Beelden, schilderijen en grafiek van INlic Jonk in Kloveniersdoelen Golden Earring in Goes OPA IN VELE GEDAANTEN Vlissingse hardcore band treedt op in Bar American Volksmuziek in Razzmatazz 19 MAART T/M 25 MAART IN MIDDEN ZEELAND OP INITIATIEF VAN ACCOUNTANTSKANTOOR VAN DER HOEK EN LENGTON Op initiatief van Van der Hoek en Lengton bv, ac countants en belastingconsulenten in Middelburg, wo dt tot en met 21 maart in de Kloveniersdoelen, Achter de Houttuinen 30 in Middelburg een exposi tie gehouden van beelden, schilderijen en grafiek van de kunstenaar Nic Jonk uit Grootschermer. Weense Avond met Groep Papillon in Concert- en Gehoorzaal Shut Up and Sing neemt afscheid met optreden in Stadsdanszaal Jeugdorkesten en slagwerkgroep geven uitwisselingsconcert KINDER BOEKEN Wl Woensdag 18 maart 1992 DE FAAM - DE VLISSINGER 7 mmm Het accountantskantoor wil door middel van deze expositie het verwerven van een stukje naamsbekendheid koppelen aan een project waaraan een zeker al gemeen belang kan worden toe gekend. Er is gekozen voor de kunstenaar Nic Jonk omdat in heel Nederland en ook op veel plaatsen elders op de wereld beelden van hem staan behalve in Zeeland. De directie van het kantoor vindt dat des te merk waardiger omdat het werk van Nic Jonk een sterke relatie ver toont met het water en de zee. Nic Jonk is nationaal bekend als beeldhouwer en schilder. Ruim 25 jaar bestaat in zijn woon plaats Grootschermer .Museum en Beeldentuin Nic Jonk. De kunstenaar spant zich ook in voor het behoud van de aarde en haar leven. Hij wil door zijn kunst mensen over de hele wereld oproepen om mee te werken aan het behoud van de aarde. Daar om is een deel van zijn werk ge bruikt voor de oprichting van de Pacific Foundation. Op de exposi tie zijn een aantal van deze wer ken te zien te midden van een selectie uit zijn oeuvre Kunst en Bedrijfsleven. Nic Jonk weet als geen andere beeldhouwer hoe zeer beelden ruimtebepalend zijn. Door naar buiten te treden en exposities te houden in onder andere Califor- nië, Italië en België en door op ve le plaatsen in Nederland zijn beelden te tonen, laat hij zien hoe waardevol een kunstwerk voor zijn omgeving is. Doordat zijn werk zoveel belangstelling trekt is er inmiddels in het Land van Ooit in Drunen een beeldentuin met beelden van zijn hand inge richt en zijn er meer dan 150 van zijn beelden door overheden, in stellingen, bedrijven en particulie ren op plaatsen door geheel Nederland geplaatst. Het Middelburgse Musical- en Operettegezelschap 'Groep Papil- Ion' brengt zaterdag 21 maart om 20 uur een Weense Avond in de Concert- en Gehoorzaal op de planken. Het programma bestaat uit drie gedeelten en kreeg de titel 'Ein Morgen, ein Mittag, ein Abend in Wien'. Het programma bestaat uit operettemelodieën en echte Weense liedjes in een leuk decor en een gezellige sfeer. Aan de avond wordt medewerking ver leend door een salonorkest onder leiding van Jaap Edel. Een scène uit 'Ein Morgen, ein Mittag, ein Abend in Wien'. In de Stadsdanszaal in Middel burg treedt op 20 maart vanaf 22 uur de Bevelandse band Shut Up and Sing op. Dit optreden geldt als afscheidsconcert van de band. Dezelfde avond treedt ook de band B-Sharp op. Een week later is de beurt aan Sue Chaloner's Soultrain, met een optreden dat om 22 uur begint. De grote kracht van Sue Chaloner schuilt in haar imponerende zwarte stem in combinatie met haar expres sieve voordracht. De voorverkoopadressen in Mid delburg voor beide optredens zijn: Seventy-Seven, Markt 77; Muziekhandel Van Damme, Lan ge Noordstraat en De Stadsdans zaal, Beddeweeg 15. Sue Chaloner De Vlissingse hardcore band Brainless geeft vrijdag 17 april een concert in Bar American