Zeeuwse popdag met Jamaicaanse hoofdact LEZEN EN DOEN Kerstconcert met docenten muziekschool Boeken in speciale druk Kerstconcert door Vlissingse Oratorium vereniging Muziek uit de jaren zestig met de Lipstick Traces A Kerstconcert Ars Musica in Zierikzee 19 DECEMBER T/M 30 DECEMBER IN MIDDEN ZEELAND Taxeren KINDER BOEKEN 1 Woensdag 18 december 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 9 isr im lu is* ns WE las De Middelburse Stadsschouw burg is vrijdag 20 december de cor voor een presentatie van Zeeuwse popgroepen. Van 17 tot 24 uur treden er - op twee podia - acht groepen op plus een inter nationale topact, Yelowman, aan het eind van de avond. Voor de organisatie tekent het jongeren centrum Midgard in Middelburg. De groepen: Distress (hard-rock) 17 uur, Deniz (Turkse folklore) 17.45 uur, The Passenger (melo dieuze rock) 18.30 uur. Morbid Zone (house) 19.15 uur, Dasjan (reggea) 20 uur, MIG (wave-rock) 20.45 uur, A nr 1 (Hard rock) 21.30 uur en Duo Top 100 (pop- klassiekers) 22.15 uur. Aan het eind van de avond - 22.45 uur - treedt de Jamaicaan se reggeaband Yellowman op. STICHTING KAMERMUZIEK ZEELAND In een kerstambiance aangeklede Concert- en Gehoorzaal in Mid delburg houdt de Stichting Ka mermuziek Zeeland zaterdag 21 december een Kerstconcert. Elf docenten van de Zeeuwse Mu ziekschool verlenen hun mede werking. Als solisten treden op: Marja Smet en Dick Boon (blokfluit), Han Beekman en Eva Stegeman (viool), Suzanne Zwart (fluit), Ca- rine Messer (hobo) en Bram Beekman (clavecimbel. Eva Ste geman, die het Tweede Vioolcon cert van Mozart voor haar rekening neemt, is een leerlinge van de beroemde vioolpedagoge Davina van Wely, lerares van on dermeer Jaap van Zweden. Op het programma staan verder de volgende werken: Branden- burgs Concert no.4 van J.S. Bach, het Hoboconcert van Per- golesi, het 2de Vioolconcert KV 211 van W.A. Mozart en het Brandenburgs Concert no.5 van J.S.Bach. Kaarten voor dit Kerstconcert zijn uitsluitend verkrijgbaar bij Mu ziekhandel Van Damme. Er wordt hard gerepeteerd voor dit unieke concert Een mooi boek maken, ge woon voor het eigen plezier, dat is wat zij voor ogen hebben, de schrijvers die hun werk op een privé-pers laten drukken. Deze fraai vormge geven boeken worden maar in een beperkte oplage gedrukt en zijn niet in de boekhandel te koop. Om het publiek toch een kans te geven deze kunstwerken eens te zien heeft de ZeeuwSe Bibliotheek tot 4 januari een expositie van haar eigen exemplaren in de expositieruimte liggen. Het drukken van deze bijzon dere boeken gebeurt in de vrije tijd van de drukkers. De persen waarop zij de boeken drukken worden nog met de hand bediend. Het is een in tensief ambachtelijk werk waarbij elk commercieel aspect ontbreekt. Het is eigenlijk een kunstvorm. Omdat de uitgaven niet in de boekhandel te krijgen zijn maar alleen rechtstreeks via de uitgever, en de bibliotheek het materiaal niet uitleent, is het moeilijk om de boeken on der ogen te krijgen. Daarom heeft de Zeeuwse Bibliotheek ze in expositievorm uitgestald. Op bepaalde dagen, waarvan de data nog niet bekend zijn, worden er ook demonstraties gegeven op een degel- en een drukpers. Zaterdag 4 januari kan iedereen die vragen heeft over het binden en herstellen van oude en nieuwe boeken terecht in de binderij en het restauratie-atelier die