12-jarige wint reuzekikker Ouderwetse bakkerswinkel in stijl van Anton Pieck bij Peter Bliek in Veere Delta College zet vraagtekens bij Limburgse Holland excursie Kruiswoordraadsel naar de gevangenis Nieuwe muntset gewijd aan Zeeland Parkeerbon? Direct De prijzen Inzenden Zij vielen in de prijzen Vlissings echtpaar wint reis naar Gran Canaria Micro Gourmet brengt kant-en-klare maaltijden Theaterlijn 8 Bij goede oplossing krijgt u op de opgegeven nummers een gezegde. De Nieuw Amsterdam Ad Hanneman Een Avondje Theater Compleet Woensdag 4 maart 1992 DE FAAM - DE VLISSINGER 9 28-55 30-12-55-10-36 57-5 32-50-34-33-29-52-36 HORIZONTAAL: 1 gereedschap; 6 deel v.h. hoofd; 12onbep. hoofd telwoord; 13 ten aanzien van; 15 telwoord; 16 muzieknoot; 18 man netjeshond; 19 knaagdier; 21 vogel; 23 omroepvereniging; 25 vrolijk en bekoorlijk; 26 bijstand; 27 kleurstof; 29 noordnoordwest; 30 straf- vaartuig; 31 oude lengtemaat; 32 stad in Frankrijk; 34 zijrivier v.d. Donau; 36 de onbekende; 37 gespannen; 38 korte spijker; 40 waar naar gestreefd wordt; 41 wijfje v.d. vos; 43 oude vochtmaat; 46 gemeenschappelijke weide; 49 Amsterdams peil; 51 ongewerveld dier; 52 rivier in Spanje; 53 kinderuitroep; 54 stad in Frankrijk; 56 kloosteroverste; 58 metselaarsgereedschap; 60 onderdeel v.e. uur werk; 61 bosgewas; 63 volksoverlevering; 64 deel v.e. boom; 65 nog eens; 67 delfstof; 68 eminentie; 69 aanw. vnw.; 70 bittere stof; 72 chem. symbool; 73 duistere zaak; 74 pelgrimsstaf. VERTIKAAL: 1 zoete stof; 2 soort suikerwerk; 3 goudgehalte; 4 tuimeling; 5 toegewijde vlijt; 7 Ned. munt; 8 tuinhaag; 9 voegwoord; 10 stand uit de middeleeuwen; 11 acrobatische toer v.e. vliegtuig; 14 sultanaat in Arabië; 18 aarden vaas; 20 stad in Rusland; 21 zeer bleek; 22 oorkonde; 24 plaats in Noord-Brabant; 26 kaart v.h. kaart spel; 28 zonder eer; 30 zadelmakerswerktuig; 33 voorzetsel; 35 sans atout; 37 korte kous; 39 tennisterm; 42 vr. beroep; 44 bijwoord; 45 vorm van belediging; 46 lengtemaat; 47 loofboom; 48 kleurling; 50 deel van Centraal-Amerika; 53 aanw. vnw.; 55 veerkracht; 57 vlin derbloemige plant; 59 danspartij; 61 traditionele vijandschap; 62 taaie lekkernij; 65 vettige stof; 66 dwaas; 69 de dato; 71 den lezer heil. Oplossing Puzzel week 9 De inzendingen van de oplossing van deze puzzel dienen uiterlijk binnen een week na verschijnen van de ze krant (op een briefkaart) verzonden te worden aan de redactie van De Faam/De Vlissinger, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Een retourtje Antwerpen op za terdagavond. Dat is de prijs die Carlier Toers in de vorm van een speciaal voor deze lijn ontworpen theatercheque beschikbaar stelt aan één van de winnaars van de ze puzzel. Let wel: voor twee per sonen. De winnaar kan op zaterdag avond comfortabel naar Antwer pen reizen om er wat dan ook te doen. Bezoek aan een theater, een restaurant of gewoon stap pen zijn de mogelijkheden. Carlier regelt trouwens van alles voor deze reis, dus ook reserveringen. Alcoholcontrole? Niet aan den ken. De Carlier-chauffeur zorgt voor een prima thuisreis. De te rugreis is trouwens variabel. De bus vertrekt retour Zeeland om middernacht en om drie uur. Carlier bust elke zaterdag naar Antwerpen en noemt deze trip de Theaterlijn Antwerpen. Wie er meer over wil weten over deze lijn kan terecht bij het reisbureau van Carlier