beïnkten Een frisse duik in het nieuwe jaar PERSONEEL EN OPLEIDINGEN SLAAPKAMER ALPINE WIT COMPLEET nu 1990,- Banen op de weg EjEüüegvervoer Een hoop te veel Wind in de zeilen voor De schorpioen Onzekerheid bij FNV over sluiting Rechtskundige Dienst Zeeland fgtcM- NIEUWE CURSUSSEN: EEN LEUKE JOB IN DE AUTOMA TISERING Middelburgs echtpaar wint prijs Woonmaand oktober OPHEFFINGSUITVERKOOP LEDIKANT NACHTKASTJES en OMBOUW 1.125,- SCHUIFKAST met SPIEGEL 180 breed 1.175,- Zie onze etalage Woninginrichting VLISSINGEN BELLAMYPARK 46-48 TEL. 01184-12988 Chauffeur intern vervoer m/v Chauffeur chemocar m/v STICHTING VOORTGEZET s» ECONOMISCH ONDERWIJS MIDDELBURG MB—cawtt— GAAN VANAF 1 FEBRUARI 1992 WEER CURSISTEN OPLEIDEN VOOR EEN LEUKE JOB IN DE A UTOMA TISERING - APPLICATIEBEHEERDER - APPLICATIEONTWIKKELAAR INFORMATIEBON Verkleed Van de basisschool af en MODE VLISSINGEN - SINT JACOBSPASSAGE 29 onege Van de basisschool af en :hool af J VERKOOP Woensdag 18 december 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 25 RENAISSANCE meestal zetten we maar één punt op de i. behalve als het met anders kan het drukwerk van den boer drukkers is altijd in de punties verzorgd middelburg 01180-81000 De Gemeenschappelijke Personeelsdienst Wegvervoer verzorgt werk en scholing voor chauffeurs in het Beroepsgoederenvervoer Het werk kan zowel op uitzendbasis als in vaste dienst via de GPdW bij verschillende opdrachtgevers worden verricht. Voor een bedrijf in de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone. U verricht het transport naar de opslagloodsen. U bent in bezit van het CE-rijbewijs. Duur: 4 weken. Voor een bedrijf in Terneuzen. U zamelt chemisch afval in bij particulieren en bedrijven in de regio. U bent in bezit van het CCV-B diploma. Een aanvullende cursus wordt verzorgd door het bedrijf. Duur: lange tijd. Informatie bij Joop van Gljs, tel. 01100-31 834, Goes, Piet Heinstraat 2b. Vestigingen in: Amsterdam, Alkmaar, Rotterdam, Alphen a/d Rijn, Breda, Nieuwegein, Apeldoorn, Heerenveen, Venlo en Goes. Administratie: Accountants- en Adviesgroep Rijkse Postbus 325 4330 AH Middelburg Secretariaat: Gemeente Middelburg afdeling Onderwijs Stadhuisstraat 2. di. 7 jan. SPD (bedr. adm., bedr. ec. II, bedr. recht) Examen april 1993 do. 9 jan. Praktijkdiploma boekhouden Examen juni 1993 Basiskennis boekhouden Examen juni 1992 di. 11 febr. MBA Examen juni 1993 Toelatingseis: een der diploma's PDB, MEAO, HAVO met Hwsch., VWO met Ec. II Inschrijven op lopende cursussen is mogelijk en eerder examen doen dan aangegeven in één of meer vakken ook. Inlichtingen: C. J. Jansen, directeur, tel. 01100-16446. C. A. de Koning, adj.directeur, tel. 01100-14609. Admini stratie t.a.v. dhr. Blaas, tel. 01180-33075 Aanmelding: bij de administratie, waar ook het prospectus verkrijgbaar is, of op de lesavonden aan de school, St- Pietersstr. 25, Middelburg. ZEELAND COLLEGE B B0UR Bedrijfs Opleidingen voor Automatiseringsberoepen in Noord-Brabant en Zeeland. Je wilt meer informatie. Vul dan de bon in of bel Stichting BOVA Tel.nr. 01180-23010. Wil jij een van die cursisten zijn? Dan moet je wel in het bezit zijn van een LBO-C-, MAVO of HAVO-diploma, of enkele jaren op een MBO- of HBO-opleiding gezeten hebben. De totale opleidingsduur is 1 jaar. De eerste 6 maanden ligt het accent op een theoretische onderbouwing. De daarop volgende 6 maanden breng je door in het bedrijfsleven. Dus na een jaar kun je al op zoek naar een bij jou passende baan in de administratieve automatisering. De opleidingen worden door de overheid gesubsidieerd en leiden op voor landelijk erkende diploma's Stuur mij meer