dan ge opend zijn. Daarnaast is het mogelijk om oude boeken te laten taxeren. Eén keer per jaar, in de periode net voor Kerst, geeft de Vlissing se Oratoriumvereniging (VOV) een concert. Dit jaar is dat op 21 december in Roomskatholieke kerk aan de Singel. In deze Vlis singse kerk voert het VOV het beroemde oratorium 'The Messiah' van G.F. Handel op. Het VOV, dat 45 jaar geleden werd opgericht, bestaat uit onge veer honderd leden. In de loop der jaren heeft de vereniging een groot aantal concerten gegeven onder leiding van bekwame diri genten. Ook de zes musici die 'The Messiah' van Handel opvoe ren zijn stuk voor stuk muzikaal geschoold. De meesten van hen hebben een conservatorium opleiding achter de rug. 'The Messiah' is één van de grote werken uit de muziekliteratuur. Het stuk wordt inmiddels voor de vierde keer door het VOV opge voerd. Distress. In Bar American in Middelburg treedt donderdag 26 december om 15.30 uur de formatie Lipstick Traces op. De groep brengt popmuziek uit de jaren zestig van onder andere The Beatles, The Stones, Lou Reed, Jimi Hendrix en The Doors Op dinsdag 24 december is er vanaf 15.30 uur een optreden van drie Thrash-bands: Spazztic Blurr, City Pic Unit en de Ameri kaanse formatie Wehrmacht. Lipstick Traces. ■Vi'7V3.-V3. De Stichting Ars Musica houdt zaterdag 21 december om 20 uur haar kerstconcert in de Lu therse Kerk te Zierikzee. Uitvoerenden zijn het Zeeuws Vocaal Ensemble olv Kees van Eersel, die ook de orgelsoli ver zorgt. De orgelbegeleiding van het koor is in handen van Willie Bil. Het Zeeuws Vocaal Ensemble werd begin 1988 opgericht; het kamerkoor telt 15 leden en zingt een groot scala van wereldlijke en geestelijke koormuziek van de Middeleeuwen tot nu. De alt My ra Kroese. De kerstvakantie staat voor de deur. Gezellige dagen, die voor een groot deel binnenshuis worden doorgebracht. Een boek kan dan niet alleen fijn zijn om te lezen, maar ook om er iets mee te doen. En over deze twee kanten van het boek gaat het in deze aflevering. Margreet Meulmeester Allereerst "Kerst". Bij de boek handel telde ik meer dan vijftig boeken, die rondom het kerst feest verschenen zijn. Van "echte" kerstvei+ialen tot knutselboeken, en van alterna tieve verhalen tot beschrijvin gen van het kerstdiner. Twee van die boeken laat ik hier de revue passeren. "Kerstklokje klingeling" is een boek met kerstverhalen en ge dichtjes van maar liefst veer tien schrijvers. Enkele voorbeelden: Wim Hofman, Im- me Dros, Jaap ter Haar en Nannie Kuiper. Elke schrijver heeft een eigen interpretatie. Vaak gaat het over de kerstviering thuis of op school. Maar ook het versieren van de boom komt aan de or de. Of die mensen, die zo nodig een "eenzame stakker" uit moeten nodigen met de kerst dagen. Dat loopt weieens an ders af dan verwacht, ook in dit boek. "De kerstvrouw" is een pren tenboek van Penny Ives. Dit van oorsprong Engelse boek verhaalt over de kerstman, die gewend is jaarlijks pakjes rond te brengen. Dit jaar ligt hij ech ter ziek op bed. Maar gelukkig heeft hij een vrouw, die al het werk van hem overneemt. Eerst leest ze alle brieven, en dan gaat ze aan het werk: Ze zaagt, timmert, verft, knipt, naait en bakt, dat het een lieve lust is. Tenslotte verkleedt ze zich als kerstman en brengt al les op de goede plek. En zo kan ook hier weer iedereen tevre den