DEELNEMERS BRUISEND ALS DE BRANDING BROKKING w NIEUW! EVER HUSQVARNA 1050 Prijswinnaars 5e trekking Eindejaarsaktie Vlissingen NACHTKLEDING hunkemöller de pilaster MET MEER DAN AAN PRIJZEN Maar liefst 73 winkeliers verstrekken zegels voor de eindejaarsaktie. L.ZELKE WALSTRAAT TORENSTRAAT Palthe bv en Wajoca. OUDE MARKT SCHERMINKELSTRAAT H i vd Kooij BADHUISSTRAAT Minnebreuker. SIJACOBSPASSAGE KLEINE MARKT SCHELDESTRAAT NIEUWENDIJK PAUL KRUGERSTRAAT Aqua rette EVENEMENTENCOMMISSIE VOL PLANNEN Plannen Het zijn drukke tijden voor de Evenementencommis sie van de Winkeliersvereniging Winkelcentrum Vlis- v - singen. Naast de in december wekelijks terugkerende Eindejaarsaktie is deze activiteiten commissie, die een nieuwe impuls moet geven aan de binnenstad, nu ook volop bezig met de voorberei- dingen voor de festiviteiten rond de opening van de Lange Zelke eind april 1992. Tussendoor zetten de vijf leden van deze enthousiaste groep middenstan- ders zich in voor een sfeervolle intocht van Sinter- klaas en een kerstmarkt op kleine schaal, die 21 en 22 december gehouden zal worden. Hun doelstelling om de Vlissingse binnenstad te promoten wordt door steeds meer winkeliers en bezoekers van de Scheldestad gewaardeerd en ondersteund. .94BÉ& fcVlTrss Lange Zelke 28, Vlissingen^ ..tPC Wij wensen U prettige feestdagen Oude Markt 3 Vlissingen - Tel. 01184-14726 VOOR DE FEESTDAGEN KUNT U BIJ ONS TERECHT VOOR: - Roomboter amandelstaven (100%) - Diverse soorten taart en gebak - Kerstkransjes en kerstkoekjes - Gezellige kerstchocolaatjes en...flappen, beignets en appelbollen, hartige hapjes en zout gebak Husqvarna JfijTlusqvarna ^WILBRINK naaimachines Woensdag 18 december 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 23 Wilbrink, Groeneveld Opticiens, Pearle Opticiens, Street Walker, Hunkemöller, Steketee Mode en Luitwieler D.A. Drogist. Hieronder volgen de deel nemers: Ter Meulen, Silver Inn, De Pilaster, Alink, Brammetje Dump, Unique Fashion, Homelight, Radio 't Westen, Ci- tybloem. Boekhandel Bikker, Bakkerij Stuurwold, Fr. Gil lissen, Pims Juwelier, v.Ouwerkerks Wijnkelder, Bruna Geysen, Wallstreet Fashion, Firstlady, Wim de Bruyne, Smith Kaas, Tilroe Optiek, Modijefsky Juweliers, Wim v.d. Wal Menswear, Sportscore, Van Ruiten Fruit en Al- bert Mode De Gulle Gever, Zeevishandel Frans de Muynck, Hans Knuijt en Van Kampen Schoenmodes Zijnen Mode, Combi Back, X-Ray, Foto Verschoore, De Vlijt Lin-O-Lux, Livera, Mabelis Design, De Drie Tonnet jes, 't Gabbertje, Bubbles, Breiboetiek Marijke, De Pan talon, Steps en Klestex stoffen. Eva Coutures, Bloemenhuis Mies, Altena, Depa, De Vrij buiter, La Bonne Fleur, J. Verboom, Roelse Schoenmodes, Shop 54, Radio Ton, Foto/Studio Schuilwerve, Slagerij Muilwijk en A.Koets. Patachou en Van der Maden juwelier Foto Video Dert en Brokking Bakkerij BELLAMYPARK Hardy Vlissingen gaat het weer maken nen. Zo kregen wij het voor elkaar dat de intocht van Sinter klaas weer een echt kinderfeest voor de Vlissingse kinderen werd en niet alleen een bezoek aan de patiëntjes in het ziekenhuis in hield. Sint en Piet kwamen terug in de binnenstad. Ook de zomer se Ambachtenmarkt was een groot succes, evenals de Baski- sche dansgroep in augustus. Er wordt nu al naar ons gebeld wan