informatie over uw opleidingen op het gebied van de administratieve automatisering Naam: Straat: Postcode: Plaats: Adresseren aan: Stichting BOVA Postbus 7043 4330 GA Middelburg Voor de heer en mevrouw J.C. Wedts-de Swart uit Middelburg was dinsdag 10 december een prachtdag. Toen ontving het echtpaar namelijk f 1000,- de prijs van de Nationale Oktober Woonmaand 1991. A.A.J.M. Braadt, voorzitter van Stichting Perscentrum Woning Inrichting kwam het bedrag overhandigen. Dat gebeurde bij Meubelhuis De Schipper in Arnemuiden waar de Middelburgers de prijsvraag had den inqëvuld. De heer J.C. Wedts de Swart was totaal verrast dat zij de prijs had den gewonnen. „We hebben nog nooit iets gewonnen. We doen al jaren mee met allerlei loterijen, en dan win je iets door een leuk rijmpje te maken", aldus de heer J.C. Wedts de Swart. Wat ze met het geld gaan doen weten ze nog niet. Maar het komt wel goed pas, aldus mevrouw Wedts de Swart, want december is een du re maand. Ook de heer M.D. de Schipper van het Meubelhuis was ver baasd dat één van zijn vaste klanten de prijsvraag had gewon nen. „Er waren duizenden inzen dingen binnen gekomen bij de Stichting Perscentrum Woning Inrichting. En dan verwacht je niet dat de prijs uitgerekend hier zal vallen". Achter de bank; de heer M.D. de Schipper op de bank, van links naar rechts: mevrouw Wedts de Swart, de heer Braat, de heer Wedt de Swart. Het is ongetwijfeld één van de meest effectieve manieren om van de kater af te komen, die na een uitbundig gevierde jaarwis seling onvermijdelijk de kop op Driftig gebarend veegt iemand de onderkant van zijn schoen aan de stoeprand af, na onverwacht op een onachtzaam moment in een hondehoop te zijn gestapt. Aan dit soort taferelen wil de ge meente Middelburg een eind ma ken. Begin volgend jaar start een campagne die de hondenoverlast moet beperken. De campagne bestaat uit voor lichting en een aantal maatrege len. Zo moeten alle honden binnen de bebouwde kom aan de lijn, een regel die nu al geldt, maar die vanaf begin januari strenger gehandhaafd wordt. Op schoolterreinen, trapveldjes, in zandbakken en op speelweiden en -plaatsen mogen de honden zelfs helemaal niet meer komen. Op 'probleemplaatsen' wordt dit met een bord aangegeven. Als proef wordt een aantal honden- uitlaatplaatsen aangewezen in Middelburg-Zuid. Honden laten poepen op plaat sen waar voetgangers kunnen komen wordt strafbaar, tenzij het onmiddelijk wordt opgeruimd. Voor het opruimen van zo'n 'on gelukje' stelt de Gemeente Mid delburg tijdelijk gratis ruimmiddelen ter beschikking. Milieuwachters en gemeentepoli tie zullen toezicht houden op de naleving van de nieuwe regels. steekt. Voor de veertiende keer organiseert het Duikteam Zee land de nieuwjaarssnorkeltocht in Vlissingen. Met een frisse duik wordt het nieuwe jaar ingeluid. De nieuwjaarssnorkeltocht is een ludiek en sensationeel evene ment, waaraan iedereen die het duiken een warm hart toedraagt - zoals het Duikteam Zeeland dat fraai formuleert - kan deelnemen. De tocht, die 'volgend jaar' voor de veertiende keer wordt gehou den, bestaat uit een parcours van negenhonderd meter evenwijdig aan het Vlissingse strand en de vaargeul. In vorige jaren verschenen dui kers uit heel Nederland om op de eerste dag van het nieuwe jaar de snijdende kou te trotseren. Meer dan vijfentachtig duikers meldden zich afgelopen jaar, al dan niet uitgedost als wereldbol, kerstboom, skelet of anders, aan de start. Verkleed te water gaan kan namelijk ook. De orgineelste creatie wordt bekroond met een prijs. Verder krijgt iedereen na af loop een glas warme Glühwein, 8 graden Celsius