zijn. Voor kinderen, die graag in de keuken bezig zijn verschenen er een aantal kookboeken. Ook hiervan weer twee voorbeel den. "Vandaag kook ik" van Loethe Olthuis is een boek, waar niet alleen meer dan hon derd recepten worden gege ven, maar ook allerlei achtergrondinformatie. Na een aantal basisprincipes - altijd met schone handen aan het koken beginnen - voor je begint de aanrecht opruimen etc. - volgen instrukties over koken, bakken en braden. De recepten waarmee het boek hierna begint gaan van voorgerecht via hoofdgerecht tot nagerecht. Ook lekkernijen en tussendoortjes worden niet vergeten. De moeilijkheids graad van de recepten in dit zeer overzichtelijke boek wordt aangegeven met behulp van koksmutsen. "Voor zoete koek" door Ange la Wilkes is een boek uit de "Stap voor Stap" serie. In deze serie wordt steeds uitgelegd hoe je bij de uitvoering van re cepten, werkstukjes en proe ven te werk kunt gaan. In dit geval gaat het om recepten van allerlei baksels. Niet alleen de bekende Hollandse als zandkoekjes en cakejes, maar ook van buitenlandse lekkernij en als scones en brownies. En wat te denken van een sneeuwpop van schuim. Aan de hand van duidelijke foto's kunnen deze en allerlei andere aparte en grappige baksels ge maakt worden. Nog een boek dat je bezig kan houden: "Spelen met hiëroglie fen" van Catharine Roehrig biedt kinderen de mogelijkheid om een mysterieuze taal te le ren: De taal van de oude Egyp- tenaren. Dit is dan ook niet zo maar een boek. Het lijkt in eer ste instantie wel eèn gewoon boek, maar als je het open doet blijkt het een doos te zijn met vier en twintig stempels van het oude hiërogliefenalfa bet, een stempelkussen en een boekje. Het boekje geeft uitleg over wat hiërogliefen zijn, hoe ze gebruikt worden, hoe niemand ze later begreep en hoe het tenslotte lukte ze te ontcijfe ren. En als de kinderen dat al les gelezen hebben kunnen ze aan de slag gaan met de raad sels en spelletjes die het boek je verder biedt. En na deze "Doe-boeken" nog enkele echte, ouderwetse ver halenboeken. "Kinderverha len" van Oscar Wilde werden f» '4 -4 -JSiÈSfcs i.jü-i,-.. voor het eerst gepubliceerd in 1888. Toen Oscar Wilde in 1900 overleed liet hij een groot aantal verhalen, gedichten en toneelstukken na, die in vele talen zijn verschenen. Dit boek bevat zes van die ver halen, soms zeer triest, zoals "De nachtegaal en de roos", soms ook humoristisch, zoals "De merkwaardige vuurpijl". Over dit laatste verhaal iets meer: De zoon van de koning gaat trouwen en er is een groot feest. Dat zal afgesloten wor den met een enorm vuurwerk. Achterin, de tuin liggen de vuurpijlen klaar. Allen zijn er trots op te worden afgestoken ter ere van dit feest. Eén ver waand uitziende vuurpijl vindt echter, dat de feestgangers er trots op mogen zijn, dat juist hfj die dag afgestoken wordt. En dat laat hij weten óók. Zover komt het echter niet, en hoe hij uiteindelijk trots ten onder gaat is te lezen in dit verhaal. Tenslotte verscheen van twee klassiekers onlangs de vijfde druk. Het gaat hier om "Het nieuwe voorleesboek" en de "Rozemarijntje omnibus" bei de van W.G. van de Hulst. In "Het nieuwe voorleesboek" een 59-tal verhalen voor kleu ters, de Rozemarijntje omnibus geeft de inhoud van 5 boekjes weer. Zeer moralistisch, maar door velen geliefd. Kerstklokje klingeling, kerstverhalen