keuring 3 BETALEN L WIN-EEN-MILJOEN-BON DONDERDAG BANENDAG. VLISSINGEN B. TULLENAAR IEDERE WOENSDAG 5 BRODEN 11,- Opnamen Hitbingo! GANGMAKERS 3 BETALEN T0PSLAGERIJ VERBOOM ZN. aaaa DE FAAM DE VLISSINGER DELTA III WAARSCHUWING!! De winnende Hitbingo- nummers van 5 februari: 1 17 23 29 41 3 18 25 30 42 11 19 26 31 44 12 20 27 35 45 15 22 28 40 Bent u nog geen deelnemer? Vul dan snel de bon in en doe mee! KOM WERKEN BIJ DE PZC As. vrijdag zaterdag SAUCIJZEBROODJES 4 halen U heeft de keuze uit wit, bruin en fijn volkoren f Dag van tevoren bestellen Brood- en Banketbakkerij Scheldestraat 58 VLISSINGEN AUTOBEDRIJF "BRITANNIA" B.V. "decoratie" VOOR UW NIEUWE VASTE TAPIJTEN 25 iaat ervarM Schoonmaakbedrijf Schoorsteenveegbedrijf Glazenwassers NV DELTA NUTSBEDRIJVEN AAN ALLE BEWONERS VAN OOST- EN WEST-SOUBURG EN WESTERZICHT Postcode Loterij helpt Liliane Fonds Gewoon: helpen 21 NATIONALE EVENEMENTENKALENDER VLISSINGEN bezorger(ster) Vrijdag Zaterdag 4 halen Goede waar koopt u bij: Brood- en Banketbakkerij Paul Krugerstraat 65 Vlissingen - tel. 12859 BEKROOND MAAK KENNIS MET ONZE PRIJSWINNAARS MALSE DIKKE LENDE 500 gr. 10.90 GEKRUIDE KIPPEP00TJES 500 gr. 4.25 FIJNE VLEESWAREN BIEFSTUK TARTAAR 5 halen 4 BETALEN RIB- of HAAS KARBONADE 500 gr. 7.45 SPECIALITEIT :tf VAN DE WEEK>£ Uit eigen keuken: ROOKWORST grof of fijn RUNDERROOKWORST KNAKWORST SOUVLAKI- KARBONADE PUSTA STEAK DIVERSE SOEPEN uit eigen keuken Scheldestraat 71, Vlissingen, tel. 12282 Woensdag 4 maart 1992 DE VLISSINGER 3 Logisch toch: voor zo'n keuring ben je bij je eigen garage toch stukken beter uit? Ten eerste omdat die uiterst nauwkeurig alle verplichte punten bekijkt. En ten tweede niets voor zo'n APK rekent als u komt voor APK specifieke Fiat know-how originele Fiat onderdelen vakkundig opgeleide monteurs klaar terwijl u wacht een grote beurt. Komt u alleen voor zo'n APK, dan kunt u erop wachten. Daar komt nog bij dat niemand uw Fiat beter kent dan een Fiat monteur. En moet er wat vervangen worden, dan gaat er natuurlijk niets boven een origineel Fiat onderdeel. MM® u. d. ZLCetterij VLISSINGEN. INDUSTRIEWEG 19. TEL. 01184 1 77 36 tapijtcentrale woninginrichting Hobeinstraat 69 telefoon 01184-1 7919 Voor al uw schilderwerk van gevels 5 jaar garantie 01184 66518 63785 Poelendaelesingel 10 4335 JA Middelburg Schoonmaken leidingnet in de periode van 9 t/m 13 maart 1992 De N.V. Delta Nutsbedrijven gaat beginnen met het schoonmaken van het waterleidingnet in bovenom schreven gebied. In pincipe zal het werk plaatsvinden de hele week van maandag tot en met vrijdag en zo nodig een en kele maal 's nachts. De bewoners van de straten in genoemd gebied waar op een bepaalde dag de lei dingen worden schoongemaakt zullen hiervan door middel van een huis-aan-huis bezorgde brief per soonlijk op de hoogte worden gebracht. Gebleken is dat bij een dergelijke schoonmaak van het leidingnet ook omliggende straten last van bruin water kunnen krijgen en dat plaatselijk de druk lager kan worden. De bewoners van het genoemde gebied 'wordt der halve aangeraden voor alle zekerheid een kleine voorraad schoon water bij de hand te houden tij dens de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden is de kans aanwezig dat bruin water uit de kranen komt dat vlekken op het wasgoed kan achterlaten. Wij adviseren daarom in die periode voorzichtig te zijn met het wassen van wasgoed en in geval van bruin water het water te laten doorstromen tot het weer helder is. Voor informatie kunt u terecht