in Middelburg. Het optreden begint om 21 uur. De muziek van Brainless is te om schrijven als Amerikaans getinte hardcore, vermengd met trash- invloeden. De muziek is snel, De Nederlandstalige volksmu ziekgroep Overstekend Wild treedt zaterdag 21 maart om 21 uur op in Razzmatazz aan de Middelburgsestraat in Oost- Souburg. Overstekend Wild is vijf jaar gele den ontstaan uit de legendari sche groep 'Wolverlei'. De groep is in staat om prachtige instru mentalen af te wisselen met ei gentijdse teksten. Een en ander staat borg voor voldoende (ont)spanning en luistergenot. De formatie Golden Earring geeft zaterdag 28 maart om 22 uur in het kader van de 'Bloody Buccaneers Tour' een concert in de Zeelandhal in Goes. In het voorprogramma treedt vanaf 20.15 uur de groep The Juke Joints op. Ruim anderhalf uur passeren de grootste successen zoals Twilight Zone, When the Lady smiles en niet te vergeten Radar Love de re vue op de gebruikelijke felle en compromisloze wijze. Daarnaast bevat het repertoire nieuwe stuk ken van Bloody Buccaneers met uiteraard de singles Going to the Run en Pouring my Heart again. Een beeld van Nic Jonk. marimba, gong, bekkens en tom toms. Het concert wordt beslo ten met een gezamenlijk optre den van de drie groepen. Het Jeugdorkest Euphonia en de Slagwerkgroep Euphonia/Ons Genoegen uit Goes en het Chr. Jeugdorkest ONDA Middelburg houden zaterdag 21 maart om 19.30 uur een uitwisselingscon cert in De Spinne in Goes. Het Jeugdorkest Euphonia brengt olv Mathieu van Duiven de num mers Flaxation, Three Times a Tube, Hang on Sloopy, The Beat les in Concert en Saxophone Ju bilee. De brassband ONDA olv Piet Baan speelt Band Parade, The Knight's Trail, Easy Pop Sui te, A Salzburg Impression en Le ningrad. De slagwerkgroep manifesteert zich olv Ronald de Roo met trommel, pauken, grote trom, xylofoons, klokkenspel, Het Jeugdorkest Euphonia uit Goes. hard en brutaal. De band heeft in het verleden een voorbeeld geno men aan favorieten als Biohazard, Cro-Mags, Agnostic Front, Sioux- sie en GBH. Brainless zal eind dit jaar een CD uitbrengen in eigen beheer; op 17 april za de formatie een aantal nummers brengen die ook op de CD komen te staan. Brainless met vlnr. Wim de Nooyer (bas), Bert Doedel (gitaar), Merlijn de Jong (zang) en Fdtrick Zanders (drums). Als je op zoek gaat naar boe ken over grootouders stuit je al gauw op de persoon van opa. Oma komt meestal op de ach tergrond, hoewel ze zich soms heel nadrukkelijk profileert. Ik heb een drietal boeken uitge zocht, waarin opa een speciale rol speelt. Margreet Meufmeester Allereerst een boek in de Lees je al-serie, een serie voor begin nende lezertjes. Kleine boekjes met eenvoudige verhalen die vaak voor kinderen heel her kenbaar zijn. DE O VAN OPA van IMME DROS werd in 1991 bekroond met een zilveren griffel, en naar mijn mening terecht. Jim woont in Amsterdam, op drie hoog. Hij kijkt graag naar de diepte, waar de straat is en te kent dan alles wat hij ziet. Soms komen zijn vriendjes Tim en Wout spelen. Die hebben al lebei twee opa's en twee oma's. Tim heeft ook twee oma's, maar er is maar één opa. Tim wil weten waar de andere opa is. Die is al lang dood. Zijn vader vertelt van al les over de dode opa. Hij was dik, zijn buik was rond en zijn gezicht ook. Hij lachte vaak en kon prima torens bouwen. Ook was hij geweldig in spelletjes. Als Flip en Wout het weer eens over hun twee opa's hebben zegt Jim: "Ik heb ook twee opa's, een gewone en een do de". Hij tekent zijn dode opa. Een ronde buik en een rond hoofd. Moeder moet er "OPA" onder zetten. Ook zij maakt een rondje: de O van OPA. Jim tekent nu steeds zijn dode opa en die gaat een belangrijke rol in het