Boekennieuws Seat Toledo: samensmelting van stijl en comfort VROUW EN AUTO PZC WEEKBLADEN INHOUD Deze Autokrant Extra is stevig gevuld met nieuws en achter gronden uit de autowereld. Samenstelling en redaktie: A. de Buck, Auto-Poppe Wal cheren BV, P. Goedbloed, Autobedrijf Goedbloed, Th. Louisse, Louisse Auto BV J.A. Dijkwel, Dijkwel Vlissingen BV, J. Richter, Autobedrijf Van Fraassen. J. Cevaal, Toyota Cevaal en Auto rama Walcheren Redactie: Tony Vos Eindredactie A. Hanneman. Informatie over advertenties: 01184-84000. Deze Autokrant is een uitgave van PZC-Weekbladen. Tweede jaargang, nummer 46 Twee wekelijkse bijlage van De Faam/De Vlissinger Speciaal voor lezers van Michelle Cursusonderdelen Woensdag 18 december 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER VZIM: voorgezette opleiding niet tot slippen beperkt Dat de decembermaand op komst is, merken we aan het aanbod nieuwe autoboeken. Het 416 pagina's tellende Auto '92 meldt de tech nische gegevens van meer dan 300 belangrij ke auto's pp de Nederlandse markt, maar is hiermee niet compleet. Het formaat is hand zaam en de prijs met f 19,95 sympathiek. Voor net geen tien gulden meer (f 29,90) koopt de autoliefhebber Autotest 92 met 548 pagina's van het formaat telefoonboek. Autotest geldt al jaren als het beste autoboek wat er te koop is, op de voet gevolgd door het Autovisie jaarboek, wat binnenkort zal ver schijnen. De Autotest-redactie is dit jaar flink gewijzigd en dat is te merken. Het boek is wat luchtiger van vormgeving, terwijl de techni sche gegevens in een merkbaar kleiner letter tje worden weergegeven dan de rest van de tekst. Helaas zijn ook de testen minder uitge breid, zodat het boek in z'n geheel iets aan waarde heeft ingeleverd, al blijft het een waar devol naslagwerk. Aan de buitenkant is het Autovisie Jaarboek '92 makkelijk te herken nen aan het Autovisie-logo, dit keer in geel uit gevoerd. Als auto zien we een in dezelfde kleur gespoten Alpine A610. Het boek bestaat uit een aantal algemene verhalen onder ande re over modellen verzamelen en de Camel Trophy, daarnaast een vijftig-tal testen en na tuurlijk het bekende katalogusgedeelte. Met 556 pagina's is dit jaarboek exact even dik als vorig jaar, terwijl de prijs met f 29,95 ook gelijk bleef. Het Autovisie Jaarboek en Auto test lagen altijd nek-aan-nek wat betreft de notering 'beste autojaarboek'. Door de minder succesvolle wijzigingen die Kluwer in haar boek doorvoerde, mag de constant van kwali teit gebleven 'pil' van Autovisie wat ons be treft dit jaar als beste door het leven gaan. Een boek waar de echte autofreak in zal weg dromen is 'De onschatbare klassieker' waarin de redaktie een groot aantal klassieke auto's kort de revue laat passeren. Per model vinden we een summier aantal technische gegevens, een lang niet altijd kloppend productie-aantal en een drietal richtprijzen naar oplopende staat. Prijzen voor klassiekers en oldtimers moeten echter altijd met een flinke korrel zout genomen worden. Voor f 17,50 is dit 400 pagina dikke drukwerk beslist de moeite waard. Voor de techneuten heeft Kluwer het boek 'Autotechniek in Woord en Beeld' uitge geven. Auteur Paul Klaver heeft een aantal ar tikelen van zijn hand uit het blad Auto en Motortechniek in het boek gebundeld. De ver schillende hoofdstukken gaan over bougies, ontsteking, verbranding, katalysatoren, meer- kleppentechniek, dieseltechniek, olie en der gelijke. Het boek is bestemd voor iedereen met een redelijke autotechnische kennis die geïnteresseerd is in deze onderwerpen. Auto techniek in woord en beeld is goed geïl lustreerd en kost f 34,50. Als laatste in de rij een boekje wat uit een sa menwerking tussen Kluwer en de ANWB ont stond: het Caravan Handboek. In 336 pagina's wordt informatie gegeven rond de aanschaf, onderhoud, het rijden en gebruik van een caravan. Zeer uitgebreid en met dui delijke illustraties worden alle aspecten van de caravan en alles wat er omheen voorkomt toegelicht. Voor de caravanbezitter haast een verplicht standaardwerk. Het is overigens de tweede druk van dit handboek. Het boek is voor f 27,50 te koop bij de boekhandel en ANWB-kantoren. U/A1 Bij inlevering van deze bon bij VZN ontvangt u een eenmalige korting van f 30,- op het cursusgeld. Bon dient bij aanvang van de cursus te worden ingeleverd. Alleen geldig bijVZN, Pastoorsmast 5, Nuenen, tel. 040-838388. De laatste auto die ik dit jaar