MOOISTE apart... KtltyRIKl FOTO'S 'Zeeuwse fokkerij hoog aangeschreven' Schoolkinderen aan de slag in de natuur intratuin C HENGSTENSHOW IN SEROOSKERKE J.P.A. Rossël tandprotheticus 4» Villeroy&Boch Vlissingen maakt zich op voor dolle dagen Zie pagina 32 320 DE nkobt het :i;fV E RSCHOORE Onbekend maakt onbemind. Dat geldt ook waarschijnlijk voor het Veerse Meer-tientje. Watersporters dienen dat vanaf 1 april te be talen aan het Recreatieschap Veerse Meer. Daarvoor in de plaats krijgen ze een water vaste sticker die op het vaartuig geplakt moet worden. De recreatiewachters, die vanaf 1 april pa trouilleren op het Veerse Meer, kunnen dan zien of de watersporter aan zijn verplichtin gen heeft voldaan. ^v^cHAP Ihêmi Chemische toiletten Niet minder dan 35 voor de fokkerij goedgekeurde hengsten worden ver wacht tijdens de hengstenshow in Mane ge De Eendracht aan de Rijkebuurtweg tussen Serooskerke en Vrou wenpolder. De show wordt gehouden op don derdag 19 maart. Zo goed als alle rassen die Nederland kent zijn er vertegenwoordigd. De show begint donderdag avond om half acht. PZC WEEKBLADEN Schoolverlaters opgelet Imposant aanbod van Heerema NIEUWE KUNSTGEBITTEN Goede tijden verwacht bij Boulevard City Run Voor de derde ach tereenvolgende keer wordt er een Bruidsfestival ge houden. Dat ge beurt ook nu weer in Britannia in Vlis singen. Zo'n dertien zaken die iets met de huwelijksdag te maken kunnen heb ben presenteren zich op één pagina. Het zijn ook de deelnemers aan dit festival. Actueel nieuws uit de autowereld, on der meer de nieuwe Saab. Rubrieken: Kinder boeken, voorlich ting van gemeente en provincie, psy- choconsult, vrouw en auto en hart grondig. Peter Goedbloed gaat op de Europe se toer als voor vechter van de combinatie autoslo pen en bescher ming van het milieu. De nieuwe naam voor autoslo pen is dan ook au todemontage. "Speciaal geprijsd" „Manoir" /S=0^ Tafel- theeservies! 6 persoons, 32-delig met kleine schoonheidsfoutjes SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 ^v^ÖELBV) 22e JAARGANG NUMMER 12 BlNNE AAN sCHELDÉPn cftA pLE'N t.o Blokk»r en VOD ®(EILQJ}[]@ 18 MAART 1992 Veerse M eer-tientje per 1 april een feit O Vanaf 1 april moeten watersporters op het Veerse Meer op hun vaartuig een sticker plakken ten teken dat ze hun 'tol' heb ben betaald. Po».c<Ji|k 15 Kennisgeving als bedoeld U/ Regeling gebruiksrecht voorzieningen OT Veerse Meer' 7> 1992 N A.00000 Hoewel de invoering van het tientje politiek snel werd afge handeld zijn ondernemers nogal boos. Ze denken dat dit bedrag de toeristen afschrikt om naar Zeeland te komen. Directeur Adri Hoefkens van het Recreatieschap Veerse Meer wuift die angst snel weg. „Waar praten we eigenlijk over. We hebben het over een tientje per jaar. En als je ziet wat er allemaal voor terugkomt, is zo'n tientje snel vergeten". Hoefkens noemt de extra voor zieningen die dankzij het Veerse Meer-tientje kunnen worden ge plaatst. Bij pleisterplaatsen ko men nu zo'n dertig we's tegen tien vorig jaar. Er komt een proef met losplaatsen voor chemische toiletten. Die werden voorheen - veronderstelt Hoefkens - zo maar in het meer gekieperd. En of het nou waar is of niet, maar hij had al gehoord dat deze substanties ziektes konden veroorzaken bij badende kinderen in het meer. Verder komen er nog een aantal informatiepanelen en dankzij de recreatiewachters - werknemers van een bewakingsbedrijf - kan meer toezicht worden uitge oefend op visaktes, op snelle mo torboten, er is dan een EHBO-post op het water, een mobilofoon en eigenaren van bo ten die bijvoorbeeld al een half jaar zonder liggeld in een haven liggen kunnen worden op gespoord. „Dankzij dat tientje", verzucht Hoefkens terwijl hij meewarig het hoofd schudt over onder meer de Kamer van Koophandel die gol- N° B.00000 ven kritiek heeft gesluisd over de negatieve effecten van de tolhef fing voor het waterrecreatiege bied. „Het is een sympathiekere oplossing dan de toeristenbe lasting verhogen. Ook parkeer- meters aanbrengen is geen goeie zaak, omdat je dan vooral de mensen uit de streek pakt", ver dedigt Hoefkens nog maar eens het Veerse Meer-tientje dat per 1 april wordt ingevoerd op zo'n der tig plaatsen (VVV's, baken en campings) kan de sticker worden aangeschaft. De hele binnenstad van Vlis singen hangt de vlag uit als donderdag 19 maart het Scheldeplein officieel wordt ïopend. Althans dat wil de ïnementencommissie van de Vlissingse winkeliers. In hoeverre particulieren gehoor geven aan deze oproep is niet bekend. Maar de winkeliers zullen hun stad zeker versie ren. Naar het zich laat aanzien krijgt Vlissingen veel volk te verwer ken. „We zijn er klaar voor", is de enthousiaste reactie van de win keliers die er op hun nieuwe of oude stek nering doen. Jaren heeft het geduurd voordat dit ambitieuze project gerealiseerd kon worden. „En nu het er is gaan we er stevig tegenaan", klinkt het bijna in koor. Vlissingen is trouwens nog noiet helemaal af, want aan en in de Lange Zelke wordt nog driftig gesleuteld aan een hedendaags image. Eind mei wordt daar de voltooiing gevierd. Alles over het Vlissingen 19nu in een kleurige bijlage in deze krant. 