van 14 Nederlandse schrijvers. Uiig. V. Holkema en Warendorf, Houten, f 24,90 De kerstvrouw, door Penny Ives. Infodok, Amsterdam, f 22,50 Vandaag kook ik, door Loethe Olthuis. P/oegsma, Amsterdam, f 24,50 Voor zoete koek, door Angela Wilkes. Zirkoon, Amsterdam, f 24,95 Spelen met hiërogliefen, door Catharine Roehrig. K/uwer Jeugdboeken, Ede, f 39,90 Kinderverhalen door Oscar Wilde. De Eekhoorn, Apeldoorn, f 39.90 Het nieuwe voorleesboek en Rozemarijntje omnibus van W.G. van de Hulst. Callenbach, Nijkerk, f 29,50 en f 29,90 BURGH-HAAMSTEDE De Bewaerschole. Jean Kamps, schil derijen achter glas. Ma. t/m za. van 13.30 tot 16.30 u. GOES Galerie llona Schmit. Ilona Schmit, schilderijen en andere werken. Za. 14-17 u., hele jaar. Lunchcafe. (Grote Markt) Dhr. C. Wortelboer, olieverven en aquarellen. Di t/m za. van 9 tot 18 u. Regionaal Educatief Centrum. (Zusterstraat 11). Tonni Outermans, natuur, foto's, (t/m 20 december). Bi bliotheek. (Oostwal 34) Anki van de Kamp, Taal en Teken. Openingstijden bibliotheek. Galerie Van den Berge. (Wijngaardstraat 3-D. View Indicator, groepstentoonstelling. Wo. t/m za. van 13 tot 17 u. (t/m 21 dec en van 9-19 jan.). Oosterscheldezieken- huis. (Gravenpolderseweg). Honderd gulden expositie. Openingstijden zie kenhuis. Gemeente Archief. Rino Vis ser, aquarellen uit het Zeeuws platenboek. Rabobank. (Grote Markt). Rie Baauw, Zicht op Zeeland, olieverven. Tijdens openingstijd. Prins van Oranje. Janny de Witte-de Regt, schilderijen en aquarellen. Gezond heidscentrum "Magnolia", Paul Bar rels en Truike van Maurik, Zeefdrukken en etsen. Gasterije Vrouw Winowah. (Beestenmarkt 14). Johanna van den Berge, olieverven. Di. t/m za vanaf 16 u. Museum voor Zuid- en Noord-Beveland. (Sin gelstraat 13). De Tresoor van Jacob Janszoon Poortvliet, tekeningen en schilderijen. Di. t/m za. van 11 tot 17 u., Za. van 11 tot 16 u. KAMPERLAND Restaurant PapilionLydia Klop- Steendijk, acquarellen en portretten. Ma t/m za. v.a. 10 u., zo. vanaf 17 u. MIDDELBURG Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Leven en werk van drie Roosevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Dela no Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 u. en van 14 tot 16 u. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Dingemans, Rob de Haan, olieverfschilderijen, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 u., op afspraak. Kunsthandel De Witte Swaen-t Zee paardje. (Vlasmarkt 7-9). Permanente expositie oude- en moderne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 u. Galerie Dauvillier. (L. Noordstraat 56). schil derijen. tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Galerie Willem Vader. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel. (Groot mede 66). Staal/touw plastieken, op tel. afspraak geopend. tel 01180-16323. Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteensedijk 7). Expositieruimte: Drukwerk in de marge, bibliofilie van A tot Z. Openingstijden bibliotheek. Zeeuws Documentatiecentrum. (Kousteensedijk 7). Tweede verdie ping: Winter in Zeeland. Openingstij den bibliotheek. Zeeuws Museum. (Abdij 3). Balanszalen: Een hollandse tentoonstelling. Koninklijke vertrek ken: David van de Kop. Za. t/m ma. van 13.30 tot 17 u., di. t/m vr. van 10 tot 17 u. Stichting Beeldende Kunst Zeeland. (Kuiperspoort 22). Antoine