Enorme ballonnenmuur is Nederlands record The Juggets voor de feeststemming Ook de jeugd Vlissingen: jaar vol evenementen The Turtles, neem de videocamera mee Niet beperkt Donderdag (19 maart) is het feest in Vlissingen. Er wordt gevlagd omdat het Scheldeplein officieel wordt geopend en op en rond datzelfde splinternieu we Scheldeplein zijn talrijke activiteiten georgani seerd. De ballonnenmuur die bij de opening wordt opgelaten kan omschreven worden als een Neder lands record. Een dergelijke omvang met ballonnen heeft nog nooit het luchtruim gekozen. Grootscheeps verleden Ondanks dat Vlissingen met de opening van het Scheldeplein en talrijke andere innoverende projecten veel aantrek kingskracht zal gaan uitoefenen, blijft de Evenementencommissie van de Vlis- singse ondernemers actief. Praktisch el ke zaterdag is er de komende maanden wel wat te doen. De leden, Ketty de Muijnck, Carla Wolfers, Cary Wolfers, Jos Meijer en Frans Leijdekkers, kunnen zelfs nu ai een uitgebreid programma presenteren waarbij een groot aantal hoogtepunten opvalt. En wie de Evene mentencommissie kent weet dat veel witte vlekken straks ook nog worden gevuld - als daar even de kans toe is. Hiet volgt de jaarplanning voor 1992 van de Evenementencommissie. MAART: 19 Opening Scheldeplein. Binnenstad steekt de vlag uit. 21 Winkelcentrum Vlissingen luidt het voorjaar in. Bloemenmeisjes delen bloemstukjes uit aan winkelend publiek. 28 Muziek in de binnenstad. Looporkest zorgt voor de vrolijke noot. APRIL: 17 Festiviteiten rond de opening van de Lange Zelke. 18 Paashazen-looporkest zorgt voor de muzi kale sfeer. 30 Vrijmarkt. MEI: 2 Straatartiesten te vinden in de binnenstad. 9 Ter gelegenheid van Moederdag, Milieu veilige attentie voor Moeder 16 Ambachtenmarkt en kindermiddag. 29 Muziek in de binnenstad verzorgd door een Engelse Band. 30 Geraniummarkt. Dag van de Waterre creatie. JUNI: 6 Demonstratie door de Jeugdbrandweer in de binnenstad. 13 Muziek in de binnenstad door een Boe- renkapel. 19 Ter gelegenheid van Vaderdag, verrassing voor de Vaders. Tevens in deze maand: Voetbalspelletjes voor de jeugd i.v.m. EK- Zweden. JULI: 29 Internationale uitwisseling: Dansgroepen uit Israël, Thailand en Engeland treden op on de binnenstad. Tevens in deze maand: Kinderdag. AUGUSTUS: 8 Zeeuwse straatartiestendag. 15 Klederdracht-show. Tevens in deze maand: Dansdemonstraties. SEPTEMBER: Ambachtenmarkt. Kunstmarkt. OKTOBER: Voorbereidingen Eindejaars actie 1992. NOVEMBER: 21 Sinterklaasintocht en kinderfeest. DECEMBER: Kerstmarkt. Intocht van de kerstman in Vlissingen. OOK SOUAREDANSEN OP HET SCHELDEPLEIN Puur Western, dolle pret en puur Zeeuws. Dat is de dansgroep Sqaldis Squares Zeeland die op country en westernmuziek zaterdag tussen 14 en 16 uur voor het nodige vertier zorgt. Country en western Woensdag 18 maart 1992 DE FAAM - DE VLISSINGER 23 Tot 11 uur blijven de winkels dicht. Pas als Burgemeester Van der Doef en wethouder De Haas, beiden uiteraard van Vlissingen, een laatste symbolische schut ting hebben weggehaald, draaien de winkeliers of bedrijfsleiders de deuren van hun zaak open. Het feest blijft niet beperkt tot donderdag 19 maart. In de hier op deze pagina afgedruk te agenda van de Evenemen tencommissie is al te zien dat Vlissingen - zoals de honderd jarige VVV van Vlissingen dat graag zegt - blijft bruisen. Zo ook het openingsfeest van de Scheldeplein, dat zaterdag 21 maart een vervolg krijgt met The Turtles en optredens van de Scaldis Squares Zeeland. Die schutting bestaat trouwens uit een inmense berg ballonnen van 20 meter lang en 2,5 meter hoog. Bij deze doorbraak zal enig spektakel niet ontbreken, zo be looft de organisatie, Linda Vrie zen Promotions. Na