3D© Oplage: 24.100. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 48 035. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180 81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, tel. 01184 84000 (Boekhandel Bikker vrijdag 16.00 uur). HEEREMA Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN Veel publiek tijdens het Bruidsfestival vorig jaar. Aanstaande zaterdag wordt voor de derde achtereenvolgende keer de Frapo's Boulevard City Run gelopen, start en finish zijn weer op het Bellamypark waar - zo belooft de organisatie - het weer een sportieve en gezellige boel zal worden. Atletica is de organisator van deze gesponsorde twintig kilometerloop. Onder de vrouwelijke deelnemers het drietal dames van Atletica dat onlangs clubkampioen veldlo pen van Nederland werd doet eveneens mee aan de Boulevard City Run. Verder is er nog een groot aantal coryfeeën dat inschreef bij zowel de mannen als bij de vrouwen. Volgens Rein Swint van Atletica hebben zich dit jaar meer deelnemers gemeld dan ooit. Dat geldt ook voor de De Ruiter-scholierenteamwedstrijd. Verwacht wordt dat er sneller gelopen wordt dan vorig jaar. De resultaten van de atleten die heb ben ingeschreven staan borg voor die voorspelling. En de prijzentafel geeft een extra motivatie aan de atleten om er stevig tegenaan te gaan. Niet alleen wedstrijdlopers komen naar het Bellamypark om er te starten, ook recreanten. Burge meester Jaap van der Doef van Vlissingen start in die klasse en is bereid om tot de bodem te gaan om er een persoonlijke recordtijd uit te persen. Verder in deze krant een hele pagina informatie over deze Vlissingse loop die het niveau van 'klas sieker' al aardig benadert. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 168.170. De drie dames die het Nederlands clubkampioenschap veldlopen op hun naam brachten vlnr: Huguette Dederck, Ellie Westerweele en Jopie Daane. Rechts hun sponsor Ronald Harte. Peter Goedbloed. Twee van de hengsten die donderdag worden getoond. Hengstenhouder Andrie de Buck uit Oostkapelle meent dat deze shows meer zijn dan demonstre ren wat de fokkerij in Zeeland in huis heeft. Ook mensen die niks van paarden weten kunnen er ge nieten. „Bovendien is het leer zaam", denkt de Walcherse hengstenboer. „Want bijna alle rassen die de Nederlandse fokke rij kent zijn er. En zo leer je ver schillen tussen - paardenrassen kennen. Er wordt namelijk ook uitleg gegeven". De 35 hengsten zullen er op di verse manieren geshowd wor den. Het zijn nagenoeg allemaal paarden en pony's die in Zeeuw se stallen staan. „Verschillende zijn nationaal bekend. Van die dieren mag worden verwacht dat ze een positieve invloed hebben op de Zeeuwse fokkerij die in Ne derland hoog aangeschreven staat", oordeelt De Buck. Omdat het dekseizoen voor paar den zo stilletjes aan is begonnen zullen veel merriehouders en fok kers naar Manege De Eendracht komen. De Buck belooft: „Bij elke hengst worden achtergronden verteld. Dat gebeurt op een zoda nige manier dat ook leken de show kunnen volgen". De leerlingen van de openbare basisschool De Sprong in Koude- kerke gaan zaterdag 21 en zon dag 22 maart aan de slag tijdens een natuur-werk-weekend in het waterwingebied Oranjezon tus sen Oostkapelle en Domburg. Het is de tweede keer dat deze school een dergelijke activiteit or ganiseert. Het doel ervan is tweeledig: enerzijds komen de kinderen al werkend met de na tuur, het milieu en de land schapsverzorging in aanraking terwijl anderzijds een stuk ont spanning wordt geboden. De werkzaamheden zullen onder an dere bestaan uit het rooien van prunussen; van het gerooide hout worden houtstapels ge maakt die kunnen dienen als schuilplaats voor klein wild. De uitvoering van de werkzaamhe- den zullen worden verricht onder toezicht en met begeleiding van een deskundige van de Stichting Landschapsverzorging Zeeland. Voor deelname aan het weekend hebben zich ruim vijftig leerlingen aangemeld. Hortensia (Hydrangea macrophylla) in diverse kleuren. 6 tot 8 bloemkoppen 4 Van 18,95 1 a Patiopot in nieuwe vorm en trendy kleur: kasteelgroen, kobaltblauw of chamoix. 0 18 cm, hoog 13,5 cm. Van 9,45 voor 5r Aanbieding is geldig een week na verschijning in deze krant of zolang ae voorraad strekt. HET GROENE WARENHUIS KOUDEKERKE Galgeweg 5, tel. 01185-1623

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 1