ZATERDAG 21 MAART AANVANG 15.30 UUR ORGANISEERT: FfiJWO 's (BouCevard-City-'Run De (Ruiter Sch Van de Broeke wil vlammen in thuiswedstrijd Scholieren-team De Ruiter-run Voorjaarsklassieker enorm in trek Het parkoers Sam Polderman sterkste veteraan van Zeeland Pearle osWr GülïtG skandia sauna Algemene informatie HOLL.4.ND Even aan uw conditie werken VIDEOTHEEK VLISSINGEN dan weet je zeker dat je goed zit V.O.F. "MARJA" Wedstrijdsecretariaat 20 km Frapo's Boulevard City Run Bellamypark, boven Frapo's afhalen startnummers en na-inschrijven van 13.30 tot 15.00 uur Bellamypark 14, Vlissingen Tel. 01184-10516 LES JE DORST BIJ SOIF Secretariaat scholieren De Ruiter scholieren-run Bellamypark, in Frapo's afhalen startnummers geen na-inschrijven van 14.00 tot 15.00 uur Scholieren Premies voor parkoers-records REKLA SERVICE ZEELAND VOLVO 440 Vanaf: 28.950,- ZORGT GOED VOOR UW OGEN! Autobedrijf Peter Neuféglise Specialist in: COMPUTERBOEKEN COMPUTERTIJDSCHRIFTEN STUDIEBOEKEN de Ruiter Je eigen sport, je eigen bank V Rabobank Q DE EVER Damesmode SNOOKER BV Uw tabaks-specialist Sigaretten Automaten Exploitatie Tel. 01184-10555 >v Rian van de Broeke. Rian van de Broeke van de orga niserende vereniging Atletica is een kanshebber voor de overwin ning in de Frapo's Boulevard City Run '92. Ook vorige jaar won hij de wedstrijd en hij heeft er nu echt zin in. Ook is hij houder van het parkoers record met 1 uur 6.51 min. De favoriet beschouwt de thuiswedstrijd als aanloop voor zijn eerste marathon, de Westland Marathon in Maassluis op 23 mei. Ook dan is Rian er op gebrand goed voor de dag te ko men. Zoals vele lange afstandlopers worden de voorjaarsklassiekers, tussen de 20 en de 30 km, uitge kozen om als voorbereiding mee te doen in de aanloop naar één of twee marathons al dan niet in Nederland (20 stuks dit jaar al in Nederland). Rian die naast het af gelopen cross-seizoen ook regel matig goed presteerde op de baan, zette als beste tijden neer op de 5 km 14 min. 52 en op de 10 km 30 min. 28. Daarnaast vindt hij ook nog tijd om deel uit te maken van de Frapo's organisatie-commissie. Een onderdeel van het atletiekge- beuren op het Bellamypark te Vlissingen is een loop voor Zeeuwse scholieren, de "De Ruiter-run" over 1.500 meter. Boekhandel De Ruiter heeft zich net als vorig jaar, ingezet als sponsor van dit scholieren-loop evenement. Alle Zeeuwse scho len hebben een uitnodiging ont vangen om teams te vormen van 5 personen, bestaande uit 3 jon gens en 2 meisjes in de verschil lende leeftijdscategorien, t.w. van 9/10 jaar, 11/12 jaar en 13/14 jaar. O A W In elke groep zijn er 3 ereprijzen te verdienen en tevens is er voor elke deelnemer een speciaal voor dit evenement ontworpen herin nering. Dankzij de medewerking van o.a. een groot aantal Vlis- singse middenstanders is het mogelijk om een aantrekkelijk sportevenement te organiseren. Vorig jaar startten 2Ö0 deelne mers op de 20 km loop en deden maar liefst 170 scholieren mee aan De Ruiterloop. Het totaal aantal deelnemers voor deze mid dag zal nu vermoedelijk in de buurt van de 450 komen. Voor veel atleten zijn de voorjaarsklassiekers enorm in trek als test voor het komende wedstrijdseizoen. De wintertraining zit er weer op en de baan- en wegwedstrijden staam alweer voor de deur. De atletes en atleten maken zich op voor het langere werk, ook als voorbereiding op een marathonwedstrijd over 42 km en 195 m. De Rotterdam Marathon is daar één van de eerste van. Die wordt op 5 april gehouden. Er zal daar zeker een aantal Zeeu wen van starten. De Frapo's Boulevard City Run in Vlissingen (20 km) is dan een uitstekende test voor vele wegatleten. De organisatie rekent op meer dan 200 deelnemers. Hopelijk zal ook het weer meewerken waardoor dit evenement, dat eigen lijk niet meer is weg te denken uit de Vlissingse sportkalender, een plezierig en sportief verloop zal hebben zowel voor de deelnemers als voor het publiek. sy PAftttoact FfcApOi- OTy-ttu s 2o i De start van de Frapo's Boulevard City Run is op het Bellamy park in de nabijheid van Frapo's. Via Korte Kade en Beursplein gaat het over de gehele Boulevard, door het Nollebos onder- langs de duinen, door Dishoek, via het nieuwe villapark aan de Westerscheldelaan, de strandweg tot aan de Provincialeweg, links af richting Biggekerke alwaar nabij de Koolesweg het keerpunt (10 km) is. Hierna gaat het dezelfde weg terug. Het 5/15 km punt is ter hoogte van het Budgethotel te Westduin. Nagenoeg de gehele route is geasfalteerd waarover het prettig lopen is. Echter de klim naar de boulevard vanaf het Beursplein en op de terugweg vanaf de Burg. van Woelderenlaan zijn twee niet te