in de Gravenstraat in Middelburg. Overigens is deze theatercheque - bijvoorbeeld om cadeau te geven - verkrijgbaar bij datzelfde reisbureau. De Nieuw Amsterdam is de titel van een boek dat de geschiede nis bevat van de historische pas sagiersboot met die naam. Eén van de drie winnaar van deze puzzel krijgt het boek van Uitge verij Den Boer in Vlissingen toe gestuurd. Het boek bevat historisch materiaal dat geen en kele liefhebber van maritieme za ken mag missen. Het schip maakte in 1938 de eerste over tocht naar New York en werd toen gezien als een symbool van de oplevende economie na de ïk: enorme crisisjaren. Nu nog wordt met respect gesproken over dit toonbeeld van Hollands scheeps- bouwvakmanschap. Dat wordt dus leesplezier voor de winnaar. HORIZONTAAL: 1 melati; 7 mossel; 13 agaat; 14 sop; 16 lotto; 17 wesp; 18 reces; 20 kier; 21 L.S.; 22 lichter; 24en; 26 olijf; 28 nier, 31 C.V.; 33 om; 34 set; 36 BM; 37 L.O.; 38 haag; 40 april; 42 ster; 44 aar; 45 die; 46 bijl; 47 aha; 48 vlak; 50 reden; 52 smal; 53 os; 54 e.a.; 56 net; 57 zo; 58 rij; 59 kuch; 61 lomp; 63 ka; 64 harpoen; 67 i.o.; 69 klam; 71 loods; 72 hart; 74 oeros; 76 koe; 77 rondo; 78 missie; 79 sproet. VERTIKAAL: 1 m.a.w.; 2 egel; 3 lasso; 4 aap; 5 T.T.; 6 dochter; 8 O.L.; 9 sok; 10 stier; 11 eten; 12 lor; 14 sec; 15 pet; 18 rif; 19 sen; 22 lijm; 23 rib; 25 scha vot; 27 log; 29 Ems; 30 koralijn; 32 De voorgaande puzzel leverde vele inzendingen op. Uit de goede oplossingen zijn de volgende drie prijswin naars getrokken: De winnaar van de twee vrijkaartjes voor de voorstelling van Paul Clark op vrijdag 28 februari werd René Franke in Mid delburg. De theatercheque voor een retourtje Antwerpen op zaterdaga vond voor twee personen met de Theaterlijn Antwerpen van Carlier Tours Middelburg werd gewonnen door E.A. van Dijk in Vlissingen. Het boek 'De Nieuw Amsterdam' van Uitgeverij Den Boer in Vlissingen ging naar A. Moens in Gapinge. Vaals; 34 speen; 35 Tibet; 37 Lehar; 39 ara; 40 air; 41 lijn; 43 tam; 49 keu; 51 despoot; 52 som; 55 ach; 57 zon; 59 kaars; 60 hal; 61 les; 62 piano; 63 klei; 65 rok; 66 ode; 68 orde; 69 kom; 70 mos; 72 hor; 73 tot; 75 si; 77 RP. Winwoord: OP DE LAT KOPEN Ter gelegenheid van de opening van schoenenwinkel Quick- shoe aan het nieuwe Scheldeplein in Vlissingen heeft onlangs de prijsuitreiking plaatsgevonden van de kinderprijsvraag 'Hoe groot is onze Quickshoe kikker?' De Twaalfjarige Teun van Slooten uit Vlissingen is de winnaar geworden. Uit nieuwsgie righeid en vanwege de gratis chocolaatjes was hij op 7 februa ri, de dag van de opening van Quickshoe, de winkel binnen gelopen. Als enige van de vele honderden deelnemers heeft hij toen de juiste lengte geraden van de reuzekikker. De hoofprijs, de felgroene reuzekikker, mocht hij tijdens de opening van het Scheldeplein afgelopen woensdag in ontvangst nemen. Teun van Slooten uit Vlissingen met zijn hoofdprijs de reuzekikker van Quickshoe. De heer J. van Belle samen met de winnaars van de vakantie prijsvraag P. Schoonderwoerd en Verheye. Pauline Schoonderwoerd en Ed ward Verheye zijn de winnaars geworden van de vakantie prijs vraag van Van Belle Meubelen aan de Hermesweg in Vlissingen. Door het invullen van een slagzin hebben zij een achtdaagse va kantiereis naar Gran Canaria ge wonnen. Van Belle Meubelen organiseerde deze prijsvraag