deze kleurrijke optocht hemel waarts van de schutting barst er feest los in Vlissingen. Presenta tor Ron Koene, bekend om zijn snelle babbel, zorgt voor de be geleiding van de openingshande ling. Waar feest is hoort muziek bij. Uiteraard is dat ook van toepas sing bij het openingsfeest op het Scheldeplein. The Juggets zijn uitgenodigd om met hun dixy-deunen de feeststemming te verhogen. Het treintje, 'OV-jaarkaart niet nodig'. Wie de jeugd heeft heeft de toe komst. Dat vinden ook de winke liers aan het Scheldeplein die donderdag 19 maart twee en za terdag 21 maart één activiteit voor de jeugd hebben gepland. Donderdag komt er onder meer een treintje waar iedereen zo maar in kan stappen. 'OV- jaarkaart niet nodig', klinkt het dan. Verder zijn er twee clowns die met helium gevulde ballonnen aan de kinderen geven en hostes ses delen duizenden petjes, vlag getjes en zonnekleppen uit. In de winkels worden kleurplaten uit gedeeld, een activiteit die zich niet beperkt tot donderdag. De bekende tv-helden The Turtles worden zaterdag 21 maart verwacht. Tussen 12 en 15 uur komen ze naar Vlissingen (Scheldeplein) met een spetterende show, waarbij ze twee keer een uur het winkelende publiek zullen verrassen. Ouders wordt aangeraden om camera en/of video mee te nemen. Er varingen elders leren namelijk dat er heel wat mooie plaatjes zijn te schieten. The Turtles spetterend present op het Scheldeplein. Ron Koene praat met een vlotte babbel de feestelijkheden aan elkaar. De winkeliers op het Schelde plein in Vlissingen presente ren zich met een passende slogan: Scheldeplein, groot scheeps winkelplezier. Het woord grootscheeps legt dui delijk een link met de plaats waar het Scheldeplein is ge vestigd. Vroeger torenden op die plek grote schepen boven de stad, welhaast silhouet be palend. Dolle pret in Western-look Square dance is werelds, oor delen de beoefenaars van de ze dans. En ze bedoelen dat zowel letterlijk als figuurlijk. Want wie de zeventig passen kent, kan overal in de wereld meedoen als deze western dans wordt uitgevoerd. Ame rika en Canada telt tiendui zenden geoefende beoefenaars en in de 'sa loons' aan de andere kant van de oceaan benaderen gele genheidsdansers deze vorm heel aardig. Ook op Neerlands bodem wordt deze dans in stijgende mate door zo'n twintig groepen beoefend. De Zeeuwse dansers hebben in de afgelopen jaren een goede naam opgebouwd. Squaredansen wordt uitgevoerd door acht personen of een veel voud daarvan. Vier dames en vier heren vormen een square; ze dansen in een denkbeeldig vier kant van drie bij drie meter. De gebruikelijke muziek is country en western. Gedanst wordt aan de hand van zeventig basisfigu ren. Overal in de wereld worden dezelfde figuren toegepast. De dansinstructeur roept de patro nen af zodat de dansers weten wat ze te doen staat. Overigens weten de dansers nooit wat de instructeur voor ze in petto heeft. Het vereist van de dansers dus een enorm reactievermogen en beheerst bewegen. Daarom is squaredansen ook een soort van gymnastiek waardoor de spieren soepel blijven. De oorsprong van deze dans is uiteraard Amerika. Maar feitelijk is het een mengsel van allerlei soorten volksmuziek die de be woners uit het oude Europa mee namen naar hun nieuwe land. De Poolse fiddle, de Ierse jig, de Schotse reel, de Engelse contra, de Franse Quadrille, de Neder landse polka en de Spaanse fla- mengo vormden de bouwstenen voor het squaredansen. De dansers spreken van een in spannende bezigheid, maar on middellijk wordt er aan toegevoegd dat de ontspanning tijdens een avondje oefenen minstens net zo leuk, zo niet het allerleukste van het squaredan sen is.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 23