Wij gaan verbouwen om u straks nog veel beter van dienst te kunnen zijn. LLHTWIELER INFOLIJN KINDERMISHANDELING awi DE NIEUWE LIVERA FOLDER IS UIT! DONDERDAG 2 APRIL HEROPENING Donderdag 19 maart Kanaalstraat 7 Oost-Souburg Tel. 01184-61263 axel Over sommige geheimen moet je praten. MODESHOW WAARSCHUWING!! GESLOTEN VAN 23 MAART T/M 1 APRIL drogisterij parfumerie schoonheidssalon heropenen wij onze vernieuwde zaak. Wij nodigen U daarom hierbij uit om dit samen met ons te vieren 26 maart aanvang 10.00 uur en 14.00 uur kaarten GRATIS af te halen bij de zaak Deze dag presenteren wij U de nieuwe VOORJAARS EN ZOMERCOLLECTIE voor dames en heren Iedere klant ontvangt bij een bezoek aan onze winkel een leuke attentie. EVENEMENTENKALENDER VLISSINGEN "decoratie" VOOR UW NIEUWE VASTE TAPIJTEN LHYN'S ART VOOR: Eén bon per klant. Niet geldig op aanbiedingen en afgeprijsde artikelen. Geldig t/m 31 maart 1992. U BENT ALTIJD VERZEKERD VAN POT TOPKWALITEIT. 0 AUTOWASSERETTE STOFZUIGEN GRATIS AVIA Benzinestation de Muynck NV DELTA NUTSBEDRIJVEN AAN ALLE BEWONERS VAN OOST-SOUBURG Knip de f 5,- voordeelbon uit en kom naar de winkel Opril Grote Markt 13, Goes St. Jacobspassage 11, Vlissingen Woensdag 18 maart 1992 DE VLISSINGER 3 -T Lange Zelke 50 - tel. 12431 - Vlissingen 06-8381 '20 cent per minuut Heropening van donderdag 19 tot en met woensdag 25 maart 1992 Do. 19 mrt. Scheldeplein, OFFICIËLE EN FEES- 1992, TELIJKE OPENING WINKELCEN- 11.00 u. TRUM SCHELDEPLEIN MET TAL VAN ATTRACTIES EN EVENEMEN TEN. Org.: Gez. ondernemers Win- kelc. Scheldeplein en M.B.O. Project realisatie. Do. 19 mrt. St. Jacobskerk, HET ZEEUWS OR- 1992, KEST MET WERKEN VAN HAYDN, 20.00 u. BEETHOVEN, BRAHMS. Kaarten a f 17,50 (passen f 15,— tot 15 jr. f 7,50) zijn verkr.b. bij de VVV Vlissingen en Boekhandel Bikker. Org.: Ned. Herv. Gemeente Vlissingen. Ifr. 20 mrt. Vestzaktheater, TONEELGROEP 1992, TOETSSTEEN UIT AMSTERDAM 20J0 u. SPEELT NUOVA GRANDE VICTORI- NE VAN GER BEUKENKAMP (voor stelling i.h.k.v. NCA-amateur theatercircuit). Kaarten a f 12,— (pas sen f 10,—) zijn verkr.b. bij de VVV Vlissingen. Org.: Uit in Vlissingen. singen. Za. 21 mrt. Sporthal Zeevaartschool, Van Hogen- 1992, dorpweg, SNUFFELMARKT. Toegang 09.00- f 2,50. Org.: Evenementenbureau 17.00 u. Zuid-West Nederland. Za. 21 mrt. Centrum, DE VER. WINKELCEN- 1992, TRUM VLISSINGEN LUIDT HET 11.00- VOORJAAR IN MET BLOEMEN- 16.00 u. MEISJES. Za. 21 mrt. (Inschr. tot 1 uur voor de start bij Fra- 1992, po's), Bellamypark, FRAPO'S BOU- 15J0 u. LEVARD CITY RUN: WEDSTRIJD- EN PRESTATIELOOP OVER 20 KM. Deel name f 15,— (voorinschr. f 10,—). Org.: Atletica. Za. 21 mrt. Clubhuis V.T.V., Baskensburgplein, 1992, PRIJSKLAVERJASSEN. Org.: De 20JJ0 u. Doordouwers. Za. 21 mrt. Razzmatazz, Oost-Souburg, OPTRE- 1992, DEN "OVERSTEKEND WILD". Kaar- 21.00 u. ten f 15,— te res. bij Ad Lijnse, 01100-30168. Org.: Razzmatazz. Za. 21 mrt. De Piek, Hellebardierstr. 11-13, OP- 1992, TREDEN VULTURE. Toegang f 10,—. 