neer die weer naar Vlissingen ko men. De Eindejaarsaktie is iedere week weer een succes. Voor de uitreiking van de prijzen kiezen wij opzettelijk een lokatie uit waar de burgers soms niet zo vaak komen: het gemeente archief, het Stedelijk Museum, bioscoop Alhambra of het politie bureau." Voor komend jaar staat er weer heel wat op het programma van de Evenementencommissie, die soms twee maal per week moet vergaderen om alles rond te krij gen. Leydekker: „Aanstaande zo mer willen wij meer dansgroepen, ondermeer uit Is raël, Thailand en Engeland naar Vlissingen halen, in samenwer king met de Stichting Volksdans- festival Borsele. Ook het festival van beginnende Zeeuwse straat artiesten zal grootser van opzet terugkomen in augustus. Maar het allereerst komt natuurlijk de opening van de Lange Zelke en in mei het officiële openingsfeest van de hele binnenstad aan de beurt. Wij hopen dat onze leden wat meer actief gaan meeden ken, want daar ontbreekt het nogal eens aan". Dat de doelstelling van de Evene mentencommissie, het promoten van de binnenstad door steeds wisselende acties, door het ge meentebestuur wordt toege- juichd is overduidelijk. „Burgemeester van der Doef kwam van de zomer speciaal van vakantie terug toen de Baskische dansgroep in gezelschap van hun eigen burgemeester hier kwam optreden. Wij hebben dat erg ge waardeerd. Laat Middelburg maar oppassen, Vlissingen gaat het weer maken", dreigt de Eve nementencommissie vol vuur. coördinator van het museum Bob Kossen. De hoofdprijs van 500 gulden werd gewonnen door C. de Kam, Vlissingen. De elf prijzen van honderd gulden gingen naar fam. De Muynck, Vlissingen; S. van Driel, Vlissin gen; J. Stroo, Vlissingen; fam. Willemsen, Vlissingen; E. Goossen-Haak, Middelburg; fam De Dreu, 's-Heer Hendrikskinde ren; S. Alfons-Grootjans, Vlissin gen; Hanneke Louwerse, Vlissingen; fam. Van der Leeuw, Vlissingen; fam. Van Gent, Vlis singen en C.M. Zoeter, Vlissin gen. Tijdens de bijeenkomst in het museum vestigde Frans Leijdek- kers, lid van de Evenementen commissie, er nogmaals de aandacht op dat de kaarten van alle winnaars tot nu toe mee blij ven dingen in de volgende ronde. Die ronde is tevens de laatste en kent een formidabel prijzenpak ket: 1 x f 1.000,-, 1 x f 900,-, 1 x f 800,-, enzovoorts tot 1 x f 100,-. De Evenementencommissie Vlissingen vinr boven naar beneden: Jos Meijer, Kitty de Muynck, Cary Wolfters, Frans Leydekkers en Carta Wolffers. Muynck en Frans Leydekkers het voortouw namen, is nu met Carla en Cary Wolffers en Jos Meijer uitgegroeid tot een professioneel team, dat onder de naam Evene menten Commissie Vlissingen „In februari 1990 kwam er vanuit de winkeliersvereniging een aan tal leden naar voren, die een im puls wilden geven aan het winkelcentrum van Vlissingen", vertelt Kitty de Muynck. „Dat „Maar er kwam steeds meer waardering en ook de contacten met de politie en de gemeente verliepen soepeler waardoor wij nu echt op maximale medewer king van die kant kunnen reke- Omdat de winnares van de hoofdprijs van de vijfde trekking zelf niet aanwezig kon zijn, werd de prijs in ontvangst genomen door haar moeder. De winnares studeert verpleegkunde en werkt in Amersfoort. „Mijn dochter zal heel erg blij zijn met haar prijs en de