samen met Arke Reizen. Afgelopen zaterdag over- handige de heer J. van Belle het Vlissingse paar deze mooie reis. De meubelverkoper deed er zelf nog iets bij. Hij neemt de kosten voor zijn rekening voor het eten en drinken van de prijswinnaars op dit eiland. De winnaars zijn dolgelukkig met de prijs. „Wij hebben nog nooit gevlogen en gelukkig hebben we nog niet ge boekt voor een vakantie. In juli vliegen we dus prinsheerlijk naar Playa del Ingles op de Canarische eilanden", aldus Edward Verheye. De Rijksmunt in Utrecht heeft een muntset vervaardigd waar in de provincie Zeeland centraal staat. De set bestaat uit alle gangbare muntsoorten van 5 gulden tot 5 cent in de 1992-editie en is uitgevoerd in de speciale Fleur de Coin- kwa/iteit. Aan het setje is een Zeelandpenning toegevoegd, voorzien van het Zeeuwse wapen. De muntsets zijn o.m. ver krijgbaar bij alle lokale VVV-kantoren en kosten 25 gulden per set. Erwin de Poorter met enkele van zijn kant-en-klaarmaaltijden. In Middelburg is Erwin de Poorter vanuit zijn woonhuis gestart met de verkoop en distributie van magnetron-maaltijden van de van oor sprong Zweedse onderneming Micro Gourmet. De onderneming heeft een fa briek in België en brengt 28 ver schillende maaltijden op de markt, die ongekoeld en zonder diepvries minimaal een jaar houd baar blijven. De Poorter: „Een uit komst voor kleine bedrijven zonder eigen kantine, voor sport clubs, ziekenhuizen, zwembaden en alle andere instellingen waar men een plotseling opkomende trek op een meer verantwoorde manier wil stillen dan met een chocoladereep. De maaltijden zijn niet alleen erg smakelijk maar ook gegarandeerd bacterie-, virus- en samonellavrij". Sinds acht maanden opereert Mi cro Gourmet op de Nederlandse markt waar zich inmiddels, ver- preid over het hele land, 22 on dernemers op franchisebasis bezig houden met de distributie van een breed assortiment aan snacks, lunch- en dinermaaltijden waar geen diepvries of koeling aan te pas komt. Het assortiment wordt binnen korte tijd uitgebreid met een aantal soepen. De maaltijden, compleet met bestek, servet en een afvaldoos- je, bevatten geen conserve ringsmiddelen en zijn door de luchtdichte verpakking ook ge woon in de kast te bewaren. „Ons bedrijf richt zich vooral op kleinere bedrijven van 50 tot 150 werknemers, die zelf geen keu ken hebben en toch iets te eten aan willen bieden", vertelt De Poorter. „Momenteel ben ik bezig met de benadering van alle voet balclubs in de regio, die alleen een kleine magnetronoven ter be schikking hoeven te hebben om de maaltijden te kunnen verstrek ken. Bovendien bieden wij ook automaten inclusief magnetron te koop en te huur aan, waaruit de klant door middel van een ge kochte munt het gewenste diner kan halen." De Poorter voert aan dat alle voe dingsstoffen tijdens de bereiding behouden zijn gebleven: „Maar ik zeg er wel altijd bij dat je tot slot een sinaasappel moet eten want de vitamine C kan door de sterili satie niet behouden blijven". Wie voortaan een verkeersovertreding maakt en betrapt wordt, moet meer betalen. Rijden door een rood licht gaat met vijftig procent omhoog en wie op een parkeerplaats van een invalide gaat staan krijgt een boete van honderd in plaats van 35 gulden nu. Ook wie gesnapt wordt bij te hard rijden moet voortaan bijna het dubbele betalen. In