22.00 u. Org.: Jongerencentrum De Piek. Wo. 25 mrt. Bachtenkomme, OFTREDEN SEASI- 1992, DE COMBO. Toegang f 3,50. Org.: 14JJ0 u. Welzijnscomm. voor Ouderen. Een ieder kan activiteiten en evenementen voor pu blicatie in dit blad opgeven tot uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de verschijningsdatum bij de Stichting Vlissingen Promotie, Nieuwendijk 15, 4381 BV Vlissingen, telefoon 01184-16874. tapijtcentrale woninginrichting Hobeinstraat 69 telefoon 01184-17919 wat ben je mooi, zei de klant in de boekwinkel tegen het boek 'de zee woont gewoon een kwestie van drukken bij den boer drukkers zei het boek middelburg 01180-81000 Olieverf schilderijen - Schilderen vanaf prent of foto - Reinigen/conserveren, herstellen van schilderij of dokument - Vergulden, inlijstservice in modern, aluminium en klassiek Scheldestraat 72 - Vlissingen HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN OPLAGE 24.100 Woensdags wekelijks huis-aan-huis in Vlissin gen, Oost- en West-Souburg, Ritthem, Koude- kerke, Biggekerke, Zoutelande, Westkapelle. In combinatie met DE FAAM, totale oplage 48.035, verspreiding over geheel Walcheren. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant BV. Druk: BV Rotadruk, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: redactie vrijdag 16.00 uur. advertenties vrijdag 17.00 uur. Boekhandel Bikker, 16.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 168.170 Pot stelt u in de unieke gelegenheid uw eigen kwaliteitstapijt van zuiver scheerwol te ontwerpen. Daarbij is alles mogelijk. Qua design, vorm, kleuren afmeting.Kiezen uit basisontwerpen kan ook. Met uw eigen kleur of een standaardkleur. zeeuws-vlaonderen Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur (let op: zondags gesloten). Tel. 01 155 - 2010. Tel. België 0031 - 1 1552010 Sie Matic Keukenstudio le verdieping S3 Doe-het-zelf Spaar onze zegels! P. Krugerstr. 237, Vlissingen. Tel. 19010 Poelendaelesingel 10 4335 JA Middelburg Schoonmaken leidingnet in de periode van 16 t/m 27 maart 1992 De N.V. Delta Nutsbedrijven gaat beginnen met het schoonmaken van het waterleidingnet in bovenom schreven gebied. In pincipe zal het werk plaatsvinden de hele week van maandag tot en met vrijdag en zo nodig een en kele maal 's nachts. De bewoners van de straten in genoemd gebied waar op een bepaalde dag de lei dingen worden schoongemaakt zullen hiervan door middel van een huis-aan-huis bezorgde brief per soonlijk op de hoogte worden gebracht. Gebleken is dat bij een dergelijke schoonmaak van het leidingnet ook omliggende straten last van bruin water kunnen krijgen en dat plaatselijk de druk lager kan worden. De bewoners van het genoemde gebied wordt der halve aangeraden voor alle zekerheid een kleine voorraad schoon water bij de hand te houden tij dens de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden is de kans aanwezig dat bruin water uit de kranen komt dat vlekken op het wasgoed kan achterlaten. Wij adviseren daarom in die periode voorzichtig te zijn met net wassen van wasgoed en in geval van Drum water het water te laten doorstromen ioi net weer helder is. Voor informatie kunt u terecht op het districtskan toor van de N.V. Delta Nutsbedrijven te Vlissingen, telefoon 01184-13956. N.V. Delta Nutsbedrijven doet al het mogelijke om de bewoners geen last te bezorgen, maar kan inci denteel bruin water niet voorkomen zo lang de wer ken duren. Hiervoor onze oprechte verontschuldi gingen. N.V. Delta Nutsbedrijven heeft getracht bedrijven en instellingen ook individueel te waarschuwen. N.V. Delta Nutsbedrijven aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het feit dat bedrijven, instellingen of personen niet vooraf individueel zijn gewaarschuwd. N.V. Delta Nutsbedrijven (Deze bon is alleen geldig in Goes of Vlissingen) Geen folder gehad? Hij ligt voor u klaar.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 3