leven van Tim spelen. Al leen is er nog één probleem. De gewone opa neemt altijd cadeautjes voor Tim mee. Van de dode opa krijgt hij nooit iets. En danop een dagkomt de post met een groot pak. MIJN OPA IS EEN LEEUWEN TEMMER werd geschreven door KAREL VERLEYEN. Als Steven op een avond thuis komt staat er een vreemd mannetje op de stoep, dat Ste ven verwelkomt met de woor den: "Goedenavond, ik ben je opa". Hij is gekleed in een paars jasje, een witte broek, zwarte schoenen met bolle neuzen en een paars mutsje met een vingerlange punt. Al lerminst een outfit voor een opa. Ook tegen de moeder van Steven beweert het mannetje dat hij de vader van Stevens vader is. Maar dat is onmoge lijk want opa is al jaren geleden in Afrika overleden. Het man netje lacht daar om en vertelt dat hij echt Stevens opa wel is. Toch wordt hij niet geaccep teerd en moet verdwijnen. Hij slaapt die nacht in het park. Maar Steven heeft daar geen vrede mee en zoekt hem stie kem op. De man blijkt heel veel over de familie te weten. Ge heimen, die verder niemand weet. En als Steven, zonder dat zijn ouders het weten con tact met de man blijft houden vertelt "opa" zijn levensge schiedenis. Als Serengeti Joe, een groot leeuwentemmer heeft hij de wereld afgereisd. Overal is hij beroemd. Hij haal de de gevaarlijkste trucs uit. Als Steven ontdekt waarom zijn vader blijft ontkennen dat deze man opa is, én als blijkt dat er nog veel meer vreemde zaken zijn gaat hij als een ware detective op onderzoek uit. En de ontknoping is dan toch ver rassend. In JANDOEDEL, mijn opa en ik, van BEN KUIPERS is de opa wel een heel andere figuur dan in het vorige boek. De ik-figuur leert zijn opa kennen als kame raad op het landje waar opa al tijd aan het werk is als hij niet op de fabriek moet werken. Opa blijkt door oma volledig te worden gedomineerd. Graag had hij bomen op zijn landje, maar oma is bang voor vlekken op de schone was en dus ge beurt dat niet. Oma laat ook re gelmatig merken, dat ze hem een slappeling vindt ("wat ben je toch een Jandoedel") en opa is dan ook erg bang voor haar. Als oma op bedevaart naar Ke- velaer is schildert hij de keuken geel, maar als blijkt dat ze niet van geel houdt schildert hij hem 's nachts nog over in groen. De kleinzoon heeft er moeite mee. Is opa echt zo'n slappeling, die nooit iets durft te zeggen? Hij besluit dat uit te proberen en plast tegen opa's broek. Zal opa nu echt eens kwaad zijn? Maar als opa al leen maar zegt: "Voortaan be ter richten jongen", begrijpt hij dat hij te maken heeft met een door en door goede man. Slechts één keer neemt opa wraak. Hij gooit het door oma gekoesterde water uit Lourdes weg. Natuurlijk wel zonder dat oma het merkt. Dat opa toch een grote indruk heeft ge maakt op de ik-figuur blijkt uit het laatste hoofdstuk, waarin hij zelfs inmiddels volwassen is. DE O VAN OPA door IMME DROS, tekeningen van HARRIE GEELEN. Van Holkema en Warendorf, Houten, f 9,90. MIJN OPA IS EEN LEEUWENTEMMER door KAREL VER LEYEN (tekst) en GERDA DENDOVEN (tekeningen). Vanaf 9 jr. Infodok, Amsterdam, f 22,50. JAN DOEDEL mijn opa en ik, door BEN KUIPERS, tekenin gen van JAN JUTTE. Vanaf 10 jaar. Uitgeverij Sjaloom, Am* sterdam, f 19,90. BURGH-HAAMSTEDE De Bewaerschole. (Weststraat 18). Mini van Iterson, olieverfschilderijen en pastels. Ma. t/m za. van 13.30 tot 16.30 uur. GOES Galerie Nona Schmit. Ilona Schmit, schilderijen en andere werken. Za. 14-17 uur, hele jaar. Lunchcafé. (Stadhuis Grote Markt). Mevr. Govaerts, schilderijen. Di. t/m za. van 9 tot 18 uur. Oosterschelde- ziekenhuis. ('s-Gravenpolderseweg 114) 1.000 x persfotografie, monster collage van persfotograaf Ruben Oreel. Openingstijden