Ook mode tijdens openingsfeest vm KAM Feestmarathon onder kap van Lange Zelke m Sta opkct otitftttéd- Birl tcnstock Drie hotelovernachtingen gratis bij aankoop van een Samsonite koffer. Samsonite Groeneveld feest met U mee in de Lange Zelke. Evelien Jansen demonstreert Lilliput Lane Programma 25 uurs-marathon Vlissingse Bibliotheek Gun uw ogen Groeneveld roov VL/SS/NGEN VIERT HONDERD JAAR OPENBARE BIBLIOTHEEK Dankzij het glazen dak boven de Lange Zelke viert de Vlissingse Openbare Bibliotheek bin nenkort 25 uur achtereen feest. Van donder dag 7 mei twee uur 's middags tot vrijdag 8 mei rond de klok van zes vinden zowel buiten als binnen voor jong en oud verschillende ac tiviteiten plaats. Als aanvangsklapper opent de cabaretier Youp van 't Hek deze Vlissingse feestmarathon, waaraan nog drie andere bi bliotheken in Zeeland meedoen. Op het pro gramma staan verder onder meer een optreden van Poppentheater Parabel en van de Zeeuwse Komedie met souper na afloop. Verder een Pyamaparty ernstig-kijkende bibliote- voor basisschoolleerlin gen, een uitvoering van een Saxofoonensemble, schaak-en bridgewedstrij- den, een literaire wande ling door Vlissingen met ontbijt en nog veel meer. Al deze activiteiten vin den plaats vanwege het feit dat honderd jaar gele den de eerste openbare bibliotheek in Utrecht werd geopend. De tijd dat de leesgrage bezoeker in de biblio theek te woord werd gestaan door een Podiumkunsten caresse met een grijs knotje is allang voorbij. Ook de bordjes met Stil te zijn gelukkig verwij derd. In honderd jaar groeiden de openbare bi bliotheken uit tot moder ne instellingen waar de klanten niet alleen te recht kunnen voor het le nen van boeken maar ook voor informatie en documentatie op alle ge bied. Gecombineerd Literaire wandeling Twee voor twaalf Donderdag 7 mei Vrijdag 8 mei nummer VX5 ö\o9 Grandioos de nieuwe Lange Zelkestop Kijk bij v.d.Wouw schoenen en modestop Exclusieve merken waaronder Bally en Grevestop Topkwaliteit en service bij v.d.Wouwstop Tot ziens in de Lange Zelke 24 bij vdWOUWstop Groetjes Marleen V.d.WOUW Goes Lange Vorststraat 71...VIissingen Lange Zelke 24 Lichtvoetig door het leven met de veelkleurige Birkenstock Papillio collectie! Puur natuurlijke voetbedsandalen van wereldklasse in vrolijke kleuren en zeer gedurfde kleurencombinaties. Uw voeten krijgen vleugels in Papillio! =rs leerboek Woensdag 15 april 1992 DE FAAM - DE VLISSINGER ten gezamenlijk honderd uur ach ter elkaar open te blijven en in die tijd een aantrekkelijk programma te verzorgen voor het publiek. Iedere vestiging neemt 25 uur voor haar rekening. „Naast Vlis singen doen ook Kapelle, Oost burg en Tholen mee aan de gezamenlijke marathon", vertel len Connie Colet en Peter Stok van de werkgroep 'Honderjarig bestaan' van de Vlissingse biblio theek. Peter Stok vervolgt: „Met deze collega-bibliotheken hebben wij activiteiten gecombineerd. Zo kan men aan een schaakcompe titie deelnemen, waarbij er via te lefoonverbindingen ook tegen spelers in de andere plaatsen kan worden geschaakt. Bovendien mogen er in elke bibliotheek ge durende een aantal uren te lang geleende boeken boetevrij wor den ingeleverd. Bij ons is dat van één tot zes uur in de nacht van donderdag op vrijdag. In die nacht kan men zich ook opgeven voor een gratis jaarabonnement". Een samenvatting met aan vangstijden staat elders op deze pagina. Dat Youp van 't Hek bereid werd gevonden om rond twee uur de opening van de marathon te ver richten tussen zijn voorstellingen in de Middelburgse Stads schouwburg door, is de ver dienste van Connie Colet, ook lid van de werkgroep. Zij schreef de Vier Zeeuwse bibliotheken beslo- Youp van 't Hek. cabaretier een brief met het ver zoek of hij tijd over had om naar Vlissingen te komen. „Hij was dadelijk bereid mee te werken en zal in ieder geval op een podium voorlezen uit eigen werk en zijn boeken signeren", antwoordt zij voldaan. Daarna zijn de kleinste bezoekers aan de beurt. Voor hen speelt