eerste instantie was ik verheugd over deze nieuwe regels. Want er dient orde op de verkeersmat te heersen. Ons ge koesterde blik neemt immers een zo belangrijke positie in dat huis, economie en vrijheid grondig aan bandenen moet wor den gelegd. Toen mijn blik 's avonds laat op de grote stapel bonnen voor parkeerovertredingen viel, kon ik toch enige woede jegens de procureurs-generaal die vorige week donderdag via het dag blad kond deden van hun besluit niet onderdrukken. De par keerwachter in Middelburg doemde op, een man met weliswaar oog voor menselijke waarden, zoals hij me ooit toe vertrouwde, maar die onder het motto regels zijn regels kwistig met bonnen strooit. Vooral op donderdag en in het bij zonder in de maanden dat de r niet in de maand is en Zeeland voller is, kan de eigenheimer de Zeeuwse hoofdstad het best maar te voet begaan, wil hij niet de kans lopen bestraft te wor den omdat'ie op tijd op z'n werk wil komen, een afspraak na komt of gewoon na tien rondjes zoeken de auto ergens neerkwakt om voor wat voor reden dan ook te doen wat'ie er moet doen. De overtredingen van mij zijn namelijk allemaal op donderdag geconstateerd. Dan is Middelburg al vol voordat er één bezoe ker de boodschappenmand of actetas met boterhammen op de achterbank van zijn auto heeft gezet. Dan staat de Markt vol met kramen en de neringdoenden in die kraam bezetten met hun bestelauto's de halve parkeerzones. Dan rij je - hoe vroeg ook - de stad in en zoekt je te pletter. En als je dan licht zondigt, je karretje op een verdekt plekje stalt, ben je de pi neut. Dan krijg je bonnen en een paar maanden later belt een vriendelijke ambtenaar in dienst van de politie of je je nog her innert dat je toen en toen een geel vodje onder je ruitewisser vond. Ik betaal die boetes niet. Ik weiger en laat me oppakken. Nu de anderen meer gaan betalen kan ik zonder schuldgevoel op kosten van de schatkist een paar dagen per bon vakantie hou den achter de tralies. Hoe het er daar uitziet, daar schrijf ik dan nog wel over. Veere heeft sinds kort een 'ou derwetse' bakkerswinkel, die he lemaal past in de nostalgische sfeer, die vooral 's winters op mistige dagen in het oude stadje duidelijk voelbaar is. Peter en Ni cole Bliek, eigenaren van een ui terst moderne bakkerij aan de Markt, waar meer dan veertig soorten brood worden gebakken en een evengroot aantal zoete lekkernijen worden bereid, beslo ten de bakkerswinkel terug te brengen naar de oude tijd van Anton Pieck. Wie de 'ouderwet se' winkel bezoekt zou niet ver moeden dat achter de bordeaurode handgemaakte hou ten kasten een hypermoderne ijsmachine en een computer gestuurde koeling schuil gaan. De sfeer in de nieuwe 'ouderwet se' winkel sluit uitstekend aan op die van het historische plekje aan ingerichte bonbonwinkel zagen, dachten wij onmiddellijk aan on ze zaak", vertelt Peter Bliek. „Sa men met een modelmakerij in Bergen op Zoom en een techni sche onderneming voor de koe ling hebben wij de inrichting gerealiseerd. Want modern en oud moesten wel op elkaar wor den afgestemd. De houten kasten zijn rijk voorzien van sier werk en er kwam een plafond van stucwerk. Door een andere inrichting is er nu genoeg ruimte om de veertig broodsoorten goed uit te stallen. Dankzij de moderne koeling kunnén wij ons assorti ment uitbreiden met ondermeer verschillende