DE LEEUW SCHOENMODES langeviele 2 middelburg UW FOTO- atUICTJE VOL? COMBI BACK Al uw foto's dubbel SPRINT 1699, HÈT kinderschoenparadijs van Zeeland, alle beste merken onder één dak! Mode pasvorm deskundige meting èn nacontrole OPRUIMING DE FRUITTUIN III KENWOOD IV.' VIDUET PA AS BEST!! FUJI DL 25 MIDDELBURG DELTA] WAARSCHUWING!! LEUKE ATTENTIE VOOR IEDERE KLANT! a i111 ïi v.* -vit'* TOONAANGEVENDE KWALITEIT BEDIENING EN SERVICE van alle op de kuilhoek staande vruchtbomen en struiken Appels, peren, pruimen, kersen, perziken, nektarine, mispel, kweepeer, enz. Maar ook kiwi, druiven, moerbeien, bramen, bessen, enz. Nu grote korting Boomkwekerij Wemeldingse Zandweg 10, Kapelle Tel. 01102-42944 cialist Combi Back. Bij inlever,ng ontvangt u altijd een Hèt adres voor snelheid en kwaliteit: J. van Opstal NV DELTA NUTSBEDRIJVEN AAN ALLE BEWONERS VAN HET GEBIED VAN WEST-SOUBURG, VLISSINGEN EN KOUDEKERKE Recreatieschap Veerse Meer BEKENDMAKING /J95 roeer ji1' Geldigtot ^5 >rii 7 D°66nFfl>C1® 30 ap' toto set Vlissingen, Scheldeplein 158 Vïcei Middelburg, Korte Delft lb Goes, Lange Vorststraat 36 NIEUW VIDEOFILMS! NIEUWE POSTERS! NIEUWE KAARTEN! VIDEOTHEEK VIDUET Drop-In SLANK, ELEGANT EN GEBRUIKSVRIENDELIJK KENWOOD MINISET UD 50 Bij 2-pak Fujicolor f 13,- korting op 2 toegangskaarten voor de Efteling. telëtekslfri BLAUPUNKT KLEURENTELEVISIE 2 DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 15 april 1992 1 V "i Zh. -1 0- •v>"##v2xi 1 Brena^^^lletie00kD,1^im i FOTOJ VIDEOj AUDIOJ VLISSINGEN - GOES Tuin-en Landschapsinrichtingen Groenvoorzieningen Vrouwenpolderseweg 44 4354 KL Vrouwenpolder Tel. 01189-1376 Fax01189-3418 Poelendaelesingel 10 4335 JA Middelburg Schoonmaken leidingnet in de periode van 21 april t/m 8 mei 1992 De N.V. Delta Nutsbedrijven gaat beginnen met het schoonmaken van het waterleidingnet in bovenom schreven gebied. In principe zal het werk plaatsvinden de hele week van maandag tot en met vrijdag en zo nodig een en kele maal 's nachts. De bewoners van de straten in- genoemd gebied waar op een bepaalde dag de leidingen worden schoongemaakt zullen hiervan door middel van een huis-aan-huis gezorgde brief persoonlijk op de hoogte worden gebracht. Gebleken is dat bij een dergelijke schoonmaak van het leidingnet ook omliggende straten last van bruin water kunnen krijgen en dat plaatselijk de druk lager Kan worden. De oewoners van het ge noemd gebied wordt derhalve aangeraden voor alle zekerheid een kleine voorraad schoon water bij de hand te houden tijdens de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden is de kans aanwezig dat bruin water uit de kranen komt dat vlekken op het wasgoed kan achterlaten. Wij adviseren daarom in die periode voorzichtig te zijn met het wassen van wasgoed en in geval van bruin water het water te laten doorstromen tot het weer helder is. Voor informatie kunt u terecht op het districtskan toor van de N.V. Delta Nutsbedrijven te Vlissignen, telefoon 01184-13956. N.V. Delta Nutsbedrijven doet al het mogelijke om de bewoners geen lasi ie Dezorgen, maar kan inci-, denteel bruin water niet voorkomen zo lang de wer ken duren. Hiervoor onze oprechte verontschuldi gingen. N.V. Delta Nutsbedrijven heeft getracht be drijven en instellingen ook individueel te waar schuwen. N.V. Delta Nutsbedrijven aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het feit dat bedrijven, instellingen of personen niet vooraf individueel zijn gewaarschuwd. N.V. Delta Nutsbedrijven Het bestuur van