gaat je tenslotte niet in de koude kleren zitten, en een aandenken. Zoals gezegd kan iedereen zich inschrijven voor dit sportieve be gin van het nieuwe jaar. De enige vereiste is een goede uitrusting: een surf- of duikpak, duikschoe- nen, flippers en een duikbril met snorkel. Inschrijven kan vanaf 12.00 uur in de kleedaccomoda- tie op de boulevard, ter hoogte van het Strandhotel. Om 14.00 uur wordt dan het startsein gege ven voor deze frisse duik in het nieuwe jaar. Het ramschip De Schorpioen heeft het afgelopen seizoen een goede koers gevaren. Het als museum ingerichte schip aan de Middel burgse Loskade werd door 26.493 mensen bezocht. In 1990 was het aantal bezoe kers nog beduidend minder, na melijk 21.955 belangstellenden. De gasten die een kijkje aan boord komen nemen zijn van uit eenlopende nationaliteiten. In het voorjaar constateerde het bestuur van het museumschip, dat opvallend veel Italianen het loket passeerden. Duitse gasten, maar ook Engelsen en Fransen, waren er het hele seizoen door; de Duitsers wel in grotere aantal len. De Belgen kwamen als hek- kesluiters aan het eind van het seizoen. Een seizoen waar het bestuur tevreden naar terugkijkt. Op 28 maart 1992 legt De Schorpioen, voorzien van een nieuw verflaagje, haar loopplank weer uit voor een nieuw seizoen. Gaat het kantoor van de Rechts kundige Dienst Zeeland verdwij nen? Dat is de nijpende vraag waar de Zeeuwse afdeling van de FNV mee worstelt. Na de beslis sing van het Federatiebestuur om de kantoren op bepaalde plaat sen in het land te concentreren lijkt haar voortbestaan twijfelach tig- Volgens de plannen zou Noord- Zeeland onder het Rotterdamse kantoor worden geplaatst en de rest van Zeeland zou bij juristen van de Tilburgse Rechtskundige Dienst terecht kunnen. Het FNV- districtsbestuur is het met deze beslissing niet eens en heeft in middels een brief aan het Federa tiebestuur gestuurd, waarin zij vragen de zaak nog eens te over denken. Toch is het niet zo dat iemand voor een bezoek aan de Rechts kundige Dienst nu helemaal naar Tilburg of Rotterdam moet reizen. De spreekuren in Middelburg gaan gewoon door. Zij vinden plaats in het nieuwe pand waar de FNV op 1 november ingetrok ken is. Op 24 januari wordt het kantoor officieel geopend door Johan Stekelenburg. Merwedestraat 1, 4335 XR Middelburg, tel. 01180-23951 Chr. Scholengemeenschap voor handel, administratie, toerisme, horeca, verzorging, mode en kleding. 1 Kies voor Voorbereidend Beroepsonderwijs: eerst een twee-jarige brugklas en daarna in twee jaar een beroepsopleiding voor de ADMINISTRATIE Wil je meer weten? vraag een folder aan bezoek de OPEN DAGEN op 18 en 19 februari 1992 LAATSTE WEEK WEGGEEFPRIJZEN ImióuÉl fcjtp® :TSP' oO< a3& GS Het MIKV "De Koetshuizen" start vanaf januari de volgende kursussen: MAANDAG Weven thema kleur Weven thema ruimtelijk tekenen en schilderen oriëntatie kursus. DINSDAG Dessin ontwerpen en stofbedrukken WOENSDAG Boetseren, beeldhouwen, kunsbeschouwing DONDERDAG Klei in kombinatie basiskursus video VRIJDAG Oriëntatiekursus kijken en doen voor 50+ MIKV. DANS Maandag moderne dans Voor informatie en folder bellen tussen 9.00 en 15.00 uur 01180 - 34711 Gesloten van 23/12 - 6/1/1992 Merwedestraat 1 4335 XR Middelburg, tel. 01180 -23951 Chr. Scholengemeenschap voor handel, administratie, toerisme, horeca, verzorging, mode en kleding. Kies voor Voorbereidend Beroepsonderwijs: eerst een twee-jarige brugklas en daarna in twee jaar een beroepsopleiding voor de Wil je meer weten? vraag een folder aan bezoek de OPEN DAGEN op 18 en 19 februari 1992

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 25