mocht testen was een leuk wagentje. De Seat Toledo. Goed gestroomlijnd, bijna letterlijk rond borstig en een versnellingspookje dat bijna altijd in de verkeerde stand stond. Niet dat het pookje verkeerd gebouwd is, maar ik ben nogal eens onhandig met die dingen. Opvallend is de rustige motor. Zelfs in zijn twee - als ik met een redelijk hoge snelheid reed - had ik het idee dat ik in zijn vier reed. Zo geruisloos en rustig beweegt de Toledo zich over het wegdek. Geen bocht is te scherp en geen snelheid te hoog, niets kan de stabiele weglegging van deze auto ver storen. De Seat Toledo is het meest luxe model dat Seat tot nu toe heeft uitgebracht. Het Seat merk bestaat dan ook pas sinds 1983 en is nog druk doende een plaats op de markt te veroveren. Met de Toledo lijkt de dealer daar aardig mee op weg. Want buiten perfecte rij- capaciteiten beschikt de auto over de nodi ge comfort. De stoelen kunnen bijvoorbeeld hoger en lager gezet worden. Een ideale oplossing voor kleine mensen, maar sowie so een prima uitvinding voor ons vrouwen waarvoor nu eenmaal geldt dat je met een strak rokje anders moet zitten dan met een nonchalante spijkerbroek. Even zoeken en je vindt de stand die jou het best bevalt. Nog een goed muziekje uit de boxen tevoorschijn toveren en je droomt langzaam weg achter het stuur. Auto en bestuurder smelten sa men. Een perfecte eenheid. Tot het eind van dit jaar is de Toledo, ook als zij pas in 1992 geleverd wordt, te krijgen voor de huidige prijs. Voor de GLX- uitvoering, waar ik in gereden heb, is dat vanaf f 36.495,-. Op een voormalig parkeerterrein langs de autosnelweg die loopt van Eindho ven naar Helmond is het Verkeerscen- trum Zuid Nederland (VZN) gevestigd. Tweeëneenhalf jaar geleden werd van de asfaltvlakte een particuliere ver keersschool gemaakt met de mogelijk heid verschillende verkeerssituaties na te bootsen zowel voor personenauto's als vrachtwagens en bussen. De stan daardcursus die VZN in haar program ma heeft opgenomen is veel meer dan de ouderwetse anti-slipcursus. We kun nen daarom beter spreken van een voorgezette rij opleiding. Het gaat erom dat de cursisten weten wat ze met hun handen en voeten moeten doen in noodsituaties achter het stuur van een auto. De school heeft als cursusmateriaal een zestal nieuwe Opel Kadett's ter beschikking en een modern kantoorgebouw met kantine en in structielokaal. De baan zelf heeft verschillen de wegdekken zoals asfalt, kinderkoppen en een speciale kunststof die nat de gladheid van aangereden sneeuw heeft. De kunststofbaan maakt het gebruik van het vet en behangplak- sel overbodig, zodat ook het milieu hiermee wordt gediend. De cursus bestaat uit vier hoofdonderdelen: remmethoden, remmen en uitwijken, remmen en slippen in een bocht en slippen op een recht stuk. Iedere groep bestaat uit maximaal 12 tot 15 personen, zodat gemiddeld zo'n twee personen met één auto kunnen oefenen. Het programma wordt zo aan de groep aange past, dat een onderdeel pas wordt afgesloten als iedereen het onder de knie heeft. Het VZN in Nuenen heeft een zeer diverse klantenkring. Particuliere automobilisten, afkomstig uit vrij wel het hele land, komen voornamelijk in het weekend. Daarnaast volgen met grote regel maat politiemensen, ME-ers, alle rij- instructeurs uit het leger, gewone rij- instructeurs en ambulance-chauffeurs een opleiding op de multifunctionele baan. leder een die de standaardcursus volbrengt krijgt na afloop een ANWB erkend certificaat. Een cur sus duurt globaal van 8.30 tot 16.00 uur, waarna de verrichtingen individueel kunnen worden besproken. VZN kent ook uitgebreide cursussen bijvoorbeeld met de eigen auto, een opleiding persoonsbeveiliging voor directie chauffeurs en cursussen brandbestrijding en EHBO speciaal gericht op noodsituaties in het verkeer. Bovendien is een herhalingscursus in voorbereiding. Het gerenommeerde autoblad Autovisie beoordeelde recent alle "anti slipscholen" in ons land, waarbij de beoorde ling van de VZN bijzonder positief was. De 1-daagse standaardcursus kost inclusief een geheel verzorgde lunch f 275,— per persoon. Wie echter de bon uit de krant mee naar de cursus neemt komt in aanmerking voor een korting van f 30,— op de cursusprijs. Afspra ken kunnen telefonisch gemaakt worden via telefoonnummer: 040-838388. De VZN is gevestigd aan de Pastoorsmast 5, 5673 TC Nuenen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 33