Poppentheater Parabel 'De wolf en de kip' in de bibliotheek. Ver volgens, vanaf half zeven, mogen kinderen in hun mooiste pyama meedoen aan een echte pyama party. Op dit feest zullen leerlin gen van de Ichtusschool een 'verhaaltje voor het slapen gaan' vertellen en uitbeelden. Er is een voorstelling voor kinderen van vier tot zes en van zes tot negen jaar. Muziekliefhebbers komen die avond ook aan hun trekken. Het saxofoon-ensemble van de Zeeuwse Muziekschool geeft buiten onder de overkapping van negen tot tien uur een concert onder leiding van Moreno Beveri- ni. Later op de avond treedt De Zeeuwse Komedie in de kelder van de bibliotheek op met een éénakter van de Engelse schrijver Peter Shaffer: White Lies. Vrij vertaald betekent dat 'Leugens om bestwil'. „Wij zijn er erg trots op dat dit bekende Zeeuwse to neelgezelschap voor ons een op treden wil verzorgen", zegt Peter Stok, die met zijn werkgroep al negen maanden voorbereiding achter de rug heeft. „Het verhaal gaat over een hel derziende barones in een verlaten badplaats in de herfst. Een bizar re geschiedenis vol melancholie en onuitgesproken verlangens, waarbij echter regelmatig een glimlach doorbreekt. Na de voor stelling is er buiten onder de overkapping een nachtelijk sou- 25 per waaraan ook de spelers deel nemen. Voor dit evenement moet men zich wel vantevoren opge ven in de bibliotheek en er zijn helaas ook kosten aan verbon den". Wie de nacht verder wil opblijven kan op alle verdiepingen van de biep terecht voor videofilms (op groot beeld), dart- en schaakspel letjes en een bridgedrive die door de Vlissingse Bridgeclub 'De Fles' wordt georganiseerd. Hier aan kunnen twintig paren mee doen. Dorstigen kunnen zich laven in het Biepcafé dat tot ze ven uur in de ochtend open blijft. Daarna begint de dag literair. On der leiding van de schrijver Wim Hofman is er voor vroege vogels (om zes uur!) een wandeling met uitleg langs de huizen waar be kende schrijvers geboren zijn of later hebben gewoond. Na afloop van deze dauwtrap- stadswandeling kunnen de cfeel- nemers aanschuiven aan een uit gebreid ontbijt op de Lange Zelke. Tijdens deze ochtenddis zal de kinderboekenschrijver Evert Hart man de drie prijswinnaars bekend maken van de opstelwedstrijd 'Vlissingen 100 jaar later'. Hier aan deden negen scholen uit Vlissingen en Souburg mee. On der de titel 'Poppen in Kleder dracht' houdt P. Melis uit Zoutelande ook op vrijdagoch tend een voordracht over poppen en hun soorten klederdracht. De ze activiteit heeft binnen plaats en men krijgt er een kopje koffie bij. Vrijdag jussen de middag is het tijd voor een wedstrijd tussen de directeuren van twee basisscho len in Vlissingen en Oost- Souburg. Onder leiding van Kees Hamann, directeur van de Vlis singse bibliotheek, spelen zij bui ten het tv-spel Twee voor Twaalf. Daarbij moeten vragen worden beantwoord. „Wij hadden de bur gemeesters van Middelburg en Vlissingen gevraagd om mee te doen, maar helaas waren zij op het laatste moment verhinderd", zegt organisator Stok spijtig. „Maar een spel met dit koppel wordt zeker zo spannend". Onder de naam 'Kunst in de aan bieding' neemt Nico Out de be zoekers 's middags mee langs de collectie van de Kunstuitleen, die in de kelder van de bibliotheek is gevestigd. Hij vertelt over de uit gangspunten en werkwijzen van kunstenaars in en buiten Zeeland aan de hand van de aanwezige kunstwerken. Belangstellenden kunnen een abonnement nemen en zelfs kunst kopen. Intussen mogen de schaakliefhebbers zich per computer tot zes uur meten met deelnemers in de drie andere aangesloten bibliotheken in Zee land. Bovendien is het Biepcafé buiten onder het glas de hele dag bemand. Het spreekt voor zich dat de winkeliers aan de Lange Zelke samen of apart de eerste twee dagen van de officiële opening (aanstaande vrijdag en zaterdag) allerlei evene menten de bezoekers aanbie den. Eén van die initiatieven komt van Peeters Geschen ken. Die zaak heeft Evelien Jansen uitgenodigd. „Ze