Mes. Zeeuwse landschappen/schilde rijen in acryl, (t/m 28 dec.). Christian Wisse, keramische objekten. Di. t/m za. van 13 tot 17 u. (t/m 22 dec.). Ra bobank. (Lange Geere 3). Juut Korte- kaas, schilderijen. Tijdens openingstijden bank. Galerie Balans 17. Sleutelwerken van: Jan van Munster, Johan Kappetein, Ronald van Dokkum, Nico van de Boezem. Henric Borsten, Peter Terhorst, Harry Vandevliet, Fedde van der Velde. Wn. t/m vrij. 12-17 u„ zat. .11-16 u. Multi colour. (Torenweg 4a). Pappenten toonstelling. handgemaakte poppen van Ellen v.d. Hoek, Anita Cevaal en Trudy Kiewiet. Di. t/m za. van 10 tot 17 u. Francois Ryckhalshuis. (Dam 71). Reinoud Karssenberg, tekeningen met gedichten. Do t/m Za 13 tot 17 u„ en op afspraak, (t/m 28 dec.). Del ta College. (Merwedestraat 1, restau rant). Kunst in de Delta, kunstwerken van de kalender. Gasthuis Middel burg. (Noordpoortplein 2). F.H. van de Kop, koperwerk en W.F. van de Kop, decoupages (papiersnij- en plakwerk). De Vleeshal. (Stadhuis Middelburg). kerst ex positie De Zeeuwse Kunstk ring. schilderijen en andere werken van 16 exposanten. Dagelijks van 11 tot 17 u. (vanaf 21 december). NEELTJE JANS Delta Expo. Zeespiegelrijzing, een be dreiging. koffieshop: Grafiekmap Werkland Neeltje Jans, 5 kunstena ressen. Dagelijks geopend van 10 tot 17 u. Koffieshop Delta Expo. Grafiek map Werkland Neeltje Jans. Wo. t/m Zo. 10 tot 17 u. OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch museum. Tien zeeuwen zien de natuur en Natuurbel eidsplan. Di t/m vrij en zo. 10 -17 u..zaterdag 13.30 - 17 u. VL/SSINGEN Iguana. (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Zo. ma. en do. van 14 tot 17.30 u., di. wo. vr. en za. van 10 tot 12.30 en 14 tot 17.30 u. Veerboot Vlissingen/Bres- kens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promotie, met als thema het geven van een beeld van Zeeland als vakantieland voor ieder een. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Planetarium. DAS-Zeeland. (Verlengde Bonedij- kestraat 277-279). De droomtekens van Johan Adriaanse. Dagelijks van 8.00 tot 15.00 u., s'avond van 18.00 tot 22.00 u., behalve op vrijdag, za terdag en zondag gesloten. Bellamy 19. (Bellamypark 19). Henny Schrij ver, schilderijen. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 u„ za. t/m za van 13 tot 17 u. WEMELDINGE Atelier L. Rijks. (Chozeeweg 27). schilderijen, tel. 01192-1373, Dage- lijks geopend. WOLPHAARTSDIJK Galerie De Hoekweide. (Nazareth 4). schilderijen en tekeningen, Wim Pie- terse. Di. t/m za. 12 tot 17 u. DONDERDAG 19 DECEMBER Jeugdorkest ONDA, Muziekvereni ging ONDA. Juliana Blaasorkest, Middelburgs Muziek Korps, kerstmu- ziek. Podium op de Markt. Middel burg. 19 u. Roemeens Orkest Nicolae Pirvu, Kerstmarkt, Grote Kerk, Veere, 20 u. Roemeense Dansgroep Doina, Kerstmarkt, Grote Kerk, Veere. 21 u. VRIJDAG 20 DECEMBER The Man Band, engelse formatie. Jongerencentrum De Piek, Hellebar- dierstraat 11-13, Vlissingen, 22 u. Seniorenorkest Zeeland. Grupo Bo livia Canta uit Bolivia Zuid Amerika, Kerstmarkt, Grote Kerk, Veere, vanaf 14.30 u. Chopin, Vestzaktheater. Bellamy park, Vlissingen, 20.30 u. Saxofoonensemble Brabants Con servatorium. 