ziekenhuis, v.d. Spiegelstraat 15. De Ruimte Ad Hoe, project van Trechter 5 m.m.v. Hans de Win en Helene de Winter. Van 8 tot 21 uur. Gasterije Vrouwe Winowah. (Beestenmarkt 14). Jan Weststrate, pentekeningen. Di. t/m zo. vanaf 16 uur. Galerie Van den Berge. (Wijn gaardstraat 3-1). André Geertse, schil derijen, Hrafnkell Sigurdsson, fotowerken. Wo. t/m za. van 13 tot 17 uur. Gemeentearchief. Ilse Versluijs, we eten vis vanavond, een gevecht in lino's. Galerie Bekenes, Dorpsstraat 10 Kattendijke) Cor v.d. Padt, olieverven, pastels, aquarellen en tekeningen, zat en zond. van 14 tot 17 uur. Galerie de Hoekweide. (Nazareth 4 Wolphaartsdijk) Jose v.d. Valk, Ton Lampet, Simon Woudwijk, Adriaan Seelen en Edwin Schravendijk, groepstentoonstelling. Gezondheidscentrum Magnolia, mevr. G. Waaleboer, aquarellen. Ma t/m vr. van 8 tot 17 uur. De Jager Tolhoek. Stanlyweg 2. Hans Notenboom. Aquarellen. Ma t/m vrij van 9 tot 16 uur. KAMPERLAND Restaurant Papillon. Lydia Klop- Steendijk, acquarellen en portretten. Ma t/m za. v.a. 10 uur, zo. vanaf 17 MIDDELBURG NEELTJE JANS Delta Expo. wisselexpositie: Carto grafie, van en over kaarten. Dagelijks geopend van 10 tot 17 uur. Gehele jaar. ÖOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum. Ons Reewild, tentoonstelling over de kleinste Europese hertensoort. Di. t/m vr. en zo. van 10 tot 17 uur, za. van 13.30 tot 17 uur. VLISSINGEN Iguana. (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Zo. ma. en do. van 14 tot 17.30 uur, di. wo. vr. en za. van 10 tot 12.30 en 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissin- gen/Breskens. Op dubbeldeksveer boot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promo tie, met als thema het geven van een beeld van Zeeland als vakantieland voor iedereen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Planetarium. Bellamy 19. (Bellamy park 19). Marcel Robbe Schilderijen. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur,za. t/m zo. van 13 tot 17 uur. Kunstuitleen. (Lange Zelke 91). Zelke Negen Een, wisselende collectie he dendaagse kunst. Wo. t/m vr. van 12 tot 17 uur, za. van 10 tot 12.30 uur. WEMELDINGE DONDERDAG 19 MAART Het Zeeuws Orkest, St. Ja- cobskerk, Vlissingen, 20 uur. Het Groot Niet Te Vermijden Dans- en Show Orkest, 'Live from Rotterdam', de Prins van Oranje, Goes, 20 uur. Tsjechov, musical van Robert Long en Dimitri Frenkel Frank met o.a. Boudewijn de Groot, Ine Kuhr, Johan Ooms en Ryan van de Akker, Stadsschouwburg, Molenwater 99, Middelburg, 20 uur. VRIJDAG 20 MAART VRIJDAG 20 MAART Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Leven en werk van drie Roosevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Dela no Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken va.i J.W. van Trirum, Dinge- mans, Rob de Haan, olieverfschilderij en, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op afspraak. Kunsthandel De Witte Swaen-t Zeepaardje. (Vlasmarkt 7-9). Permanente exposi tie oude- en moderne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Dau- villier. (L. Noordstraat 56). schilderij en. tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Galerie Willem Vader. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel. (Groot mede 66). Staal/touw plastieken, op tel. afspraak geopend. tel 01180-16323. Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteense- dijk 7). Expositieruimte: Verschuiven de grenzen, Atlassententoonstelling. Europa in atlassen 1830-1960. Hal begane grond: Verschuivende gren zen, 150 jaar Kadaster. Openingstij den bibliotheek. Zeeuws Documentatiecentrum. (Kousteense- dijk 7). Dorpen op Walcheren - Dom burg en Oostkapelle. Openingstijden Bibliotheek. Rabobank. (Lange Geere 3). Adriaan Willem Duvekot, expositie Ope ningstijden bank. De Vleeshal. Mindtools, A.M. Kopper en M. Februari. Di. t/m zo. van 13 tot 17 uur. Weefatelier en expositieruim te Multi Colour, (Torenweg 4a).Z./es Riemens. Assendelftse schilderskunst op voorwerpen uit grootmoederstijd. Di.t/m zat. van 10 tot 17 uur. De Kloveniersdoelen. (Achter de Houttuinen 30). Nic Jonke, beelden, schilderijen en grafieken. Di t/m zat. van 11 tot 17 uur. (t/m 21 maart) Delta Nutsbedrijven. (Poelendaelesin- gel 10). Lou Willeboordse, houtsnij werk. Tijdens kantooruren. Galerie B. Witte. (Vlasmarkt 11) Thea Tolner van Belkum. Werken op lokatie Di t/m zat. van 10.30 - 12.30 uur en 13.30 - 18 uur. Zeeuwse Bibliotheek.(souterrain) /Kousteensedijk 7). Stefan Verwey, tekeningen. Openingstijden biblio theek. Tsjechov, musical van Robert Long en Dimitri Frenkel Frank met o.a. Boudewijn de Groot, Ine Kuhr, Johan Ooms en Ryan van de Akker, Stadsschouwburg, Molenwater 99, Middelburg, 20 uur. Ensemble Christiane Hampe, Chistiane Hampe (sopraan), Stanley Ritchie (viool), Veronika Hampe (gamba), Elizabeth Wright (klavecimbel). Burgerzaal, Stadhuis, Middelburg, 20 uur. Toneelgroep Toetssteen speelt 'Nuova Grande Victorine', Vest zaktheater, Bellamypark, Vlissin gen, 20.30 uur. Shut Up Sing en B-Sharp, dubbelconcert in de Stadsdans zaal, Middelburg, 22 uur. Disco met house-muziek. Ont moetingscentrum Dauwendaele, Middelburg, 19.30 uur. Het Zeeuws Orkest, Concert zaal, Middelburg, 20 uur. Amateur Theater Circuit, Vest zaktheater, Bellamypark, Vlissin gen, 20.30 uur. Jamsessie, De Piek, Hellebar- dierstraat 11-13, Vlissingen, 14 uur. ZATERDAG 21 MAART Overstekend Wild, Neder landstalige volksmuziek. Razz matazz, Middelburgsestraat 113, Oost-Souburg, 21 uur. Het Caecilia Concert Vocaal Ensemble, Museum voor Zuid- en Noord-Beveland, Goes, 20 uur. Joke Bruijs, theatersolo 'Gepe perd', Dorpshuis, Wissenkerke, 20 uur. Lucia Meeuwsen, Vestzakthea ter, Bellamypark, Vlissingen, 20.30 uur. Het Zeeuws Orkest, Grote Kerk, Terneuzen, 20.15 uur. Middelburgs Muziekkorps, con cours voor solisten en kleine en sembles, Zuiderbaken, Middelburg, 12 uur. Jeugdorkest Euphonia, Chiste- lijk jeugdorkest Brassband ON DA, slagwerkgroep met leden van Euphonia en Ons Genoegen Kapelle, de Spinne, Goes-Noord, 19.30 uur. Jazz-dans, kindervoorstelling 'De tijd is in de war' 16 uur, avondvoorstelling 'Jazz-, moderne-, tap-, freestyle- en Afri kaanse dans' 20 uur. Stads schouwburg. Molenwater 99, Middelburg. Hallo Venray, band, 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 22 uur. ZONDAG 22 MAART Jazz-dans, kindervoorstelling 'De tijd is in de war' 16 uur, avondvoorstelling 'Jazz-, moderne-, tap-, freestyle- en Afri kaanse dans' 20 uur. Stads schouwburg, Molenwater 99, Middelburg. Split, 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 20.30 uur. Hard core formatie The Accu sed, Bar American, Plein 1940, Middelburg, 14 uur. MAANDAG 23 MAART Rotterdamse zangeres/presen tatrice Rita Young, Tapperij/Hap- perij de Happy Buccaneer, A. Dekenstraat 5, Vlissingen, 23 uur. DINSDAG 24~MAART Jamsessie, Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 22 uur. WOENSDAG 25 MAART Atelier L. Rijks. (Chozeeweg 27). schilderijen, tel. 01192-1373. Dage lijks geopend. Willem Vermandere Groep, liedjesprogramma 'Ver weg van hier', Podium 't Beest, Beesten markt 3, Goes, 20.30 uur. Het Sea Side' combo, liedjes uit de oude doos, Bachtenkom- me. Badhuisstraat 104, Vlissin gen, 13.30 uur. Alhambra Vlissingen I, 'The last boy scout.' 