komt de pittoreske wereld van Lilliput Jane demonstre ren". Lilliput Jane - zo blijkt uit een om schrijving - is een successtory sinds de oprichting in 1982. Daarbij zijn de bekoringen van Engelse ambachtelijke architec tuur die tijdens de industriële re volutie teloor gingen op mini-formaat nagebouwd. Tot in de kleinste details worden ze na gebouwd. Elk dakpannetje, steentje of geveltje is handge- vormd, precies volgens het origi neel. Ook bloemen en hekjes krijgen stuk voor stuk aandacht in het wassen model. In de fa briek wordt - na goedkeuring - van het wasmodel in de mailen- makerij een kunststof gietvorm gemaakt. Deze fase neemt zeven weken in beslag. De gietvormen worden vijftig tot zeventig keer gebruikt. Uiteindelijk worden ze geschilderd in de originele kleu ren. Elk Lilliput Lane-model wordt met de hand afgeschilderd. Evelien Jansen toont hoe dat in zijn werk gaat. Bij Peeters zal zij een aantal originele modellen afwerken. 14.00 tot 15.30 uur: Youp van 't Hek 16.00 tot 17.00 uur: Poppentheater Parabel speelt 'De wolf en de kip' voor kinderen van 4 tot 11 jaar op eerste verdieping bibliotheek 18.30 tot 19.10 uur: Pyamaparty voor kinderen van 4 tot 6 jaar 19.30 tot 20.30 uur: Pyamaparty voor kinderen van 6 tot 9 jaar. op eerste verdieping bibliotheek 21.00 tot 22.00 uur: Saxofoon-ensemble Buiten op Lange Zelke 22.45 tot 23.45 uur: Zeeuwse Komedie speelt White Lies van Peter Shaffer Kelder Bibliotheek met aansluitend 23.45 tot 1.00 uur: souper Kosten f12.50. Reserveren nodig 1.00 tot 7.00 uur: nachtwerk grootbeeldvideo, bridgedrive, darts, schaken 1.00 tot 6.00 uur: boetevrij inleveren 3.00 tot 5.00 uur: gratis abonnementen 1.00 tot 7.00 uur Biepcafé 6.00 tot 7.00 uur: literaire wandeling o.l.v. Wim Hofman door Vlissingen Start bibliotheek en aansluitend 7.00 tot 8.00 uur: Literair ontbijt Lange Zelke voor bibliotheek Kosten f12,50 Tijdens ontbijt bekendmaking prijswinnaars schoolopstelwedstrijd door Evert Hartman 10.00 tot 11.30 uur: 'Poppen in klederdracht van 1500 tot heden' in bibliotheek tweede verdieping 12.15 uur: 'Twee voor twaalf', wedstrijd tussen de directeuren van twee basisscholen, geleid door. directeur Kees Hamann van de bibliotheek aan de Lange Zelke 14.00 tot 16.00 uur: Kunst in de Aanbieding, met Nico Out door de collectie van de Kunstuitleen, in de kelder van de bibliotheek. Op de tweede dag van het openingsfeest van de overkapte Lange Zelke tonen mode zaken wat ze in huis hebben. Niet alleen de noviteiten van voorjaar en de zomer 1992 passeren de revu. Ook andere modische of aantrekkelijke kleding en aanverwanten trekken mannequins en dressmen van Modellenburo Alienne aan. Er zijn drie shows. De eerste begint om 13.30 uur, de tweede is om 15 uur te zien en de laatste om 16 uur. Confectie, sport- en badkleding, vrije tijds kleding en schoe nen komen uit de winkels van de Hema, Streetwalker, Van de Wouw, Steketee, Zee man en Landgraaf. Pearl en Groeneveld brengen brilmode in. Voor de huidverzorging en make up van de modellen is Luitwieler verantwoordelijk en de terrasverzorging is in handen van La Reine. d/u party!" LANGE ZELKE OVERKAPT! SCHOENMODES VLISSINGEN OUDE MARKT 20 TEL. 12764 Bij aankoop van een nieuwe bril of kontaktlenzen krijgt U bij Groeneveld een Polaroid camera cadeau.' Geldig van 17 april t/m 24 april zolang de voorraad strekt. VLISSINGEN Lange Zelke 93 01184 - 15051 GROENEVELD Als u nu een Samsonite koffer aanschaft, kunt u hem meteen meenemen op een mini- vakantie Direkt hij aankoop ontvangt u een waardecheque. goed voor drie hotelover nachtingen voor 2 personen. I kunt kiezen uit 400 luxe hotels in 9 landen Per overnachting dient u per persoon 1 ontbijt en I diner in het sfeervolle hotel restaurant te besteden. Bij uw Samsonite dealer kunt u tijdelijk uw favoriete Samsonite koffer en uw gratis minivakantie-adres uitkiezen WIJ BLIJVEN VERRASSEND UITPAKKEN. LANGE ZELKE 7 - VLISSINGEN

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 25