soorten truffels. De komende zomer komt er boven dien iets bijzonders uit onze ijsmachine: een banketbakkers- yoghurtijsje. Zoiets lekkers heb je nog nooit geproefd", vertelt de ambitieuze bakker uit Veere. Een van de prijswinnaars van de puzzel van deze week valt extra in de prijzen. Eenmaal per maand worden namelijk niet alleen twee vrijkaartjes voor een theater voorstelling (zoals elke week) be schikbaar gesteld maar kan de winnaar of winnares ook gaan genieten van een diner (voor twee personen) in het restaurant van de Stadsschouwburg vooraf gaande aan de voorstelling. De prijs betreft deze week de voorstelling door de Engelse groep Nickelodeon, die de slapstick-comedy 'Dinner for two' ten tonele voert op vrijdag 13 maart in de Stadsschouwburg in Middelburg. Deskundigen be schrijven deze turbulente show in vijf bedrijven als volgt: „Het mid denrif wordt gepijnigd door deze voorstelling waarbij de vinger in de flessehals blijft steken, de vuist in het soepbord terecht komt en waarbij de lach zeker niet in de keel blijft steken. De nieuwe 'ouderwetse' bakkerswinkel in Veere. de Markt waar de zaak is ge vestigd. „Onze winkel was aan verbouwing toe; we konden kie zen voor een moderne trend en een zacht pasteltintje, maar toen wij op een beurs een ouderwets Wat gebeurt er als een school verstrikt raakt in de netten van het bedrijfsleven? Dan blijkt de commercie toch een stapje har der te lopen en zullen de docen ten moeten toegeven dan dat het niet meer maar ook niet minder dan goed bedoeld was; en in het belang van de leerlingen... Zo ongeveer was de stemming vorige week onder het docenten korps van het Delta College uit Middelburg. Zij bivakeerden met vier eerste klassen van de mid delbare hotelschool van het colle ge twee dagen in Limburg. Daar werden toeleveringsfabrieken voor de horeca bezocht en daar aan vastgekoppeld serveerden de leerlingen het Zeeuws produkt bij uitstek, mosselen. Twee dagen lieten de Limburgers in kasteel Vaalsbroek de inhoud van de schelpdieren gretig in hun keel glijden. De opbrengst van die maaltijd - zo'n f 10.000,- - gaat traditioneel naar een goed doel. Tweederde van de opbrengst blijft in Limburg, éénderde is bestemd voor de Vlissingse ma nege waar gehandicapten pony rijden en waar ondanks veel vrijwilligerswerk nog veel is op te knappen en elk dubbeltje welkom is. Hoewel de leerlingen deze 'Hol land excursie' zeer leuk vinden, zaait de commerciële aanpak van de Limburgse Rotary twijfel. „We doen dit nu voor de vijfde keer hier", legt Nellie van Wallenburg Docente Van Wallenburg met één van haar studentes, op z'n Zeeuws in Limburg. uit. Maar - zo valt uit haar woor den af te leiden - de plaats van het Delta College wordt zeer on dergeschikt. Of ze er nog mee doorgaan? De lerares Nederlands haalt haar schouders op. Er moe ten in ieder geval enkele plooien worden gladgestreken. Volgens Van Wallenburg gaat het er niet om dat het Middelburgse oplei dingsinstituut de eerste viool wil spelen. Veel meer willen zij en haar collega's er voor waken dat de ploeg leerlingen niet wordt on dergedompeld. Het doel moet duidelijk blijven. En dat doel is be drijven bezoeken waar produkten worden gemaakt die toegeleverd worden naar de horeca, het toe komstige werkterrein van de stu denten.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 9