de letters uit de vakjes van de opgegeven nummers? HORIZONTAAL; 1 speelkaart; 8 afschrift; 12 lithurgisch kerkge zang; 13 behaarde huid; 14 buiten dienst; 16 doel treffend; 17 rustig; 18 gewicht; 19 zwaardwalvis; 21 klaar; 22 kledingstuk; 23 vrouw, dier; 24 deel v.e. couponblad; 26 in korte tijd; 27 vogel; 29 korte kous; 30 keur; 32 zwavelzure kalk; 34 signaal; 36 den lezer heil; 38 bijbelse naam; 39 Amsterdams peil; 41 deel v.h. kompas; 42 vis44 muziek noot; 45 dwaas; 47 nummer; 49 akelig; 51 plaats in N-Holland; 53 doodslag; 56 recht stuk vaarwater; 58 uiteinde v.e. ra; 60 watervlakte; 61 schrijfkosten 63 stapel; 64 god der liefde 66 vogel; 67 boom; 68 jongstleden; 69 circuit; 70 vrucht; 72 per adres; 73 wijnsoort; 74 reistas; 76 puntig uitlopend; 77 vloeibare hars. VERTIKAAL: 1 mechanisch mens; 2 pers. vnw.; 3 insekt; 4 bijwoord; 5 deel v.e. fietswiel; 6 vaartuig; 7 onbep. hoofdtelw.; 8 tapijtachtige stof; 9 boom; 10 naschrift; 11 Europeaan; 13 stad in Frankrijk; 15 doorweekt; 17 kist; 18 kinderspeeltuig; 20 houtrolletje; 22 muziek stuk; 23 wapen; 25 aardsoort; 26 inhoudsmaat; 28 landbouwwerk tuig; 30 bijzonder groot; 31 soort hert; 33 sober; 35 splitsingspro- dukt; 37*bladplant; 40 trapper; 43 tijding; 46 mogelijkheid; 48 om wenteling; 50 bevlieging; 52 soort onderwijs; 54 blauwachtig gas; 55 muzieknoot; 57 grondbalk; 59 soort verlichting; 61 nonsens; 62 afgespleten stukje hout; 65 schaakterm; 66 soort zeewier; 69 vis; 70 voertuig; 71 vr. munt; 73 onmeetbaar getal; 74 van een; 75 sint. Oplossing Puzzel week 15 HORIZONTAAL: 1 vlotter; 6 plateel; 12 Main; 14 enig; 15 e.k.; 17 bekoor lijk; 20 St.; 21 top; 23 relmuis; 24 boa; 25 brok; 27 poef; 28 Atlas; 29 het; 31 Lisse; 32 om; 33 talon; 35 Sr.; 36 sne dig; 37 tumtum; 39 al; 40 pegel; 42 o.i.; 44 Orion; 46 lom; 47 lotto; 49 eest; 52 leer 53 mee; 54 zandaal; 58 rem; 59 p.p.; 60 karmeliet; 62 nu; 63 ring; 64 neon; 66 amandel; 67 legende. VERTIKAAL: 1 voetbal; 2 om; 3 tab; 4 tier; 5 enkel; 7 lelie; 8 anijs; 9 tik; 10 eg; 11 latafel; 13 hommel; 16 kort; 180.L; 19 Ru; 20 soes; 22 polonaise; 24 bos- ruiter; 26 kamelot; 27 pistool; 29 ha gel: 30 totem; 33 tip; 34 nul; 38 loem pia; 41 gondel; 43 formule; 45 reep; 48 teen; 50 marge: 5 Maine; 54 zand; 55 n.m.; 56 al; 57 leeg; 60 kin; 61 toe; 63 Ra; 65 N.N. Wlnwoord: OP ROZEN GAAN Navulverpakkingen, we kennen ze van de wasmiddelen.Maar sinds kort bestaat dit systeem ook voor haarmiddelen. Kapsalon Duck uit Nieuwland is één van de eersten die dit systeem gebruikt. Als de flacon shampoo, die bij de Nieuwlandse kapper gekocht werd, leeg is kan hij op eenvoudi ge wijze weer bijgevuld worden. „Daarmee ontstaat er minder af val en ontlasten we het milieu", vindt de eigenaar van de kapsa lon. Alcina Cosmetics is de leveran cier van dit milieu-bewuste kap perssysteem. Andere producten van dit Duitse cosmeticahuis, die kapper Duck ook gebruikt, zijn onderscheiden door een Duitse milieuraad voor het weglaten van fosfaten en drijfgassen. In het kader van een renovatie werd op feestelijke wijze in het Miniatuurpark Walcheren het ver nieuwde schaalmodel van het kantoor van de Algemene Zeeuwse Verzekering Maat schappij in Middelburg onthuld. Restaurant-Hostellerie Huys ter Schelde in Koudekerke heeft na twee weken sluiting een nieuwe huisstijl gekregen. De nieuwe eigenaars Olav Davide en Tom ter Horst hebben in die periode het interieur aangepast en ver nieuwd. Hoewel het restaurant in zijn hoe danigheid blijft bestaan, is het accent wat meer verplaatst naar de Franse haute-cuisine. Naast het verzorgen van een a la carte avondje uit zal Huys ter Schelde zich ook gaan toeleggen op catering-activiteiten. In het voor malige landhuis van de toenmali ge burgemeester Gerlach van Koudekerke. dat werd gebouwd in 1910, is de bar verplaatst naar de vroegere jachtkamer en is er in de ontvangsthal een nieuwe receptie