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 20.30 u. Koninklijke Harmonie Ons Genoe gen, kerstconcert, Aula MTS, Marco- niweg 1, Vlissingen, 19.30 u. De Zeeuwse Popdag, met o.a. Dis tress, The Passanger, Dasjan, A nr 1, Yellowman, Deniz, Morbid Zone. M.I.G., Duo Top 100, Grote zaal en Foyer van Jongerencentrum Mid gard, Kuiperspoort 12, Middelburg, vanaf 17 u. Kerstconcert m.m.v. Jeugdorkest, blokfluitgroepen. harmonieorkest en 'De Ruyter stad-singers'. Hotel Britannia-Watertoren, Boul. Evert sen, Vlissingen. 19.30 u. Strijkersensemble o.l.v. Rien Hille- brand. Theatercafé het Schutters hof, Schuttershofstraat, Middelburg, 20.30 u. Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlis singen. 14 en 20 u. ZATERDAG 21 DECEMBER Chr. Brass Band Jeugdorkest ONDA, kerstconcert. Thomaskapel, Middelburg, 20 u. Dan H-band uit U.S.A., Jongeren centrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 22 u. Kerstconcert Messiah van Handel, RK Kerk, Singel, Vlissingen. 22 u. .Veere's Genoegen, Interkerkelijk koor Sjaloom, Accordeonorkest Con certina, Vocaal Ensemble De Noo- tenkraaksters, Breda's Mannenkoor, Kerstmarkt, Grote Kerk. Veere, vanaf 10 u. Optreden Nightblooms waarna In dependent Dance Night, 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 22 u. Kerstmannen Orkest, Centrum Middelburg, vanaf 14 u. Zangavond m.m.v. Chr. Gem. Koor De Lofstem en Juliana Blaasorkest, Nieuwe Kerk, Middelburg, 19.30 u. Kerstconcert m.m.v. Westkapels Dameskoor, Brassband O.K.K. en de Chr. Gem. Zangver. Looft den Heere, Ned. Hervormde Kerk, Westkapelle, 19.30 u. Kerst- en samenzangavond. zang vereniging Sursum Corda, Gerefor meerde Gemeente, Segeersstraat, Middelburg, 19.30 u. Circus Square Jazz Band. Stads schouwburg, Molenwater 99, Mid delburg. 21 u. House Party, Cosmo, Voltaweg 3. Vlissingen, 21 u. Theater Het Appeltje, "Hans en Grietje", voor kinderen van 4 - 12 jr. Prins van Oranje, Goes, 15 u. Kerstconcert Les Chanteurs de Noel, Geerteskerk, Kloetinge. 20 u. Marianne Boer (piano) en Grandpa Nick Sessionband, Nieuwe Muziek, Kloeveniersdoelen. Achter de Hout tuinen 30, Middelburg, 20.30 u. ZONDAG 22~DËCEMBER Kerstconcert Zeeuwse Koorschool, Nieuwe Kerk, Middelburg. 15.30 u. Kerstconcert door Euphonia m.m.v. mandolineorkest Excelsior, De Hoogte, Goes, 15.30 u. Advent-zangdienst m.m.v. Gem. koor uit Biezelinge en Halleluja uit Goes, Bethelkerk, Goes, 18.30 u. Volkskerstzang m.m.v. de Maria Magdalena Cantorij en het Muziek korps Leger des Heils, R.K.Kerk, Goes, 19.30 u. Volkskerstzang m.m.v. brassband Excelsior. Ned.Herv.Kerk, 's Heer Arendskerke, 19.30 u. Grandioze kerstshow met tra vestieshow. van lipstick tot scheer kwast met Jody Lee, Bar Dancing 't Karrewiel, Zwaanweg. Koudekerke. 22.30 u. DINSDAG 24 DECEMBER Jamsessie, Frapo's, Bellamypark, Vlissingen, 22 u. Thrash-middag optreden van Wehrmacht, Spazztic Blur en City Pig Unit, Bar American. Plein 1940, Middelburg, 15.30 u. DONDERDAG 26 DECEMBER The Starshooters. rock and roll- formatie. Kasteel van Batavia, Zuid straat 143, Westkapelle, 21 u. X-mas Party, Cosmo, Voltaweg 3, Vlissingen, 21 u. Kerstconcert De Zeeuwse Koor school. H. Maria Magdalena Kerk, Goes, 15.30 u. Kerstconcert Cappella Pratensis, Burgerzaal Stadhuis, Middelburg. 20.30 u. Kerkconcert. organist Dirk Janz. Zwart, Hervormde kerk, Kapelle, 16.00 u. Lipstick Traces, jaren '60 muziek. Bar American. Plein 1940, Middel- burg. 15.30 u. VRIJDAG 27 DECEMBER Lee Towers. Anita Meyer The Bob East Show Band. Cosmo, Volta weg 3, Vlissingen, 21 u. Spasmodique, 't Beest, Beesten markt 3, Goes, 22 u. Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlis singen, 14 en 20 u. India Klassiek, Nieuwe Muziek, Kloveniersdoelen. Achter de Houttui nen 30. Middelburg, 20.30 u. Anton Geesink Band. live. Dange- roe, Vlasmarkt, M'burg, 22.30 u. ZATERDAG 28 DECEMBER Kerstbal m.m.v. Stardust. De Lam- merenburcht, Zuidbeekseweg, Vlis singen, 20.30 u. The Brevis Sound Team, Cosmo, Voltaweg 3, Vlissingen, 21 u. VRIJDAG 20 DECEMBER Alhambra Vliss.. 'The Addams Family' 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss.. 'Curly Sue' 14. 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss., 'Don't tell mom the babysitter's dead' 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss.. 'All I want for Christmas' 14 en 19 u„ 'Harley David son and the Marlboro man' 21.30 u. Grand theater Goes, Hot shots' 19 en 21.30 u. Electro M'burg. 'Prince of thieves' 19 u.. The fisher king' 22 u. Schuttershoftheater M'burg. 'Silence of the Lambs' 20 u.. 'Delicatessen' 22.30 u. ZATERDAG 21 DECEMBER Alhambra Vliss.. The Addams Family' 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss.. Curly Sue' 14. 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss.. Don't tell mom the babysitter's dead' 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss.. All I want for Christmas' 14 en 19 u.. 'Harley David son and the Marlboro man' 21.30 u. Grand theater Goes. 'Hot Shots' 19 en 21.30 u. Electro M'burg. Prince of thieves' 19 u.. 'The fisher king' 22 u. Schuttershoftheater M'burg, 'Dances with wolves' 20 u. ZONDAG 22 DECEMBER Alhambra Vliss., 'The Addams Family' 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss., 'Curly Sue' 14, 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss.. Don't tell mom the babysitter's dead' 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss.. 'All I want for Christmas' 14 en 19 u.. Harley David son and the Marlboro man' 21.30 u. Grand theater Goes. Hot shots' 19 en 21.30 u. Electro M'burg. Prince of thieves' 19 u., 'The fisher king' 22 u. Schuttershoftheater M'burg. 'Silence of the lambs' 20 u., 'Delicatessen' 22.30 u. MAANDAG ~23 DECEMBER Alhambra Vliss., 'The Addams Family' 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss., 'Curly Sue' 14, 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss., 'Don't tell mom the babysitter's dead' 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss., 'All I want for Christmas' 14 en 19 u., 'Harley David son' 21.30 u. Grand theater Goes. 'Hot shots' 20 u. Electro M'burg. 'Prince of thieves' 19 u., 'The fisher king' 22 u. Schuttershoftheater M'burg. 'Dances with wolves' 20 u. DINSDAG 24 DECEMBER Alhambra Vliss., 'The Addams Family' 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss.. 'Curly Sue' 14, 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss., 'Don't tell mom the babysitter's dead' 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss.. All I want for Christmas' 14 en 19 u.. 'Harley David son' 21.30 u. Grand theater Goes. 'Hot shots' 20 u. Electro M'burg. 'Fisher king' 20.30 u. Schuttershoftheater M'burg. 'Dances with wolves' 20 u. WOENSDAG 25 DECEMBER Alhambra Vliss.. 'The Addams Family' 20 u. Alhambra Vliss., 'Curly Sue' 20 u. Al hambra Vliss., Don't tell mom the baby sitter's dead' 20 u. Alhambra Vliss., 'All I want for Christmas' 20 u. Grand Theater Goes. 