POTTENMARKT 13 SPRINT SCHELDEPLEIN yS P %38S2f" doorslechts 4AT SPRINT HET SCHELDEPLEIN VH0EGEH EN NU BIJ DEHT IN DE ETALAGE... ZITCOMFORT NEDERLAND TOPKWALITEIT ZITMEUBELEN Nieuw bij Zitcomfort: slaapkamerafdeling 1e etage w. DE KUIJPER NATUURSTEEN GAAT VERHUIZEN FOTO KADO DE ZITMEUBELSPECIALIST BIJ UITSTEK GEMAKKELIJKER KAN NIET! Recreatieschap Veerse Meer nieuw aan het waardebon ARNESTEINWEG 40 4338 PD MIDDELBURG Yerseke WANT: DEZE BON IS GELDIG IN ALLE ZEEUWSE SPRINT PHOTO ZAKEN Te koop of te huur: DE VLIEGER BEKENDMAKING 9,95 59,95 49,- 35- 25,- 45,- HOOG IN KWALITEIT - LAAG IN PRIJS pttj en alle Zeeuwse Flfotoliefhebbers profiteren mee! 9oed %^'0'3U3.1992 UVLÏ 1 MET INGANG VAN 20 MAART A. S. IS ONS NIEUWE ADRES: HIFI-VIDE0 FOTOGRAFIE EERSTE 100 KLANTEN DEZE Astma Ï5 Fonds Informatie over astma, bronchitis en longemfyseem werkdagen van 10 tot 17 uur Shovel Caterpillar IT 18R Bouwjaar 1988 Mobiele graafmachine Caterpillar 206 Bouwjaar 1989 Komatsu wielshovel model W40 Bouwjaar 1984 voor informatie: Langeweg 2, 's-Gravenpolder (bij Goes) tel. 01103-1891 Wij hebben een unieke kollektie in talloze kleuren en variaties in elke stijl en prijsklasse o.a. in leer, stof, in eiken met leer en noem maar op. Kom gewoon in alle rust dit vele klassemeubilair bewonderen. en NAAR ONS ZOEKEN IS ER NIET BIJ Vanaf de autosnelweg volgt u simpelweg de ANWB borden 's-Gravenpolder, U RIJDT DAN VANZELF ONZE RIANTE PARKEERPLAATS OP 3x Zekerheid met Interieur Waarborg met mooi drukwerk aan de weg timmeren wij timmeren niet langs de weg, maar we drukken er wel. heel mooi! den boer drukkers middelburg 01180-810D0 drukkers MILIEUTECHNIEK We hebben héél wat in huis, compleet met de nodige adviezen m.b.t. toepassingen, technische oplossingen of alternatieven. Een greep uit ons assortiment: #T.b.v. milieutoepassing: Speciale drainage van HPE of PP #HPE of PP leidingen #HPE kolken - putten - goten #HDPE folie voor bassins en opslag van verontreinigde stoffen #0lie afscheiders #Vetafscheiders #Slibvangputten 1-30 m3 #Septictanks #Pompgemalen Een zee van recreatiemogelijkheden in het hart van de Zeeuwse Delta Polredijk 15, 4351 RT Veere, Telefoon 01181-1438 DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 18 maart 1992 voorheen Chinees restaurant (einde Langeviele) VERKOOP VAN LIQUIDATIE EN OVERTOLLIGE FABRIEKSGOEDEREN TEGEN ABSOLUTE BODEMPRIJZEN DEKBEDDEN 0VERTREKKEN Holle vezels, anti-stof, anti allergie 100 x 135, .69^ 100 x 135. 49,95 29,- 140 x 200, JA9^ 69,- 140 x 200, 79:— 35,- 200 x 200, 98,- 200 x 200, 99^ 59,- 240 x 200, 299^ 149,- 240 x 200, 140^" 79,- 4 SEIZOENEN DEKBEDDEN HOESLAKENS 1 deel voor- en najaar katoen, badstof stretch, jersey, 1 deel zomer flanel, satijn 2 delen tezamen winter van 40 x 80 t/m 190 x 220 vanaf CO 00 *41 vanaf BADDOEKEN - BADLAKENS uitzoeken, 20 kleuren 50 x 100, J295 nu 8,95 3 voor 25,— 65 x 130, 2995 nu 15,95 3 voor 45,— 100 x 178, 69^ nu 35- 3 voor 99,— BADLAKENS 127 x 165, 129^ nu DEKBEDOVERTREKKEN 140 x 200, Playboy, Ferari, Porsche, Poppies, Coca Cola, Mickey Mouse vanaf Grote sortering BADJASSEN vele merken, maten en kleuren, vanaf PAARDENPOSTERTJESj&OöTnu 2 voor REPRODUCTIES van Van Gogh, 2995, 2 voor (industrieterrein Arnestein) ons telefoon- er. faxnummer blijft on tel. 01180 -12579 fax 01180 -15882 DE KUIJPER NATUURSTEEN Ook nu staan wij dagelijks voor u klaar met onze vak kennis van Ter gelegenheid van de opening van het Schelde- plein geven wij on ze /Nieuwendijk 35-39, Vlissingen (bij nieuwe jachthaven Tel. 01 1 84 - 1 2209 Ook op maandagmiddag geopend (20 cent per minuut) Maalweg a, 4456 RM Lewedorp Tel. 01196-13388, fax. 01196-13880 INTERItLR UAARBOR(. 