het Recreatieschap Veerse Meer maakt bekend dat: op 27 november 1991 het algemeen bestuur de verordening op de heffing en invordering van een recht voor het gebruik van recreatie ve voorzieningen in en aan het Veerse Meer heeft vastgesteld dat deze verordening is goedgekeurd bij Ko ninklijk Besluit van 29 januari 1992 onder no. 92.000950 met ingang van 1 april 1992 de regeling van kracht is geworden het recht wordt geheven van degenen, die als gezagvoerder, schipper, eigenaar of gebruiker van het pleziervaartuig gebruik maakt van de voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen, die in beheer of onderhoud zijn bij 'het Recratieschap Veerse Meer'. dat onder pleziervaartuigen wordt verstaan: alle niet voor de beroepsvaart bestemde, door motor- of windkracht voortbewogen vaartui gen, surfboards (zeilplanken) daaronder be grepen, alsmede kano's en roeiboten, met uitzondering van opblaasbare types. het recht bedraagt f 7,50 voor 10 aaneen gesloten kalenderdagen danwel f 10,voor de periode 1 januari t/m 31 december van het kalenderjaar. het bewijs van betaling is te verkrijgen via on derstaande bestelbon en via de inningsadres sen in en om het beheersgebied en herkenbaar d.m.v. raambiljetten het bewijs van betaling op een goed zichtba re plaats op het pleziervaartuig dient te wor den aangebracht met ingang van 1 april 1992 de recreatie- wachten de controle op naleving van de ver ordening zullen uitoefenen Middelburg, 1 april 1992 Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Veerse Meer G. de Vries-Hommes, voorzitter P. Wisse, secretaris Bestelbon: Opzenden in voldoende gefrankeerde envelop aan: ADZ Veerse Meer, Postbus 140, 4380 AC Vlissingen Ondergetekende, wenst toezending van: jaarkaart(en) 1992 f 10,- 10 dagenkaart(en) a f 7,50 ingangsdatum ik machtig u hierbij fvan onderstaande rekening af te schrijven Postbankrekeningof Bankrekening aantal invullen DatumHandtekening datum invullen Recreatieschap Veerse Meer Postbus 6001, 4330 LA MIDDELBURG op z'n Loop gewoon eens binnen bij: Naast Mikro Elektro/t.o. Tref Beenhouwerssingel 7 Middelburg - Tel. 01180-36410 ALS U EIEREN VOOR UW GELD KIEST ZIT U BIJ DERT GOED CANON VIDEOCAMERA E60 video 8 systeem 8 x powerzoom sportzoeker standaard videolicht direkt aan te sluiten op elke televisie automatische titel/datum/tijd afstandsbediening LOADING f Drop-in automatisch f'ilminlegsysteem en automatisch filmtransport en motorisch terugwikkelen. Automatische l).X filmgevoeligheidsstelling. Zelf denkende flitser". Focus Free. 0 Versterker 2 x 24 Watt 0 Equalizer 0 Tuner met voorkeuze en schakelklok 0 Dubbel cassettedeck autoreverse 0 CD-speler - afstandsbediening 0 Incl. boxen (of 70.- per maand) (jg fUJlF'W Bij elk 2-pak Fujicolor krijgt u 13,- korting op de entree van de -i()-jarige Efteling. I betaalt nu slechts ƒ3"7.- i.p.v. 50,- voor 2 tocgangs- HPTs. 0{\ kaarten. En dat is... geen fabeltje. MC 6340 VT 63 cm black line flat square beeldbuis 51 voorkeuzezenders 2 x 20 Waft hifi stereo teletekst/TOP-systeem afstandsbediening of 80.- per maand AMCO, meer dan 230 vakzaken door geheel Nederland Afbeeldingen kunnen afwijken. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt KLANTVRIENDEUJK LAGf RRUZEN GARANTIE VERZEKERING CREDITCARD GRATIS THUISBEZORGEN KWAUTIIT EIGEN TECHNISCHE DIENST GARANTIE Nieuwendijk 35-39, Vlissingen (bij nieuwe jachthaven) Tel. 01184-12209 Ook op maandagmiddag geopend europa foto

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 2