'Hot shots' 20 u. Electro M'burg. geen voorstelling. Schuttershoftheater M'burg. geen voor- steHing. DONDERDAG 26 DECEMBER Alhambra Vliss.. 'The Addams Family' 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss.. 'Curly Sue' 14, 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss.. Don't tell mom the babysitter's dead' 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss.. 'All I want for Christmas' 14 en 19 u., 'Harley David son' 21.30 u. Grand Theater Goes. 'Hot shots' 19 en 21.30 u. Electro M'burg, 'Prince of thieves' 19 u.. 'The fisher king' 22 u. Schuttershoftheater M'burg. 'Delicates sen' 20 u.. 'Het Rode Korenveld' 22.30 u. VRIJDAG 21 DECEMBER Alhambra Vliss.. 'The Addams Family' 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss., Curly Sue' 14, 19 en 21.30 u Alhambra Vliss.. 'Don't tell mom the babysitter's dead' 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss.. 'All I want for Christmas' 14 en 19 u.. 'Harley David son' 21.30 u. Grand Theater Goes. 'Hot Shots' 19 en 21.30 u. Electro M'burg. 'Prince of thieves' 19 u.. 'The Fisher King' 22 u. Schuttershoftheater M'burg, The Cook, the thief, his wife and her lover' 20 u., 'Delicatessen' 22.30 u. ZATERDAG 28 DECEMBER Alhambra Vliss.. 'The Addams Family' 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss., 'Curly Sue' 14, 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss., 'Don't tell mom the babysitter's dead' 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss., 'All I want for Christmas' 14 en 19 u.. 'Harley David son' 21.30 u. Grand Theater Goes. 'Hot Shots' 19 en 21.30 u. Electro M'burg. 'Prince of thieves' 19 u.. 'The F:sher King' 22 u. Schuttershoftheater M'burg, An Angel at my table' 20 u. ZONDAG 29 DECEMBER Alhambra Vliss., 'The Addams Family' 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss.. Curly Sue' 14. 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss.. Don't tell mom the babysitter's dead' 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss.. All I want for Christmas' 14 en 19 u.. 'Harley David son' 21.30 u. Grand Theater Goes. 'Hot Shots' 19 en 21.30 u. Electro M'burg. 'Prince of thieves' 19 u.. 'The fisher king' 22 u. Schuttershoftheater M'burg. 'The plot against Harry' 20 u.. Delicatessen' 22.30 u. MAANDAG 30 DECEMBER Alhambra Vliss., The Addams Family' 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss., Curly Sue' 14, 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss.. Don't tell mom the babysitter's dead' 19 en 21.30 u. Alhambra Vliss.. 'All I want for Christmas' 14 en 19 u„ Harley David son' 21.30 u. Grand theater Goes. Hot Shots' 20 u. Electro M'burg, 'Prince of thieves' 19 u.. 'The Fisher King' 22 u. Schuttershoftheater M'burg, Delicates sen' 20 u., 'Joe Bed's-Stuy Barbershop' 22.30 u. Do. 19 t/m ma. 30 december Alhambra Vliss.. Iedere middag, 'Bingo' en 'De Reddertjes in Kangeroeland' 14 u. Grand Theater Goes: Za. zo. ma. di. do. vr. za. zo. ma. 'Fievel in het wilde westen' 14 u. Electro M'burg: Za. zo. ma. di. do. 'Ho me Alone' 14 u. Vr. za. zo. ma. 'The wit ches' 14 u. Schuttershoftheater M'burg: Za. zo. vr. zo. ma. De Reddertjes' 14 u. Ma. di. do. za. 'Dunderklumpen' 14 u.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 9