geplaatst. Al jarenlang staat het kantoor van de Algemene Zeeuwse, met haar karakteristieke voorgevel en het ernaast bij het pand behoren de monumentenpand, in Minia tuur Walcheren. De tand des tijds heeft in de loop der jaren echter flink aan het model geknaagd waardoor vernieuwing dringend boodzakelijk was. De officiële onthulling vond plaats in het bijzijn van medewer kers en vertegenwoordigers uit de assurantiewereld. Na het hij zen van de Algemene Zeeuwse- vlag lieten kinderen tientallen oranje ballonnen het luchtruim kiezen. Zaterdag 4 april heeft Mi niatuur Walcheren weer haar poorten geopend voor het publiek. De buurtvereniging Van Duy- venvoorde in Oost-Souburg biedt op tweede paasdag aan alle kinderen tot 10 jaar de gelegenheid om Paaseieren te gaan zoeken. Tussen 08.30 en 08.45 uur kuunen de kinderen, al dan niet vergezeld van ouders, zich aanmelden bij De Schuur. Het is de bedoeling dat ieder kind minstens één paasver- rassing mee naar huis neemt.. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Paul Reijns, tel.: 01184-60361. Elf Vlissingse ondernemers heb ben vrijdag 10 april op het terras van Petit Restaurant De Punt bij de St. Jacobskerk in Vlissingen de Vlissingse Mode-Special ge houden. Onder leiding van ladyspeaker Dia na Swier en met medewerking van Aliënne Mode Promotie Team werd het winkelend publiek in staat gesteld om kennis te ne men van de laatste modesnufjes. Een inbreng werd geleverd door Patachou, Hans Knuijt Mannen mode, Albert Mode, Bubbles, Groeneveld, Sportscore, Marijke Breiboetiek, Mabelis Design, De Pantalon, Zijnen Mode en De Drie Tonnetjes. De show werd mede mogelijk gemaakt door de spon soring van Palthe en Petit Restau rant De Punt. Sinds kort biedt Meermarkt Wel singe aan de Thibautstraat in Middelburg-Zuid haar klanten een nieuwe service in de vorm van een draagdoos. De doos kan tegen betaling van 2 kwartjes uit een automaat wor den gehaald en dient ter vervan gen van het probleem dat er voor de aangeschafte boodschappen geen of alleen maar kapotte do zen beschikbaar zijn. De doos heeft een draagvermogen van 25 kilogram en is gemaakt van mi lieuvriendelijk, recyclebaar karton. De Rodex-draagdoos goedkoop, vaker te gebruiken en milieu-vriendelijk. Moenica Sies en Pieter Koops tonen de nieuwste beenmode. Waar eerst stopflessen en bak ken met kleurige snoepjes en lol lies stonden, hangen nu rekken vol niet minder vrolijk getinte arti kelen. Een snoepwinkel werd tot speciaalzaak in Kousen en Tex tiel. Want zo heet de winkel van H.J. Sies („liever geen voornaam want anders verwarren de men sen mij met mijn zoon Henk, die ook een zaak heeft") nog steeds nu hij van de Pottenmarkt in Mid delburg is verhuisd naar de Nieu we Burg. Het smalle lange pandje aan de populaire wandelpromenade vond de nieuwe eigenaar uiter mate geschikt voor de presenta tie en verkoop van zijn beenmode-accessoires. De tijd is allang voorbij dat de vrouwen een paar beige, zwarte en blauwe kousen kochten en daar de win ter mee doorkwamen. „De panty, maar ook kousen en sokken zijn echte modeartikelen geworden, die best ook wat mogen kosten. Voor de legging zie ik maar een korte populariteit, maar kousen en pantys worden steeds verfijn der en mooier van kwaliteit. Wat vroeger een moeizame handel was, groeide uit tot een bloeiend accessoireartikel. De inkoop heb ik nu al over gedaan aan mijn dochter Moenica, die samen met haar man Peter Koops mettertijd de zaak zal overnemen. Voorlopig blijf ik zelf nog wel meedraaien in de winkel, want thuis zitten is niks voor mij", zegt Sies die al 41 jaar in het vak zit. Voor bedrijfskleding, overals en huishoudschorten kan de klant nog steeds bij Sies terecht, maar de verkoop geschiedt niet meer over de toonbank, maar in een aparte ruimte achter de winkel. Een momentopname van de Mode-Special in Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 31