onderschatten hindernissen. Zaterdag 21 maart 1992 om 15.30 uur: start van de Frapo's Boulevard City Run over een afstand van 20 ki lometer. De start en finisch zijn gelegen op het Bellamy park te Vlissingen in de nabijheid van Frapo's. Tussentijds als de 20 km lopers Vlissingen verlaten, start van de scholieren-team De Ruiter run over 1.500 meter. Groep A, 9/10 jarigen te 15.45 uur; Groep B, 11/12 jarigen en Groep C, 13/14 jarigen te 16.00 uur. Het secretariaat voor de 20 km Frapo's run is "boven" Frapo's. Het secretariaat voor de De Ruiter run is "in" Frapo's. Uitreikingen ereprijzen bij goed weer buiten na bij start en finish. ATLETICA Vlissingse atletiek vereniging "ATLETICA" De vereniging bij uitstek voor de recreant, de wedstrijdatleet en de triatleet; Contributie per maand: pupillen junioren senioren gezinnen recreaten f 12,- f 14,- f 16- f 32,- f 10,- op kunststofbaan Baskenburg, Nollebos e.o., strand en duingebied t.h.v. Dishoek, sportzaal (in Winterperiode) en in eigen krachtcentrum. Secretariaat: Roerstraat 33 te Oost-Souburg, 01184-70195 en/of (01184 66406 - 66713 - 10102. Trainingen varieren: Sam Polderman de nummer 32 op deze foto. De 44-jarige Sam Polderman werd onlangs 13e bij de Neder landse veteranenkampioen- schappen verdloop te Someren. En het is een taaie. Hoewel ook bij de veteranen het deelnemers veld steeds breder en beduidend sterker wordt, toch werd hij Zeeuws cross kampioen 91/92. Veteranen zijn zij die de leeftijd van 40 jaren hebben bereikt. Bij de dames is de leeftijdsgrens 35 jaar. Vreemd. Want andere lan den houden er meer geëmanci peerde regels op na. Onze Vlissingse veteraan is ook van plan om duidelijk zijn stempel op het wedstrijdverloop te plaat sen. We verwachten dat hij in zijn categorie hoge ogen zal gooien en mogelijk de overwinning voor zich opeist. Over het algemeen genomen zijn er nogal wat plaat selijke favorieten die aan de start zullen verschijnen. Zoals ook Jo- pie Daane bij de dames veteranen, een van de "gouden drie" van de voorpagina. Mis schien een extra stimulans voor het publiek om te komen naar dit ATLETICA/FRAPO'S gebeuren. Bij De Ruiter-scholieren-run wor den in ieder geval vele supporters verwacht. In samenwerking, met de gemeentepolitie en een aantal parkoers-wachten zal op het Bel lamypark een deel worden afge zet en verkeers-regelend worden opgetreden. Hierbij hopen we op welwillende medewerking van begeleiders en publiek, zodat het geheel veilig en overzichtelijk kan verlopen en een vervolg zal hebben. Om winnaar en winnares een ex tra prikkel te geven zijn er ook dit jaar weer twee premies beschik baar gesteld door Diwas-Sport uit Middelburg voor de snelste heer en snelste dame die het par koersrecord op deze 20 km loop scherper weet te stellen. Bij de heren staat dit sinds vorig jaar op naam van de plaatselijke favoriet Rian van de Broeke van Atletica met 1 uur en 6.51 min. Bij de dames is het Irma Heeren van Sporting Walcheren die met 1 uur en 14.53 min. het record op haar naam heeft staan. Irma vertoeft echter op dit moment in China om deel te nemen aan een Ekiden, een loop - evenement over 42 km in estafettevorm, zo dat zij haar trofee niet kan verde digen. Het verloop van de uitslag bij de dames zal daardoor extra spannend zijn, maar of dit zal lei den tot een nieuw record...? REKLA SERVICE ZEELAND J. van der Heijden Het juiste adres voor uw Huis aan Huis verspreiding. Door de gehele provincie Zeeland. Per: Plaats - Wijk - Provinciedeel Huis aan Huis verspreidingen G. Borgesiusstraat 89, 4384 JN Vlissingen Tel.: 01184-66074. Fax: 01184-66216 VOI.VO-DEALER VAN LRAASSLN B.\ PRES. ROOSLU I Tl AAN 768. 4382 NB VLISSINGEN TEL. 01184-16679 OPTICIENS Lange Delft 13-15, Middelburg Tel. 01180-28886 Lange Zelke 20, Vlissingen Tel. 01184-10064 Van Dishoekstraat 522-524 4382 VX Vlissingen Telefoon: 01184-14831 erkonrto 3utorii<u-hnol VERKEERSINSTRUKTIE t'RDVAfi longestraat 49, oost-souburg MEER DAN 1500 COMPUTERBOEKEN IN VOORRAAD E Paul Krusjerstraat 5S-57 4382 MB Ulissinoien, tel.01184-12733 is Meer bank voor je geld cadeaus - bijouterieën accessoires - relatiegeschenken Oude Markt 3, 4381 ER Vlissingen Tel. 01184-14720 Kerkstraat 11, Vlissingen I flijing butctimajLi BELLAMYPARK"^" VLISSINGEN TELEFOON 01184-12110 Iedere woensdagavond LIVE JAZZ Showroom: Dam 21, 4331 GE Middelburg Telefoon: 01180-11455 Voltaweg - Vlissingen GRINDWEG - WESTKAPELLE ZWANENBl RGSEWEG II TELEFOON: 01184-72500 4384 LW VLISSINGEN TELEFAX: OII84-72628 Scheldestraat 22 - Vlissingen Tel. 01184-17657 Iedere dag geopend van 13.00-20.30 uur. Vrijdag tot 22.00 uur. V.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 27