op het districtskan toor van de N.V. Delta Nutsbedrijven te Vlissingen, telefoon 01184-13956. N.V. Delta Nutsbedrijven doet al het mogelijke om de bewoners geen last te bezorgen, maar kan inci denteel bruin water niet voorkomen zo lang de wer ken duren. Hiervoor onze oprechte verontschuldi gingen. N.V. Delta Nutsbedrijven heeft getracht bedrijven en instellingen ook individueel te waarschuwen. N.V. Delta Nutsbedrijven aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het feit dat bedrijven, instellingen of personen niet vooraf individueel zijn gewaarschuwd. N.V. Delta Nutsbedrijven Toch kans voor kans loze kinderen Het Liliane Fonds laat gehandicapte kinderen niet in de regen staan. Zo kreeg Mario uit de Filipijnen geboren zonder handen en voeten - speciale schoenen. Bent u deelnemer van de Postcode Loterij? Heeft u de postcode- cijfers 7775 (Lutten), 8325 (Vollenhove) of 9421 (Bovensmilde)? Dan kunt u zich aanmelden voor de volgende opnamen van Hitbingo. Bel op week dagen tijdens kan tooruren 02977-47006 en ga een gezellig tv- dagjeuit! In vele ontwikkelingslanden leven kinderen in grote armoede. Voor gehandicapte kinderen is het leven daar nóg zwaarder. Gelukkig zijn er organisaties als het Liliane Fonds die de helpende hand bieden. Niet minder dan tachtig procent van alle gehandicapte kinderen leeft in de derde wereld. Hun ouders zijn arm, en de kinderen zijn vaak ondervoed. Daardoor zijn ze extra vatbaar voor infectieziekten als TBC en polio. Als zo'n kind de ziekte overleeft is het vaak gehandicapt. Door de armoedige omstandigheden hebben deze kinderen weinig kans op medische revalidatie, op scholing, en op een zelfstandig bestaan. In 1980 richtte Lieke Brekelmans- Gronert het Liliane Fonds op. Een groot aantal artsen, zusters en fysiotherapeuten schrijven elk jaar naar het fonds en vragen om hulp. Voor een operatie, een prothese, een gehoorapparaat, een bril, een paar beugels. Voor schoolgeld of een vakopleiding, of voor speciale ge reedschappen. Door nauw samen te werken met deze mensen heeft het Liliane Fonds duizenden gehandi capte kinderen rechtstreeks en doel treffend kunnen helpen. En het fonds is vast van plan hiermee door te gaan. Want ieder kind heeft immers recht op een volwaardig bestaan. En dat geldt zeker voor gehandicapte kinderen. Zij hebben onze zorg en steun nodig. Daarom geeft de Postcode Loterij het Liliane Fonds financiële steun. Hulp die mogelijk wordt gemaakt door uw deelname aan de Postcode Loterij. Want mens en natuur gaan ons allemaal aan. Daarom is uw deelname zo be langrijk. Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op een van de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding van het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij. _l 1 lot 10,-) per maand _lloten (a 10,-) per maand A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters Naam: _l dhr. mevr. Adres: Postcode: Plaats: 175.92.03 Postbanknummer: Datum: Banknummer: Handtekening: LOTERIJ III Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar: Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag V7, ADMINISTRATIEF TECHNISCH Elke donderdag de nieuwste vacatures (M V) bij ASB. Data typiste. Regelmatig hebben wij werk voor ervaren data-typiste(s), zowel full- als part-time. Heeft u ruime ervaring met liet invoeren van gegevens in de compu ter, loopt u dan eens binnen bij ASB. Boekhouder. Voor een middelgroot stofferingsbedrijf in de omgeving van Terneuzen zijn wij op zoek naar een ervaren