koopcheques waarschijnlijk gebruiken voor de aan schaf van boeken en kleding ten behoeve van haar studie", al dus de verraste moeder De Kam. Bovendien zal er een extra prijs worden uitgereikt in de vorm van 1.500 gulden aan reischeques, die beschikbaar zijn gesteld door Reisburo Van Fraassen. Inleveren van kaarten kan tot dinsdag 24 december om 14 uur in de bekende bussen; de trek king wordt, zoals gewoonlijk, uit gevoerd door notaris A.J. Sauer uit Vlissingen en die zal zijn werk verrichten op dinsdag 24 decem ber om 15 uur in het openbaar. De hoofdprijs van 1.500 gulden aan reischeques zal worden uit gereikt op zaterdag 28 december om 14 uur bij het Reisburo Van Fraassen. De groep vergadert elke maan- een steeds belangrijker rol gaat dagavond en dan is het hard wer- spelen bij het opzetten van aller- i ken geblazen. De actiegroep van |ei acties en festiviteiten in de het eerste uur, waarin Kitty de binnenstad. In het Stedelijk Museum in Vlis singen werden zaterdag 14 de cember de prijzen uitgereikt van de vijfde trekking van de Einde jaarsaktie Vlissingen door de mondde in het voorjaar van 90 uit in de eerste actie in samen werking met de Stichting Vesting Vlissingen: een feest in Spaanse stijl, waaraan ook de winkeliers in hun etalages aandacht besteed den. Daarna kwam de Paasweek aan de beurt, het wereldkampi oenschap voetbal en ook de kin derdag werd een groot succes. En niet te vergeten de Eindejaars aktie. Voor elke activiteit die wij uitdachten kwam er een info uit voor de 140 leden van de winke liersvereniging, zodat zij hier met hun presentie op konden inha ken". Notaris A.J. Sauer uit Vlis singen zorgt er voor dat de trekkingen van de Eindejaar saktie Vlissingen op een ver antwoorde manier gebeuren. „In het begin werden wij door de winkeliers weieens argwanend en kritisch bekeken en sloegen sommige initiatieven niet aan", vertelt pr-man Frans Leydekkers, EINDEJAARSAKTIE ,2i0t •IEDERE ZATERDAG PRIJSUITREIKING IN DE BINNENSTAD BIJ BESTEDING VAN 10 - ONTVANGT U EEN ZEGEL. TIEN ZEGELS OP EEN SPAARKAART MAAKT EEN LOT EN KANS OP DUIZENDEN GULDENS! DEZE AKTIE LOOPT VAN 12 NOVEMBER TOT 24 DECEMBER 14 00 UUR DE AKTIE VINDT PLAATS MET GOEDKEURING VAN DE K v K TE MIDDELBURG ONDER DE NRS: 9101018 EN 9101019 irnSVEKENlGlNG w"§ltrBUM VLISSINGEN Bij inlevering van deze bon bij aankoop van zoals pyjama's, nacht hemden, t-shirts, rumpers, enz. uit de Hunkemöller- kollektie. U dagen geldig vanaf de datum van uitgilte, lie acMeuijde. 1 bon per aankoop. Grenen meubelen Riet en rotan Luxe kadoartikelen Houten speelgoed Walstraat 48 4381 EG Vlissingen Tel. 01184-15167 mabélis ST. JACOBSPASSAGE 9 - VLISSINGEN TEL. 01184-12194 VOOR DE JAARWISSELING ONZE BEKENDE OLIEBOLLEN BAKKERIJ Nieuwendijk 53, Vlissingen tel. 01184-12478 Normaal 2399,- Inruil - 400,- Nu ƒ1999,- Zeer eenvoudig te bedienen computernaai machine voor alle moderne stoffen. Stelt automatisch steek, steeklengte en steek- breedte in. Vele nuttige steken en siersteken. Repeterend knoopsgat en automatische spoelstop. Kom langs voor een gratis demonstratie! Kwaliteit uit Zwéééden Uw Husqvarna dealer: Lange Zelke 95. Vliss ngen. Tel 01'84 13694 Segeerssiraar 24 Middelburg Tel 01180-12127

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 23