3 jaar kwaliteitsgarantie veilige aanbetaling onpartijdige behandeling van geschillen Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur. Vrijdags koopavond tot 21.00 uur. Zaterdags van 10.00-17.00 uur. wilt U Breeweg 128 Achterweg 4 4401 BS Yerseke Biervliet Tel.: 01131-2336-3707 06-52770732 Tel.: 01152-2000 Fax.: 01131-3621 Het bestuur van het Recreatieschap Veerse Meer maakt bekend dat: op 27 november 1991 het algemeen oestuur de verordening op de heffing en invordering van een recht voor het gebruik van recreatieve voorzienin gen in en aan het Veerse Meer heeft vastgesteld. dat deze verordening is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 29 januari 1992 onder no. 92.000950. met ingang van 1 april 1992 de regeling van kracht zal worden. het recht wordt geheven van degene, die als ge zagvoerder, schipper, eigenaar of gebruiker van het pleziervaartuig gebruik maakt van de voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen, die in beheer of onderhoud zijn bij 'het Recreatie schap Veerse Meer'. dat onder pleziervaartuigen wordt verstaan: elk niet voor de beroepsvaart bestemd, door motor- of windkracht voortbewogen vaartuigen, surfboards (zeilplanken) daaronder begrepen, alsmede kano's en roeiboten, met uitzondering van opblaasbare types. het recht bedraagt f 7,50 voor 10 aaneengesloten kalenderdagen danwel f 10,- voor de periode 1 ja nuari t/m 31 december van het kalenderjaar. het bewijs van betaling is te verkrijgen via on derstaande bestelbon en via de inningsadressen vanaf 19 maart 1992 in en om het beheersgebied en herkenbaar d.m.v. raambiljetten. het bewijs van betaling op een goed zichtbare plaats op het pleziervaartuig dient te worden aan gebracht. met ingang van 1 april 1992 de recreatiewachten de controle op naleving van de verordening zullen uitoefenen. Veere, 26 februari 1992 Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Veerse Meer, G. de Vries-Hommes, voorzitter P. Wisse, secretaris Bestelbon: Opzenden in voldoende gefrankeerde envelop aan: ADZ Veerse Meer. Postbus 140, 4380 AC Vlissingen Ondergetekende wenst toezending van jaarkaart(en) 1992 a f 10,00 10 dagenkaart(en) a f 7,50 ingangsdatum Ik machtig u hierbij van onderstaande rekening af te schrijven Postbankrekening of Bankrekening aantal invullen Datum Handtekening "datum invullen Verkoopadressen Met ingang van 19 maart 1992 is op de onderstaande adressen (tijdens de ope ningsuren) het bewijs van betaling van het recht voor het gebruik van de voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen, die in beheer zij,n bij het Recrea tieschap Veerse Meer, te verkrijgen tegen het vastgestelde bedrag. Gemeente Arnemuiden: Watersportbedrijf "de Arne", jachthaven Oranjeplaat, Muidenweg 2, Arnemuiden N.C.S. 'Het Zilveren Schor'. Zilverschotweg 1, Arnemuiden Jachthaven Oranjepiaat, Muiaenweg 4, Arnemuiden Gemeente Goes: V.V.V. Goes-Borsele, Stationsplein 2, Goes Minicamping Janse, Muidenweg 10. Wolphaartsdijk Kanohaven "De Piet" Muidenweg. Wolphaartsdijk Gemeente Kortgene: Gemeentehuis Kortgene, Hoofdstraat 79, Kortgene Camping "Orisant", Westzeedijk 2, Colijnsplaat Rabobank, Kavelaarstraat 24, Colijnsplaat Rabobank, Hoofdstraat 42-44, Kortgene Gemeente Veere: V.V.V. Veere, Oudestraat 2, Veere V.V.V. Vrouwenpolder/Serooskerke, Dorpsdijk 19, Vrouwenpolder Stichting "de Veerse Dam", Noorddijk 2a, Vrouwenpolder Dijkhuizen Rondvaart, Kassa Oranjeplein, Veere (vanaf 3 mei 1992) Rabobank, Kaai 47-51. Veere Rabobank, Dorpsdijk 21/23, Vrouwenpolder Rabobank, Torenstraat 42, Serooskerke Recreatieschap Veerse Meer, Polredijk 15, Veere Gemeente Wissenkerke: Jachthaven Kamperland, Havenweg 6a, Kamperland Ruiterplaat Recreatiebeheer, Ahornenlaan 14, Kamperland Rabobank, Noordstraat 1a, Kamperland Rabobank, Voorstraat 11, Wissenkerke Verhuurkantoor van Halst, Voorstraat 35, Wissenkerke N.M.S. Spaarbank, Veerweg 108, Kamperland Overig Walcheren: V.V.V. Westkapelle, Markt 69a, Westkapelle V.V.V. Vlissingen, Nieuwendijk 15, Vlissingen V.V.V. Aagtekerke/Grijpskerke, Agathastraat 1, Aagtekerke V.V.V. Middelburg, Markt 65a, Middelburg V.V.V. Oostkapelle, Duinweg 2a, Oostkapelle V.V.V. Domburg, Schuitvlotstraat 32, Domburg V.V.V. Koudekerke, Duinstraat 2, Koudekerke Overig Beveland: V.V.V. Yerseke, Kerkplein 1, Yerseke Voor België: Vlaamse Vereniging voor Watersport VZW. Beatrijslaan 25, Antwerpen Het aantal verkoopadressen wordt in de periode half mei - eind september uit gebreid. Publicatie van deze uitbreiding vindt plaats in dit blad van 20 mei 1992. Recreatieschap Veerse Meer

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 2