boekhouder. U heeft reeds ruime ervaring met computerboekhouden, voorraadbewaking, salaris- en projectadministratie. Het betreft een zeer zelfstandige en verantwoordelijke functie voor langere tijd. Elektromonteurs. Voor verschillende projecten in Goes en omstreken zijn wij op zoek naar ervaren elektromon teurs. Kunt u zelfstandig werken, neemt u dan contact op. Gediplomeerde apothekersassistente. Voor een re latie in Middelburg zijn wij met spoed op zoek naar een apothekersassistente voor 38 uur per week. Enige werkervaring is een pre. Deze liaan is eventueel voor in vast dienstverband. Laboranten. Wij zoeken kandidaten met een MLO of A2 Scheikunde opleiding voor analysewerkzaamheden. Het werk is in eerste instantie in dagdienst en voor een onbepaalde periode. U moet woonachtig zijn in Zeeuws- Vlaanderen of er kunnen verblijven. Heeft u in 1991 via ASB Uitzendbureau gewerkt!'Dan kunt u nu uw jaaropgave afhalen. ASB heeft nog veel meer soortgelijke en andere func ties. Bij de onderstaande vestigingen vertellen ze er graag alles over. ASB Uitzendbureaus: Noordstraat 81, Terneuzen, 01150 - 18600 Vismarkt le etage (WC Trefpunt), Hulst, 01140 - 16100 Lange Noordstraat 24, Middelburg, 01180 - 23855 Kolvenjerstraat 2, Vlissingen, 01184 - 12620 Grote Markt 12, Goes, 01100 - 23220 De overige adressen van de ASB vestigingen staan ver meld in de Gouden Gids. Weekkalender voor Vlissingen van donderdag 5 tot en met woensdag 11 maart 1992 Ift 6 mrt. 1992, Bachten Reede, CONTACTMID- 14 16 u. DAG ALLEENSTAANDEN 50+ "SAMEN UIT". Toegang f 1,-. Org.: St. Welzijn v. Ouderen. Vr. 6 mrt. 1992, Vestzaktheater, DE GEBR. FLINT 20.30 u. MET "ALLEEN IN MIJN GEDICH TEN KAN IK WONEN". Kaarten a 18,- (passen 14,50) verkr.b. vanaf 7/2 bij de VVV Vliss. en, indien voorradig, aan de zaal. Org.: Uit in Vlissingen. Vr. 6 mrt. 1992, Buurthuis Aldegonde, DANS- EN 2030 u. ONTMOETINGSAVOND VOOR ALLEENSTAANDEN TOT 55 JR. Org. Aldegonde Za. 7 mrt. 1992, Aula Hogeschool Zeeland, Edison- 10.00 17M u., weg 4.POSTZEGEL-VOORJAARS- BEURS. Met div. handelaren, vei ling en grote verloting. Toegang gratis. Org.: Postzegelver. Philateli- ca, afd. Vlissingen. Za. 7 mrt. 1992, De Piek, Hellebardierstr. 11-13. 22M u., CONCERT SEPTEMBER 80 EN EMMEROYT BLUES. Toegang f 10,-. Org.: De Piek. Di. 10 mrt. Bachtenpoorte (De Kwikstaart), 1992, 1430 u., Oost-Souburg, DIASERIE OVER LAPLAND, Toegang f 2,50. Org.: Aktiva Wo. 11 mrt. De Lammerenburcht, PRIJSKLA- 1992, 1930 u., VERJASSEN. Deelname f 2,50. Org.: VCB Lammerenburg. Een ieder kan activiteiten en evenementen voor pu blicatie in dit blad opgeven tot uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de verschijningsdatum bij de Stichting Vlissingen Promotie, Nieuwendijk 15, 4381 BV Vlissingen, telefoon 01184 - 16874. De PZC is de grootste krant van Zeeland. Het ochtendblad voor de Zeeuwen. Voor een krantenwijk zoeken wij een voor diverse wijken in Ideale bijverdienste voor scholieren of W.A.O.'er PZC Vlissingen, tel. 01184-84000 of de heer De Meij, 01184-61907 na 17.00 uur. S>SSN Het nieuwe centrum is bijna klaar, maar u moet wel betaald parkeren daar. Kom daarom maar bij ons parkeren, dan hoeft u niet een bon te riskeren. Neem gelijk onze reklame mee. Als u die op heeft dan zegt u: "Dat was een goed idee." I uit eigen keuken naar keuze 150 gr. 2.10 Uit eigen keuken: Alleen even warm maken: KIP-KERRIE tliAlAAAAAAA AAAA*A*A A AAA AA A AAAAAAAAAkLALAAirkkAAAJLjL

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 3