10 en 21.30 uur. Al hambra Vlissingen II, 'J.F.K.' 20 uur. Alhambra Vlissingen III, 'Prince of Tides' 19 en 21.30 uur. Alhambra Vlissingen IV, 'Hot Shots' 19 uur, 'De John- sons'21.30 uur. - Grand theater Goes, 'Cape Fear' 19 en 21.45 uur. Electro Middel burg, 'The Commitments' 19.30 en 22 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'La double Vie de Veronique' 20 uur, 'Barton Fink' 22.30 uur. ZATERDAG 21 MAART Alhambra Vlissingen I, 'The last boy scout.' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra Vlissingen II, 'J.F.K.' 18 en 21.30 uur. Alhambra Vlissingen III, 'Prince of Tides' 19 en 21.30 uur. Al hambra Vlissingen IV, 'Hot Shots' 14 en 19 uur, 'De Johnsons' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Cape Fear' 19 en 21.45 uur. Electro Middelburg, 'The Com mitments' 19.30 en 22 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'La double Vie de Veronique' 20 uur, 'Barton Fink' 22.30 uur. ZONDAG 22 MAART Alhambra Vlissingen I, 'The last boy scout' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra Vlissingen II, 'J.F.K.' 14 en 20 uur. Alhambra Vlissin gen III, 'Prince of Tides' 19 en 21.30 uur. Alhambra Vlissingen IV, 'Hot Shots' 19 uur, 'De Johnsons' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Cape Fear' 19 en 21.45 uur. Electro Middelburg, 'The Commit ments' 20.30 uur. Schuttershof theater Middelburg, 'La double Vie de Veronique' 20.30 uur. MAANDAG 23 MAART Alhambra Vlissingen I, 'The last boy scout' 20 uur. Alhambra Vlissingen II, 'J.F.K.' 20 uur. Alhambra Vlissingen III, 'Prince of Tides' 20 uur. Alhambra Vlis singen IV, 'De Johnsons' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Cape Fear' 20 uur. Electro Middelburg, 'The Com mitments' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'La double Vie de Veronique' 20.30 uur. DINSDAG 24 MAART Alhambra Vlissingen I, 'The last boy scout' 20 uur. Alhambra Vlissingen II, 'J.F.K.' 20 uur. Alhambra Vlissingen III, 'Prince of Tides' 20 uur. Alhambra Vlissingen IV, 'De Johnsons' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Cape Fear' 20 uur. Electro Middelburg, 'The Com mitments' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Barton Finke' 20.30 uur. WOENSDAG 25 MAART Alhambra Vlissingen I, 'The last boy scout' 14 en 20 uur. Alhambra Vlissingen II, 'J.F.K.' 20 uur. Alhambra Vlissingen III, 'Prince of Tides' 20 uur. Alhambra Vlissingen IV, 'Hot Shots' 14 uur, 'De Johnsons' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Cape Fear' 20 uur. Electro Middelburg, 'The Com mitments' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Barton Fink' 20.30 uur. DONDERDAG 26 MAART Alhambra Vlissingen I, 'The last boy scout.' 20 uur. Alhambra Vlissingen II, 'J.F.K.' 20 uur. Alhambra Vlissingen III, 'Prince of Tides' 20 uur. Alhambra Vlissingen IV, 'The Johnsons' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Cape Fear' 20 uur. Electro Middelburg. 'The com mitments' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Barton Fink' 20.30 uur. ZATERDAG 21 MAART Alhambra I Vlissingen, 'Babar het olifantje' 14 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Fievel in het wilde, 14 uur. Grand Theater Goes, 'De red- dertjes in kangaroeland' 14 uur. Schuttei shof theater Middel burg, 'Reddertjes in kangoeroe- land' 14 uur. ZONDAG 22 MAART Alhambra IV Vlissingen, 'Babar het olifantje' 14 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Fievel in het Wilde' 14 uur. Grand Theater Goes, 'De red dertjes in kangaroeland' 14 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'De reddertjes in kangoeroe- land' 14 uur. WOENSDAG 25 MAART Alhambra II Vlissingen, 'Babar het Olifantje' 14 uur. •Alhambra III Vlissingen, 'Fievel in het wilde' 14 uur. Grand theater Goes, 'De red dertjes in kangaroeland' 14 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 7